Lidia Truszkowska  - Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego

e-mail: skarbnik@powiat.pruszkow.pl


adres: 05-800 Pruszków,ul. Drzymały 30, III piętro,    

tel.: 0-22 738 14 04

fax: 0-22 728 92 47