Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Rok 2003

Uchwala103 w sprawie zmian w planie środków specjalnych w 2003 roku
Uchwala102 wprowadzenie zmian w budzecie Powiatu Pruszkowskiego w 2003 roku
Załącznik do uchwały 102


Uchwala101 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwala100 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Uchwala099 określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z uwzględnieniem środków finansowych przekazywanych przez PFRON
Uchwala098 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2003r
zalącznik nr 1 do uchwaly098_03
zalącznik nr 2 do uchwaly098_03
Uchwala097 w sprawie zmian w planie środków specjalnych w 2003r
Uchwala096 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Powiatu
Uchwala095 wydzierżawienie części nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
Uchwala094 zatwierdzenie planu finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na 2003r
Uchwala093 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2002r
Uchwala092 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 2003
Uchwala091 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie2003
Załącznik do uchwały 091
Uchwala090 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały NrVII/46/99
Uchwala089_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala088_w_sprawie_zmian_w_planie_srodkow_specjalnych_w_2003_roku
Uchwala087_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala086_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala085_odwolania_oraz_powolania_skladu_Rady_Spolecznej
Uchwala084_w_sprawie_zasad_udzielania_i_rozmiaru_znizek_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajecdyrektorom_i_wicedyrektorom_oraz_nauczycielom
Uchwala083_w_sprawie_uchwalenia_zasad_i_priorytetow_budzetowych_na_2004_rok
Uchwala082_w_sprawie_zmiany_zalacznika_nr_1_do_Uchwaly_Nr_VII_46_99_Rady_Powiatu_
Uchwala081_w_sprawie_zmian_w_planie_srodkow_specjalnych_w_2003_roku
Uchwala080_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala079_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala078_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_Regulaminie_Organizacyjnym_Starostwa_Powiatowego_
Uchwala077_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_kontroli_Komisji_Rewizyjnej_Rady_Powiatu
Uchwala076_w_sprawie_okrelenia_zada_z_zakresu_rehabilitacji_zawodowej_i_spoeecznej_
Uchwala075_w_sprawie_zaciągnięcia_kredytu_deugoterminowego_w_wysokoci_1_150_000_
Uchwala073_w_sprawie_zmian_w_planie_rodkow_specjalnych_w_2003_roku
Uchwala074_w_sprawie_zmian_w_budzecie__Powiatu_Pruszkowskiego_na_2003
Uchwala072_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala071_w_sprawie_zatwierdzenia_planow_pracy_stałych_komisji_rady_na_2003_r
Uchwala070_w_sprawie_obciążenia_nieruchomoci_w_Pruszkowie_przy_ul._Wapiennej_2__prawem_nieodpeatnej_seu_ebnoci_gruntowej_na_rzecz_Elektrociepeownie_Warszawskie_
Uchwala069_w_sprawie_zgody_na_nieodpłatne_nabycie_przez_Powiat_Pruszkowski_niezabudowanej_nieruchomoci
Uchwala068_w_sprawie_o_użyczenie_częci_nieruchomoci_w_Czubinie_Krajowemu_SWI_na_rzecz_Ludzi_Niepeenosprawnych
Uchwala067_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_ZaeNczniku_Nr_1_do_Uchwaey_Nr_XX_135_2000
Uchwala066_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_bud_ecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala065_w_sprawie_zmian_w_planie_rodkow_specjalnych_w_2003_roku
Uchwala064_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_bud_ecie_Powiatu_Pruszkowskiego_w_2003_roku
Uchwala063_obciążenie_prawem_nieodpłatnego_użytkowania_nieruchomoci_w_Pruszkowie_ul._Kraszewskiego_18__na_rzecz_SPZOZ
Uchwala062_w_sprawie_udzielenia_absolutorium_dla_Zarządu_Powiatu_
Uchwala061_zatwierdzenie_sprawozdania_z_wykonania_budżetu_Powiatu_Pruszkowskiego_za_2002r
Uchwala060_przekazanie_Miastu_Piastow_do_realizacji_zadania_własnego_polegającego_na_prowadzeniu_szkoey_pon adgimnazjalnej_Liceum_
Uchwala059_w_sprawie_zatwierdzenia_uchwaly_Rady_Spoeecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zespoeu_Zakeadow_Opieki_Zdrowotnej
Uchwala058_zmiany_do_Planu_sieci_publicznych_szkol__ponadgimnazjalnych_oraz_szkoe_specjalnych
Uchwala057_w_sprawie_założenia_Technikum_Budowlanego_oraz_Technikum_Ochrony__rodowiska_
Uchwała Nr VI/56/2003 RadyPowiatuPruszkowskiego z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie założenia Technikum Ogrodniczego i włączenia go do Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie


 

 

Załączniki

px_uchwala055.rtf (8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala054.rtf (9.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwala053.rtf (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala052.rtf (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwala051.rtf (5.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala050.rtf (8.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala049.rtf (6.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala048.rtf (6.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwala047.rtf (8.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala046.rtf (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala045.rtf (8.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala043.rtf (9.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala042.rtf (11.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala041.rtf (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala040.rtf (9.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala039.rtf (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala038.rtf (7.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala037.rtf (10.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwala036.rtf (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwala035.rtf (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwaea_nr_103_03.doc (28kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_102_03.doc (25.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_do_uchwaey_102_03.xls (24.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_101_03.doc (24.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_100_03.doc (21.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_99_03.doc (22kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_98_03.doc (47.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_nr_1do_uchwaey98_03.xls (26kB) Zapisz dokument  
px_zae_nr_2_do_uchwaey_98_03.xls (26kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_97_03.doc (26.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_96_03.doc (31kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_95_03.doc (26.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_94_03.doc (26kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_93_03.doc (26.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_92_03.doc (33.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_91_03.doc (32kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_uchwaey_Nr_91_03.xls (25.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_90_03.doc (23kB) Zapisz dokument  
px_Uchwala089.rtf (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala088.rtf (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala087.rtf (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala086.rtf (15.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala085.rtf (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala084.rtf (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala083.rtf (10.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala082.rtf (7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala081.rtf (7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala080.rtf (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala079.rtf (7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala078.rtf (7.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala077.rtf (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala076.rtf (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala075.rtf (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala073.rtf (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala074.rtf (11.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala072.rtf (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala071.rtf (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala070.rtf (12.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala069.rtf (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala068.rtf (8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala067.rtf (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala066.rtf (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala065.rtf (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala064.rtf (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala063.rtf (8.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala062.rtf (7.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala061.rtf (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala060.rtf (9.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala059.rtf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala058.rtf (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_Uchwala057.rtf (12.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_uchwala056.rtf (7.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Brak danych
Data wprowadzenia:2006-12-01 00:00:00
Opublikował:Brak danych
Data publikacji:2006-12-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-01-20 22:01:53
Ilość wyświetleń:3278

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij