W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593), wprowadzającą nowe zasady zatrudniania pracowników samorządowych na wolne stanowiska w Urzędach, w tym miejscu będą publikowane informacje na ten temat:

  - ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska,
  - listy kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu,
  - informacje o wyniku naboru.
---------------------------------------------------------------------------------------------