Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Ogłoszenia o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę w sprawach inwestycji celu publicznego 2009-2011

 

DECYZJA  NR 522 /B/2011  z dnia 6.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej w sięgaczu od ulicy Gościnnej na dz. nr ew. 82, 1026 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 523 /B/2011  z dnia 6.11.2011
DOT.: budowy przewodu wodociągowego w sięgaczu od ul. Nadarzyńskiej na dz. nr ew. 346/11, 328 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 525 /B/2011  z dnia 6.12.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działce nr ew. 343, 311/11, 312/4, 311/3 w Żółwinie,  Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 526 /B/2011  z dnia6.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Cyprysowej na dz. nr ew. 224/19 i w ulicy Książenickiej na dz. nr ew. 265 w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 529 /B/2011  z dnia 7.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 311/3, 312/4 i w ulicy Słonecznej dz. nr ew. 343 w Żółwinie, gmina Brwinów

DECYZJA  NR 530 /B/2011  z dnia7.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 225/9 i w ulicy Książenickiej na dz. nr ew. 265, 225/10 w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 531 /B/2011  z dnia 7.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 328/9, 329/1 w Żółwinie i dz. nr ew. 7/3 w Tereni, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 533/B/2011  z dnia 7.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 59/4 w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 534 /B/2011  z dnia 7.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej w sięgaczu od ulicy Książenickiej na dz. nr ew. 308/8, 265   w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 539 /B/2011  z dnia 13.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 201/4 i 185 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 540 /B/2011  z dnia13.12.2011
DOT.: ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego położonego na działce nr ew. 131/1, obr. 04 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 558 /B/2011  z dnia 28.12.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działce nr ew. 74, obr. 13 w Brwinowie

DECYZJA  NR 559 /B/2011  z dnia28.12.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działce nr ew. 117, 127/13 przy ul. Helenowskiej i Krzywej miejscowości Otrębusy, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 561 /B/2011 Z, dnia 29.12.2011
DOT. ROZBIÓRKI: budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ew. 299/21, obr. 16 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 563 /B/2011  z dnia 30.12.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działce nr ew. 106/1, 82, 58 w Kaniach. gmina Brwinów.


DECYZJA NR  396/M/2011 z dn. 14.12.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 786, 414/11, 415, 414/3 w ul. Przytorowej w Regułach, gmina Michałowice.

DECYZJA NR   397/M/2011 z dn. 14.12.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 164, 171, 158/4 w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

DECYZJA NR   394/M/2011 z dn. 13.12.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 578 w Nowej Wsi, dz. nr ew. 28/1 w Granicy, gmina Michałowice.

DECYZJA NR   376/M/2011 z dn. 01.12.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej w ul. Polnej dz. nr ew. 180 w Nowej Wsi, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  377/M/2011 z dn. 01.12.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej dz. nr ew. 694/1 w Opacz Kolonii, gmina Michałowice.

DECYZJA  NR 508 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 560, 559, 244/50 położonych w Owczarni, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 509 /B/2011  z dnia  5.12.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działce nr ew. 22/7 (ul. Wiśniowa), obr. 11 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 510 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działkach nr ew. 10/9, 17, 18/5 przy ulicy Zachodniej obr. Żółwin, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 511 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT:. zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń ośrodka szkolno-wychowawczego na przedszkole integracyjne na działce nr ew. 186 obr. 08, Brwinów.

DECYZJA  NR 512 /B/2011   z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielnej na dz. nr ew. 182/1 i w ulicy Leśnej na dz. nr ew. 185 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 513 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 369/8 i w ulicy Słonecznej dz. nr ew. 343 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 514 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy gazociągu na terenie dz. nr ew. 11/3, 11/4 ul. Ciechanowska, obr. 8, Brwinów.

DECYZJA  NR 515 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Cykady i Koników Polnych na dz. nr ew. 559, 244/50, 244/23, 244/4 w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 517 /B/2011  z dnia 6.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 120 (ul. Żólwińska) i na dz. nr ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/6 w Owczarni, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 518 /B/2011  z dnia 6.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Wodnej dz. nr ew. 12/9, 13/6 i w ulicy Nadarzyńskiej dz. nr ew. 13/7, 211/2 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 519 /B/2011  z dnia 6.11.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 432/3, 490/9, 433/8, 433/13, 434/4, 439/9, 439/7, 490/1, 432/1, 433/1, 434/1, 435/1, 398, 444 w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 520 /B/2011  z dnia 6.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 108/2 i 108/5 w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 505 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 482, 486/23, 486/22, 486/24 w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 506 /B/2011  z dnia 5.12.2011
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 568, 235/12, 211/2 w Żółwinie, Gmina Brwinów

Decyzja nr 444/N/2011 z dnia 01.12.2011
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV  na dz. nr 22/11, 22/19 w Starej Wsi, gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 470/N/2011 z dnia 16.12.2011
dot. budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w cz. dz. nr ew. 270/7 i cz. dz. nr ew. 271/14 we wsi Rusiec, gm. Nadarzyn,

Decyzja nr 472/N/2011 z dnia 19.12.2011
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 40/3,7 mm w cz. dz. nr ew. 48/21 i dz. nr ew. 69 we wsi Krakowiany, gm. Nadarzyn,

Decyzja nr 474/N/2011 z dnia 23.12.2011
dot. budowy gazociągu w dz. nr ew.475/6 we wsi Wolica, gm. Nadarzyn,

Decyzja nr 476/N/2011 z dnia 27.12.2011
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Promienistej w dz. nr ew. 250/36, 250/37, 250/65, 268, 286/25, 286/26 we wsi Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 340/R/2011 z dnia 08.12.2011 
dotyczy: budowy gazociągu na dz. 53/4; 53/16 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 344/R/2011 z dnia 12.12.2011 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 931; 44 w Raszynie

Decyzja nr 347/R/2011 z dnia 14.12.2011 
dotyczy: budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. 185; 197/1; 18483 w Falentach Nowych

Decyzja nr 350/R/2011 z dnia 16.12.2011 
dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. 21; 17/7; 17/8. w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 351/R/2011 z dnia 19.12.2011 
dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej na dz.20/99 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 352/R/2011 z dnia 19.12.2011 
dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej na dz. 172; 171/5; 171/8  i wodociągowej w ul. Bez nazwy  w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 353/R/2011 z dnia 19.12.2011 
dotyczy: budowy sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Lawendowej we wsi Łady

Decyzja nr 355/R/2011 z dnia 21.12.2011 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 117/3 we wsi Łady

Decyzja nr 356/R/2011 z dnia 22.12.2011 
dotyczy: budowy sieci kablowej na dz. 17/7; 17/8 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 360/R/2011 z dnia 23.12.2011 
dotyczy: budowy linii kablowej Nn 0,4 kV na dz. 86/16 we wsi Laszczki

Decyzja nr 362/R/2011 z dnia 23.12.2011 
dotyczy: budowy linii kablowej Nn 0,4 kV na dz.196/5 w miejscowości Laszczki

Decyzja nr 363A/R/2011 z dnia 27.12.2011 
dotyczy: budowy kanalizacji i wodociągu  na dz. 20/201; 16/19 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 364/R/2011 z dnia 28.12.2011 
dotyczy: budowy linii kablowej Nn 0,4 kV na dz. 49/29; 100/4; 100/6; 103/3

Decyzja nr 366/R/2011 z dnia 28.12.2011 
dotyczy: budowy linii kablowej Nn 0,4 kV na dz. 82/2; 135/2; 187. w Falentach Nowych


DECYZJA NR  367/M/2011 z dn. 24.11.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego w dz. nr ew. 425/6 i 426 Pl. Paderewskiego i ul. Janowskiego w Komorowie Osiedlu, gmina Michałowice.

DECYZJA NR 346/M/2011 z dn. 21.11.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii kablowej nN-0,4 kV dz. nr ew. 864, 865, 219, 82/3, 80/2, 82/1, 80/3, 82/4, 82/5, 80/4, 80/5, 80/10, 80/9, 80/6, 80/7, 80/8, 79/1, 79/2, 79/12, 79/11, 79/3, 79/10, 79/4, 79/9, 79/7, 79/5, 79/8, 79/6, 76/14, 76/17, 78, 76/15, 76/16, 76/4, 76/6, 76/5, 76/7, 75/15 w Nowej Wsi, gm. Michałowice oraz dz. nr ew. 373, 346, 354, 348/2 obręb 7 w Pruszkowie.

DECYZJA NR   358/M/2011 z dn. 16.11.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 309, 334 w Michałowicach Wsi, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  356/M/2011 z dn. 10.11.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 463/1, 464/1 w Regułach, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  353/M/2011 z dn. 07.11.2012
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 422/6 ul. Małego Księcia w Regułach, gmina Michałowice.

Decyzja nr 443/PR/11 z dn. 30.11.2011 r.
DOT: budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn40mmPE na dz. nr ew. 173/14 obr. 11, dz. nr ew. 48/1 obr. 8 oraz częściach dz. nr ew. 5/7 i 5/8 obr. 8 przy ul. 3-go Maja w Pruszkowie.

Decyzja nr 431/PR/11 z dn. 17.11.2011 r.
DOT: budowy gazociągu w dz. nr ew. 283/7, 164/1, 164/10 obr. 20 w Pruszkowie.

Decyzja nr 426/PR/11 z dn. 15.11.2011 r.
DOT: budowy kanału deszczowego w ul. Mostowej, 3-go Maja oraz na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8,  na dz. nr ew. 185/11,185/10,205/7,294/5,294/2,193/2,193/1,173/8,173/21 obr. 11 oraz dz. nr ew. 245/4 obr. 9 w Pruszkowie.

Decyzja nr 421/PR/11 z dn. 14.11.2011 r.
DOT: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr ew. 269/19, 31/4 obr. 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 416/PR/11 z dn. 09.11.2011 r.
DOT: budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowych 15kV, budowy linii kablowych niskiego napięcia (wyprowadzenie obwodów na istniejącą sieć nn), demontażu istn. słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, demontażu istn. linii napowietrznej 15kV na dz. nr ew. 37/18, 37/3, 37/5, 255, 168/3 i części dz. nr ew. 791 obr. 16 w Pruszkowie

DECYZJA  NR 507 /B/2011  z dnia 5.11.2011
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w ul. Książenickiej (dz. nr ew. 265, 223/1) oraz ul. Cyprysowej (dz. nr ew. 223/7), położonych w Owczarni, Gmina Brwinów

DECYZJA  NR  464 /B/2011 z dn. 4.11.2011
DOT:. budowy centrum logistyczno - warsztatowo - magazynowego szalunków i podpór ULMA CONSTRUCCION - budynek biurowy z logistyką, hala magazynowo - warsztatowa  i budynek portierni wraz z infrastrukturą tj. zbiornik p. poż, szambo, zbiorniki gazu płynnego, stacja transformatorowa, zjazd z drogi powiatowej oraz sieci wewnętrzne (wodociągowa, gazowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna) na działkach nr ew. 50/6, 48/7 i 27/3, obr. Koszajec, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR  466 /B/2011 z dn.  4.11.2011
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 139, 70/3 (ul. Wygonowa), 49/1 obr. 7 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 476 /B/11   z dnia 14.11.2011
DOT. : ocieplenia budynku wielorodzinnego przy ulicy 11 Listopada 3 na ew. 97/1 obr. 4, Brwinów.

DECYZJA NR  484 /B/2011 Z, dnia 17.11.2011
DOT.: budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym i w dwóch budynkach usługowo-mieszkalnych na działkach nr ew. 7, 66 obręb 12 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 493 /B/2011  z dnia 25.11.2011
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na działce nr ew. 22/7 (ul. Wiśniowa), obr. 11 w Brwinowie.

Decyzja nr 421/N/2011 z dnia 15.11.2011
dot. budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 78, 58/9, 58/10 położonych w miejscowości  Kajetany, Gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 422/N/2011 z dnia 15.11.2011
dot. budowy stacji transformatorowej 110/15 kV, która składa się z następujących elementów: zjazdu z

drogi publicznej,  rozdzielni napowietrznej 110 kV, dwóch stanowisk transformatorów 110/15 kV, budynku

stacyjnego jednokondygnacyjnego, dwóch stanowisk transformatorów uziemiających 15/0,4 kV dwóch

stanowisk baterii kondensatorów równoległych 15 kV, połączeń i linii kablowych 15 kV oraz niskiego

napięcia, drogi wewnętrznej oraz chodników, wewnętrznej instalacji deszczowej, oświetlenia terenu,

masztów odgromowych, uziemienia kratowego terenu stacji  na dz. nr 215, 216 i 212 w miejscowości Kajetany , gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 431/N/2011 z dnia 18.11.2011
dot. budowy sieci wodociągowej, dz. nr ew. 758/9,781,808/5,808/8,758/3  w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 435/N/2011 z dnia 21.11.2011
dot.  budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 40/3,7 mm w cz. dz. nr ew. 48/21 i dz. nr ew. 69 we wsi Krakowiany, gm. Nadarzyn,

Decyzja nr 443/N/2011 z dnia 29.11.2011
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV  na dz. nr 189/10 w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 317/R/2011 z dnia 21.11.2011 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 1410; 1479/3 we wsi Rybie

Decyzja nr 323/R/2011 z dnia 25.11.2011 
dotyczy: budowy linii kablowej Nn 0,4 kV na dz.72/7; 72/10 w miejscowości Sękocin las

Decyzja nr 327/R/2011 z dnia 30.11.2011 
dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 16/13; 16/3 w Falentach Nowych


 

DECYZJA NR 337/M/2011 z dn. 24.10.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii kablowej nn dz. nr ew. 193/9, 200/1, 193/8 w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

DECYZJA NR 316/M/2011 z dn. 12.10.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 637/11; 637/9, 1103 w Granicy, gmina Michałowice.

DECYZJA NR 329/M/2011 z dn. 21.10.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu w ul. Cichej i ul. Łąkowej w Nowej Wsi

DECYZJA NR 330/M/2011 z dn. 21.10.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii napowietrznej w ul. Zgody

DECYZJA   NR   456/B/11 z dn. 31.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA BUDOWĘ
DOT.: budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Miejskiego na działce nr ew. 44   obr. 5 w Brwinowie.


DECYZJA   NR    451/B/2011 z dn. 28.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 482, 485/7 przy ul. Granicznej w Żółwinie,
gmina Brwinów.


DECYZJA   NR   443/B/2011 z dn. 21.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 17, 19/14, 19/8 (ul. Zachodnia),
18/3 i 18/5 w Żółwinie, Gmina Brwinów.

  

DECYZJA  NR  392/PR/11 z dn. 18.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA BUDOWĘ
DOT. : budowy złącza kablowego i wewnętrznej instalacji zasilającej (iluminacja obiektu zabytkowego) na dz. nr ew. 2, 48/1 obr. 8 i dz. nr ew. 173/14 obr. 11 przy ul. 3-go Maja 124 w Pruszkowie

DECYZJA   NR   383/N/2011  z dn. 12.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.:  budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 843/12, 843/13, 843/2 w  Nadarzynie, gmina Nadarzyn


DECYZJA NR  377/PR/11 z dn. 11.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej ś/c w ul. Świtezianki na dz. nr ew. 233 obr. 06 w Pruszkowie.


DECYZJA NR 367/PR/2011 z dn. 06.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr ew. 535 obr. 27 - ul. Okopowa w Pruszkowie, dz. nr ew. 602 ul. Zielona, dz. nr ew. 463/36; 63/21; 462/7 - drogi gminne oraz w dz. nr ew. 463/20; 462/2; 463/6; 463/19 - działki prywatne w Regułach, Gm. Michałowice.


DECYZJA NR  360/PR/11 z dn. 05.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 38/17, 38/43, 38/44 obr.03 w ul. Willowej w Pruszkowie

 

DECYZJA  NR  413/B/2011 z dn. 04.10.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej na działce nr ew. 13/6 (ul. Wodna) w Żółwinie, Gmina Brwinów.

Decyzja nr 383/N/2011 z dnia 12.10.2011
dot. budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 843/12, 843/13, 843/2 w  Nadarzynie, gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 387/N/2011 z dnia 18.10.2011
dot. budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 219, 225/17, 224/28, 220/1 w  Rusiec, gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 388/N/2011 z dnia 18.10.2011
dot. budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 743/11 położonych w miejscowości Strzeniówka,  Gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 390/N/2011 z dnia 21.10.2011
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 756/4, 756/5, 781 we wsi Wolica, gm. Nadarzyn,

Decyzja nr 391/N/2011 z dnia 24.10.2011
dot. budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym na dz.  nr ew. 101/1, 46/2, 46/3,  położonych w miejscowości Wola Krakowiańska  ,Gmina  Nadarzyn,

Decyzja nr 396/N/2011 z dnia 26.10.2011
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej, dz. nr ew. 352, 363, 378/5, 377/8  w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 400/N/2011 z dnia 28.10.2011
dot. budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 334/45, 334/5, 333, 320/10, 320/11, 334/6, 334/43, 334/25, 336/6, 336/7, 308, 335, 334/35, 319/8, 319/7, 299/1, 299/4, 298/1, 297/1, 296/4, 296/2, (ul. Cicha i ul.Środkowa) we wsi Kajetany, gmina Nadarzyn,

Decyzja nr 402/N/2011 z dnia 31.10.2011
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 243/34 (ul. Agatowa), dz.nr ew. 249/5, 248, 243/42, (ul. Żwirowa), dz.nr ew.224/12, 224/13, 229, 243/5 ( ul. Agrestowa), dz. nr ew. 243/32 (ul. Diamentowa)  w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 291/R/2011 z dnia 21.10.2011 
dotyczy: budowy sieci w części dz. 285/1 i 285/2 w Sękocinie Starym

Decyzja nr 299/R/2011 z dnia 31.10.2011 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 86/16; 69/1 we wsi Laszczki

 


 DECYZJA NR  278/R/2011 z dn. 30.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej nN-0,4 kV ze złączem kablowym ZK-2/GTR-2/SL-2
na dz. o nr ew. 44/5 we wsi Sękocin Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 279/R/2011 z dnia 30.09.2011 
dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej oraz Warszawskiej na dz. 453; 569/1; 470/1; 471/1; 468/4 we wsi Jaworowa

Decyzja nr 281/R/2011 z dnia 30.09.2011 
dotyczy: budowy ścieżki pieszej wzdłuż al.Hrabskiej na dz. 12; 14/8; 14/31; w Falentach

 

DECYZJA NR 306/M/2011 z dn. 29.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej 19 dz. nr ew. 101 i 159/2 z terenu osiedla w Regułach, Gm. Michałowice


DECYZJA NR  337/PR/11 z dn. 26.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 92/18 obr. 19 w Pruszkowie.

DECYZJA NR  336/PR/11 z dn. 23.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w ul. Kościelnej na dz. nr ew. 116 obr. 23 w Pruszkowie.

 

DECYZJA NR   361/N/2011  z dn. 23.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ew. 288/1, 269 położonych w miejscowości Rusiec Gm. Nadarzyn.

DECYZJA   NR   360/N/2011  z dn. 23.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 7/2, 43/33, 49 (ul. Pieczarkowa) we wsi Terenia, gmina Brwinów oraz na dz. nr 2, 372, 363/11 położonych w miejscowości  Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA   NR 359/N/2011 z dn. 23.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 250/66, 250/67, 250/76 położonych w miejscowości  Rusiec, Gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR    353/N/2011 z dn. 22.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.:   budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 174/2, 154 w  Kajetanach, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  291/M/2011 z dn. 21.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy napowietrznej linii SN-15 Kv, budowa napowietrznej stacji SN/nN, budowa kablowej i napowietrznej linii nN-0,4 kV dz. nr ew. 414/3, 414/11 w Regułach, gmina Michałowice

DECYZJA NR  292/M/2011 z dn. 21.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew.25, 23 przy ul. Parkowej w Michałowicach Wsi oraz dz. nr ew. 296 w Opaczy Małej, gmina Michałowice

DECYZJA NR 293/M/2011 z dn. 21.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 745 w Nowej Wsi, gmina Michałowice

DECYZJA  NR  166/P/2011 z dn. 21.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę odcinka sieci  gazociągu  w ul. Namysłowskiego dz. nr ew. 449/4, 322/2 obr. 03 w Piastowie.

 

DECYZJA NR  268/R/11 z dn. 16.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w ul. Olchowej dz. nr ew. 321 oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych w dz. o nr Ew 311, 291/5, 291/4, 291/7, 304/2, 308 położonych we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn

DECYZJA NR  349/N/2011 z dn. 16.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działce o nr ew. 91/1, 56/16, 56/28 położonych w miejscowości Stara Wieś, Gm. Nadarzyn

DECYZJA NR   348/N/2011 z dn. 16.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na dz.  nr ew. 193/25, 193/18, 155, 149/12 położonych w miejscowości Stara Wieś                        
Gm. Nadarzyn

DECYZJA NR  347/N/2011 z dn. 16.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 1662, 1719/12, 377/3, 387/6, 387/11, 380/32, 409/5  w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   346/N/2011 z dn. 16.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. 248/11, 248/17, 248/23, 248/27, 248/33, 248/37, 249/1 położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA  NR   153/P/2011  z dn. 08.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. nr ew. 588/1 w ul. Niecałej w Piastowie

 

DECYZJA NR  332/N/2011 z dn. 07.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn-15/0,4 (STSp),kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, złączy kablowych niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. 242/11, 242/20, 243/57, 248, 250/38, 250/118 (ul.Żwirowa , ul. Słowicza), 243/165 (ul. Szmaragdawowa), 250/108, 243/153, 243/59  położonych w miejscowości Rusiec,  gmina Nadarzyn.

DECYZJA NR  331/N/2011 z dn. 07.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działce o nr ew. 197/43, 197/66, 220 położonych w miejscowości Urzut, Gm. Nadarzyn

DECYZJA NR  330/N/2011 z dn.  07.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazasie na dz. 110/2 położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR    311/PR/11 z dn. 07.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego w ul. Warsztatowej w rejonie wlotu ul. Górnej na dz. nr ew. 409/2, 411/13 obr. 9 i dz. nr ew. 1 obr. 12 w Pruszkowie.


DECYZJA NR    310/PR/11 z dn. 07.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego w ul. Dąbrowskiego na dz. nr ew. 194 obr. 24 w Pruszkowie.

 

DECYZJA   NR   378/B/2011 z dn. 07.09.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 212/2, 265/4, 265/8 przy ul. Wiejskiej w Otrębusach, Gmina Brwinów,


DECYZJA  309/PR/11 z dn. 06.09.2011 r.
ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT.: budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii powietrzno - kablowych średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 58/4, 58/1, 518 obr. 9; dz. nr ew. 151/14, 151/15, 151/16, 9/1, 9/2, 152/7, 150/9, 154/5, 154/7, 154/8, 313 obr. 10  w Pruszkowie.

 

 


DECYZJA NR  271/M/2011 z dn. 31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 595; 613/3; 613/9 w ul. Zielonej w Regułach, gmina Michałowice

 

DECYZJA NR  325/N/2011 z dn.  31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce o nr ew. 732/13, 2126/4, 732/10 położonych w miejscowości Nadarzyn

DECYZJA NR  324/N/2011 z dn.  31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 334/45, 334/46, 333, 601, 326/4 położonych  w miejscowości Rusiec gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  323/N/2011 z dn.  31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce o nr ew. 333, 334/5, 334/45, 334/85, 610 położonych w miejscowości Rusiec Gm. Nadarzyn

DECYZJA NR  322/N/2011 z dn. 31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działce o nr ew. 113/2, 164/19 położonych w miejscowości Urzut, Gm. Nadarzyn

DECYZJA NR   304/PR/11 z dn. 31.08.2011 r.
WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA
DOT.: zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego na dz. 185/5 i 185/12 obr. 11 w Pruszkowie


DECYZJA NR   302/PR/11 z dn. 31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci cieplnej preizolowanej na dz. nr ew. 193/2,193/5,281/4,281/5,281/6 obr. 22 (ul. Lipowa) 
w Pruszkowie.

 DECYZJA  NR  366/B/2011 z dn. 31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na działce nr ew. 182/1 położonej w Żółwinie,             
Gmina Brwinów.

 DECYZJA  NR   149/P/2011 z dn. 31.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 266/1 obr.03 w ul. Chopina w Piastowie.

DECYZJA NR  266/M/2011  z dn. 30.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
budowy gazociągu ś.c. dz. nr ew. 400, przebudowę przyłączy do budynków dz. nr ew. 399, 402/2 i ziemnych odcinków instalacji gazowych dz. nr ew. 395, 396, 397, 398, 399, 402/1, 402/2, 541 w Opaczy Kolonia, gmina Michałowice

DECYZJA NR 267/M/2011 z dn. 30.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 694/1 w Opaczy Kolonia, gmina Michałowice

DECYZJA NR  268/M/2011 z dn. 30.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu ś.c. dz. nr ew. 400, przebudowę przyłączy do budynków dz. nr ew. 399, 402/2 i ziemnych odcinków instalacji gazowych dz. nr ew. 395, 396, 397, 398, 399, 402/1, 402/2, 541 w Opaczy Kolonia, gmina Michałowice

 

DECYZJA NR  321/N/2011 z dn. 30.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 142/14, 142/23 położonych  w miejscowości Nadarzyn

DECYZJA NR  320/N/2011 z dn. 30.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na dz. 155/2, 154, 143/13, 155/11 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  319/N/2011 z dn. 30.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działce o nr ew. 152/9, 153, 172/2, 172/8 położonych w miejscowości Kajetany Gm. Nadarzyn

DECYZJA NR  306/N/2011 z dn. 24.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w pasie drogi ul.Gruszy na dz. 81/19 położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA   289/PR/11 z dn. 23.08.2011 r.
ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT. budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę linii kablowych niskiego napięcia (wyprowadzenie obwodów na istniejącą sieć nn), demontażu istn. słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, demontażu istn. linii napowietrznej 15kV na dz. nr ew. 37/18, 37/3, 37/5, 255, 168/3, 791 obr. 16 w Pruszkowie.

DECYZJA  NR  137/P/2011 z dn. 22.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 124 obr.04 przy ul. Piotra Skargi w Piastowie.
 

DECYZJA NR  305/N/2011 z dn. 23.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 38/5 położonej  w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  249/M/2011 z dn. 19.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego w dz. nr ew. 538/3, 503/9, 1119/3  w Granicy, gmina Michałowice

DECYZJA NR  250/M/2011 z dn. 19.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego w dz. nr ew. 745 i 64  ul. Bez nazwy - boczna od ul. Brzozowej w Nowej  Wsi, gmina Michałowice

DECYZJA NR   235/R/2011 z dn. 19.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej 04 kV na dz. o nr ew. 368/2 we wsi Sękocin Las, gmina Raszyn.

 

DECYZJA NR  302/N/2011 z dn. 19.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 18, 27/2, 28/2, 26, 27/1 położonych  w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   286/PR/11 z dn. 19.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 366, 127 obr. 21 w Pruszkowie

DECYZJA NR   352/B/2011 z dn. 19.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 166 ul. Łąkowa oraz w dz. nr ew. 108/5, 108/2 ul. Dojazdowa obr. Żółwin, gmina Brwinów.

 

DECYZJA NR 246/M/2011 z dn. 18.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę gazociągu w dz. nr ew. 380 ul. Piachy w Pęcicach, gmina Michałowice

DECYZJA NR   247/M/2011 z dn. 18.08.201 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę linii kablowej nN na dz. nr ew. 439/5; 439/7; 439/8 i 453/1 w Pęcicach, gmina Michałowice

DECYZJA NR 248/M/2011 z dn. 18.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 200/1 i 197/5 w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

DECYZJA NR   279/PR/11 z dn. 11.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 522 obr. 16 w Pruszkowie.

 DECYZJA  NR   131/P/2011 z dn. 11.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 262/56 obr.06 w ul. Kosewskiego w Piastowie.

DECYZJA NR 294/N/2011 z dn. 11.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w pasie drogi gminnej, działka nr ew. 589/19, 590/14, 911 obr. Strzeniówka, Gmina Nadarzyn

DECYZJA  NR  292/N/2011 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.:   budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 45/19, 74, 55/1 położonych w miejscowości  Rozalin, Gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 233/R/11 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w ul. Rolnej i Starowiejskiej w dz. nr ew. 237 i 213 położonych we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn

 

DECYZJA   NR  338/B/2011 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu na działkach nr ew. 70/3, 147, przy ul. Wygonowej, obr. 7, Brwinów.


DECYZJA   NR  337/B/2011 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie cz. dz. nr ew. 35/2 i cz. dz. nr ew. 35/1 ul. Klonowa, obr. 3, Brwinów.


DECYZJA   NR    336/B/2011 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w działce nr ew. 132/10 (ul. Bez nazwy), w obrębie Domaniew, Gmina Brwinów.


DECYZJA   NR  335/B/2011 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na działkach nr ew. 223/23, 224/21, 224/30 w ul. Akacjowej, obr. 16, Brwinów.


DECYZJA   NR    334/B/2011 z dn. 10.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 132/10 obr. Domaniew, gmina Brwinów.

 

DECYZJA   NR    275/PR/11 z dn. 09.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT:  remontu cokołu budynku pałacyku "Sokół" przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie. 
 

DECYZJA NR 229/M/2011 z dn. 03.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy napowietrznej linii SN - 15 kV i budowę napowietrznej stacji SN/Nn na działkach nr ew. 134/28, 385, 359  położonych  w Opaczy Kolonia, Gm. Michałowice

DECYZJA NR  321/B/2011 z dn. 03.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazu ziemnego w ul. Zaułek na działce nr ew. 340/40 do budynku mieszkalnego położonego na działce nr ew. 340/37 w Owczarni, Gmina Brwinów.


DECYZJA NR 320/B/2011 z dn. 03.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Parkowej na dz. nr ew. 247/38 położonej w Otrębusach, Gmina Brwinów.

 

DECYZJA NR 228/M/2011 02.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy  linii kablowej SN 15 kV; budowy kontenerowej stacji SN/NN i budowy kablowej linii nN - 0,4 kV na dz. 563/2; 625/2; 626; 627; 628/1; 628/16  położonych  w Regułach, Gm. Michałowice.

DECYZJA NR 282/N/2011 z dn. 02.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.:   budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 334/45, 334/59 położonych w miejscowości  Rusiec, Gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  279/N/2011 z dn. 02.08.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.:   budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 84/17 położonej w miejscowości  Kajetany, Gmina Nadarzyn

 


 

DECYZJA  NR  123/P/2011 z dn. 29.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy ziemnych odcinków instalacji gazowych oraz gazociągu ś/c na dz. nr ew. 401, 387, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 57/9, 408, 46, 64, 34, 39/5, 39/6, 482, 93, 94, 69/2, 97/1, 99, 113, 103, 119, 107, 123, 109 w Piastowie.

 

DECYZJA NR  260/PR/11 z dn. 27.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci niskiego napięcia na dz. nr ew. 154/7, 154/8 obr. 10 w Pruszkowie.


DECYZJA NR  259/PR/11 z dn. 26.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego w ul. Guzikowej na odcinku od ul. Długiej do rowu Piastowskiego na dz. nr ew. 58/4 i 56 obr. 9  w Pruszkowie.


DECYZJA NR  256/PR/11 z dn. 26.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 592, 388, 317/6, 588 obr. 18 w Pruszkowie

DECYZJA NR   273/N/2011 z dn. 26.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy przewodu wodociągowego w dz. nr ew. 291/2  w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  311/B/2011 z dn. 26.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Owsianej dz. nr ew. 172/3 obr. 16, Brwinów.

DECYZJA NR  121/P/2011 z dn. 21.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy ziemnych odcinków instalacji gazowych na dz. nr ew. 265, 268, 294, 301/1, 301/2, 303, 277, 281, 307, 285, 385, 361, 387, 366/1, 366/2, 368, 371, 309/1, 266/1, 312 w Piastowie.

DECYZJA  NR 73/P/2011 z dn.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT. : przebudowy dachu i poddasza nieużytkowego budynku szkoły gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, na terenie działki o nr ew. 156 obręb 05 przy ul. Tysiąclecia w Piastowie.


DECYZJA NR  246/PR/11 z dn. 20.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 72/10, 4/1, 4/2 obr. 15 w Pruszkowie.


DECYZJA NR  245/PR/11 z dn. 20.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 58/4 i 56 obr. 9  w Pruszkowie.

DECYZJA   NR   299/B/2011 z dn. 19.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 225/10, 265, 344/8 położonych w Owczarni, Gmina Brwinów


DECYZJA   NR  298/B/2011 z dn. 19.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 223/1, 265 (ul. Książenicka) oraz dz. nr ew. 223/7 i 340/27 położonych w Owczarni, Gmina Brwinów.

 

DECYZJA NR  257/N/2011 z dn. 19.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy przewodu wodociągowego w dz. nr ew. 353/1, 301/16, 301/9  w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   199/R/2011 z dn. 14.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej nn 0,4 kV w dz. nr ew. 26/16 we wsi Laszczki, gm. Raszyn
 

DECYZJA NR  200/R/2011 z dn. 14.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, na dz. o nr ew. 95/8 i 375/1 we wsi Raszyn 01, gmina Raszyn
 

DECYZJA NR  288/B/2011 14.07.2011 r
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia część dz. nr ew. 132/8 i 132/10 oraz dz. nr ew. 133 i 132/7 (ul. Zielona), obr. 16 w Brwinowie.


DECYZJA   NR   287/B/2011 z dn. 14.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr ew. 1090, 1100, 1101, 1044
w Otrębusach, Gmina Brwinów.


DECYZJA NR  286/B/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie część dz. nr ew. 212/2,             
obr. Otrębusy, gmina Brwinów.


DECYZJA NR 285/B/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Fabrycznej dz. nr ew. 36/4, 36/1 obr. 21,
Brwinów.


DECYZJA NR  284/B/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Zachodniej dz. nr ew. 17 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

 DECYZJA NR  197/M/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę gazociągu w dz. nr ew. 998 , 907 w Granicy, gmina Michałowice
 

DECYZJA NR 196/M/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zachodniej na dz. nr ew. 242; 246/1 w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.
 

DECYZJA   NR  247/N/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne, na działkach nr ew. 1816, 1853, 1828, położonych w miejscowości Nadarzyn,  Gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   246/N/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 7/2, 43/1, 43/33, 49 we wsi Terenia oraz na dz. 2, 21/1, 21/36 położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   245/N/2011 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 301/16, 301/9 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR    241/PR/11 z dn. 13.07.2011 r.
WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA
DOT.:  budowy budowa rurociągu teletechnicznego dz. nr ew. 34/11, 34/10, 34/9, 34/8, 34/7, 34/6, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2, 34/1, 241/3 obr. 18 w Pruszkowie.


DECYZJA NR    240/PR/11 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 149/5, 149/7 obr. 10 w Pruszkowie.


DECYZJA NR  239/PR/11 z dn. 13.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego na dz. nr ew. 58/6, 473/1 obr. 9 w Pruszkowie.


DECYZJA NR   236/PR/11 z dn. 12.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego na dz. nr ew. 83/1, 64/1, 64/21 i 340 obr. 7 w Pruszkowie.

 

DECYZJA NR    189/R/11 z dn. 12.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. o nr ew. 142/5 i 142/11 położonych we wsi Falenty Nowe, gmina Raszyn
 

DECYZJA NR   241/N/2011 z dn. 12.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka  gazociągu na dz. 51/22 położonej w miejscowości Parole, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 193/M/2011 z dn. 11.07.2011 r.
 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. nr ew. 462/7, 463/2, 463/6, 463/19, 463/20, 463/21, 463/36 w Regułach , gmina Michałowice oraz dz. nr ew. 535 obr. 27, gmina Pruszków
 

 DECYZJA NR 192/M/2011 z dn. 11.07.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę gazociągu w dz. nr ew. 1288/1, 1288/2 w Michałowicach Wsi, gmina Michałowice

 

DECYZJA NR    235/N/2011 z dn. 07.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym na dz. 589/41, 911, 590/35 w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 233 /PR/11 z dn. 07.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego na dz. nr ew. 164/1 i 164/10 obr. 20 (ul. Melchiora Wańkowicza) w Pruszkowie.


DECYZJA NR   232/PR/11 z dn. 07.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 164/1 i 164/10 obr. 20 (ul. Melchiora Wańkowicza) w Pruszkowie

 

DECYZJA NR 234/N/2011 z dn. 06.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci wodociągowej  w dz. nr ew. 475/6, 475/11, 604/1, 604/2 we wsi Wolica, gm. Nadarzyn


DECYZJA NR    224/PR/11 z dn. 04.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 23 i 49 obr. 04 w  Pruszkowie


DECYZJA NR   221/PR/11 z dn. 4.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 164/1 i 164/10 obr. 20 (ul. Melchiora Wańkowicza)w Pruszkowie

 

DECYZJA   NR   225/N/2011 z dn. 04.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne, działka nr ew. 732/10 i 750, obr. 01, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA  NR   265/B/2011 z dn. 04.07.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 1165, 1163/2, 1163/3, 1166/9 obr. Kanie, gm. Brwinów.

 


DECYZJA NR  175/R/2011 z dn. 30.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym: kanałów sanitarnych wraz z przykanalikami, przepompowni wraz z rurociągami ciśnieniowymi na działkach ewidencyjnych nr 143, 192/2, 192/4, 216/1, 228, 268, 226/1 w obrębie ewidencyjnym Dawidy, gm. Raszyn oraz działkach nr ew. 45/7, 53/4, 53/5, 55/4, 100/4, 69/8, 69/15, 69/16, 74/5, 76/5, 78, 79/11, 80/6, 80/13, 81/7, 82, 83/5, 83/7, 83/23, 84/5, 85/18, 93/1, 112/8, 112/10, 112/11, 112/16, 114/1, 114/3, 114/4, 128/9, 129/6, 132/9, 133, 165 w obrębie ewidencyjnym Dawidy Bankowe, gm. Raszyn

 

DECYZJA NR 218/N/2011 z dn. 29.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 72/17 w miejscowości Rozalin, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 215 /N/2011 z dn. 28.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 91/1, 114/36 położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  205/N/2011 z dn. 22.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 212, 155/1, 154 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR   164/R/11  z dn. 22.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 49/4 i 49/7 w ul. bocznej od ul. Źródlanej
we wsi Falenty Duże, gm. Raszyn.
 

DECYZJA NR   165/R/2011 z dn. 22.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej podziemnej nn 0,4 kV w dz. nr ew. 1727, 1719/4 i 1731/1 we wsi Rybie, gm. Raszyn

DECYZJA   NR   252/B/2011 z dn. 22.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej na cz. dz. nr ew. 422/9, obr. Owczarnia, Gmina Brwinów.


DECYZJA   NR   251/B/2011 z dn. 22.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 311/6 i 311/11 położonych w Żółwinie, gmina Brwinów.    

 

DECYZJA NR  197/PR/11 z dn. 20.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 522 obr. 16 w Pruszkowie.
 

DECYZJA NR 171/M/2011 z dn. 16.06.2011 r.
 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowę  linii kablowej NN 15 kV na dz. nr ew. 596; 613/3 (ul. Zielona) położonych  w Regułach, Gm. Michałowice


  DECYZJA NR  170/M/2011 z dn. 16.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę gazociągu w dz. nr ew. 74 położonej przy ul. Leśnej w Pęcicach Małych, gmina Michałowice

DECYZJA NR  236/B/2011 z dn. 16.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w dz. nr ew. 247/38 obr. Otrębusy, gmina  Brwinów.


DECYZJA NR  232/B/2011 z dn. 14.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania domów letniskowych,                   
na działkach nr ew. 150/2 i 150/27 położonych w Kaniach, Gmina Brwinów.


DECYZJA NR 231/B/2011 z dn. 14.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 182/1, 185 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

DECYZJA NR  197/PR/11 z dn. 14.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych, dz. ew. nr 32/12, 12/11 (ul. Bąki), 7/7, 8/5, 10/12, 10/17, 7/10, 7/9, 355, 354, 353, 8/1, 9/1, 10/16, 10/15 obr. 07  w Pruszkowie

DECYZJA NR  189/PR/11 z dn. 10.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci cieplnej preizolowanej na dz. nr ew. 183/2, 284, 122 obr. 21 (ul. Kościuszki) w Pruszkowie

DECYZJA NR    187/PR/11 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Konotopskiej na częściach działek  nr ew. 149/8, 149/3, 149/7 obr. 10 w Pruszkowie


DECYZJA NR  192/N/2011 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy przewodu wodociągowego w dz. nr ew. 353/1, 301/16, 301/9  w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 191/N/2011 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym na dz. 110/2, 110/42 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn.

DECYZJA NR 188/N/2011 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączem kablowym średniego napięcia na dz. 996/4 i 996/11 w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

DECYZJA  NR   222/B/2011 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w ulicy Kubusia Puchatka dz. nr ew. 179/1, 179/2, 108/8 obr. 21, Brwinów.


DECYZJA NR  221/B/2011 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w ulicy Książenickiej dz. nr ew. 265, 217/10, 217/11 obr. Owczarnia, gm.
Brwinów


DECYZJA   NR  220/B/2011 z dn. 08.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie część dz. nr ew. 212/2,             
obr. Otrębusy, gmina Brwinów.

 

DECYZJA NR 180/N/2011 z dn. 02.06.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOTYCZY: budowy odcinka wodociągu w działkach nr ew.: 934/3, 315, 327, 347, 349, 965/1, 360, 379 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn.

 


 

DECYZJA NR    171/PR/11 z dn. 31.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanału sanitarnego i przewodu wodociągowego w ul. "bocznej" od ul. Sadowej dz. ew. nr 560/4 i 563 obr. 27 w Pruszkowie

 

DECYZJA   NR    214/B/2011 z dn. 31.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 108/8 (ul. Otrębuska) i działce nr ew. 280, obręb 21
w Brwinowie.                  


DECYZJA   NR    213/B/2011 z dn. 31.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 230/5 i 230/14, położonych przy ul. Książenickiej, obr. Owczarnia, gmina Brwinów.


DECYZJA   NR   212/B/2011 z dn. 31.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie cz. dz. nr ew. 185, cz. dz. nr ew. 201/4, obr. Żółwin, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR  72/P/2011 z dn. 30.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
Dotyczy: nabudowy skrzydła szkoły podstawowej przy ul. Żbikowskiej, na dz. nr ew. 48/1


DECYZJA   NR     211/B/2011 z dn. 31.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 317/10 położonej w Żółwinie, Gmina Brwinów.


DECYZJA   NR   205/B/2011 z dn. 27.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 150/2, 150/11 obr. Kanie, gm. Brwinów.


DECYZJA NR   159/PR/11 z dn. 25.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr  ew. 314 obr. 20 (ul. Czerwonych Maków) w Pruszkowie

 

DECYZJA NR  170/N/2011 z dn. 25.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 243/37 położonej w miejscowości Rusiec , gmina Nadarzyn.

DECYZJA NR  169/N/2011 z dn. 25.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 334/43, 334/45, 334/58, 334/85, położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn.

DECYZJA NR   168/N/2011 z dn. 24.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 108/11, 2/1, 108/17 położonych w miejscowości Młochów, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 194/B/2011 z dn. 23.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Fabrycznej dz. nr ew. 36/4, 36/1 obr. 21, Brwinów.

 

DECYZJA NR 133/R/2011 z dn. 20.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze złączem na dz. nr ew. 67/3, 368/1, 50/2, 49/3 i 221 we wsi Sękocin Las, gm. Raszyn
 

DECYZJA NR   160/N/2011 z dn. 20.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. 838/23, 838/26, 838/15, 838/28 w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn


DECYZJA NR 193/B/2011 z dn. 19.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na terenie cz. dz. nr ew. 146 obr. 07, Brwinów.
                     

DECYZJA NR 132/M/2011 z dn. 18.05.2011 r.
ODMAWIAM ZATWIERDZENIA  PROJEKTU  BUDOWLANEGO
I  NIE UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy kanałów sanitarnych odprowadzających ścieki z terenu osiedla mieszkaniowego i budowy przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do osiedla mieszkaniowego przy ul. Żytniej 19 w Regułach dz. nr ew. 159/2 i 165, Gm. Michałowice

 

DECYZJA NR  154/N/2011 z dn. 18.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy izolowanej linii napowietrznej nN wraz ze złączami kablowymi na dz. 11/14, 11/11, 11/21 w miejscowości Szamoty, gmina Nadarzyn
 

DECYZJA NR 192/B/2011 z dn. 17.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w ul. Granicznej działka nr ew. 326/19, 326/20, 482 i 488/10, obr. Żółwin, Gmina Brwinów.


DECYZJA NR 190/B/2011 z dn. 17.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowych 15 kV oraz złącza kablowego 15 kV na działce nr ew. 7 w Parzniewie, Gmina Brwinów.     

 

DECYZJA NR 149/PR/11 z dn. 13.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
budowy kanału deszczowego Dn300 w ul. Rzewuskiego dz. nr ew. 144/9 obr. 16 na odcinku od dz. 791 obr. 16 do komory w Pruszkowie 

DECYZJA NR  125/M/2011 z dn. 12.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę gazociągu w dz. nr ew. 595, 596, 613/3 położonej w Regułach, gmina Michałowice
 

DECYZJA NR 124/M/2011 z dn. 12.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowę sieci wodociągowej dz. nr ew. 737, 434/1, 134/4 w Opaczy Kolonia, gm. Michałowice

 DECYZJA   NR   181/B/2011 z dn. 12.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 224/30, obręb 16, Brwinów.

DECYZJA NR 140/N/2011 z dn. 09.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 172/1, 173/1, 154, 157/12, 157/5 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  177/B/2011 z dn. 09.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 244/8 i 244/50 tj. ul. Bażantów położonej w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA NR   139/N/2011 z dn. 06.05.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy izolowanej linii napowietrznej nN wraz ze złączami kablowymi na dz. 11/14, 11/11, 11/21 w miejscowości Szamoty, gmina Nadarzyn
 


 

DECYZJA NR   135/N/2011 z dn. 29.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 198/7, 199/9, 192, 191/4 położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  134/N/2011 z dn. 29.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na dz. 91/1, 191/7, 191/4 położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA  NR  166/B/11 z dn. 29.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT:. budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 451/20 obr. Żółwin, oraz dz. nr ew. 7/2, 38/4, 38/16 obr. Terenia, gm. Brwinów.


DECYZJA NR  164/B/11 z dn. 29.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci wodociągowe w ul. Bony, dz. nr ew. 77/11, 522/25, 522/15 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

 

DECYZJA NR  127/N/2011 z dn. 28.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. 195, 215/10 w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   126/N/2011 z dn. 28.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia, złączy kablowych niskiego napięcia na dz. 105, 137/2, 137/3 w miejscowości Walendów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 129/PR/11 z dn. 27.04.2011 r.
DOT: budowy przewodu wodociągowego w dz. nr ew. 13/9 obr. 22  w Pruszkowie

DECYZJA NR  52/P/2011 z dn. 27.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT:budowę odcinka sieci  gazociągu  w ul. Axentowicza (dz.nr ew. 179/1, 154/125 obr. 04) w Piastowie, według załączonej dokumentacji.

DECYZJA NR  51/P/11 z dn. 27.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.:  budowy  przewodu   wodociągowego  w  ul. Dąbrowskiego  (dz. nr ew. 429/7 obr. 01), na  odcinku
od dz. nr ew.390 do włączenia się w ul. J.Piłsudskiego  w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.


DECYZJA  NR 50 /P/2011 z dn. 27.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę odcinka sieci  gazociągu  w ul. Axentowicza (dz.nr ew. 154/125, 154/60 obr. 04) w Piastowie, według załączonej dokumentacji.


DECYZJA  NR  49/P/2011 z dn. 27.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę odcinka sieci  gazociągu  w ul. Noakowskiego (dz.nr ew. 274/1 obr. 04) z włączeniem
się w ul. Warszawską (dz. nr ew. 1/7) w Piastowie, według załączonej dokumentacji.

DECYZJA NR 158/B/11 z dn. 26.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 211/3, 398 obr. Żółwin, gm. Brwinów.


DECYZJA NR  157/B/11 z dn. 26.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 439/7, 439/9, 433/8, 444 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

DECYZJA NR  148/B/11 z dn. 21.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 306/29 obr. Kanie, gm. Brwinów.

DECYZJA NR  39/P/11 z dn. 19.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT. :pozwolenia na  budowę kanału sanitarnego w ul. St. Noakowskiego dz. nr ew. 270, 274/1 w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.


DECYZJA NR  38/P/11 z dn. 19.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: pozwolenia na  budowę  przewodu wodociągowego Dn-100mm L=387,50 m w ul. Niecałej dz. nr ew. 273, 290, 588, 275/9, 103/20 , 187/8 w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.

 

DECYZJA NR   109/N/2011 z dn. 14.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: rozbudowy wodociągu na dz. 847/10, 848/4, 848/13, 848/21, 2286 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR 108/N/2011 z dn. 14.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 468/2, 475/12 do zasilenia działki 467/39 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR   107/N/2011 z dn. 14.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 101/1 położonej w miejscowości Rozalin, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 111/PR/11 z dn. 13.04.2011 r.
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 142/7 tj. w ul. Daszyńskiego oraz w dz. nr ew. 143/1 tj. w ul. Szczęsnej obr. 19 w Pruszkowie.

DECYZJA NR  101/N/2011 z dn. 11.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu ś/c DN 40 PE w dz. nr ew. 752/2, 845 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  100/N/2011 z dn. 11.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka sieci nN 0,4 kV na działkach o nr ew. 197/18, 197/24, 197/25 położonych w miejscowości  Urzut,  gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  99/N/2011 z dn. 11.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 852/7 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

DECYZJA NR  88/R/11 z dn. 08.04.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu i przebudowy przyłączy na dz. nr ew. 293 i 268 we wsi Raszyn, gm. Raszyn

 Decyzja nr 100/PR/11 z dn. 6.04.2011 r.
DOT: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 31/11, 31/12 obr. 7 przy ul. Zdziarskiej w Pruszkowie


 

DECYZJA NR 85/M/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sokołowskiej i przy ul. Wąskiej na dz. nr ew. 208/2; 208/3; 408; 209/5; 166/9; 207/1; 207/2; 205; 184; 183; 153/6; 153/2; 166/13, 157/2 w Sokołowie, gmina Michałowice
 

DECYZJA NR   84/M/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę odcinka sieci gazowej na działce nr ew. 667/1 (ul. Sportowa), położonej w Nowej Wsi, gmina Michałowice.
 

DECYZJA NR   75/R/11 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy słupów linii KABLOWEJ Nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 7/8, 7/3 i 7/7 we wsi Laszczki, gm. Raszyn
 

DECYZJA NR   76/R/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym ZK-2/GTR-2/SL-1 na dz. nr ew. 31/16 we wsi Falenty Nowe, gm. Raszyn
 

DECYZJA NR 93/N/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 911, 913 położonych w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn


DECYZJA NR  94/N/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 326/4, 333, 334/5, 334/45, 601, 610 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  92/N/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej SN15Kv, linii kablowej, stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 684/2, 684/1, 685, 747, 748/1, 748/3 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR   91/N/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 482/22 położonej w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  89/N/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 338/3 położonej w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  88/N/2011 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 138/14 położonej w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 98/PR/11 z dn. 31.03.2011 r.
DOT.: Budowa kanału sanitarnego w  ul. Węglowej dz. nr ew. 102 obr. 25 w Pruszkowie.

 DECYZJA  NR  118/B/11 z dn. 31.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA BUDOWĘ
DOT.: rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie w zakresie układu komunikacyjnego: budowy i przebudowy drogi dojazdowej, budowy chodnika, remontu istniejącego chodnika oraz budowy małej architektury dz. n rew. 31, 44 obr. 5 w Brwinowie.

DECYZJA NR  85/N/2011 z dn. 25.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 60/32,61/3 (obecnie 221), 61/27, 60/34 (obecnie 222) oraz 63, 60/3  położonych w miejscowości Walendów, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  84/N/2011 z dn. 25.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 212, 159/4 położonych w miejscowości Kajetany, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR 83/N/2011 z dn. 25.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 91/1, 102/4, 571/5, 571/16 położonych w miejscowości Stara Wieś, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  81/N/2011 z dn. 25.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 7/44 położonych w miejscowości Młochów, Gmina Nadarzyn.

 

DECYZJA NR   80/N/2011 z dn. 25.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 108/17, 108/11 położonych w miejscowości Młochów, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  67/M/2011 z dn. 22.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Starego Dębu (działka nr ew. 193/9) i w ul. Polnej (działka nr ew. 193/8) na terenie położonym w Komorowie Wsi, gmina Michałowice
 

DECYZJA NR  66/M/2011 z dn. 22.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej (działki nr ew. 667/1; 622/7; 657/3) z włączeniem w ul. Główną (działka nr ew. 553) w Nowej Wsi, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 87/PR/11 z dn. 22.03.2011 r.
DOT.: Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do  terenu osiedla przy ul. Broniewskiego w Pruszkowie, dz. nr ew. 337, 208/3 obr.10  oraz dz. nr ew. 2, 3, 87/1 obr. 12 oraz działka nr 340/2 obr.3 w Piastowie.

Decyzja nr 86/PR/11 z dn. 22.03.2011 r.
DOT.: Budowa kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu osiedla przy ul. Broniewskiego dz. nr ew. 481/17 obr. 26 oraz dz. nr ew. 3 obr. 12 z wyłączeniem dz. nr ew. 75/25 na km. 13.854 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 82/PR/11 z dn. 17.03.2011 r.
DOT: budowy kablowej linii SN-15 kV, budowy słupa napowietrznej linii SN-15 KV, budowy kontenerowej stacji SN/nN, budowy kablowej linii nN-04 kV  nn na dz. nr ew. 99 i 102 obr. 14przy ul. Groblowej  w Pruszkowie, 
 

DECYZJA NR 56/M/2011 z dn. 10.03.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu na działkach nr ew. 199/10, 199/15 i 199/20 położonych w Opacz Kolonii z włączeniem do działki nr ew. 45/6 (ul. Polna) położonej w Michałowicach Osiedlu, gmina Michałowice


 DECYZJA  NR  81/B/11 z dn. 10.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 116, 110/6, 110/2 w Żółwinie, gm. Brwinów.

DECYZJA NR   16/P/11 z dn. 09.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy  przewodu  wodociągowego   Dn-100  L=532,50 m  w  ul. J. Styki  dz. nr ew.  89/4  obr.06 (na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Szarych Szeregów dz. nr ew. 1 obr.06,  włączeniem się w ul. Dygasińskiego dz. nr ew. 44/6 obr.06) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.


DECYZJA NR  15/P/11 z dn. 09.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy  przewodu  wodociągowego  Dn-100  L=272,00 m w ul. P. Tetmajera dz. nr ew. 87 obr.06 (na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Dworcowej dz. nr ew. 88/1 obr. 06, dz. nr ew.27 obr. 05  z włączeniem się w ul. Szarych Szeregów dz.nr ew. 1 obr. 06) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.


DECYZJA NR  58/N/2011 z dn. 03.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działce o nr ew. 358/7, 358/8, 358/22 położonych w miejscowości Sękocin Stary, gmina Raszyn oraz w dz. nr ew. 668/2 i 682 w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR 57/N/2011 z dn. 03.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 91/1, 110/2, 110/27  położonej w miejscowości Stara Wieś, Gmina Nadarzyn.

 

DECYZJA NR  56/N/2011 z dn. 03.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 136, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4 położonych w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR  48/M/2011 z dn. 02.03.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT: budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla "Między kwiatami" na odcinku ul. Brzozowej i ul. Kamelskiego w Nowej Wsi, gmina Michałowice

 

Decyzja nr 62/PR/11 z dn. 02.03.2011 r.
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 233 obr. 06 przy ul. Świtezianki w Pruszkowie 
 


DECYZJA NR   46/M/2011 z dn. 25.02.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowa odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 1006, 995/1, 989/1 oraz 448 (ul. Główna), położonych w Nowej Wsi, gmina Michałowice.
 

DECYZJA NR 43 /M/2011 z dn. 24.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Jesionowej i ul. Św. Kazimierza (cz. dz. nr ew. 1254, cz. dz. nr ew. 1255/2, cz. dz. nr ew. 1267/2, cz. dz. nr ew. 1277/3) na terenie położonym w Michałowicach Osiedlu, gmina Michałowice

DECYZJA NR   64/B/11 z dn. 24.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Kolejowej dz. nr ew. 178, 266 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.


DECYZJA NR 63/B/11 z dn. 24.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii kablowej średniego napięcia - 15 kV, budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0 kV oraz budowy linii kablowej niskiego napięcia - 0,4 kV w dz. nr ew. 2/4, 63, 64, 65, 66 obr. 12, Brwinów.

 

DECYZJA NR 41/M/2011 z dn. 24.02.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej (dz.720; 650/5; 649/5; 647/4; 644/6; 643/7; 914; 912 w Granicy, gm. Michałowice
 

DECYZJA NR  40/R/11 z dn. 18.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu w  ul Kolibra dz. o nr ew. 1142  położona we wsi Rybie, gmina Raszyn
 

DECYZJA NR 29/M/2011 z dn. 09.02.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowę gazociągu średniego ciśnienia, przebudowę przyłączy oraz budowę wewnętrznych instalacji gazowych w ulicy Krótkiej z włączeniem do ul. Parkowej i ul. Polnej na dz. nr ew. 172, 215, 45/6, 171, 170, 173/1, 177, 163 w Michałowicach Osiedlu, gm. Michałowice

 

DECYZJA NR   50/B/11 z dn. 09.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dz. nr ew. 2/4, 2/7, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13, 12/3, 35/2, 39/1, 39/3, 42/2, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 58/1, 58/5, 58/6, 65/1, 65/2, 77/1, 77/4, 77/5, 77/7, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 107/5, 107/7, 107/8, 116/20, 116/21, 120, 125/8, 127/8, 187/10, 219/10, 224/19, 230/14, 244/36, 244/50, 283/3, 288/7, 314/1, 340/40, 346/4, 346/14, 369/16, 383/21, 383/24, 383/27, 383/30, 383/33, 383/36, 383/38, 384/7, 384/8, 385/29, 422/9, 422/15, 476, 507/4, 507/5, 507/6, 507/8, 507/13, 507/14, 507/15, 507/17, 507/19, 507/20, 507/21, 507/22, 522/15, 522/25, 523/1, 523/4, 523/5, 524/2, 524/3 obr. Owczarnia, dz. nr ew. 13/6, 14/15, 36/6, 59/4, 106/4, 131/1, 131/3, 131/4, 194/1, 194/4, 211/2, 211/3, 244/50, 248/5, 248/7, 248/11, 270/4, 274/1, 274/2, 305/8, 311/3, 312/4, 327/10, 329/1, 355/5, 369/8, 373/5, 375/2, 376/9, 384/33, 384/34, 384/47, 439/7 obr. Żółwin, gm. Brwinów;            
dz. nr ew. 1 obr. 13 w Brwinowie - II Etap


DECYZJA NR   49/B/11 z dn. 04.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 230 obr. 16 (ul. Wiosenna) w Brwinowie.

DECYZJA NR 26/M/2011 z dn. 04.02.2011
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT:  budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przytorowej oraz drogach dojazdowych  do ul. Przytorowej (dz. nr ew. 415, 786, 422/6, 414/11, 414/3) położone w Regułach, gm. Michałowice

 

DECYZJA NR  27/R/10 z dn. 03.02.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu ś/c ? 180 PE100 SDR 17,6 w ulicy Sokołowskiej, w dz. o nr ew. 89/2, 90/2, 100/2, 101/2, 102/2 we wsi Wypędy oraz w dz. o nr ew. 1/1, 2/1, 3/1, 4/3, 4/5, 5/3, 6/3, 7/1, 8/1, 10/1 we wsi Janki, gmina Raszyn
 

 Decyzja nr 18/M/11 z dn. 02.02.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ul. Polnej (dz. nr ew. 197/5; 200/1) w Komorowie, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 24/PR/11 z dn. 02.02.2011 r.
DOT: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 12 obr. 17 przy ul. Przejazdowej w Pruszkowie,


Decyzja nr 25/N/2011 z dn. 28.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  linii kablowej podziemnej wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV na dz. nr ew. 154, 157/12, 156/5, 174/2, 157/5 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 3/P/2011 z dn. 28.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka przewodu gazowego w ul. Tuwima (dz. nr ew. 274/2, 274/4 obr. 05) na odcinku od działki nr ew. 264 do działki nr ew. 266 przy ul. Tuwima w Piastowie.

 

Decyzja nr 39/B/11 z dn. 28.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 120  położonych we wsi Owczarnia, gmina Brwinów.

 

Decyzja nr 17/M/11 z dn. 28.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ul. Reja (dz. nr ew. 907) i w ul. Kalinowej (dz. nr ew. 412/3) w Granicy, gm. Michałowice.

DECYZJA NR  39/B/11 z dn. 28.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/7, 167/8 we wsi Owczarnia, gmina Brwinów


DECYZJA NR   34/B/11 z dn. 26.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy sieci wodociągowej w ul. Stokrotki (dz. nr ew. 106/4, 695/6, 105/4) i w ul. Komorowskiej (dz. nr ew. 64/14, 702) w Otrębusach, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 21/N/2011 z dn. 26.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej podziemnej nN 0,4 kV na dz. o nr ew.127, 97/32  położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 18/N/2011 z dn. 26.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 91/1, 109/1, 108/2 położonych w miejscowości Stara Wieś, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 17/N/2011 z dn. 26.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 201 położonej w miejscowości Rozalin , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 34/B/11 z dn. 26.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Stokrotki (dz. nr ew. 106/4, 695/6, 105/4) i w ul. Komorowskiej (dz. nr ew. 64/14, 702) w Otrębusach, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 13/M/11 z dn. 26.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Starego Dębu (dz. nr ew.  193/9) z włączeniem w ul. Polną (dz. nr ew. 193/8 i 200/1) w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 16/N/2011 z dn. 24.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej SN, budowę stacji transformatorowej STSp 20/400, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 23/1, 65/9 położonych w miejscowości Rozalin/ Kostowiec, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 15/N/2011 z dn. 24.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 48/21, 48/38, 52/2 położonych w miejscowości Krakowiany , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 28/B/11 z dn. 24.01.2011r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 244/50, 244/60 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 DECYZJA NR  28/B/11 z dn. 24.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 244/50, 244/60 obr. Żółwin, gm. Brwinów.
 

Decyzja nr 26/B/11 z dn. 21.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia dz. nr ew. 340/28, 340/24, 340/25 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.
 

Decyzja nr 24/B/11 z dn. 21.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przedszkola oraz 27 miejsc postojowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Piaseckiego na dz. nr ew. 477/4 i 477/8 w Otrębusach  gm. Brwinów

 

Decyzja nr 22/B/11 z dn. 21.01.2011 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

w części dotyczącej przyłącza

Dotyczy: budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 21334 z przyłączami energetycznymi dz. nr ew. 2/1 obr. Parzniew, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 12/M/11 z dn. 21.01.2011r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zielona Polana z włączeniem w ul. Leśną na dz. nr ew. 88/2, 88/1 i 112 położonych w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.

 

DECYZJA NR  26/B/11 z dn. 21.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew.: 340/28, 340/24, 340/25 obr. 16


Decyzja nr 10/PR/11 z dn. 20.01.2011 r.

ODMAWIAM UCHYLENIA DECYZJI WŁASNEJ NR 527/PR/09 Z DNIA 22.12.2009 R.

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej DN 600 mm, DN 250 mm, DN 100 mm - magistrali wodociągowej DN 600 oraz przewodów wodociągowych DN 250 mm i DN 100 w działkach nr ew. 51 (ul. Przeciętna), 45/1, 46 (ul. Piastowska) w obr. 27 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 10/M/11 z dn. 19.01.2011r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii napowietrzno kablowej nN 0,4 KV w Komorowie Osiedlu ( dz. nr ew.844 ul. Sieradzka; 845/40 ul. bez nazwy) i w Komorowie Wsi ( dz. nr ew.550/2 ul. Kasztanowa), gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 13/N/2011 z dn. 19.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 907 położonej w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn


Decyzja nr 20/B/11 z dn. 19.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy:budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Kolejowej dz. nr ew. 178, 266 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

 DECYZJA NR   20/B/11 z dn. 19.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Kolejowej dz. nr ew. 178, 266 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.


DECYZJA NR   11/R/11 z dn. 18.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy gazociągu średniego ciśnienia PE40 dla budynków mieszkalnych w dz. o nr ew. 3/27 i 3/32 położonych we wsi Falenty Nowe, gmina Raszyn

 

DECYZJA NR  17/R/11z dn. 16.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowa linii kablowejniskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 481/3, 480/15, 484/23, 481/5, 483/4  we wsi Jaworowa, gmina Raszyn
 

Decyzja nr 7/PR/11 z dn. 14.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 233 obr. 06 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 13/B/11 z dn. 12.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 42 obr. 11 w Brwinowie

 DECYZJA NR   13/B/11 z dn. 12.01.2011 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 42 obr. 11 w Brwinowie.

Decyzja nr 6/N/2011 z dn. 05.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 516, 518, 517/11, 519/1, 519/2, 519/15 położonej w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 2/B/11 z dn. 5.01.2011 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Dotyczy: przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia dz. nr ew. 340/28, 340/24, 340/25 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 2/N/2011 z dn. 04.01.2011 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej  nN 0,4 kV, wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 61/26, 221, 222  położonych w miejscowości  Walendów , gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 1/N/2011 z dn. 04.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii napowietrznej Sn-15-20kV z przewodami niepełno izolowanymi w układzie płaskim, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, oraz linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na ul.Poziomkowej dz. o nr ew. 78,436/14, 436/2, 384/2, ul.Grodziska 91/1, 77/13, droga gminna 110/2  położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 2/PR/11 z dn. 04.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ul. Bocznej dz. nr ew. 206/5, 563 obr. 27 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 1/PR/11 z dn. 04.01.2011 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego  ul. Bocznej dz. nr ew. 206/5, 563 obr. 27 w Pruszkowie.


Decyzja nr  499/B/10 z dn. 30.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 1110 obr. Otrębusy, gm.Brwinów.

 

Decyzja nr  498/B/10 z dn. 30.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej  w ulicy Ciechanowskiej dz. nr ew. 11/4, 248/2 obr. 08 oraz dz. nr ew. 159 obr. 06, Brwinów.

 

Decyzja nr  496/B/10 z dn. 30.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy wiejskiego klubu kultury (świetlicy) oraz szamba szczelnego i infrastruktury technicznej (instalacja wody, elektroenergetyczna, oświetlenie terenu) dz. nr ew. 224/8 obr. Owczarnia


Decyzja nr  495/B/10 z dn. 30.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy zjazdu, parkingów, chodników, zbiornika na nieczystości płynne oraz zaplecza sanitarno szatniowego dla kompleksu boisk sportowych w ramach programu "moje boisko Orlik 2012" przy ulicy Szkolnej na dz. nr ew. 22/41, 22/42, 220 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 188/P/10 z dn. 30.12.2010 r.

  ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  napowietrznej  linii energetycznej  nn  w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.663 obr.02), na odcinku od działki
nr ew. 7 04/3 do działki nr ew. 654 przy ul. Powstańców Warszawy w Piastowie.

 

Decyzja nr 443/PR/10 z dn. 29.12.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: przebudowy linii kablowej średniego napięcia na dz. nr ew. 236/1, 188/106, 188/28, 181, 180, 188/79, 188/50, 64/2, 64/3 obr. 18 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 439/PR/10 z dn. 29.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego ul. Winogronowej dz. nr ew. 573 obr. 15 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 437/PR/10 z dn. 29.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą z wyłączeniem zjazdu na dz. nr ew. 188/78, 188/106, 188/79, 180 obr. 18 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 568/N/2010 z dn. 29.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci wodociągowej w działce o nr ew. 89/11, 43, 173/1 położonych w miejscowości Stara Wieś , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 566/N/2010 z dn. 29.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 83/3, 84/17 położonej w miejscowości Kajetany, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 565/N/2010 z dn. 28.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, na dz. o nr ew. 520/10  położonych w miejscowości Wolica, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 564/N/2010 z dn. 28.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 157/17 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 412/M/10 z dn. 28.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ul. Leśnej dz. nr ew. 112; 89/1, 90/1 w Pęcicach Małych i ul. Ks. Woźniaka dz. nr Ew. 43/9 w Suchym Lesie, gm. Michałowice

 

DECYZJA NR  398/R/10  z dn. 28.12.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 76/4 i 11 we wsi Podolszyn Nowy, gmina Raszyn

 

DECYZJA NR 396/R/2010 z dn. 27.12.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
dot. budowy linii napowietrznej Nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 26/16 położonej we wsi Laszczki, gmina Raszyn.
 

 Decyzja nr 433/PR/10 z dn. 23.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy:  budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM na dz. nr ew. 34/5 orb. 17 przy ul. Przejazdowej w Pruszkowie

 

Decyzja nr 562/N/2010 z dn. 23.12.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU

w części dotyczącej budowy przyłączy gazowych w drodze dojazdowej
do ul. Mazowieckiej w miejscowości Młochów, gm. Nadarzyn.
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w drodze dojazdowej do ul. Mazowieckiej na dz. o nr ew. 108/11, 2/1 położonych w miejscowości Młochów, gm. Nadarzyn.

 

Decyzja nr  490/B/10 z dn. 23.12.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 w części dotyczącej przyłączy oraz przebudowy istniejących wodociągów i gazociągów

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno - pompowej) z przepompowniami ścieków w Owczarni , Żółwinie i Brwinowie

 

Decyzja nr  488/B/10 z dn. 21.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Kolejowej dz. nr ew. 60, 10/2 obr. 12 w Brwinowie

 

Decyzja nr 404/M/10 z dn. 21.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Skowronków na dz. nr ew. 98/19 i 99/2 w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 558/N/2010 z dn. 20.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy:  budowy odcinka sieci wodno- kanalizacyjnej w działce o nr ew. 2126/4, 750 położonych w miejscowości Nadarzyn , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 402/M/10 z dn. 16.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę wnętrzowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nN oraz linii napowietrznej nN w Komorowie Osiedlu (dz. nr ew. 530/1 i 771) i w Komorowie Wsi (dz. nr ew. 23/8, 24/5, 577, 58/3, 135/2) gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 551/N/2010 z dn. 15.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, na dz. o nr ew. 248, 242/11, 250/38, 250/67, 242/12 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 399/M/10 z dn. 15.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 135/2, 201/3, 598 przy  ul. Bugaj i ul. Tęczowej w Komorowie Wsi, gm. Michałowice

 

DECYZJA NR  390/R/10 z dn. 15.12.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej ś/c w ul. Baśniowej dz. o nr ew. 470/1, 471/1, 468/4, 469/1 z włączeniem w  dz. nr ew. 453  położone we wsi Jaworowa gmina Raszyn.

 

Decyzja nr 396/M/10 z dn. 14.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Osieckiej (dz. nr ew.  525/5; 523/5; 963; 1049) i w ul. Jedliny (dz. nr ew. 1051 z włączeniem w ul. Kochanowskiego (dz. nr ew. 520/1) w Granicy, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 546/N/2010 z dn. 10.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 467, 465/3 położonej w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 406/PR/10 z dn. 09.12.2010 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy wodociągu na dz. nr ew. 137/12, 135, 132/1, 132/2, 366, 122, 119 obręb 21 w Pruszkowie.
 


DECYZJA NR 41/R/10 z dn. 09.12.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na dz. nr ew. 118, 121, 146 we wsi Raszyn, gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 539/N/2010 z dn. 06.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nN 0,4 kV  i złączy kablowych na dz. o nr ew. 785/3, 781/2, 808/8, 754/3, 754/1, 756/4, 755, 757  położonych w miejscowości Wolica, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr  469/B/10 z dn. 02.12.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 402/2, 362/4, 402/1 obr. 3 w Brwinowie

 

DECYZJA NR 375/R/2010 z dn. 02.12.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
dot. budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 9, 39 i 920 położonych w miejscowości Raszyn, gmina Raszyn
 

 


 

Decyzja nr 532/N/2010 z dn. 30.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nN 0,4 kV  i złączy kablowych na dz. o nr ew. 785/3, 781/2, 808/8, 754/3, 754/1, 756/4, 755, 757  położonych w miejscowości Wolica, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 531/N/2010 z dn. 30.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 176/19, 177/14, 184, 187/1, 187/10 położonej w miejscowości Urzut, Gm. Nadarzyn

 

 Decyzja nr 530/N/2010 z dn. 29.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

 Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 399/2, 350/10, 940, 358/2, 971/4 położonej w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn.

 

 Decyzja nr 525/N/2010 z dn. 25.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nN 0,4 kV, wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 847/9, 846/10 położonych w miejscowości  Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

 Decyzja nr 524/N/2010 z dn. 25.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nN 0,4 kV, wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 301/9 położonych w miejscowości  Rusiec, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 174/P/2010 z dn. 24.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej  i przebudową przyłączy gazowych w ul. Godebskiego  (dz. 625/14, 5625/15, 625/16, 625/17, 625/7, 1/6),
w ul. Orzeszkowej (dz. nr ew. 465), w ul. A.Struga (dz. nr ew. 164), w ul. Broniewskiego (dz. nr ew.85),
 w ul. Zalewskiego dz. nr ew. 76/1, 76/3), w ul. Fredry (dz. nr ew. 67), w ul. Lenartowicza (dz. nr ew.58 obr.05) oraz ziemnych odcinków instalacji gazowej do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ew. 139/3, 138/6, 65, 66, 138/5, 136, 134, 349, 347/1 przy ul.Godebskiego, na terenie działek nr ew. 60, 55, 54, 56/1 przy ul. Lenartowicza, na terenie dz. nr ew.89/2, 88, 87, 83, przy ul. Broniewskiego, na terenie dz. nr ew. 167, 165, 91, 92, 93 przy ul. Struga i na terenie dz. nr ew. 73/2, 77 przy
ul. Zalewskiego w Piastowie

 

Decyzja nr 522/N/2010 z dn. 23.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 98/6 położonej w miejscowości Rozalin, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 521/N/2010 z dn. 23.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, na dz. o nr ew. 73, 26/6, 26/2 położonych w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 520/N/2010 z dn. 19.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 599/7, 599/8 położonej w miejscowości Strzeniówka, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 519/N/2010 z dn. 19.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej napowietrznej i linii kablowej nn  0,4kV na dz. o nr ew. 172, 164/42, 180/1, 182/3, 177/1, 173/1, 43, 183/3, 178, 89/12, 87/13 położonych w miejscowości  Stara Wieś, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 518/N/2010 z dn. 19.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej nn ,4 kV i złączy pomiarowych nn 0,4kV na dz. o nr ew. 468/2, 474, 470/2, 611/14, 475/12  położonych w miejscowości Wolica, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 406/PR/10 z dn. 18.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: remontu odtworzeniowego ogrodzenia murowanego cmentarza żydowskiego przy ul. Bazaltowej róg Lipowej na dz. nr ew. 126/1 obr. 22 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 381/M/10 z dn. 18.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Skowronków na dz. nr ew. 98/19 i 99/2 w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 513/N/2010 z dn. 17.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej SN 15 kV, budowę stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na dz. o nr ew. 174, 177 położonych w miejscowości  Młochów, gmina Nadarzyn

 

 

Decyzja nr 167/P/10 z dn. 17.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  przewodu  wodociągowego w ul. Sowińskiego i ul. Toruńskiej DN 200 L=14,5 m, DN 100 mm, L=791,0 m, na terenie działek nr ew. 57/9, 206/4, 231/2, 231, 97, 245, 220/4, 221/2, 222/2, 223/3, 149/2 obr. 01 i na terenie działek nr ew. 341/1, 341/2, 177/1, 363, 8/3 obr. 02 (na odcinku  od ul. Sułkowskiego do Al. Krakowskiej) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.
 

Decyzja nr 402/PR/10 z dn. 17.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia, na dz. nr ew. 21/6, 30/9, 33/10, 18/14, 18/15, 29/8, 10/1, 11/1 obr. 05
          przy ul. Kowalskiego w Pruszkowie.
 

 

Decyzja nr 401/PR/10 z dn. 17.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej, dz. nr ew. 193/5 w ul. Lipowej, w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 399/PR/10 z dn. 17.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 334/1, 335/5, 337 obr. 10 w Pruszkowie, dz. nr ew. 340/2 obr. 3 w Piastowie


 Decyzja nr  449/B/10 z dn. 15.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne) oraz garażem w bryle budynku, śmietnikiem i zbiornikiem retencyjnym dz. nr ew. 57 obr. 12 w Brwinowie.

 

Decyzja nr 511/N/2010 z dn. 12.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 59/11 położonych w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 510/N/2010 z dn. 12.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 27, 13/8 położonych w miejscowości Szamoty, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr  448/B/10 z dn. 12.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Granicznej dz. nr ew. 326/20, 326/19 obr. Żółwin, gm. Brwinów

 

Decyzja nr  447/B/10 z dn. 12.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 343, 358/3, 358/4, 358/2, 359/3, 360/1obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr  445/B/10 z dn. 12.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: przebudowy przyłącza gazowego wraz z budową podziemnych odcinków instalacji gazowych na dz. nr ew. 46/2, 97/5, 116/4, 114/2, 114/3 obr. 6 przy ul. Wileńskiej, Brwinów.

 

Decyzja nr 373/M/2010 z dn. 12.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej ( dz. nr ew. dz. 440/11, 440/18) w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 374/M/10 z dn. 12.11.2010 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w ul. Sokołowskiej i w ul. Wąskiej w Sokołowie ( dz. nr ew. 208/2; 208/3; 408; 209/5; 166/9; 207/1; 207/2; 205; 184;183;153/6;153/2;166/9;166/13, 157/2) , gm. Michałowice

 

Decyzja nr 367/M/2010 z dn. 10.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowa sieci energetycznej oświetleniowej w  parku dz. nr ew. (dz. nr ew. 481) położonej przy ul. Wiejskiej w Regułach, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 368/M/2010 z dn. 10.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci energetycznej oświetleniowej w ul. Zgody nr ew. dz. 334; 342; 317 w Michałowicach Wsi, Gm. Michałowice

 

Decyzja nr  441/B/10 z dn. 10.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy stacji uzdatniania wody (budynek stacji, garaż, osadnik na scieki technologiczne, zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej, infrastruktura techniczna) dz. nr ew. 3/19, 97/19 obr. 4 w Brwinowie
 

Decyzja nr  440/B/10 z dn. 10.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych dz. nr ew. 250/4, 222/8, 222/6, 222/9, 222/21, 242/1, 231/1, 233 obr. 8, dz. nr ew. 28/6 obr. 5 w Brwinowie

 

Decyzja nr  438/B/10 z dn. 10.11.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW

Dotyczy: przebudowy sieci gazowej oraz budowy przyłączy gazowych na dz. Nr Ew. 188/3, 204, 205/4 obr. 16 oraz 76, 77 obr. 21 w ul. Pedagogicznej i Pszczelińskiej w Brwinowie

 

Decyzja nr 356/M/2010 z dn. 04.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. bez nazwy nr ew. dz. 735/6 z włączeniem się w ul. Polną w Nowej Wsi, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 357/M/2010 z dn. 04.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 92/1, 104/1 przy ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gm. Michałowice

 

Decyzja nr  428/B/10 z dn. 04.11.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy stacji uzdatniania wody (osadnik na ścieki technologiczne, dwa zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej, instalacje technologiczne) na dz. nr ew. 95/4 w Parzniewie, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr  426/B/10 z dn. 04.11.2010 r.

UMARZAM POSTEPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Dotyczy: budowy przedszkola oraz 27 miejsc postojowych na terenie Zespołu Szkół  na dz.    nr ew. 477/4 i 477/8 we wsi Otrębusy Gm. Brwinów

 

Decyzja nr  425/B/10 z dn. 04.11.2010 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. Nr Ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 120 obr. Owczarnia, gm. Brwinów

 

DECYZJA NR    346/R/10 z dn. 04.11.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na  dz. nr ew. 142/11 we wsi Falenty Nowe,  gm. Raszyn


Decyzja nr  423/B/10 z dn. 03.11.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE

Dotyczy: budowy przedszkola oraz 27 miejsc postojowych na terenie Zespołu Szkół na dz. nr ew. 477/4 i 477/8 we wsi Otrębusy Gm. Brwinów

 


 

Decyzja nr 502/N/2010 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. o nr ew. 242/11, 248, 250/38, 243/57, 243/49, 243/32, 243/10 położonej w miejscowości Rusiec, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 498/N/2010 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu na działkach nr ew. 911 i 913 we wsi Strzeniówka, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 157/P/10 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w ul. Powstańców Warszawy (dz. 655/3, 663 obr. 02) i w Al. Krakowskiej (dz. nr ew. 8/3 obr. 02) oraz  ziemnych odcinków instalacji gazowej do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ew. 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634/2, 646, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 704/3, 653, 654  przy ul. Powstańców Warszawy w Piastowie, według załączonej dokumentacji.
 

Decyzja nr 351/M/2010 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 101, 150/16, 159/2, 164/3, 165 przy ul. Żytniej w Regułach, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 352/M/2010 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  odcinka sieci gazowej  na dz. nr ew. 453/1 i 445/1 w Pęcicach z włączeniem w ul. Parkową gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 389/PR/10 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 23, 49 obr. 4, ul. Rysia w Pruszkowie.

 

Decyzja nr  417/B/10 z dn. 29.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 170/3 obr. 13 w Brwinowie.

 

 Decyzja nr 347/M/2010 z dn. 27.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę sieci wodociągowej w ul. Granicznej (dz. nr ew. 640) położonej w Regułach, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr  414/B/10 z dn. 27.10 2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 146 obr. 10, Brwinów

 

Decyzja nr  413/B/10 z dn. 27.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Słonecznej dz. nr ew. 343, 307/3, 306/2, 307/1 obr. Żółwin, gm.Brwinów.

 

Decyzja nr  349/B/10 z dn. 27.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 400/2, 400/4, 402/2 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 385/PR/10 z dn. 26.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego rozdzielczego w ul. Południowej, dz. nr ew .54 i139/2 obr. 14
             w Pruszkowie oraz dz. nr ew. 7 obr. 17 w Brwinowie.
 

DECYZJA   NR    334/R/10 z dn. 26.10.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
 I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA BUDOWĘ
DOT:  budowy budynku przedszkola na dz. nr ew. 580/1, 583, 584 we wsi Raszyn gm. Raszyn

 

Decyzja nr  407/B/10 z dn. 22.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 384/34, 384/63, 387/6 (po podziale 387/19, 387/21, 387/22)
obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 480/N/2010 z dn. 21.10.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU

Dotyczy: przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia na dz. o nr ew. 222, 228/2, 228/3, 229/5 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

 

DECYZJA NR  333/R/10 z dn. 21.10.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 170/10 i 171/5 położonej we wsi Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

 

Decyzja nr 479/N/2010 z dn. 20.10.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii kablowej nn 0,4 kV, na dz. o nr ew. 846/10 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

 Decyzja nr 341/M/2010 z dn. 20.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych niskiego ciśnienia na terenie ul. 3-go Maja (dz. nr ew. 764), ul. Wiejskiej (dz. nr ew. 771, 802), ul. Kraszewskiego (dz. nr ew. 780), ul. I. Paderewskiego (dz. nr ew. 426), ul. Prusa (dz. nr ew. 790), ul. Moniuszki (dz. nr ew. 767), ul. M. Konopnickiej (dz. nr ew. 794), ul. Kurpińskiego (dz. nr ew. 768) w Komorowie Wsi; oraz dz. nr ew. 419/2, 481, 591/1, 591/2, 484/2, 484/3, 487, 509/1, 510/3, 510/4, 514/8, 465/2, 644, 479/1  położonych w Komorowie  Osiedlu, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr  404/B/10 z dn. 20.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 211/2, 568, 235/12 obr. Żółwin, gm. Brwinów

 

Decyzja nr  403/B/10 z dn. 20.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Błońskiej dz. nr ew. 402/2, 362/4, 362/3 obr. 03 w Brwinowie.

 

Decyzja nr  402/B/10 z dn. 20.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 211/2, 568, 235/12, 578/2, 232/2 przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, gm. Brwinów

 

Decyzja nr  401/B/10 z dn. 20.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Słonecznej dz. nr ew. 343, 369/8 obr. Żółwin, gm. Brwinów

 

Decyzja nr 149/P/10 z dn. 15.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w ul. Żeromskiego (dz. 230/8 obr. 07), w ul. B. Prusa (dz. nr ew. 217 obr. 07) oraz ziemnych odcinków instalacji gazowej do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ew. 236, 221/1, 221/2, 238, 244/1, 229/2, 297, 317, 299/1, 299/2,  301, 321, 326, 308/1, 313, 314, 331/2, 438, 427, 429, 447/1, 431/1, 431/2, 436, 581, 583/1, 583/2, 595/1, 595/2, 585, 599/1, 599/2, 587, 607, 609/1  przy ul. Żeromskiego w Piastowie.

 

Decyzja nr 475/N/2010 z dn. 13.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 588/6 położonych w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 474/N/2010 z dn. 13.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 588/6 położonych w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 473/N/2010 z dn. 13.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 51/22 położonej w miejscowości Parole, gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 469/N/2010 z dn. 12.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 468/2 położonego w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 467/N/2010 z dn. 11.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej w działkach nr ew.: 127/6, 122, 126/2 we wsi Krakowiany, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr  387/B/10 z dn. 11.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: zagospodarowania terenu przed budynkiem dawnego pałacyku Teoplitza przy ul. Wiejskiej 1 w Otrębusach w zakresie budowy chodników oraz miejsc postojowych wraz z odwodnieniem na dz. nr ew. 247/62 obr. Otrębusy, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 366/PR/10 z dn. 08.10.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dz. nr ew. 101 obr. 21 przy ul. Kościuszki w Pruszkowie

 

Decyzja nr 461/N/2010 z dn. 06.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr Ew 272/29 położonych w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 460/N/2010 z dn. 05.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 123, 91/1, 222, 223/23, 223/118 położonej w miejscowości Stara Wieś, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr  383/B/10 z dn. 06.10.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Łąkowej dz. nr ew. 116, 110/6, 110/2 obr. Żółwin, gm.Brwinów.

 

DECYZJA NR 320/R/2010 z dn. 06.10.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
dot. budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. o nr ew. 90/3, 93/2, 93/4 położonych we wsi Walendów Gmina Nadarzyn oraz w dz. o nr ew. 385, 387 położonych we wsi Sękocin Stary gmina Raszyn.
 

DECYZJA NR 312/R/10 z dn. 04.10.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 375/2 położonej we wsi Sękocin Las, gmina Raszyn

 


 

Decyzja nr 454/N/2010 z dn. 30.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew.  475/6 położonych w miejscowości Wolica , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 453/N/2010 z dn. 30.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii napowietrznej  wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ew. 152/9, 154, 155/11, 152/7 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

 

DECYZJA NR 309/R/2010 z dn. 30.09.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
Dot. pozwolenia na budowę linii napowietrznej Nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 9/16 położonych we wsi Falenty Nowe, gmina Raszyn
 

Decyzja nr  374/B/10 z dn. 29.09.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WYKONANIA BUDOWY

Dotyczy: przebudowy sieci gazowej oraz budowy przyłączy gazowych dz. nr ew. 188/3, 204, 205/4 obr. 16, dz. nr ew. 76, 77 obr. 21 w Brwinowie.

 

Decyzja nr  372/B/10 z dn. 29.09.2010 r.  

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU
w części dot.  budowy rurociągów zewnętrznych (przyłączy) na dz. nr ew. 96 oraz 94 obr. Parzniew, gm. Brwinowie

Dotyczy: rozbudowy stacji uzdatniania wody (osadnik na ścieki technologiczne, dwa zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej, instalacje technologiczne, oraz rurociągi zewnętrzne) na dz. nr ew. 95/4, 94, 96 w Parzniewie, gm. Brwinów

 

Decyzja nr 354/PR/10 z dn. 28.09.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA


Dotyczy: budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6, dz. nr ew. 128, 191/1, 191/2  obr 22, dz. nr ew.219/4, 219/7 obr. 23  przy ul. Lipowej w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 355/PR/10 z dn. 28.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  REMONT
 

Dotyczy: remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 12, na dz. nr ew. 473 obręb 16 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 436/N/2010 z dn. 15.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej elektroenergetycznej w działkach nr ew.: 202/3, 205/2, 182/29, 182/29, 210, 194, 204 we wsi Kajetany, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 435/N/2010 z dn. 15.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 911, 913 położonych w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

 

DECYZJA NR  292/R/10 z dn. 15.09.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 26/11 i 26/16 położonej we wsi Laszczki, gmina Raszyn


Decyzja nr  343/B/10 z dn. 14.09.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW

Dotyczy: przebudowy ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul.

Płockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Glinianej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika

wraz z odwodnieniem w dz. nr ew. 97/7, 97/6, 97/3, 97/5, 97/8, 46/2, 46/1, 46/3 obr. 06, Brwinów.

 

Decyzja nr 430/N/2010 z dn. 14.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 242/20, 248, 250/38, 242/12, 242/14 położonego w miejscowości Rusiec , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 429/N/2010 z dn. 13.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia  oraz złączy kablowych na dz. o nr ew. 195, 197/17, 200/4 położonych w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 301/M/2010 z dn. 13.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy budynku nowej siedziby Urzędu Gminy Michałowice w miejscowości Reguły z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi i zjazdem z ul. Kuchy na dz. nr ew. 628/16; 628/1 w Regułach, gm. Michałowice

 

Decyzja nr 428/N/2010 z dn. 10.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowej nN oraz złącza kablowo-pomiarowego na dz. o nr ew. 77, 195, 197/50 położonych w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 426/N/2010 z dn. 09.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 219 położonego w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 425/N/2010 z dn. 09.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 589/9, 590/14, 590/7 położonego w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr  335/B/10 z dn. 09.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 13/6, 13/11 w Żółwinie (ul. Wodna), gm. Brwinów

 

Decyzja nr  334/B/10 z dn. 09.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dz. nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 6, 14/1, 15/9, 35/1, 35/3, 40/7, 57, 99, 129, 135, 137, 149, 165/7, 157/1, 166/8, 178, 191, 230/5, 244/4, 265, 266, 267/11, 267/13, 267/14, 284/4, 291/2, 295, 308/3, 345/5, 347/15, 368, 381/1, 387, 406, 435, 437, 465, 558, 559, 560 obr. Owczarnia, dz. nr ew. 11/6, 12/9, 14/14, 17, 30/13, 31, 58, 72, 81, 98/4, 116, 137, 161, 174, 185, 195, 212, 216/1, 220, 244/2, 244/5, 244/8, 248/1, 248/6, 254, 280, 324, 336/6, 343, 363/5, 363/7, 365, 366/4, 398, 444, 482, 506, 507, 553/1, 553/5, 553/9 obr. Żółwin, gm. Brwinów

 


DECYZJA NR   287/R/10 z dn. 09.09.2010 r.
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT.: przekrycia Kanału Opaczewskiego na odcinku pomiędzy ulicami: Łakową i Własną w Raszynie na dz. o nr ew. 188/13, 188/9, 222/1 położonych we wsi Nowe Grocholice oraz dz. nr ew. 757 w miejscowości Raszyn, gmina Raszyn


DECYZJA NR  286/R/10 z dn. 09.09.2010 r.
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOT.: przekrycia Kanału Opaczewskiego na odcinku pomiędzy ulicami: Jeziorną i Stawową w Raszynie na dz. o nr ew. 367/2 i 222/8 położonych we wsi Nowe Grocholice oraz dz. nr ew. 889/1 i 888 w miejscowości Raszyn, gmina Raszyn

 

Decyzja nr  325/B/10 z dn. 03.09.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW

Dotyczy: wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na dz. nr ew. 103, 104, 44, 53/1, 53/2, 39, 68/3, 88, 102, 46, 54, 83, 45, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 84, 110/1, 85, 95/2, 95/3, 106, 87/1, 87/2, 107, 41, 42, 40, 52, 96/6, 109/1, 50, 79, 51, 49, 108, 48, 86, 43  obr. Falęcin; dz. nr ew. 72/2, 84/3, 81/3, 82/1, 123/5, 115, 234/2, 119/1, 114, 74/1, 201/1, 68/1, 80, 103/1, 120/1, 126/1, 230, 89, 183, 184/1, 188, 70/1, 97, 118/1, 116/1, 98, 65, 96, 210/1, 77/1, 124/3, 113, 229/1, 233, 88, 100/1, 69/1, 101/6, 232, 185/1, 173/6, 99/1, 87/1, 95, 138/1, 186, 209, 241, 228, 121/3, 122/3, 102/1, 79/1, 101/4, 78/1, 127/1, 117 obr. Kotowice; dz. nr ew. 12/3, 12/4, 6/1, 16/1, 13/1, 3/3, 8/1, 11/9, 5/1, 4/1, 7/1, 9 obr. 1 w Brwinowie;  dz. nr ew. 2, 233 obr. 6 w Brwinowie; dz. nr ew. 128/9, 131, 133/1, 125 obr. Biskupice; dz. nr ew. 48/14, 52/12, 114/3, 39/1, 40, 119, 47/1, 115, 52/6, 66/1, 98/1, 125/1, 63/1, 97/3, 41/7, 42/1, 118, 43/3, 44/1, 45/4, 46/1, 116, 117, 67/1, 100/2, 64/3, 64/5, 59/8, 59/3, 103, 57/1, 113, 48/6, 114/4, 50/5, 52/14, 48/10, 48/12, 52/8, 52/10, 114/1, 114/2, 65/1, 101  obr. Koszajec, gm. Brwinów

 

Decyzja nr  322/B/10 z dn. 3.09.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej dz. nr ew. 167/3 - 10, 120 obr. Owczarnia

 

Decyzja nr 286/M/2010 z dn. 02.09.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych niskiego ciśnienia na terenie działek nr ew. 215 (ul. Parkowa); 172 (ul. Krótka); 214 (ul. Klonowa); 219; 166; 223/1; 168/1; 168/2; 169; 224; 226/1; 227; 178/1; 178/2; 205/3; 213/1 z obrębu Michałowice Osiedle i działka nr ew. 197/3 z obrębu Opacz Mała, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 320/B/10 z dn. 02.09.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW

Dotyczy: przebudowy ul. Przejazdowej w zakresie wykonania chodnika dz. nr ew. 260, 261/4   obr. Otrębusy, gm. Brwinów

 


Decyzja nr 312/B/10 z dn. 27.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy stacji bazowej oraz anten dz. nr ew. 247/44 obr. Otrębusy, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 283/M/2010 z dn. 27.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej  w ulicy Polnej na działce nr ew. 200/1 w Komorowie Wsi,  gm. Michałowice

 

Decyzja nr 284/M/2010 z dn. 27.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowa odcinka sieci gazowej w ul. Szarej (działka nr ew. 23 ) w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 282/M/2010 z dn. 27.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowa odcinka sieci gazowej w ul. Dziewanny (działka nr ew. 1107) w Granicy, gm. Michałowice.


DECYZJA NR 257/R/10 z dn. 26.08.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
DOT.: budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 20/99, 20/100, 21, 170/1, 170/5, 170/10,   we wsi Dawidy Bankowe  gm. Raszyn.
 

Decyzja nr 308/B/10 z dn. 25.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Słowackiego dz. nr ew. 97/6, 112/2 obr. 8 w Brwinowie.


Decyzja nr 307/B/10 z dn. 25.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, budowy napowietrznej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej niskiego napięcia dz. nr ew. 19, 7/1 obr. Krosna Parcela, dz. nr ew. 135, 137, 136, 132 obr. Krosna Wie?, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 275/M/2010 z dn. 25.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę sieci wodociągowej w ul. Spacerowej (działki nr ew. 667/1, 668/1) z włączeniem do ul. Głównej (dz. nr ew. 553)  w Nowej Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 119/P/10 z dn. 23.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w ul. Godebskiegoj (dz. nr ew. 625/14, 625/17 obr. 05), w ul. Kasprowicza (dz. nr ew. 50/2, 146 obr. 07), w ul. Norwida (dz. nr ew. 27 obr. 07) i  w ul. Ujejskiego (dz. nr ew.130/6, 130/7, 132/5, 133/4, 133/6, 130/2, 141/1, 141/4, 141/5, 155/1, 155/2, 155/3, 155/6, 155/10, 152/2, 76/2, 181/1 obr. 07) ) oraz ziemnych odcinków instalacji gazowej do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr ew. 148, 147, 149, 135 przy ul. Kasprowicza i na terenie dz. nr ew. 76/1, 169/4, 169/3, 169/2, 63, 164/1, 162, 58/7, 157/2, 157/3, 157/1, 57/7, 156/6, 156/4, 56/1, 56/2, 154/10, 668, 153/1, 152/3, 145, 133/7, 131/3 przy ul. Ujejskiego w Piastowie, według załączonej dokumentacji.

 

Decyzja nr 397/N/2010 z dn. 19.08.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU
w części dotyczącej budowy przyłączy na dz. nr ew. 272/27, 272/26, 272/31,  w miejscowości Rusiec, gm. Nadarzyn.

Dotyczy: budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na dz. o nr ew. 272/26, 272/27, 272/31, 272/29 położonych w miejscowości Rusiec, gm. Nadarzyn.
 

Decyzja nr 396/N/2010 z dn. 19.08.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU

w części dotyczącej budowy przyłącza na  dz. nr ew. 152/7, 154, 155/11 w miejscowości Kajetany, gm. Nadarzyn.
Dotyczy: wydania pozwolenia na budowę linii napowietrznej i przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym  w działkach nr ew. 152/9, 154, 155/11, 152/7 w miejscowości Kajetany gm. Nadarzyn.

 

Decyzja nr 265/M/2010 z dn. 18.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę sieci wodociągowej w ul. Zachodniej (dz. nr ew. 339/3) położonej w Opacz Kolonii z włączeniem w ul. Targową (dz. nr ew. 192/4) położoną w Opaczy Małej, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 395/N/10 z dn. 18.08.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 599/5, 599/7 położonych w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 394/N/10 z dn. 18.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej  nn 0,4 kV wraźże złączem kablowym na dz. o nr ew. 455, 219, 220/1, 214/1, 214/2, 215 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

 

 Decyzja nr 294/B/10 z dn. 16.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: udowy odcinka sieci gazowej w ulicy Hiacyntowej, Gerberowej, Krokusowej i Irysowej dz. nr ew. 1165, 1163/2, 1164/1, 1164/22, 1162/2, 1164/21, 1169/2, 1170 obr. Kanie, gm. Brwinów

 

Decyzja nr 111/P/10 z dn. 10.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej SN, NN i linii kablowej niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w pasie drogi
ul. Axentowicza (dz. nr ew. 179/1, 154/125, 154/60) i w ul. Siemiradzkiego (dz. nr ew.194) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.

 

Decyzja nr 380/N/10 z dn. 10.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. o nr ew. 530, 525 położonych w miejscowości Wolica, gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 235/R/10 z dn. 06.08.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 170/11, 172,   we wsi Dawidy Bankowe  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 374/N/10 z dn. 05.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 271/14 położonych w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 243/M/2010 z dn. 05.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w ul. Spacerowej (dz. nr ew. 643) w  Nowej Wsi  gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 276/B/10 z dn. 04.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kablowej linii SN-15kV, napowietrznej stacji SN/nN, napowietrznej linii nN-0,4kV dz. nr ew. 73, 41 obr. Domaniew, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 242/M/2010 z dn. 04.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w ul. Zgody (dz. nr ew. 342) w Michałowicach Wsi  gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 228/R/10 z dn. 03.08.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: podwyższenia konstrukcji słupów nr 268, 269, 280 i 289 położonych na dz. nr ew. 167, we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn, dz. nr ew. 809/10 we wsi Wolica, gm. Nadarzyn, dz. nr ew. 662 w miejscowości Michałowice, gm. Michałowice oraz dz. nr ew. 251/1 i 250/6 w miejscowości Sokołów, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 271/B/10 z dn. 03.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 221/13 obr. 16 przy ulicy Miodowej, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 271/PR/10 z dn. 03.08.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej średniego napięcia, budowa wnętrzowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 164, 165, 210/2, 210/4, 210/7, 300, 301, 303, 304 obr.22 przy ul. Marii w Pruszkowie.

 


Decyzja nr 350/N/10 z dn. 29.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 469/9, 469/15,  położonych w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 263/B/10 z dn. 29.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 486/24 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 349/N/10 z dn. 28.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 225/19, 225/18, 268, 272/28, 272/29 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 263/PR/10 z dn. 27.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kolektora sanitarnego "G BIS" w ul. Promyka, na odc. od ul. Przejazdowej do kolektora "G" l=275,50 m dz. nr ew. 25/1, 33/1, 35/1, 119/1, 119/8 obr. 13 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 96/P/10 z dn. 26.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego Dn-150 L=486,00 w Al. Krakowskiej dz. nr ew. 8/3 obr. 02 (na odcinku od istniejącego wodociągu z włączeniem się w ul. Toruńską) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.

 

Decyzja nr 346/N/10 z dn. 23.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 911, 913 położonego w miejscowości Strzeniówka , Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 258/B/10 z dn. 23.07.2010 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
I ZMIENIAM W ZAKRESIE
 PROJEKTU BUDOWLANEGO
 decyzję Starosty Pruszkowskiego nr 665/B/09 z dnia 17-11-2009 r.

Dotyczy: projektu zamiennego budowy kanalizacji deszczowej z pompownią wód deszczowych, separatorem i piaskownikiem na dz. nr ew. 171, 153, 203/1, 203/2 obr.6, 248/2, 17/1, 17/2, 49/1, 49/7, 63/1, 63/2, 112/2, 112/1, 127/2, 127/4, 127/6, 127/1, 127/5, 162/2, 175/1, 175/3, 175/2, 203, 209, 222/9, 220/5, 220/6, 220/7 obr. 8 w Brwinowie w zakresie projektu budowlanego

 

Decyzja nr 211/R/10 z dn. 22.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 38/4, 172/2 i 193 położonej we wsi Falenty Duże, gmina Raszyn.

 

Decyzja nr 342/N/10 z dn. 22.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ew. 2/2 położonej w miejscowości Młochów, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 223/M/10 z dn. 16.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przedszkola na działkach nr ew. 581 i 582/1 położonych w Granicy przy ul. Pruszkowskiej róg ul. Poprzecznej, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 336/N/10 z dn. 16.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 5/6, 5/4, 5/7, 51/22, 144 położonych w miejscowości Parole, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 335/N/10 z dn. 16.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej na dz. o nr ew. 771/3, 2018 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 327/N/10  z dn. 14.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 173/19 położonych w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 326/N/10 z dn. 14.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ew. 2206, 1912, 2108 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 324/N/10  z dn. 14.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV i złącza kablowego kablowym na dz. o nr ew. 365, 373, 426 położonej w miejscowości Urzut, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 194/R/10 z dn. 13.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 225 położonej we wsi Raszyn, gmina Raszyn.

 

Decyzja nr 196/R/10 z dn. 13.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym: kanałów sanitarnych, przepompowni wraz z rurociągami ciśnieniowymi na dz. nr ew. 3/4, 7, 34, 40, 41, 91, 108, położonych we wsi Falenty, dz. o nr ew. 3/27, 3/32, 24/28, 24/29, 25/7, 31/16, 31/22, 33/16, 33/19, 94/6, 99/11, 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 109/6, 115/6, 115/11, 120/8, 120/15, 142/ 5, 142/11, 146/4, 146/7, 184/2, 185, 187, 188, 189/1, 189/5, 190/1, 191, 193, 197/1, 206/6, położonych we wsi Falenty Nowe dz o nr ew 6/4, 7/6, 7/8, 62, 160, położonych we wsi Falenty Duże, dz o nr ew 9/8, 9/12, 9/20, 17/1, 20/30, 20/33, 20/36, 20/64, 20/67, 20/73, 20/95, 20/99, 20/100, 20/101, 20/102, 21, 22, 32/2, 32/9, 34, 39, 43, 46, 48/10, 49/3, 49/12, 49/29, 50/5, 50/6, 50/12, 51, 52/5, 100/1, 100/3, 102/1, 102/4, 103/3, 103/6, 170/1, 170/10, 170/11, 172, położonych we wsi Dawidy Bankowe, dz o nr ew 1, 60/5, 61/4, 65, 101, 104/1, 105/1, 106/6, 112, 117/3, 126/1, 128/1, 135/1, 156/2, 157/1, 157/4, 172/2, 172/3, 174/1, 174/2, położonych we wsi Łady dz o nr ew 60/4, 77, 88/1, położonych we wsi Podolszyn Nowy, gmina Raszyn.

 

Decyzja nr 323/N/10 z dn. 13.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia z przyłączem kablowym na dz. o nr ew. 824 położonej w miejscowości Wolica, Gm. Nadarzyn

 

Decyzja nr 227/B/10 z dn. 12.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy podziemnych odcinków instalacji gazu n/c do budynków mieszkalnych w dz. nr ew. 137, 127/1, 127/2, 128/1, 129/1, 131/1, 134, 233, 234, 135, 152, 149/1, 149/2, 147/1, 147/2, 146/1, 146/2, 145/1, 143 obr. 14 przy ulicy Ogrodowej, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 112/P/10 z dn. 10.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego Dn-100 mm, L=302,00 m w ul. Królwej Jadwigi (dz. nr ew. 409, 466/4, 466/11, 470/1, 474/8, 475/10, 476/8, 479/2 obr. 02) na odcinku od Al. Krakowskiej dz. nr ew. 8/3 obr. 02 z włączeniem się w ul. Lelewela dz. nr ew. 509/11
w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.
 

Deczyja nr 188/R/10 z dn. 07.07.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy kaplicy na potrzeby kościoła na dz. Nr ew. 49/1 przy ul. Miklaszewskiego 98
Dawidy Bankowe, gmina Raszyn
 

 Deczyja nr 181/R/10 z dn. 07.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  REMONT

Dotyczy: remontu kapliczki  dz. nr Ew 184/1 położona w Raszynie

 

Decyzja nr 313/N/10 z dn. 07.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  REMONT

Dotyczy: linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 304/7, 305/1 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 312/N/10 z dn. 07.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ew. 683/2, 691/8, 692/7, 1024 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 175/R/10 z dn. 05.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi na dz. nr ew. 199/5, 199/6, 189/7, 198/6, 198/7, 198/2, 198/8, 198/10, 198/12 i 198/15 we wsi Falenty Nowe,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 177/R/10  zdn. 05.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kv ze złączami kablowymi na dz. nr ew. 269/5 i 266/16 we wsi Janki,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 218/B/10 z dn. 05.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 85/6 obr. 16 przy ulicy Helenowskiej, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 237/PR/10 z dn. 05.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ul. Konotopskiej na dz. nr ew. 473/1 z włączeniem do ul. Długiej - dz. nr ew. 58/6, obręb 9 w Pruszkowie.

 

Deczyja nr 176/R/10 z dn. 05.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kv oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 453, 47/6 i 48 we wsi Jaworowa,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 204/M/2010 z dn. 05.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy hali namiotowej nad boiskiem sezonowo lodowiskiem na dz. nr ew. 465 położonej przy ul. Szkolnej w Michałowicach Osiedlu, gmina Michałowice

 

Decyzja nr 198/M/2010 z dn. 02.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  odcinka sieci gazowej  na dz. nr ew. 453/1; 439/5; 439/7; 439/8 z włączeniem w ul. Parkową w Pęcicach, gm. Michałowice

 

Decyzja nr 199/M/2010 z dn. 02.07.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 5,5MPa relacji Świerk - Mory zlokalizowanego na dz. nr ew. 562/2 i 562/3 obr. 13 w Regułach, gm. Michałowice, gm. Michałowice.

 


Decyzja nr 231/PR/10 z dn. 30.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału saniatrnego grawitacyjnego i tymczasowego przewodu tłocznego oraz tymczasowej przepompowni ścieków w ul. Bąki, ul. Chabrowej, ul. Bez Nazwy, ul. Słonecznikowej na dz. nr ew. 12/10, 10/7, 9/3, 8/3, 12/11, 223/1, 269/14, 267/1, 26/7, 25, 21/2, 246, 241, 247/1, 17/9, 12/2, 337/8, 16/1, 12/7, 12/8, 337/3, 337/7, 32/12, 32/19, 223/2, 31/2, 32/24, 197/2 obręb 7 w Pruszkowie. 

 

 Decyzja nr 232/PR/10 z dn. 30.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowe  dz. nr ew. ew. nr 333 i 348 obr. 26, ul. Suchej i Głównej  w Pruszkowie.

 

 Decyzja nr 202/B/10 z dn. 28.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 225/3, 225/14, 225/18 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 195/M/2010 z dn. 24.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji SN/nN  w ul. Żytniej (dz. nr ew. 159/2; 105/16)  i na  dz. nr ew. 165 w Regułach gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 195/M/2010 z dn. 24.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej  w ulicy dojazdowej do ul. Parkowej na działkach nr ew. 439/5, 439/7, 439/8 w Pęcicach,  gm. Michałowice.                    

 

Decyzja nr 292/N/2010 z dn. 24.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 979/2 położonych w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 291/N/2010 z dn. 24.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 497, 498 położonych w miejscowości Młochów, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 290/N/2010 z dn. 24.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego na dz. o nr ew. 59/2, 59/11, 65/2, 65/11  położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 289/N/2010 z dn. 24.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej ś/c w dz. nr ew. 106, 352, 351/8, 334/45, 333, 601, 326/4 położonych w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 213/PR/10 z dn. 21.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przepompowni głównej z przewodami tłocznymi, kolektorami dopływowymi i obiektami towarzyszącymi na  dz. nr ew. 38, 103/1, 103/2  obr. 01 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 208/PR/2010 r. z dn. 18.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ul. Domaniewskiej, dz. nr ew. 104, 86/4, 37  obr. 01,  w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 205/PR/2010 z dn. 17.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego, dz. nr ew. 208/3, 164, 384/9 obr.10, w Pruszkowie

  

Decyzja nr 200/PR/2010 r. z dn. 15.06.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: rozbiórki budynków i budowli na dz. nr ew. 10/3 obr. 02 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 150/R/10 z dn. 14.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 986 położonej we wsi Rybie, gmina Raszyn.

 

Decyzja nr 179/M/2010 z dn. 11.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Szarej na działce nr ew. 23 w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 143/R/10 z dn. 10.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 40/8,   we wsi Janki,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 142/R/10 z dn. 10.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej 15 kv. dwusekcyjnego złącza kablowego w dz. o nr ew. 14/27, 14/28  położonych we wsi Falenty, gmina Raszyn

 

Decyzja nr 178/M/2010 z dn. 10.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  odcinka sieci gazowej  na dz. nr ew. 298/15, 298/2, 200/1  w Komorowie Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 177/B/10 z dn. 09.06.2010 r.

UDZIELAM  POZWOLENIA NA  ROZBIÓRKĘ

Dotyczy: budynków gospodarczych na terenie dz. nr ew. 77/1, 167, 115, 123/3, 188, 185/1 oraz budynków mieszkalnych na terenie dz. nr ew. 78/1, 119/1, 116/1, 117, 115, 113, 123/3, 188  obr. Kotowice, budynków gospodarczych na terenie dz. nr ew. 110/1, 64/3, 64/5, 110/2, budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 123 oraz ruiny na dz. nr ew. 62 oraz 123 obr. Koszajec, budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 263/8 oraz ruiny na dz. nr ew. 130/6 obr. Moszna, budynków gospodarczych na terenie dz. nr ew. 12/3 obr. 1 w Brwinowie, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 180/PR/10 z dn. 08.06.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: przebudowy nawierzchni ul. Anielin, dz. nr ew. 7118/3, 118/4 obr.21 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 172/M/2010 z dn. 08.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  odcinka sieci gazowej  na dz. nr ew. 99/2  w Pęcicach Małych, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 170/M2010 z dn. 07.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  odcinka sieci gazowej w  ul. Zgody w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 175/PR/10 z dn. 07.06.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napiecia, dz. nr ew. 13/9, 13/8, 189/1 obr.22, dz. nr ew.217/2, 191, 307 obr.23 w Pruszkowie.

 


Decyzja nr 168/M/2010 z dn. 31.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Sokołowie, gmina Michałowice

 

Decyzja nr 173/PR/10 z dn. 31.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: Budowa kanałów sanitarnych w ul. Kwiatów Polskich, Tuwima i Kwitnącej dz. nr ew. 197/2, 32/11, 31/4, 269/19, 32/4, 269/5, 202, 25, 21/20, 23/8, 21/9, 21/8 obr. 07 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 166/M/10 z dn. 28.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: oświetlenia pomnika Powstańców Warszawy przy ul. Parkowej w Pęcicach, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 167/PR/10 z dn. 26.05.2010 r.

ZMIENIAM 
Decyzję  Starosty Pruszkowskiego nr 104/PR/07 z dnia 13.02.2007
znak: WA.7351/PR-I-04 zmienioną decyzją  nr 208/PR/10 z dnia 23.05.2007 znak WA.7351/PR-I-13/07

zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę w ten sposób, że przyjmuje ona brzmienie: w  pkt 7 decyzji 53/PR/07 z dnia 13.02.2007 wprowadza się zapis: ustala się wysokość zabezpieczenia roszczeń na kwotę 100 000 zł. Forma ubezpieczeń roszczeń Polisa Nr 847-A140960-UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. ul. Gdańska 132,90-520 Łódź, Filia Warszawa-Pólnoc ul. Broniewskiego 7 01-780 Warszawa

 

Decyzja 148/PR/10 z dn. 18.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ul. Marii, na dz. nr ew. 164 i 165  obr. 22 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 201/PR/10 z dn. 16.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kolektora O 400 dz. nr ew. 103/1, 86/4, 86/9, 13/1, 14, 16, 104  obr. 01,  dz. nr ew. 53,7/2,8/3 obr.02 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 166/B/10 z dn. 27.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii napowietrznej średniego napięcia, budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 451/20, 451/18, 451/10, 451/15, 451/11, 7 w Żółwinie i Tereni gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 157/M/2010 z dn. 15.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  kanału sanitarnego w drodze ul. Herbacianej dz. nr ew. 102/3; 105/7; 105/11 w Regułach, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 153/M/2010 z dn. 13.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  linii kablowej NN w ul. Polnej 200/1; 304/9;303/1;305/3;199/3; 304/1 w Komorowie Wsi, gm. Michałowice                           

 

Decyzja nr 158/M/2010 z dn. 14.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy słupa linii napowietrznej ŚN,  linii kablowej ŚN,  wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych NN w ul. Polnej (dz. nr ew. 45/6), ul. Raszyńskiej (dz. nr ew. 288/1) i w ul. 11-go Listopada (dz. nr ew. 468; 93/1) położonych w Michałowicach Osiedlu, gm. Michałowice                           

 

Decyzja nr 154/M/2010 z dn 13.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Radosnej z włączeniem w ul. Spacerową na dz. nr ew. 592, 580/5, 578/5 położonych w Michałowicach Osiedlu, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 147/B/10 z dn. 13.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu na dz. nr ew. 287 obr. 3 w Brwinowie.

 

Decyzja nr 152/M/2010 z dn. 13.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału deszczowego w drodze dojazdowej bez nazwy - dz. nr ew. 187/22 położonej w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice

 

Decyzja nr 151/M/2010 z dn. 12.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę sieci wodociągowej w ul. Nałkowskiej na działce nr ew. 370/1 w Granicy, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 145/B/10 z dn. 12.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej ś/n, słupowej stacji transformatorowej oraz kablowej linii n/n dz. nr ew. 406, 385/29, 385/9    obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 136/PR/10 z dn. 07.05.2010 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA ZAMIENNEGO  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: zmiany w zakresie projektu architektoniczno budowlanego decyzji Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 591/2002 z dnia 17.10.2002 r., znak AB.-7353/1-145/2002 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  na dz. nr ew. 402, 404, 406, 407 obr. 21 przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie

 

Decyzja nr 142/M/2010 z dn. 07.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę sieci wodociągowej w dz. nr ew. 706 w ul. Skośnej w Granicy, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 143/M/2010 z dn. 07.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowę sieci wodociągowej w działkach nr ew. 355; 520/1; 906/2 w ul. Kochanowskiego w Granicy, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 103/R/10 z dn. 06.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 29/1 położonej we wsi Raszyn, gmina Raszyn.

  

Decyzja nr 130/PR/10 z dn. 05.05.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ul. Kwiatów Polskich, Tuwima, Kwitnącej, dz. nr ew. 294/1, 197/2, 32/11, 31/4, 269/19, 204/1, 03/1, 203/3,  64/17,  64/20, 25, 21/20, 21/14, 21/9, 21/8, 21/2  obr. 07 w Pruszkowie

 


Decyzja nr 48/P/2010 z dn. 29.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu gazowego średniego ciśnienia w ul. Asnyka (część dz. nr ew. 345, 318/1, 318/2, 303, 221/7, 221/5, 221/4, 221/9, 281. obr. 05)  na odcinku od ul. Leśmiana nr ew. 275/9 poprzez ul. Krasińskiego 187/8, ul. Mickiewicza 121/9, 121/16, ul. Reja 146/14 do Al.Tysiąclecia w Piastowie, według załączonej dokumentacji.

 

Decyzja nr 124/PR/10 z dn. 29.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu ś/ć, przebudowy przyłączy gazowych oraz budowy podziemnych odcinków instalacji gazowych, dz. nr  ew. 611, 314, 372, 297, 333, 373, 368, 374, 671, 317, 316, 677, 314, 783, 610, 608 obr. 26, ul. Biała  w Pruszkowie

 

Decyzja nr 122/PR/10 z dn. 28.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w ul. Bąki, Bez nazwy, Słonecznikowej, na dz. nr ew. 10/7, 9/3, 8/3,1 2/11, 223/1, 269/14, 267/1, 26/7, 25,21/2, 246, 241, 247/1, 17/9, 12/2, 337/8, 16/1, 12/7, 12/8, 337/3, 337/7 obr. 07 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 120/PR/10 z dn. 28.04.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: przebudowy magistrali wodociągowej w ul. Ceglanej na odcinku od ul. Marii do komory przed torami WKD w Pruszkowie.  
 

Decyzja nr 119/PR/10 z dn. 28.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego DN 150 na dz. nr ew. 54/3 obr.18 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 162/N/2010 z dn. 28.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 112 położonego w miejscowości Urzut, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 125/M/2010 z dn. 27.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  gazociągu średniego ciśnienia w ul. Pruszkowskiej - dz. nr ew. 240/10 w Granicy, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 124/M/2010 z dn. 27.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  gazociągu średniego ciśnienia w ul. Zielonej- dz. nr ew. 283/14 w Komorowie, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 118/PR/10 z dn. 26.04.2010 r.

 WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, dz. nr ew. 342 obr. 23 przy ul. Kraszewskiego 

 

Decyzja nr 120/M/2010 z dn. 23.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej na dz. nr ew. 289 w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice

 

Decyzja nr 55/N/2010 z dn. 22.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k. Warszawy poprzez rozbudowę "Centrum Badania i Leczenia częściowej Głuchoty" wraz z wolno stojącym budynkiem technicznym na dz. nr ew. 29/1 położonej w miejscowości  Kajetany, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 116/M/2010 z dn. 21.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy parkingu i kanała wraz zodwodnieniem jezdni w ul. Kuklińskiego dz. nr ew. 1277/3 i 1288/2 w MIchałowicach Osiedlu, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 115/B/10 z dn. 19.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy podziemnych odcinków wewnętrznych instalacji gazowych n/c do budynków mieszklanych na dz. nr ew.: 27, 29, 30, 32, 33, 34/2, 227, 229/2, 230/1, 230/2 obręb 8 przy ul. Rynek w Brwinowie.

 

Decyzja nr 107/B/10 z dn. 14.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w ulicy Hiacyntowej, Gerberowej, Krokusowej i Irysowej dz. nr ew. 1165, 1163/2, 1164/1, 1164/22, 1162/2, 1164/21, 1169/2, 1170 obr. Kanie, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 103/PR/10 z dn. 13.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej od ul. Wojskiego na dz. nr ew. 118/4 i 119 obręb 21 w Pruszkowie.

 

 Decyzja nr 101/B/10 z dn. 09.04.2010 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP na dz. nr ew. 10, 8, 125 obr. 15 w Brwinowie.

  

Decyzja nr 102/M/2010 z dn. 08.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej 15kV, stacji słupowej transformatorowej, linii kablowej

 

 Decyzja nr 97/B/10 z dn. 08.04.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WYKONANIA BUDOWY

Dotyczy: przebudowa linii napowietrznej 15 kV dz. nr ew. 383/32, 383/33, 606, 385/29, 406 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 99/PR/10 z dn. 08.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii elektroenergetycznych Sn 15 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, kablowych linii elektroenergetycznych 0,4 kV, złączy kablowych nn dla zasilania budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 188/26, 187/1, 180, 64/2, 64/3, 63/1 obr. 18 w Pruszkowie, dz. nr ew. 91/13, 91/17 w Parzniewie, Gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 81/R/10 z dn. 06.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kv w dz. nr ew. 109/1, 193, we wsi Falenty Duże, dz. o nr ew. 172/2, 38/4 położone we wsi Falenty Nowe, gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 29/P/10 z dn. 06.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego Dn-100 L=290,00 m w ul. M. Skłodowskiej dz. nr ew. 245/3, 245/4, 245/25 obr. 03 (na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. M. Skłodowskiej do nieruchomości do ul. Bohaterów Wolności) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.


Deczyja nr 28/P/10  dn. 06.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego Dn-100 L=175,50 m w ul. Matejki dz. nr ew. 163 obr.04 (na odcinku od ul. Malczewskiego do nieruchomości nr ew. 216/2 przy ul. Matejki) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.

 

Decyzja nr 27/P/10 z dn. 06.04.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego Dn-100 L=791,00 m w ul. A.Mickiewicza dz. nr ew. 121/8, 121/11, 121/16, 230/7, 230/16, 230/39, 230/71, 230/73 obr. 01 (na odcinku od istniejącego wodociągu w ul.Grunwaldzkiej dz. nr ew. 481/17 w Pruszkowie do ul. Tuwima
w Piastowie) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.

 

Decyzja nr 99/M2010 z dn. 06.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  gazociągu średniego ciśnienia w ulicy bez nazwy - dz. nr ew. 85/22 z włączeniem się w ulicę Skowronków - dz. nr ew. 92/1 w Pęcicach Małych, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 97/M/2010 z dn. 06.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Wąskiej na terenie dz. nr ew. 164 we wsi Sokołów, gm. Michałowice.

 

 Decyzja nr 26/P/10 z dn. 06.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego Dn-100 L=543,00 m w ul. S. Żeromskiego dz. nr ew. 230/7, 230/16, 230/39, 230/71, 230/73 obr. 01 (na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. S. Żeromskiego z włączeniem się w ul. B. Prusa dz. nr ew. 217/1) w Piastowie, wg załączonej dokumentacji.

  

 Decyzja nr 88/B/10 z dn. 02.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej i ciśnieniowej z pompowniami sieciowymi i przydomowymi ścieków oraz zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków dz. nr ew. 34/2, 47/5, 120/9, 265/4, 266/2, 298, 300, 330, 318 obr. Moszna Wieś, dz. nr ew. 6, 16, 43, 44, 45/3, 45/4, 53 obr. Moszna Parcela, 40/1, 95, 96, 97, 98, 134, 135, 141, 101 obr. Krosna Wieś, dz. nr ew. 19, 33 obr. Krosna Parcela, dz. nr ew. 5, 27/3, 126/1, 126/2, 1, 3/1, 3/2 obr. Koszajec Wieś, dz. nr ew. 6/15, 6/19, 11, 92, 87, 86/1, 7 obr. Parzniew.

 

Decyzja nr 97/PR/10 z dn. 02.04.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kolektora sanitarnego w ul. Promyka, dz. nr ew. 119/8 obr. 13, dz. nr ew. 1/11 obr. 14, dz. nr ew. 167/6 obr. 15, w Pruszkowie.

 


Decyzja nr 87/M/2010 z dn. 25.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  kanału sanitarnego w drodze dojazdowej bez nazwy nr ew. dz. 187/22 położonej w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 86/M/2010 z dn. 25.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej bez nazwy nr ew. dz. 187/22 położonej w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

 

 Decyzja nr 90/PR/10 z dn. 23.03.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Dotyczy: wymiany przedniej pokrywy w istniejącej reklamie przy ul. Niecałej w Pruszkowie

 

Decyzja nr 68/R/10 z dn. 19.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu ś/c ? 180 PE100 SDR 17,6 w ulicy Sokołowskiej w dz. o nr ew. 210/2, 210/1 we wsi Sokołów, gm. Michałowice, w dz. o nr ew. 154/5 we wsi Wypędy, gmina Raszyn oraz w dz. nr ew. 215/1, 215/2 we wsi Puchały.

 

Decyzja nr 82/PR/10 z dn. 17.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ul. Spacerowej, ul. Pęcickiej, ul. Sadowej dz. nr ew. 66/1 obręb 27 w  Pruszkowie.

 

 

 Decyzja nr 79/PR/10 z dn. 16.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Lipowej dz. nr ew. 193/5,191/1 obr. 22 w Pruszkowie.

  

 Decyzja nr 75/PR/10 z dn. 12.03.2010 r. 

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA 

Dotyczy:  przebudowy nawierzchni ul. Szkolnej, dz. nr ew. 2240, 245/2, 246/1, 246/7, 246/8, 258, 402/2 obręb 9 w Pruszkowie

  

Deczyja nr 54/R/10 z dn. 11.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 365, 40/8, 40/9 i 106/1 we wsi Janki, gmina Raszyn.

 

Deczyja nr 53/R/10 z dn. 08.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrzno- kablowej na dz. nr ew. 155/1, 189/7 i 120/27  we wsi Falenty Nowe,  gm. Raszyn.

  

Decyzja nr 75/M/2010 z dn. 08.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w drodze dojazdowej dz. nr ew. 694/1 z włączeniem w ul. Bodycha nr ew. dz. 359 wraz z pompownią ścieków  położonych w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

  

Decyzja nr 75/M/2010 z dn. 08.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  kanału sanitarnego w drodze dojazdowej dz. nr ew. 694/1 z włączeniem w ul. Bodycha nr ew. dz. 359 wraz z pompownią ścieków  położonych w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 71/M/2010 z dn. 05.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Spacerowej na dz. nr ew. 643  w Nowej Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 71/M/2010 z dn. 05.03.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w drodze dojazdowej dz. nr ew. 694/1 z włączeniem w ul. Bodycha nr ew. dz. 359 wraz z pompownią ścieków  położonych w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 63/PR/10 z dn. 04.03.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ul. Polskiej  Organizacji Wojskowej, dz. nr ew. 66/1  obr. 12 w Pruszkowie.

 

Decyzja nr 62/PR/10 z dn. 03.03.2010 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy pawilonu usługowego na działce 74/7 obręb 23 przy ul. Kraszewskiego
w Pruszkowie.
 

Decyzja nr 56/PR/10 z dn. 03.03.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy: przebudowy przyłączy gazu na terenie dz. ew. nr 373 obr.26 przy ul. Białej w Pruszkowie.

  

Decyzja nr 55/PR/10 z dn. 03.03.2010 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy:  przebudowy przyłączy gazu na terenie dz. ew. nr 318, 320 obr. 27 przy ul. Górskiej w Pruszkowie.

 

 Decyzja nr 24/P/2010 z dn. 02.03.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu  gazowego w  ul. Traugutta (dz. nr ew.187/4, 187/5, obr. 03)  na  odcinku od ul. Piłsudskiego do działki nr ew. 191 przy ul. Traugutta i na odcinku od działki nr ew. 180 przy ul. Traugutta z włączeniem się w  Al. Wojska Polskiego dz.nr ew.465/2 w Piastowie, według załączonej dokumentacji.

 


Decyzja nr 62/M/2010 z dn. 25.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu deszczowego w ul. Zgody na działkach nr ew. 334, 317, 342 w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice.

 

Decyzja nr 55/M/2010 z dn. 19.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Badylarskiej nr ew. dz. 500/2; 500/1; 11/2 i w ul. Górnej dz. nr ew. 618 z włączeniem w ul. Środkową nr ew. dz. 235/3 położonych w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 45/PR/10 z dn. 18.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 560/4, 563, 206/5 obr. 27 w Pruszkowie.

 

Deczyja nr 70/N/2010 z dn. 12.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie na dz. nr ew. 455, 456, 457, 458, 459 położonej w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 40/PR/10 z dn. 12.02.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
 I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA   BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia, budowa kontenerowej stacji transformatorowej na dz. nr ew. 329 obr. 7, dz. nr ew. 150/4, 167/2. 167/1, 206/15, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 obr. 10 w Pruszkowie.

 

 Decyzja nr 32/R/10 z dn. 10.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 1105 położone we wsi Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 

Decyzja 35/PR/10 z dn. 09.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
 I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA   BUDOWĘ

Dotyczy:  rozbudowy, przebudowy części wejściowej i zaplecza kuchennego budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul.Dębowej 8 w Pruszkowie, dz. nr ew. 102 obr. 18

 

Decyzja nr 36/B/10 z dn. 09.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1033, 1030/6, 1036/34, 1038/1, 1042/6 obr. Kanie, gm. Brwinów

  

 Decyzja nr 35/B/10 z dn. 09.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej średniego napięcia, wnętrzowej stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej niskiego napiecia dz. nr ew. 222/8, 963/6, 963/7, 222/22 obr. 8 w Brwinowie

 

Decyzja nr 33/B/10 z dn. 08.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej i ul. Grodzieńskiej dz. nr ew. 9/2, 36 obr. 6 w Brwinowie

  

Decyzja nr 64/N/2010 z dn. 08.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na dz. o nr ew. 50/12 położonej w miejscowości Rozalin, gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 26/PR/10 z dn. 04.02.2010 r.

PRZENOSZĘ ZA ZGODĄ STRONY POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Starosty Pruszkowskiego nr 386/PR/09 z dnia 15.09.2009 r.
NA NOWEGO INWESTORA

   

Decyzja nr 44/M/2010 z dn. 04.02.2010 r.

  ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Sosnowej dz. nr ew. 440/11 i 440/18 położonych w Opaczy Kolonii, gmina MIchałowice

  

 Decyzja nr 43/M/2010 z dn. 04.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  kanału sanitarnego w ul. Jałowcowej dz. nr ew. 292/1 i 316 z włączeniem w ul. Targową nr ew. dz. 192/4 położonych w Opaczy Małej, gmina Michałowice

 

Decyzja nr 10/P/2010 z dn. 04.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka przewodu gazowego w ul. Siemiradzkiego (dz. nr ew.194, 124 obr.04) na odcinku od działki nr ew. 147/1 do działki nr ew. 196/1 przy ul. Siemiradzkiego w Piastowie

 

Decyzja nr 43/M/2010 z dn. 04.02.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Jałowcowej dz. nr ew. 292/1 i 316 z włączeniem w ul. Targową nr ew. dz. 192/4 położonych w Opaczy Małej, gmina Michałowice.

 

Decyzja nr 57/N/2010 z dn. 03.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 530 położonych w miejscowości Stara Wieś, Gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 56/N/2010 z dn. 03.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 103, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 916, 929, 399/2 położonych w miejscowości Wolica, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 30/R/10 z dn. 03.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ 

Dotyczy: budowy gazociągu ś/c ? 180 PE100 SDR 17,6 w ulicy Sokołowskiej, w dz. o nr ew. 89/2, 90/2, 100/2, 101/2, 102/2 we wsi Wypędy oraz w dz. o nr ew. 1/1, 2/1, 3/1, 4/3, 4/5, 5/3, 6/3, 7/1, 8/1, 10/1 we wsi Janki, gmina Raszyn.

     

Decyzja nr 34/M/10 z dn. 02.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  sieci wodociągowej w ul. Willowej  dz. nr ew. 754; 182/1; 182/2 185/1; 749; 172/1 w Opaczy Kolonii, gmina Michałowice

  

Decyzja nr 30/B/10 z dn. 02.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia, budowy linii napowietrznej niskiego napięcia dz. nr ew. 53/2, 82, 1026 obr. Kanie, gm. Brwinów

 

Deczyja nr 28/R/10 z dn. 01.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 172, 21 i 22 położone we wsi Dawidy Bankowe, gmina Raszyn. 

 

 Decyzja nr 27/R/10 z dn. 01.02.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu w ul. Łagodnej  dz. o nr ew. 1433, 1434/1, 1434/7 położone we wsi Rybie gmina Raszyn

 


Decyzja nr 24/PR/10 z dn. 28.01.2010 r.
ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
 
Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Mostowej ( dz. nr ew. 254/6 obr. 08)  na odc. od istniejącej kanalizacji w ul. 3-go Maja   (dz. nr ew. 48/7 obr.08, dz.nr ew. 173/20 obr.11)  do posesji nr ew. 249/2 przy ul. Mostowej w Pruszkowie.

 

Deczyja nr 23/R/10 z dn. 27.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w dz. o nr ew. 429/3, 429/2 we wsi Rybie,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 23/PR/10 z dn. 27.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Mickiewicza w dz. nr ew. 405, 402/4 obr. 9 w Pruszkowie

  

Decyzja nr 19/PR/10  zdn. 25.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Działkowej,  dz. nr ew. 63/3, 63/1 obręb 18 w Pruszkowie

  

Decyzja nr 18/PR/10 z dn. 25.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 188/58, 243/53, 188/60, 63/3, 63/1 obręb 18 w ul. Działkowej, Dębowej i Jasnej w Pruszkowie

  

Decyzja nr 26/M/2010 z dn. 25.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy  napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 KV  i linii niskiego napięcia 0,4 kV w dz. nr. ew. 6/5; 6/7; 7/1 przy ul. Głównej w Komorowie Wsi, gm. Michałowice

 

Decyzja nr 17/PR/10 z dn. 22.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia, dz. nr ew. 14/4 i 337/8 obręb 7 w Pruszkowie

 

 Decyzja nr 16/PR/10 z dn. 22.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy wodociągu w ul. Łokietka na dz. nr ew. 78, 72/3 obr. 24 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 13/PR/10 z dn. 22.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego na dz. nr ew. 263, 418, 255 obręb 16 w ul. Murarskiej w Pruszkowie

  

Decyzja nr 12/PR/10 z dn. 22.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 263, 418, 255 obręb 16 w ul. Murarskiej w Pruszkowie

 

Decyzja nr 10/PR/10 z dn. 20.01.2010 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO, PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy kompleksu biurowego (budowa budynku biurowego - bud. B wraz z parkingami, budynku śmietnika, wewnętrznej instalacji) oraz zatwierdzenia zamiennego projektu zagospodarowania  na dz. nr ew. 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 109 obr. 14 przy ul. Parzniewskiej w Pruszkowie

 

Decyzja nr 38/N/2010 zdn. 15.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 750, 1760/2 położonych w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 37/N/2010 z dn. 15.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 157/17 położonych w miejscowości Kajetany, Gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 36/N/2010 z dn. 15.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 76/19, 79/1, 195, 197/6 położonych w miejscowości Urzut, Gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 35/N/2010 z dn. 15.01.2010 r.

    ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej nN-0,4kV na dz. o nr ew. 35/1, 33, 17/13, 18/1, 17/8 położonej w miejscowości Strzeniówka, gmina Nadarzyn

  

Decyzja 34/N/2010 z dn. 15.01.2010 r.

    ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 16/15, 19/6, 19/11 położonych w miejscowości Młochów, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 41/N/2010 z dn. 15.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 19/6, 507/2, 19/24, 19/13 położonych w miejscowości Młochów, Gmina Nadarzyn.

 

 Decyzja nr 13/R/10 z dn. 15.01.2010 r.

 ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej dz. o nr ew. 453, 468/4, 468/9 we wsi Jaworowa oraz w ul. Jesiennej dz. o nr ew. 133/8, 88, 82 we wsi Nowe Grocholice,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 40/N/2010 z dn. 15.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji podciśnieniowej na dz. nr ew. 588/6, 587/15, 586/10, 587/11, 588/15,  położonej w miejscowości  Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

  

Decyzja nr 28/N/2010 z dn. 14.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: pozwolenia na budowę linii napowietrznej nN 0,4kV, na dz. nr ew. 474, 824 położonej w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn.

  

Decyzja nr 27/N/2010 z dn. 14.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 843, 90, 77/7, 77/6 położonych w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn.

  

Decyzja nr 26/N/2010 z dn. 14.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 500/4 położonych w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn, w granicach administracyjnych Powiatu Pruszkowskiego.

 

Decyzja nr 7/PR/10 z dn. 11.01.2010 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU

Dotyczy: zatwierdzenia projektu zamiennego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 550, 377 obr.  16 przy ul. Młynarskiej 2 w Pruszkowie

 

 Decyzja nr 3/R/10 z dn. 08.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15 kV w dz. nr ew. 57/4, 57/2, 57/5, 56, 78/1, 78/2, 78/3, 55/5  we wsi Sękocin Nowy,  gm. Raszyn.

  

Decyzja nr 3/R/10 z dn. 08.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15 kV w dz. nr ew. 57/4, 57/2, 57/5, 56, 78/1, 78/2, 78/3, 55/5  we wsi Sękocin Nowy,  gm. Raszyn.

 

Decyzja nr 5/PR/10 z dn. 06.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału deszczowego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul Komorowskiej (dz. nr ew. 25/9, 273/2, 273/5, 273/7, 273/8, 273/10 obr . 21,  dz. nr ew. 187/3, 187/4, 227/2, 277/2, 279/2, 5/2, 13/9, 9/3 obr. 22) w Pruszkowie

  

Decyzja nr 4/PR/10 z dn. 06.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału deszczowego w ul. Berenta (dz. nr  ew. 114 obr 23) na odc. od istniejącej kanalizacji  w ul. Kraszewskiego  (dz. nr ew. 82/9 obr 23) do ul. Armii Krajowej w Pruszkowie

  

Decyzja nr 3/PR/10 z dn. 06.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: zespołu wielorodzinnej  zabudowy  mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym, miejscami parkingowymi na dz nr ew. 208 obr. 2 przy ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie

    

Decyzja nr 5/PR/10 z dn. 06.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału deszczowego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul Komorowskiej (dz. nr ew. 25/9, 273/2, 273/5, 273/7, 273/8, 273/10 obr . 21,  dz. nr ew. 187/3, 187/4, 227/2, 277/2, 279/2, 5/2, 13/9, 9/3 obr. 22) w Pruszkowie

 

 Decyzja nr 4/PR/10 z dn. 06.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału deszczowego w ul. Berenta (dz. nr  ew. 114 obr 23) na odc. od istniejącej kanalizacji  w ul. Kraszewskiego  (dz. nr ew. 82/9 obr 23) do ul. Armii Krajowej w Pruszkowie

  

Decyzja nr 3/PR/10 z dn. 06.01.2010 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: zespołu wielorodzinnej  zabudowy  mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym, miejscami parkingowymi na dz nr ew. 208 obr. 2 przy ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie

  

 

Decyzja nr 1/PR/10 z dn. 05.01.2010 r.

UCHYLAM DECYZJĘ WŁASNĄ  NR 485/PR/06 Z DNIA 8.12.2006 R.
W związku z art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a

Dotyczy: pozwolenia na budowę ulicy lokalnej 3 KUD na odc. od ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr ew. 79/3) do ul. 3-go Maja, ulicy dojazdowej   5 KUD,  garaży, ekranu akustycznego i przeciwolśnieniowego, kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 5/1, 5/2, 62/1, 62/2, 62/3, 71/3, 71/4, 72/3, 75/11 i 75/10, 75/12, 75/13,  75/14, 75/15, 75/16,  79/2,  80/1, 80/2, 80/3, 81/1, 81/4, 81/2, 81/3, 111/1, 111/2, 111/3, 123/1, 123/2, 123/3  w obr. 12 w Pruszkowie

 

Decyzja nr 1/PR/10 z dn. 05.01.2010 r.

UCHYLAM DECYZJĘ WŁASNĄ  NR 485/PR/06 Z DNIA 8.12.2006 R.
W związku z art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a

Dotyczy: pozwolenia na budowę ulicy lokalnej 3 KUD na odc. od ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr ew. 79/3) do ul. 3-go Maja, ulicy dojazdowej   5 KUD,  garaży, ekranu akustycznego i przeciwolśnieniowego, kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 5/1, 5/2, 62/1, 62/2, 62/3, 71/3, 71/4, 72/3, 75/11 i 75/10, 75/12, 75/13,  75/14, 75/15, 75/16,  79/2,  80/1, 80/2, 80/3, 81/1, 81/4, 81/2, 81/3, 111/1, 111/2, 111/3, 123/1, 123/2, 123/3  w obr. 12 w Pruszkowie

  


Decyzja nr 725/B/09 z dn. 31.12.2009 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU
w części dot. budowy linii napowietrznej niskiego napięcia dz. nr ew. 1019 obr. Kanie, gm. Brwinów

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia, budowy linii napowietrznej niskiego napięcia dz. nr ew. 53/2, 82, 1019, 1026 (ul. Kolejowa, ul. Warszawska) obr. Kanie, gm. Brwinów.

  

Decyzja nr 721/B/09 z dn. 29.12.2009 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy zjazdu z drogi na dz. nr ew. 248 obr. 8 w Brwinowie.

  

Decyzja nr 719/B/09 z dn. 29.12.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Malinowej i Świerkowej, na dz. nr ew. 484, 489 w Otrębusach, Gm. Brwinów.

  

Decyzja nr 716/B/09 z dn. 18.12.2009 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1033, 1038/1, 1042/6 obr. Kanie, gm. Brwinów.

  

Decyzja nr 715/B/09 z dn. 18.12.2009 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy tymczasowego zjazdu z drogi wojewódzkiej, dz. nr ew. 2 obr.18 w Brwinowie.

  

Decyzja nr 703/B/09 z dn. 09.12.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy:  budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 573, 578/7 obr. Otrębusy, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 702/B/09 z dn. 09.12.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 327/10, 327/18, 329/12, 330/5, 332/4, 332/6, 333/5, 329/1 W Żółwinie, dz.nr ew. 7/3 w Terenii, gm. Brwinów.

  

Decyzja nr 690/B/09 z dn. 03.12.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 1163/2, 1164/1 w Kaniach, Gm. Brwinów.

  

Decyzja nr 689/B/09 z dn. 03.12.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1162/2, 1164/1, 1164/22, 1164/21, 1169/2 w Kaniach, Gm.Brwinów.

 


Decyzja nr 684/B/09 z dn. 26.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy:  budowy gazociągu ś/c O 40x3,7 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnychdz. Nr ew. 222/8, 226/10 obr. 8 w Brwinowie

  

Decyzja nr 569/N/09 z dn. 26.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej  w działkach o nr ew. 547, 696, 720/2 w Nadarzynie oraz  w działkach o nr ew. 219/3, 219/9, 219/10, 212, 156  położonego w miejscowości Kajetany, Gmina Nadarzyn.

  

Decyzja nr 568/N/09 z dn. 26.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: na budowę linii napowietrznej  nN-0,4kV na dz. o nr ew. 16/5, 12/12 położonej w miejscowości Młochów, gmina Nadarzyn.

 

 Decyzja nr 563/N/09 z dn. 24.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: na budowę linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Linii kablowych nN-0,4kV na dz. o nr ew. 76/7, 769/10, 769/11, 769/12, 769/13, 771/3, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 562/N/09 z dn. 24.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: na budowę  linii kablowej nn 0,4 kV, na dz. o nr ew. 465/6 położonych w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 561/N/09 z dn. 23.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 243/40 położonych w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn.

  

Decyzja nr 672/B/09 z dn. 20.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 311/3, 311/6, 312/4, 343 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

  

Decyzja nr 555/N/09 z dn. 18.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej  w działce o nr ew. 6/5, 6/19, 6/24, 2/1 położonej w miejscowości Młochów, Gmina Nadarzyn

 

 Decyzja nr 554/N/09 z dn. 18.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 234/29, 234/14, 2113 położonych w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn

 

Deczyzja nr 553/N/09 z dn. 18.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 518/1, 517/9 położonych w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn

  

Decyzja nr 668/B/09 z dn. 17.11.2009 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Z URZĘDU
w części dot. budowy przyłącza gazu ś/c O 25 PE na dz. nr ew. 149

Dotyczy: budowy gazociągu ś/c O 40 PE i przyłącza gazu ś/c O 25, ul. Wygonowa, dz. nr ew. 70/3, 147, 149 przy ul. Armii Krajowej w Brwinowie.

  

Decyzja nr 666/B/09 z dn. 17.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do granic nieruchomości, pompownią sieciową na dz.nr ew. 158, 170 obr.10 w Brwinowie.

  

Decyzja nr 665/B/09 z dn. 17.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych, separatorem i piaskownikiem w ul. Zgody, Szkolnej, Kościelnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Ciechanowskiej  i Kryniczanki, na dz. nr ew. 171, 159, 203/1, 203/2 obr.6, 248/2, 17/1, 17/2, 49/1, 49/7, 63/1, 63/2, 112/2, 112/1, 127/2, 127/4, 127/6, 127/1, 127/5, 162/2,  175/1, 175/3, 175/2, 203, 209, 222/9, 220/5, 220/6, 220/7 obr.8 w Brwinowie

  

Decyzja nr 664/B/09 z dn. 17.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 606, 385/29, 385/9, 384/7, 383/24, 383/30, 383/33, 383/36, 383/21, 383/27, 406 w Owczarni, Gm. Brwinów

  

Decyzja nr 656/B/09 z dn. 12.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia dz. nr ew. 224/21, 224/30 (ul. Akacjowa) obr. 16 w Brwinowie

  

Decyzja nr 474/PR/09 z dn. 05.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
 I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i parkingami naziemnymi  na terenie działek  277/4, 286/2, 288, 287/5 obr.18 przy ul. Dobrej 8 w Pruszkowie.

  

Decyzja nr 456/R/09 z dn. 04.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. o nr ew. 175/10 we wsi Janki, gmina Raszyn.

  

Decyzja nr 642/B/09 z dn. 02.11.2009 r.

WNOSZĘ SPRZECIW
W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ dowieszenia przewodów w istniejącej linii niskiego napięcia w Domaniewie ORAZ NAKŁADAM OBOWIĄZEK UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: dowieszenia przewodów w istniejącej linii niskiego napięcia oraz budowy przyłącza niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego dz. nr ew. 23, 41, 39/1 obr. Domaniew, gm. Brwinów

  

Decyzja nr 641/B/09 z dn. 02.11.2009 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr ew. 46  obr. 20 w Brwinowie.

  

Decyzja nr 534/N/09 z dn. 02.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 106, 329 położonych w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn

 

Decyzja nr 535/N/09 z dn. 02.11.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 469/4, 469/9, 469/15 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

  


Decyzja nr 528/N/09 z dn. 26.10.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy odcinka wodociągu w działce o nr ew. 65/20, 279/9, 221 położonych w miejscowości Urzut, Gmina Nadarzyn.

 

Decyzja nr 527/N/09 z dn. 26.10.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 248/29, 248/25, 248/33 położonych w miejscowości Nadarzyn, Gmina Nadarzyn.

   

Decyzja nr 625/B/09 z dn. 23.10.2009 r.

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dotyczy: budowy gazociągu ś/ć O 40x3,7 PE do budynków mieszkalnych dz. nr ew. 222/8, 226/10 obr. 8 w Brwinowie.

  

Decyzja nr 452/PR/09 z dn. 21.10.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: budowy kanału ściekowego DN 0.80 m  w ul. Błońskiej, Działkowej, Akacjowej na dz. nr ew. 100 obr. 14 dz. nr ew. 91/14, 91/17 obr Parzniew 17, dz. nr ew. 93 obr 14, dz. nr ew. 65 obr 18, dz. nr ew. 119/2 obr 13, dz. nr ew. 95, 83/2,85, 87, 135, 94/3, 110 obr 14, dz. nr ew. 168 obr 15, dz. nr ew. 14, 16, 11 obr. 17 dz. nr ew. 63/4, 55, 63/1, 64/2, 64/3 obr 18, dz. nr eqw 1/11 obr 14, dz. nr ew 167/1, 424 obr 15, dz. nr ew 54/2, 54/3, 22 obr 18  w Pruszkowie

   

Decyzja nr 620/B/09 z dn. 21.10.2009 r.

UDZIELAM  POZWOLENIA NA  ROZBIÓRKĘ

Dotyczy rozbiórki: wieży kratowej na dz. nr ew. 139 w kaniach, gm. Brwinów.

 

Decyzja nr 619/B/09 z dn. 21.10.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA   BUDOWĘ
oraz
ZEZWALAM  NA  ZMIANĘ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA ŚWIETLICĘ

Dotyczy: przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na świetlicę na dz. nr ew. 35 obr.4 w Brwinowie.

 

Decyzja nr 616/B/09 z dn. 20.10.2009 r.

WNOSZĘ SPRZECIW SPRAWIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA


Dotyczy: budowy przyłącza kablowego 15kV w skład, którego wchodzą: kabel w izolacji 20kV; złącza kablowego 15kV oraz mufy kablowej 15kV na  dz. nr ew. 17/3 w Kaniach, gm.Brwinów.

 

 Decyzja nr 688/B/09 z dn. 03.10.2009 r.

ZATWIERDZAM  PROJEKT  BUDOWLANY
I  UDZIELAM  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ

Dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1162/2, 1164/1, 1164/22, 1164/2, 1165, 1164/21 w Kaniach, Gm.Brwinów.

Metadane

Źródło informacji:Dorota Gosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Gosik
Data wprowadzenia:2010-02-18 15:23:40
Opublikował:Dorota Gosik
Data publikacji:2010-02-18 15:23:35
Ostatnia zmiana:2014-10-06 10:07:12
Ilość wyświetleń:8965

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij