W sprawie:
udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkc. na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wyk

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
XLV/393/2018

Podjęta przez:
Radę Powiatu Pruszkowskiego

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U. Woj. Maz.