1. Konstytucja

2. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 98.96.603)

3. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018.995)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. 98.103.652)

 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M. P. 01.20.325)


                             STATUT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Uchwała nr V/28/99 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pruszkowskiego 1999r. - zobacz...
- Załacznik nr 1 do uchwały nr V/28/99 - statut pierwotny

  ZMIANY STATUTU :

Uchwała Nr VII/51/99 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 kwietnia 1999 r. 
Uchwała Nr XXVII/179/2001 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13.02.2001 r.
Uchwała Nr XXXII/224/2001 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28.08.2001 r.
Uchwała Nr XXXIV/242/2001 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30.10.2001 r.
Uchwała Nr III/32/2002 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17.12.2002 r.
Uchwała IV/36/2007 z dnia 27.02.2007

Uchwała V/54/2007 z dnia 27.03.2007
  
Uchwała nr V/55/2007
 Załacznik nr 2 do uchwały nr V/55/2007 - wykaz jednostek
Uchwała XXII/214/09 z dnia 24.02.2009
Uchwała Nr XXXIII/310/10 z dnia 30.03.2010
Uchwała XXII/239/2012 z dnia 18.12.2012

UCHWAŁA NR XLIX/429/2018RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGOz dnia 25 września 2018 r.

Aktualny Statut Powiatu Pruszkowskiego


 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Regulamin Organizacyjny - 2018 r.

                         ZMIANY REGULAMINU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO:

Uchwała Nr IV/35/2003 z dnia 21.01.2003 r.
Uchwała X/78/2003 z dnia 26.08.2003
- schemat organizacyjny z 26.08.2003r. -załacznik
UchwałaXIV/100/2003 z dnia 16.12.2003 r.
- schemat organizacyjny z dnia 16.12.2008 -załacznik
Uchwała Nr XXII / 172 /2004 z dnia 28.12.2004 r.
Uchwała XXXII/230/2005 z dnia 21.06.2005
- schemat organizacyjny z dnia 21.06.2005 -załacznik
Uchwała nr XXXVII/265/2005 z dnia 6.12.2005 r.
Uchwala nr XL/292/2006 z dnia 28.03.2006r.
Uchwała nr IV/37/2007 z dnia 27.02.2007 r.
Uchwała nr VIII/82/2007 z dnia 28.08.2007 r.
Uchwała nr XIII/120/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.
- schemat organizacyjny z 29_01_2008r. -zalącznik
Uchwała nr XVII/162/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.
Uchwała nr XVIII/174/08 z dnia 30 września 2008 r.
- schemat organizacyjny z 30 września 2008. -załącznik
Uchwała nr XXII/215/09 z dnia 24 luty 2009 r.
- schemat organizacyjny z lutego 2009r. -załącznik
Uchwała nr XXXII/296/10 z dnia 23 luty 2010r
- schemat organizacyjny z lutego 2010 r
Uchwała nr XLII/374/10 z dnia 26 pażdziernika 2010r.
Uchwała nr XIX/193/2012 z dnia 25 września 2012r.
Uchwała nr II/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
Uchwała nr VIII/61/2015 z dnia 26 maja 2015r.
Uchwała 256/1875/2018 z 10 maja 2018r.


                    KODEKS  ETYKI

-zobacz kodeks etyki obowiązujący w Starostwie Pruszkowskim


                POLITYKA  PRYWATNOŚCI 

-zobacz politykę prywatnoiści obowiązującą w Starostwie Pruszkowskim