Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego

tel. 22 738-14-06,     FAX: 22 728-92-47

e-mail: sekretarz@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. M.Drzymały 30, 05-800 Pruszków

-----------------------------------------------------------

Odpowiedzialność merytoryczną za poprawność, kompletność i aktualność informacji publicznej odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ich działania

-----------------------------------------------------------

Budynek Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

Budynek Powiatu