Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót  geologicznych dotyczących:

 

  • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
  • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
  • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
  • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
  • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Podstawa prawna:
-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
-art. 80 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196);
-art. 6 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 2 oraz część I pkt 53 i części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.);
-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

Wymagane dokumenty:
-wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (we wniosku zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane);
-dwa egzemplarze projektu robót geologicznych;

-pełnomocnictwo;
-dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa:
-10 zł za decyzję;

-17 zł za złożenie pełnomocnictwa,


na nr konta:
Urząd Miejski w Pruszkowie
BPH S.A. O/ Pruszków
39 1060 0076 0000 3210 0018 0098
lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków)

lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Miejsce składania dokumentów:
-osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00;
-za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) ustawy nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

W myśl art. 80a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

Załączniki

wniosek zatwierdzenie projektu robót geologicznych (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:K.Sikorska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:K.Sikorska
Data wprowadzenia:2012-01-23 15:42:22
Opublikował:K.Sikorska
Data publikacji:2012-01-24 08:49:29
Ostatnia zmiana:2015-04-10 09:22:40
Ilość wyświetleń:2629
Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij