Baranowski Mariusz

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Oświadczenia majatkowe:  pierwsze-2015 , 04-2015,  04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Beyer Magdalena

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porzdku Publicznego, Administracji i Prawa; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:   pierwsze-2014, 04-2015,  04-2016, 04-201704-2018 , ostatnie -2018

Borodzicz Ewa

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Budżetu i Finansów

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Brzeziński Zdzisław

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Chmielewski Mirosław

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Cybulska Maria

KW PO

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:   pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Dymura Stanisław

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Gawkowska Karolina

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-201704-2018,  ostatnie -2018

 

Gołoś Maksym

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Starosta, Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:   pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Jastrzębski Grzegorz

tel. kom. 500 080 080

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:  pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018,   ostatnie -2018

 

Karpiniak Magdalena

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Sekretarz Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Klimaszewska Katarzyna

KW PIS 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Kuźmińska Agnieszka

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Makowska Maria  -  Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:  pierwsze-2014,   04-2015,      04-2016,  04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Makowski Zbigniew

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Nowak Dariusz - mandat wygasł w dniu  4 stycznia 2018 r.

Oświadczenia majatkowe:   pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017,  04-2018 ,

 

Osiński Tomasz

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-201704-2018, ostatnie -2018

 

Rajkowski Janusz - mandat wygasł w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018

 

Rymuza Krzysztof

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów

Oświadczenia majatkowe:   pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Sawicka Monika

tel. kom. 507 172 736

KW PIS

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu i Finasów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa 

Oświadczenia majatkowe: pierwsze-2016 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Sipiera Zdzisław - mandat wygasł w dniu 15 grudnia 2015 r.

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , ostatnie-2015

 

Smolińska Elżbieta

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Śliwińska Mirosława

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2015, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Świercz Artur

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Walczak Edward

KW PO

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Oświadczenia majatkowe: pierwsze-2018ostatnie -2018

Walewski Michał

KW PIS

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:  pierwsze-2018 , ostatnie -2018

Wojciechowska Urszula

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Wróblewska Emilia

KW PIS

funkcja: Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Zalewska Aurelia - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Zielińska Zdzisława

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:   pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018