Bazak Jerzy

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Borodzicz Ewa

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcja: Wiceprzodnicząca Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Bryksa Przemysław

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcja: Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Cybulska Maria

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Dowgwiłłowicz- Nowicki Lechosław

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Dymura Stanisław

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

Iwicki Piotr

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Jastrzębski Grzegorz

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Kaflik Alicja

KW PIS 

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Kulesza Lech

KW SLD

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Kuran Hanna

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Kuźmińska Agnieszka

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcja: Wicestarosta; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Lawrence Jadwiga

KW  WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Makowska Maria

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcja: Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Makowski Zbigniew

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Olejnik Jacek

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Osiński Tomasz

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcje: Sekretarz Komisji Rewizyjnej; Przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Rymuza Krzysztof

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Sipiera Zdzisław

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Słowikowska- Żaboklicka Grażyna

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Smolińska Elżbieta

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Starosta; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, uzupełnienie - 2013, 2014, 10-2014 

Sowa Ewa

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Sutkowski Tadeusz

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Sybilska-Jurgaś Maria

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014  

 

Walczak Edward

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Włodarska Joanna

KW PIS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014  

 

Wojciechowska Urszula

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcje: Przewodnicząca Rady; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe  2013, 2014, 10-2014