Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

 

Decyzja nr 522/B/12 z dn. 07.12.2012 r.
dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej w dz. nr ew. 1042/6, 1042/2, 1041,1030/15, 1030/25, 1030/24 w Kaniach, gmina Brwinów.

Decyzja nr 523/B/12 z dn. 07.12.2012 r.
dotyczy: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej w dz. nr ew. 1042/6,1042/2, 1041, 1030/15, 1030/25 w Kaniach, gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 527/B/12 z dn. 13.12.2012 r.
dotyczy: budowy gazociągu dystrybucyjnego gazu ziemnego średniego ciśnienia w dz. nr ew.373/4, 376/4 położonych przy ulicy Bukowej w Otrębusach, gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 528/B/12 z dn. 14.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Maciejkowej, dz. nr ew. 1030/22, 1030/25 w Kaniach, gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 529/B/12 z dn. 14.12.2012 r.
dotyczy:budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew 552, 550, 394/15, 394/6 wŻółwinie, gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 530/B/12 z dn. 14.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Miodowej, dz. nrew. 221/1, 216/7, 221/13 obr. 16 w Brwinowie.
 
Decyzja nr 531/B/12 z dn. 14.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Piaskowej, dz.nr ew. 228/2 obr. 21 w Brwinowie.
 
Decyzja nr 533/B/12 z dn. 18.12.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej średniego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięciaoraz stacji transformatorowej słupowej SN/NN w dz. nr ew. 211/2, 13/7, 12/9, 13/6, 12/14,12/13, 6/15, 6/16, 12/6 położonych w Żółwinie, gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 535/B/12 z dn. 19.12.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym w dz. nr ew. 225/9(droga prywatna), 225/10 (droga powiatowa) obr. Owczarnia, gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 540/B/12 z dn. 26.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Jałowcowej dz. nr ew. 1110 i 414 i w ul.Wiejskiej dz. nr ew. 212/2 w Otrębusach gmina Brwinów.
 
Decyzja nr 544/B/12 z dn. 28.12.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej NN-0,4kV YAKXS 4x120mm2 ze złączem kablowym ZK-2+GTR+2xSL+ZK-3 na dz. nr ew. 434/4, 439/9, 439/7, ulica Leśne Echa obr. Żółwin, gmina Brwinów.

 Decyzja nr 398/PR/2012 z dn. 07.12.2012 r.
Dotyczy: budowy kablowej linii SN-15kV, wnętrzowej stacji SN/nN,  kablowej linii nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym nN w dz. nr ew. 94/3, 99/4, 99/13, 357/4 obręb 19 oraz w dz. nr ew. 109/7, 109/2 obręb 21 w Pruszkowie.

Decyzja nr 403/PR/2012 z dn. 11.12.2012 r.
Dotyczy: budowy przewodu wodociagowego w ul. Kopernika, dz. 65/5, 71/5 w Pruszkowie

Decyzja nr 406/PR/2012 z dn. 14.12.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej - dz. 12/7, 16/1, 246, 16/3, 17/2, 241 obręb 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 417/PR/2012 z dn. 20.12.2012 r.
Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w Pruszkowie na działkach: 154/19, 136/1, 363, 140, 82/9... obr.23

Decyzja nr 367/M/2012 z dn. 7.12.2012 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 415/4, 416/5, 420/3, 420/5 w Opacz Kolonii, gmina Michałowice.

Decyzja nr 379/M/2012 z dn. 21.12.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Sasanek i ulicy Brzozowej w dz. nr ew. 954, 64 w Nowej Wsi, gmina Michałowice oraz w dz. nr ew. 346 obręb 20 w Pruszkowie.

Decyzja nr 380/M/2012 z dn. 21.12.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej śc w dz. nr ew. 577 (ul. Stare Sady) oraz 23/8 (ul. Miodowa) obr. Komorów Wieś, gmina Michałowice.

Decyzja nr 382/M/2012 z dn. 27.12.2012 r.
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 210/4, 256/2 obr. Sokołów, gmina Michałowice.

Decyzja nr 385/M/2012 z dn. 28.12.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Badylarskiej - dz. 500/1, 6/8 w Opaczy Kolonii

Decyzja nr 468/N/2012 z dn. 03.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 127, 212, 128/1, 138, 139/8, 157/17, 240 tj. ul.Rolna, ul. Klonowa, ul. Motyli, ul. Chłopska, obr. 3 - Kajetany, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 471/N/2012 z dn. 06.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej śc. w dz. 127, 212, 128/1, 138, 139/8, 157/17, 240, w Kajetanach

Decyzja nr 473/N/2012 z dn. 07.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla rejonu Stara Wieś i Nadarzyn, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 474/N/2012 z dn. 07.12.2012 r.
dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 320/11 przy ulicy Cytrynowej w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 479/N/2012 z dn. 11.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej w ul. Cytrynowej w Ruścu, dz. 320/11

Decyzja nr 485/N/2012 z dn. 18.12.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 139/8, 143/5, 143/6, 143/10 obr. Kajetany, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 486/N/2012 z dn. 19.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 377/8 i 378/5 (ul. Jastrzębia) położonych w Strzeniówce, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 349/R/2012 z dn. 03.12.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym w działkach nr ew. 81/1, 81/11 obręb Sękocin Nowy oraz  w działkach nr ew. 85/1, 85/2, 83/9 obręb Laszczki, gmina Raszyn.

Decyzja nr 350/R/2012 z dn. 05.12.2012 r.
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Objazdowej, działki nr ew. 120, 126/1, 128, 138, 141, 153, 177/2, 182, 453 w miejscowości Jaworowa, gmina Raszyn.

Decyzja nr 355/R/2012 z dn. 07.12.2012 r.
dotyczy: budowy gazociągu w dz. 252, 140/6 we wsi Słomin, gm. Raszyn

Decyzja nr 357/R/2012 z dn. 11.12.2012 r.
dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kasztanowej, dz. nr ew. 393/1, 429/2, 429/3, 430/1 obr. Rybie, gmina Raszyn.

Decyzja nr 363/R/2012 z dn. 14.12.2012 r.
dotyczy: budowy linii napowietrznej i linii kablowej wraz ze złączem kablowym na działkach nr ew. 95, 100, 102, 104, 106, 76/4, 107/1, 107/2, 15/5, 105/14 obr. Podolszyn Nowy, gmina Raszyn.

Decyzja nr 371/R/2012 z dn. 21.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w działce nr ew. 77 (ul. Długa) obr. Podolszyn Nowy, gmina Raszyn.

Decyzja nr 377/R/2012 z dn. 27.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Promyka  w działkach nr ew. 480/8, 480/15 obr. Jaworowa, gmina Raszyn.

Decyzja nr 378/R/2012 z dn. 27.12.2012 r.
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla ulicy Miklaszewskiego o średnicy od 0,25 do 0,60 metra oraz o łącznej długości 1.717,3 metra wraz z separatorami, komorą zrzutową, wpustami ulicznymi deszczowymi i przyłączami do wpustów ulicznych o łącznej długości 155,4 metra oraz przebudową istniejącego przewodu wodociągowego o średnicy 160 mm i długości 55 metrów, zlokalizowane w dz. nr ew. 100/4, 49/3, 49/29, 49/1, 50/5 obręb Dawidy Bankowe oraz w dz. nr ew. 112, 101/3, 102 obręb Łady, gmina  Raszyn.

Decyzja nr 379/R/2012 z dn. 27.12.2012 r.
dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przepompownią ścieków w ul. Relaksu  dz. nr ew. 1570 obr. Rybie, gmina Raszyn.


 


Decyzja nr 321/R/12 z dn. 07.11.2012 r.
Dotyczy: budowa wodociągu w ul. Jaworskiego dz. nr ew. 540/33 Raszyn

Decyzja nr 324/R/12 z dn. 08.11.2012 r.
Dotyczy: budowa linii napowietrznej kablowej, stacji transformatorowej  i linii kabl. nn na dz. nr ew. 268/9, 468/4, 453 Jaworowa gmina Raszyn

Decyzja nr 343/R/12 z dn. 29.11.2012 r.
Dotyczy: budowa linii SN i nn oraz słupowej stacji transformatorowej na dz. 64/5 obr. 03 Raszyn

Decyzja nr  481/B/2012 z dnia 06.11.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, na dz. nr ew. 326/19 w Żółwinie, gmina Brwinów

Decyzja nr  485/B/2012 z dnia 09.11.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOB=0,5 MPa) w dz. nr ew. 98/3, 99/1, 99/2 obręb 4, ulica Sochaczewska w Brwinowie

Decyzja nr  486/B/2012 z dnia 12.11.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne w dz. nr ew. 444, 452/6, 452/1, 445/44, 445/10 położonych przy ul. Południowej w Żółwinie, gmina Brwinów

Decyzja nr  487/B/2012 z dnia 12.11.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 422/9, 422/12, 422/15, 422/24 w Owczarni, gmina Brwinów

Decyzja nr  492/B/2012 z dnia 15.11.2012 r.
dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w działkach nr ew. 396, 394/19, 394/17, 394/16, 398, 391/15, 391/14, 391/12 w Żółwinie, gmina Brwinów

 Decyzja nr 495/B/12 z dn. 16.11.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 486/14, 486/21, 486/24 wŻółwinie, gmina Brwinów.

Decyzja nr 509/B/12 z dn. 26.11.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 22/19 (ul.Polna), położonej w Żółwinie, gmina Brwinów.

Decyzja nr   328/M/2012 z dnia 6.11.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej śc w dz. nr ew. 577 (ul. Stare Sady) oraz 23/8 (ul. Miodowa) obr. Komorów Wieś, gmina Michałowice

Decyzja nr   337/M/2012 z dnia 14.11.2012 r.
dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w dz. nr ew. 752/1, 1046, 746, 748, 749, 750, 751  w Komorowie Osiedlu, Gmina Michałowice

Decyzja nr   340/M/2012 z dnia 16.11.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 265, 376/6 (ul. Długa) w miejscowości Granica, gmina Michałowice

Decyzja nr 345/M/2012 z dn. 21.11.2012 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na dz. nr ew. 389 i 388,  obr. Pęcice, Gmina Michałowice

Decyzja nr 346/M/2012 z dn. 21.11.2012 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15kV, napowietrznej linii SN-15kV, wnętrzowej stacji SN/nN oraz linii kablowej nN-0,4kV w dz. nr ew. 616/5, 616/11, 641, 644, 647/1 i 647/2 obręb Reguły, gmina Michałowice.

Decyzja nr 348/M/2012 z dn. 22.11.2012 r.
Dotyczy: demontażu odcinka linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy słupów i linii kablowej SN 15kV w dz. nr ew. 700/2, 699/9, 699/4 obręb Granica, gmina Michałowice.

Decyzja nr 355/M/2012 z dn. 29.11.2012 r.
Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w działkach nr ew. 596, 613/2 obręb Reguły, gmina Michałowice.

DECYZJA 435/N/2012 z dnia 09.11.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 6/19 (ul. Wiejska), obr. 6 w Młochowie, gmina Nadarzyn

DECYZJA 438/N/2012 z dnia 12.11.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 125/11, 125/3, 125/8, 222, 227/1, 228/2 ulica Mirabelki w Starej Wsi, gmina Nadarzyn

DECYZJA 439/N/2012 z dnia 12.11.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej budynki mieszkalne w dz. nr ew. 250/67 (ul. Zimowa), obr. Rusiec, gmina Nadarzyn


DECYZJA 445/N/2012 z dnia 16.11.2012 r.
dotyczy budowy kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi w dz. nr ew. 449, 482, 491, 497, 498, 511, 170/9, 170/108, 170/24, 170/25, 170/41, 170/46, 170/78, 170/42  w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 459/N/2012 z dn. 26.11.2012 r.
dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 218, 219, 221/5 i 221/8 obr. Nadarzyn, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 462/N/2012 z dn. 29.11.2012 r.
dotyczy: budowy gazociągu ś/c w działkach nr ew. 569, 609/1, 608/3, 610, 611/13, 611/14, 605, 608/4, 608/9, 837/6, 1062 obr. Wolica, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 463/N/2012 z dn. 29.11.2012 r.
dotyczy: budowy sieci niskiego napięcia w dz. nr ew. 12/12 w miejscowości Młochów,gmina  Nadarzyn.

Decyzja nr 464/N/2012 z dn. 29.11.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x120mm2 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w dz. nr ew. 53/1, 53/19 w miejscowości Krakowiany, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 465/N/2012 z dn. 29.11.2012 r.
dotyczy: budowy linii kablowej SN 15kV, linii kablowej inapowietrznej nN 0,4kV, złącza kablowego nN 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV w dz. nr ew. 244, 246/14, 248 w miejscowości Urzut ulica Wiklinowa, gmina Nadarzyn.

DECYZJA 349/PR/2012 z dnia 06.11.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji SN/nN oraz  linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym NN w dz. nr ew. 22, 54/2, 54/3, 181, 64/2, 64/3, 180, 187/1 obręb 18 w Pruszkowie

DECYZJA 350/PR/2012 z dnia 06.11.2012 r.
dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nN w dz. nr ew. 97 (ul. Potulickiego) obr. 23 w Pruszkowie

DECYZJA 364/PR/2012 z dnia 14.11.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 713, 220/2, 220/4 obr. 15 w Pruszkowie

Decyzja nr 369/PR/2012 z dn. 19.11.2012 r.
Dotyczy: budowy linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 18/14, 10/6 (ulica Kowalskiego) oraz dz. nr ew. 10/15, obr. 5 w Pruszkowie.

Decyzja nr 374/PR/2012 z dn. 20.11.2012 r.
Dotyczy: budowy linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 18/14, 10/6 (ulica Kowalskiego) oraz dz. nr ew. 10/15, obr. 5 w Pruszkowie.

Decyzja nr 377/PR/2012 z dn. 21.11.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Sowińskiego na dz. nr ew. 99 obr. 24 w Pruszkowie.

Decyzja nr 378/PR/2012 z dn. 21.11.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sowińskiego, dz. 99 obr. 24 w Pruszkowie

Decyzja nr 379/PR/2012 z dn. 21.11.2012 r.
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci miejskiej dla SP nr 2- dz. 183, 179/2 obr. 18, ul. Jasna w Pruszkowie

Decyzja nr 387/PR/2012 z dn. 27.11.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Lipowej, Bazaltowej, Pogodnej, Żwirowej, Srebrnej na działkach nr ew. 193/5, 127, 122/9, 122/2, 122/3, 122/4, 122/7, 91/2, 103/4, 85, 249 obręb 22 w Pruszkowie.

Decyzja nr 390/PR/2012 z dn. 29.11.2012 r.
Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w ul. Projektowanej i w przejściu przez ul. Parzniewską w dz. nr ew. 28, 29, 30, 31, 45/1, 48/1 obr. 14 w Pruszkowie.

Decyzja nr 391/PR/2012 z dn. 30.11.2012 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia o raz złącza kablowego na dz. nr ew. 87/1, obręb 12 w Pruszkowie.

 Decyzja nr 168/P/2012 z dn. 26.11.2012 r.  Dotyczy budowy gazociągu w ul. Lisa Kuli w Piastowie

Decyzja nr 172/P/2012 z dn. 30.11.2012 r.

Dotyczy BUDOWA SIECI GAZOWYCH I ZIEMNYCH ODCINKÓW INSTALACJI GAZOWYCH UL. ŻBIKOWSKA, SUŁKOWSKIEGO, WYSOCKIEGO, ŁUKASIŃSKIEGO, SOWIŃSKIEGO, OKRZEI, LISA KULI PIASTÓW OBR.01

Decyzja nr 348/R/2012 z dn. 30.11.2012 r.
dotyczy: budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami p. poż. w ul. Grudzi i Szlacheckiej w dz. nr ew. 1, 9/13, 16/3, 16/4, 16/19, 17/1, 17/7, 21 i 37/2 obr. 02 - Dawidy Bankowe oraz dz. nr ew. 197/1 obr. 05 - Falenty Nowe, gmina Raszyn.

 DECYZJA 274/R/2012 z dnia 02.10.2012 r.
dotyczy budowy wodociągu w ul. Zacisznej na dz. nr ew. 29/6, 30, 32, 453, obr. Jaworowa, gmina Raszyn

Decyzja nr 277/R/12 z dn. 03.10.2012 r.
Dotyczy: budowa sieci gazowej na dz. nr ew. 20/99, 20/102 w miejscowości Dawidy Bankowe gmina Raszyn

Decyzja nr 278/R/12z dn. 03.10.2012 r.
Dotyczy: budowa sieci gazowej na dz. nr ew. 1316/1 i 1782 w ul. Raszyńska i Koperkowa w miejscowości Rybie gmina Raszyn

DECYZJA 279/R/2012 z dnia 03.10.2012 r.
dotyczy rozbiórki istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV oraz budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV w dz. nr ew. 181, 182, 183/3, 184/1, 184/2, 186 położonych w Puchałach, gmina Raszyn

Decyzja nr 284/R/12 z dn. 12.10.2012 r.
Dotyczy: budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 89, 130 ul. Żwirowa i Wirażowa Puchały gmina Raszyn

Decyzja nr 288/R/12 z dn. 17.10.2012 r.
Dotyczy: budowa linii kablowej na dz. nr ew. 76/4, 108, 110, 111/5 Podolszyn Nowy gmina Raszyn

Decyzja nr 291/R/12 z dn. 18.10.2012 r.
Dotyczy: budowy przedszkola 4 - oddziałowego wraz z miejscami postojowymi, zjazdami  i ciągami jezdnymi na dz. nr ew. 580/1, 583, 584 w Raszynie przy ul. Poniatowskiego.

Decyzja nr 293/R/12 z dn. 18.10.2012 r.
Dotyczy: budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 185, 3/27, 3/32 Falenty Nowe gmina Raszyn

Decyzja nr 295/R/12 z dn. 22.10.2012 r.
Dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 468/4, 471/1, 470/1 ul. Baśniowa i Jaworowa w miejscowości Jaworowa gmina Raszyn

Decyzja nr 298/R/12 z dn. 23.10.2012 r.
Dotyczy: budowy salonu samochodowego  etap II na dz. nr ew. 14/36, 14/38 Falenty gmina Raszyn

Decyzja nr 305/R/12 z dn. 26.10.2012 r.
Dotyczy: budowy budynku Domu Cechu Rzemiosł Różnych z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji użytkowej na potrzeby Domu Kultury wraz z oświetleniem terenu, kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą drogową na dz. nr ew. 1152/1, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 1150/6 w Raszynie w zakresie kontynuacji przedmiotowej inwestycji.

Decyzja nr 307/R/12 z dn. 26.10.2012 r.
Dotyczy: budowa sieci średniego ciśnienia na dz. nr ew. 368/2 Sękocin Las gmina Raszyn

DECYZJA 309/R/2012 z dnia 26.10.2012 r.
dotyczy budowy instalacji gazowych w działkach nr ew. 618, 621, 622, 624, 625, 627, 628, 630/1, 631, 635, 636, 641, 642, 644, 645, 647/1, 647/2, 648, 654/1, 654/2, 655, 657, 659, 662, 664/1, 664/2, 669, 671, 681, 691, 696, 708/1, 708/2, 710/1, 710/2, 714, 716, 721, 723 położonych przy ul. Spokojnej, obręb Rybie, gm. Raszyn

Decyzja nr 312/R/12 z dn. 30.10.2012 r.
Dotyczy: budowa sieci gazowej na dz. nr ew. 192/3, 192/4, 193/3, 193/7, 193/8, 194/2, 194/4,
Janki gmina Raszyn

Decyzja nr 313/R/12 z dn. 30.10.2012 r.
Dotyczy: budowa sieci wodociągowej w ul. Mierzwińskiego na dz. nr ew. 88, 85/13 w Raszynie

Decyzja nr  435/B/2012 z dnia 04.10.2012 r.
dotyczy budowy kablowej linii niskiego napięcia wraz ze złączem na dz. nr ew. 452/7, 452/1, 453/1, 453/6 obr. Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr  451/B/2012 z dnia 17.10.2012 r.
dotyczy budowy kablowej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, napowietrznej linii nN-0,4kV oraz linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym nN, na działkach nr ew. 10 i 6, obr. Moszna Parcela, gmina Brwinów

Decyzja nr  452/B/2012 z dnia 17.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci kablowej oświetlenia oraz monitoringu na terenie Parku Miejskiego, dz. nr ew. 31, 44, 45 obr. 5 w Brwinowie

Decyzja nr  454/B/2012 z dnia 18.10.2012 r.
dotyczy budowy kanału sanitarnego przy ul. Warszawskiej w dz. nr ew. 168/31 obr. 15 w  Otrębusach, gmina Brwinów

Decyzja nr  455/B/2012 z dnia 18.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego w dz. nr ew. 76/10, 70/20, obręb 16 w Brwinowie

Decyzja nr  459/B/2012 z dnia 18.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach nr ew. 310/2, 310/3 (droga prywatna), 343 (droga powiatowa ul. Słoneczna) obr. Zółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr  465/B/2012 z dnia 23.10.2012 r.
dotyczy budowy przewodu wodociągowego w ulicy Warszawskiej na działkach nr ew. 168/31 obr. Otrębusy, gmina Brwinów

Decyzja nr  466/B/2012 z dnia 24.10.2012 r.
dotyczy budowy wodociągu w ul. Cedrowej w Żółwinie w dz. nr ew. 444, 452/1, 452/6 obr. 19, gmina Brwinów

Decyzja nr  475/B/2012 z dnia 30.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Helenowskiej, dz. nr ew. 70/8, 76/8, 78/3, 85/7, 85/8 obręb 16 w Brwinowie


Decyzja nr   287/M/2012 z dnia 8.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 703/4, 781/2, 706, 723, 720 w Granicy, Gmina Michałowice

Decyzja nr   302/M/2012 z dnia 17.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej ś/c oraz doziemnej instalacji gazowej na działkach nr ew. 218/1, 218/2, 218/5, 296 obr. Opacz Mała, Gmina Michałowice

Decyzja nr   304/M/2012 z dnia 18.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na dz. nr ew. 355, 1184, 286/7 obręb Granica, Gmina Michałowice

Decyzja nr   305/M/2012 z dnia 19.10.2012 r.
dotyczy budowy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV we wsi Sokołów, gmina Michałowice zasilającej stację elektroenergetyczną 110/15 kV '' Nadarzyn''

Decyzja nr   306/M/2012 z dnia 22.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 453/1
(ul. Parkowa), 434/1 i 433/4 obr. Pęcice, Gmina Michałowice

Decyzja nr   313/M/2012 z dnia 24.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr ew. 596, 613/2 obr. Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   321/M/2012 z dnia 30.10.2012 r.
dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w działkach nr ew. 462/2, 462/7, 463/21 obr. Reguły, gmina Michałowice

DECYZJA 382/N/2012 z dnia 10.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia ZK4(2*400+2*160)+SL2 w dz. nr ew. 39/2 i 38/5 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA 395/N/2012 z dnia 12.10.2012 r.
dotyczy budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 43, 27/7, 27/10, 27/9, 27/8, 27/5, 27/4, 27/3, 27/2 przy ulicy Brwinowskiej w Starej Wsi, gmina Nadarzyn

DECYZJA 396/N/2012 z dnia 15.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej odchodzącej od ulicy Szyszkowej w działkach nr ew. 1816, 1853 w Nadarzynie

DECYZJA 404/N/2012 z dnia 18.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 979, 1576/1, 1581, 2207, 1576/2 ulica Pruszkowska w Nadarzynie, gmina Nadarzyn


DECYZJA 410/N/2012 z dnia 23.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 1921, 1968/1, 56/1 (ul. Storczykowa) w Nadarzynie

 

DECYZJA 151/P/2012 z dnia 24.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowych ś/c fi 125PE, fi63PE, fi40PE oraz ziemnych odcinków instalacji gazowych fi40PE i fi32PE w Piastowie w ulicy Reja dz. nr ew. 123, 125/4, 146/6, 146/9, 146/13, 146/16, 146/11, 146/15, 146/3, 146/4, 620, 617, 339/1, 613, 612, 337, 335, 327, 325/1, 321, 249, 245/10, 243/2, 243/1, 141/1, 134, w ulicy Pola dz.  nr ew. 145/2, w ulicy Tuwima dz. nr ew. 122 obręb 5, w ulicy Poniatowskiego dz. nr ew. 33/3, 39 obręb 4 oraz w Pruszkowie w ulicy Grunwaldzkiej dz. nr ew. 481/16 obręb 26


DECYZJA 308/PR/2013 z dnia 08.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowych niskiego napięcia na dz. nr ew. 250/1, 266/5, 445 obr. 21 oraz dz. nr ew. 250/2, 250/12, 364/2, 364/3, 309/3, 309/9 obr. 18 w Pruszkowie

DECYZJA 309/PR/2014 z dnia 08.10.2012 r.
dotyczy budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych 15kV, linii kablowych niskiego napięcia na dz. nr ew. 250/3, 250/12, 364/1, 364/2, 364/3, 309/3, 309/9  obr. 18 oraz dz. nr ew. 266/4 obr. 21 w Pruszkowie

DECYZJA 320/PR/2015 z dnia 18.10.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowo-napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 442, 445, 150/17 obr. 10 oraz dz. nr ew. 125/12, 208/8, 208/9, 208/7, 94/1 obr. 7 w Pruszkowie


DECYZJA 323/PR/2016 z dnia 19.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cicheckiego i ul. Lisieckiego
na działkach nr ew. 10/6, 11/3, 12/2, 12/4, 13/5, 13/7, 14/2, 14/4, 15/2, 15/5, 17, 18/2, 20/1, 21/4, 22/4, 22/7, 24, 31/2, 39/3, 40/2, 287/2, 334, 340/1 obr. 11 w Pruszkowie

DECYZJA 329/PR/2017 z dnia 23.10.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Przejazdowej dz. nr ew. 12 obręb 17 w Pruszkowie, gmina Pruszków oraz dz. nr ew. 10 w Parzniewie, gmina Brwinów

DECYZJA 331/PR/2018 z dnia 23.10.2012 r.
dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 245/4, 411/18, 408, 370 obr. 09 w Pruszkowie

DECYZJA 337/PR/2019 z dnia 25.10.2012 r.
dotyczy budowy drogi dojazdowej na odcinku od ul. Mierniczej do połączenia z ul. Studzienną na dz. nr ew. 170/2, 191, 206/15, obr. 10 w Pruszkowie

DECYZJA 342/PR/2020 z dnia 30.10.2012 r.
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 384/8,164/6,164/2  obr. 10 w Pruszkowie

DECYZJA 343/PR/2021 z dnia 30.10.2012 r.
dotyczy budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 384/8,164/6,164/2  obr. 10 w Pruszkowie


Decyzja nr 247/R/12 z dn. 05.09.2012 r.
Dotyczy. budowa linii kablowej na dz. nr ew. 1662/9, 1662/11, 1662/22 Rybie Gm Raszyn

Decyzja nr 250/R/12 z dn. 11.09.2012 r.
Dotyczy.: budowy sieci  wodociągowej w   dz. nr ew. 48/10, 50/12, 50/13, 50/21 w miejscowości Dawidy Bankowe,  gmina  Raszyn

Decyzja nr 254/R/12 z dn. 12.09.2012 r.
Dotyczy: kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym: kanałów sanitarnych grawitacyjnych wraz z przykanalikami, kanałów sanitarnych tłocznych wraz z przepompowniami sieciowymi na dz. nr ew. 35/2, 36, 37, 107 w obrębie ew. Falenty; 2/1, 160 w obrębie ew. Falenty Duże; 351/2, 351/4, 352/2 w obrębie ew. Janki; 69/1, 72, 73/3, 73/8, 78/4, 78/8, 78/10, 78/15, 79, 81/1, 82/1, 83/1, 82/11, 83/9 w obrębie ew. Laszczki;  77/7, 77/10, 80/6, 80/7, 81/1, 109 w obrębie ew. Sękocin Nowy gmina  Raszyn.

Decyzja nr   386/B/2012 z dnia 04.09.2012 r.
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 45 obręb 20 w Brwinowie

Decyzja nr   387/B/2012 z dnia 04.09.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew.45 obr. 20 ul. Magnolii w Brwinowie., Gm. Brwinów

Decyzja nr   390/B/2012 z dnia 05.09.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 700/1, 697, 144/7 (ul. Zachodnia) w Otrębusach, gmina Brwinów

Decyzja nr   392/B/2012 z dnia 06.09.2012 r.
dotyczy budowy sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej DN-200 we wsi Moszna -Parcele w dz. nr 44; 37/31; 194/6 i 51/20, Gm. Brwinów

Decyzja nr   403/B/2012 z dnia 14.09.2012 r.
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego oraz zasilania elektrycznego przepompowni ścieków w dz. nr ew. 37 - ulica Jagiellońska obręb 9 w Brwinowie

Decyzja nr   407/B/2012 z dnia 17.09.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 83/2 ul. Główna( droga powiatowa) i w dz. nr ew. 154/4 (droga prywatna)w Parzniewie, Gm. Brwinów

Decyzja nr  408/B/2012 z dnia 17.09.2012 r.
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr ew. 1 obr. 13 w Brwinowie

Decyzja nr  412/B/2012 z dnia 18.09.2012 r.
dotyczy budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 146 (ul. Wygonowa), obr. 07 w Brwinowie

Decyzja nr  429/B/2012 z dnia 27.09.2012 r.
dotyczy budowy budynku czterooddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego oraz wewnętrznej instalacji gazowej na działce  nr ew. 4/4 i części dz. nr ew. 3/19, obr. 04 w Brwinowie

Decyzja nr   249/M/2012 z dnia 6.09.2012 r.
dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w dz. nr ew. 112 (ul. Leśna) w Pęcicach Małych oraz w dz. nr ew. 43/9 (ul. Ks. Woźniaka) w Suchym Lesie, Gmina Michałowice

Decyzja nr   259/M/2012 z dnia 17.09.2012 r.
dotyczy budowy kanału sanitarnego w ulicy Starego Dębu dz. nr ew. 200/1, 193/8, 193/3 w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

Decyzja nr   260/M/2012 z dnia 17.09.2012 r.
dotyczy budowy kanału sanitarnego w ulicach Dziewanny i Dzikiej Róży  dz. nr ew. 1103, 1107, 1106 w Granicy, gmina Michałowice

Decyzja nr   277/M/2012 z dnia 25.09.2012 r.
dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 1123, 538/3, 551/8, 106/85, 106/87 położonych w Granicy, gmina Michałowice

DECYZJA 366/N/2012 z dnia 28.09.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w dz. nr ew. 351/19, 351/20, 334/58 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn

DECYZJA 270/PR/2012 z dnia 05.09.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 173/21 (ul. Pilnikowej) i 273, obr. 11 w Pruszkowie

 


DECYZJA   NR   91/P/2012 z  dn.    03.08.2012 r.           
DOT: budowy kanału sanitarnego w ul. E. Plater oraz w ul. Piłsudskiego dz. nr ew. 52, 153 w Piastowie.
 

Decyzja nr 211/R/12 z dn. 06.08.2012 r.
Dotyczy: budowy gazociągu na dz. nr ew.  29/6 i dz. nr ew. 30 we wsi Jaworowa, gm. Raszyn

Decyzja nr 218/R/12 z dn. 09.08.2012 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15 kV,  oraz montażu  złącza kablowego SN  na dz. nr ew.  303
we wsi Janki, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 224/R/12 z dn. 13.08.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej na dz. nr ew. 4292 i 429/3 w miejscowości Rybie gmina  Raszyn

Decyzja nr 230/R/12 z dn. 21.08.2012 r.
Dotyczy:. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rozbrat  na dz. nr ew. 40 obr. 03 Falenty i na dz. nr ew. 189/1 obr. 05 Falenty Nowe gmina  Raszyn

Decyzja nr 231/R/12 z dn. 21.08.2012 r.
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia  na dz. nr ew.  190/9, 190/10, 190/13, 68/1 i przebudowy podziemnych odcinków instalacji gazowej na dz. nr ew. 166/3, 167/3, 167/6, 167/14, 168/3, 172/2, 173/4, 173/6, 174/3, 175/3, 178/1, 179/1, 181/1, 182/1, 183/1, 187/1, 188/1, 189/1, 196/3, 237  w miejscowości Janki, gm. Raszyn

Decyzja nr 243/R/12 z dn. 27.08.2012 r.
Dotyczy:  sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym: kanałów sanitarnych  grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych wraz z przepompowniami sieciowymi na działkach nr ew. 1, 21, 37/1, 45/7  w obrębie ewidencyjnym Dawidy Bankowe,  dz. nr ew. 137/6, 137/7, 143, 223/3 w obrębie ewidencyjnym Dawidy, dz. nr ew. 197/1 w obrębie ewidencyjnym Falenty Nowe gmina Raszyn.

Decyzja nr   344/B/2012 z dnia 03.08.2012 r.
dotyczy budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w dz. nr ew. 1038 i 473 (ul. Poziomki) oraz 1044 (ul. Brzozowa) w Otrębusach, gmina Brwinów

Decyzja nr   353/B/2012 z dnia 08.08.2012 r.
dotyczy budowy podziemnych odcinków instalacji gazowych do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 109/2, 111, 128, 123, 105 i 100 obr. 06 w Brwinowie

Decyzja nr   357/B/2012 z dnia 14.08.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOB = 0,5 MPa) na terenie dz. nr ew. 168, 158/9 (ul. Polna), 158/10 w Kaniach, gmina Brwinów

Decyzja nr   362/B/2012 z dnia 16.08.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOB = 0,5 MPa) na terenie dz. nr ew. 264 (ul. Nowoprojektowana) obręb 16 w Brwinowie

Decyzja nr   368/B/2012 z dnia 20.08.2012 r.
dotyczy budowy centrum logistyczno - warsztatowo - magazynowego szalunków i podpór ULMA CONSTRUCCION - budynek biurowy i hala magazynowo - warsztatowa wraz z infrastrukturą   tj. zbiornik p.poż., szambo, zbiorniki gazu płynnego, stacja transformatorowa, zjazd z drogi powiatowej, pylon reklamowy, waga samochodowa oraz sieci wewnętrzne (wodociągowa, gazowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna) na działkach ew. 50/6, 48/17 i 27/3, obr. Koszajec, Gmina Brwinów
Decyzja nr   370/B/2012 z dnia 20.08.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 290/2 ul. boczna od Kazimierzowskiej i w dz. nr ew.  129/3 obr. 16 w Owczarni, Gm. Brwinów

Decyzja nr   373/B/2012 z dnia 22.08.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 235/12; 578/2 obr. 19 w Żółwinie, Gm. Brwinów

Decyzja nr   374/B/2012 z dnia 22.08.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 85/7; 78/3; 76/8 ( drogi gminne)  i w dz. nr ew. 76/10 (droga prywatna) Obr. 16 w Brwinowie

Decyzja nr   375/B/2012 z dnia 22.08.2012 r.
dotyczy budowy gazociągu w ul. Ptasiej dz. nr ew. 326/19 w Żółwinie, Gm. Brwinów

Decyzja nr   376/B/2012 z dnia 22.08.2012 r.
dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejącej fabryki L' Oreal Polska zlokalizowanej przy ulicy Warszawskiej na terenie dz. nr ew. 16/3, 16/7, 16/8, 17/1, 17/2, 17/3 w Kaniach, gmina Brwinów

Decyzja nr   378/B/2012 z dnia 24.08.2012 r.
dotyczy wykonania termomodernizacji w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego nr 99 H położonego na dz. nr ew. 299/19 przy ul. Pszczelińskiej, obr. 16 w Brwinowie. 

Decyzja nr   384/B/2012 z dnia 28.08.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 359/1 (ul. Bukowa), 363/11, 363/13 i 373/4 położonych w Otrębusach, gmina Brwinów

 


 

Decyzja nr 177/R/12 z dn. 06.07.2012 r.
Dotyczy: budowa linii kablowej na dz. nr ew. 72/7 w miejscowości Sękocin Nowy gmina Raszyn

Decyzja nr 186/R/12 z dn. 16.07.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. nr ew.  1142, 1192 w miejscowości Rybie gm. Raszyn

Decyzja nr 188/R/12 z dn. 18.07.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na dz. nr ew.  2/5  w miejscowości Laszczki w ul.
Czarnej Olchy gm. Raszyn.

Decyzja nr 194/R/12 z dn. 20.07.2012 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej na dz. nr ew.  245/11 we wsi Janki, gm. Raszyn.

Decyzja nr 195/R/12 z dn. 20.07.2012 r.
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Falenty Nowe na dz. nr ew.115/6, 
115/11, 190/1  obr.05  ul. Jabłoniowa gmina Raszyn

Decyzja nr   276/B/2012 z dnia 03.07.2012 r.
dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT 13862 na dz. nr ew. 1020 i 1019 obr. Kanie, gm. Brwinów

Decyzja nr   277/B/2012 z dnia 04.07.2012 r.
dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej do grupy budynków "F" na osiedlu "Księżopole"  na działce nr ew. 964 oraz 222/23 obr. 8 w Brwinowie

Decyzja nr   278/B/2012 z dnia 04.07.2012 r.
dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazu dla projektowanego budynku przedszkola na działce  nr ew. 224/3 w Żółwinie, gmina Brwinów

Decyzja nr   280/B/2012 z dnia 04.07.2012 r.
dotyczy budowy słupowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej SN i sieci kablowej nN  w dz. nr ew. 11/10; 11/14; 11/11; 11/15; 12/12; 70/5; 83/8; 82/8; 81/8; 80/13; 80/10; 80/12; 80/9   obr. 7 w Brwinowie

Decyzja nr   281B/2012 z dnia 04.07.2012 r.
dotyczy budowy odcinka sieci gazowej w ul. Jagielonki  dz. nr ew.58/6 w Owczarni, Gm. Brwinów

Decyzja nr   285/B/2012 z dnia 04.07.2012 r.
dotyczy budowy gazociągu w ul. Rodzinnej dz. nr ew. 76/8; 70/8 obr. 16 i w ul. Gardenii dz. nr ew.76/6 ; 76/4 obr. 16 w Brwinowie

Decyzja nr   290/B/2012 z dnia 06.07.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 387 i 400/4 (ul. Artystyczna) w Owczarni, gmina Brwinów

Decyzja nr   298/B/2012 z dnia 09.07.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w działkach nr ew. 160/3 i 211/2 (ul. Nadarzyńska) w Żółwinie, gmina Brwinów

Decyzja nr   303/B/2012 z dnia 12.07.2012 r.
dotyczy budowy dwóch linii kablowych niskiego napięcia na dz. nr ew. 406/3, 369/23, 369/9, 406/1, 413/7, 369/17 obr. Owczarnia, gmina Brwinów

Decyzja nr   327/B/2012 z dnia 25.07.2012 r.
dotyczy budowy sieci wodociągowej w działce nr ew. 11/4 obr. 8 i w ul. Ciechanowskiej  dz. nr ew. 159/4 obr.6 i 248/6 i 248/18 obr. 8 w Brwinowie

Decyzja nr   328/B/2012 z dnia 25.07.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia ze złączem kablowym na dz. nr ew. 37/9 i 37/16 obręb Moszna- Parcele, Gm. Brwinów

Decyzja nr   331/B/2012 z dnia 26.07.2012 r.
dotyczy budowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny w dz. nr ew. 244/23, 244/4, 244/50 przy ul. Koników Polnych w Owczarni, gmina Brwinów

Decyzja nr   335/B/2012 z dnia 26.07.2012 r.
dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 486/24 w Żółwinie, Gm. Brwinów

 


 

Decyzja 185/N/2012  z dnia 06.06.2012   
dot. budowy sieci gazowej w dz. nr ew. 68/1, 68/13, 43 położonej w miejscowości Stara Wieś, Gmina Nadarzyn

Decyzja 191/N/2012 z dnia  13.06.2012 
dot. budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 43, 81/9 położonych w miejscowości  Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja 187/N/2012 z dnia 06.06.2012    
dot. budowy sieci gazowej w dz. nr ew. 63 położonej w miejscowości Walendów, Gmina Nadarzyn

DECYZJA  NR 234 /B/2012  z dnia 6.06.2012
DOT: przebudowy i nadbudowy budynku handlowo - mieszkalnego na działce nr ew. 284, obr. 08 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 236 /B/2012  z dnia6.06.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w działce nr ew. 244/60 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 239 /B/2012  z dnia8.06.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej na działce drogowej nr ew. 10 w Parzniewie, gmina Brwinów oraz na działce drogowej nr ew. 12 obr. 17 w Pruszkowie.

DECYZJA  NR 241 /B/2012  z dnia8.06.2012
DOT: nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na dz. nr ew. 97/5, obr. 4 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 248 /B/2012  z dnia 15.06.2012
DOT.: budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 244/5 w miejscowości Żółwin, Gm. Brwinów

Decyzja nr   254/B/2012 z dnia 20.06.2012 r.
Dotyczy budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 449/11 obr. Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr   258/B/2012 z dnia 22.06.2012 r.
dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (nadbudowa) położonym na dz. nr ew. 97/5 obręb 4 przy ulicy Sochaczewskiej w Brwinowie

Decyzja nr   273/B/2012 z dnia 29.06.2012 r.
dotyczy budowy wewnętrznych instalacji gazowych w dwóch budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych położonych na działce nr ew. 12, obr. 02 w Brwinowie

DECYZJA NR   163/M/2012 z dn. 12.06.2012
DOT: budowy gazociągu ś/c na dz. nr ew. 824, 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/11, 489/3 ul. Różana,  ul. Badylarska w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Decyzja nr  170/PR/12 z dn. 12.06.2012 r.
DOT: budowy kanału sanitarnego w ul. Rumiankowej na dz. nr ew. 37/4, 64/18, 339 obr. 7 w Pruszkowie.

Decyzja nr  171/PR/12 z dn. 12.06.2012 r.
DOT: budowy kanału ściekowego w ul. Słonecznikowej na dz. nr ew. 14/4, 337/8 obr. 7 w Pruszkowie.

Decyzja nr  172/PR/12 z dn. 13.06.2012 r.
DOT.: budowy sieci cieplnej w działkach nr ew.: 81/2, 71/5 obr. 23 przy ul. Lipowej w Pruszkowie

Decyzja nr 178/PR/12 z dn. 14.06.2012 r.
DOT: budowy przewodu wodociągowego w ul. Rumiankowej na dz. nr ew. 37/4, 64/18, 339 obr. 7 w Pruszkowie.

Decyzja nr 137/R/2012 z dnia 08.06.2012 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 10/18 w Falentach Nowych

Decyzja nr 142/R2012 z dnia 11.06.2012 
dotyczy: budowy przedszkola 4-oddziałowego z chodnikiem, miejscami postojowymi i zjazdem na dz. 540; 554; 503 w Raszynie

Decyzja nr 148/R/2012 z dnia 14.06.2012 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 50/12 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 151/R/2012 z dnia 14.06.2012 
dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego na dz. 16/8, 16/10, 16/18, 16/19, 20/30, 20/34, 20/63, 20/64, 20/99, 20/100, 20/101, 21, 22, 32/2, 33/8, 42/8, 42/10, 42/11, 42/12, 42/14, 42/15, 42/38, 43, 170/1, 170/10, 170/11, 171/5, 171/8, 172 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 155/R/2012 z dnia 18.06.2012 
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na sz. 222/2 obr.10; 841; 1044/2 obr.13

Decyzja nr 160/R/2012 z dnia 21.06.2012 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz.180 w Dawidach

Decyzja nr 163/R/2012 z dnia 22.06.202 
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na dz. 171; 177/1... (ul. Śliska) w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 166/R/12 z dn. 25.06.2012 r.
Dotyczy. budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Falenty na dz. nr ew.7 obr.3 ul. 
Opackiego, gmina Raszyn

Decyzja nr 167/R/12 z dn. 27.06.2012 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew.  17/7 i 21 we wsi Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

Decyzja nr 168/R/12 z dn. 27.06.2012 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr ew.  117/3 i 117/6 we wsi Łady, gm. Raszyn.


Decyzja 180/N/2012  z dnia 31.05.2012   
dot. pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bielinach na dz. nr ew. 125 i cz. dz. nr ew. 126 we wsi Młochów, gm. Nadarzyn

DECYZJA  NR 185 /B/2012  z dnia 9.05.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Struga (dz. nr ew. 57/5, 57/3, 57/2, 57/6), w ulicy Słowackiego (dz. nr ew. 112/2) i w ulicy Mickiewicza (dz. nr ew. 49/1) obręb 8   w Brwinowie.

DECYZJA  NR 186/B/2012  z dnia9.05.2012
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ść w działkach nr ew. 26/4 w Domaniewie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 187 /B/2012  z dnia9.05.2012
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ść w działkach nr ew.185 ul. Leśnej  i 398 ul. Młochowskiej w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 188 /B/2012  z dnia 9.05.2012
DOT.: budowy sieci cieplnej preizolowanej w dz. nr ew. 91/17 i 91/13 w Parzniewie, gmina Brwinów

DECYZJA  NR 197 /B/2012  z dnia 15.05.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w działkach 265 ( droga powiatowa) oraz w dz. nr ew. 217/11 i 217/10 ( droga prywatna) w Owczarni, gm. Brwinów w celu zasilenia budynku mieszkalnego.

DECYZJA  NR 208 /B/2012  z dnia 22.05.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 451/18, 451/17 obr. Żółwin, gm. Brwinów.

DECYZJA  NR 209 /B/2012  z dnia 23.05.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 73 w Domaniewie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 211 /B/2012  z dnia24.05.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Grodziskiej (działka nr ew. 1) obr. 13 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 217 /B/2012  z dnia24.05.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 168 (ulica Polna) oraz 251/9 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 224 /B/2012  z dnia 30.05.2012
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciśnienie robocze MOB=0,5 MPa) w działce nr ew. 157/49 ulica Baśniowa położonej w Kaniach, gmina Brwinów.

Decyzja nr 130/PR/12 z dn. 11.05.2012 r.
DOT: budowy gazociągu ś/c na dz. nr ew. 125/12 obr. 7, dz. nr ew. 150/9, 154/5, 154/7, 154/12 obr. 10 (ul. Gałczyńskiego, Rozbrat) w Pruszkowie.

Decyzja nr 139/PR/12 z dn.16.05.2012 r.
DOT: budowy przewodu wodociągowego w ul. Chabrowej na dz. nr ew. 269/14, 31/2, 32/24, 197/2 obr. 7 w Pruszkowie.

Decyzja nr 140/PR/12 z dn. 16.05.2012 r.
DOT: budowy kanału sanitarnego na dz. nr ew. 208, 336/1, 336/3, 336/4 obr. 20 (ul. 1-go Sierpnia) w Pruszkowie.

Decyzja nr 141/PR/12 z dn. 16.05.2012 r.
DOT: budowy kanału deszczowego na dz. nr ew. 112/4, 118/3, 118/4 obr. 21 (ul. Anielin) w Pruszkowie.

Decyzja nr 146/PR/12 z dn.21.05.2012 r.
DOT: budowy linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji SN/nN, kablowej linii nN-0,4kV na dz. nr ew. 32/4, 32/5, 64/18, 144/1 obr. 7 (ul. Zdziarska, Chabrowa) w Pruszkowie.

DECYZJA NR  122/M/2012 z dn. 08.05.2012
DOT: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 355, 286/7, 286/3 w miejscowości Granica, gm. Michałowice.

DECYZJA NR  130/M/2012 z dn. 14.05.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego w ul. Pruszkowskiej  dz. nr ew. 525/6, 906/2, 240/10  w Granicy, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  135/M/2012 z dn. 17.05.2012
DOT:  budowy linii kablowej niskiego napięcia na  dz. nr ew. 703/4, 706, 699/10, 699/11  w Granicy, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  142/M/2012 z dn. 24.05.2012
DOT: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 1153 w miejscowości Granica, gm. Michałowice.

Decyzja 149/N/2012 z dnia 15.05.2012
dot. budowy linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi na działkach nr ew.: 88, 38/51, 38/45, 38/48 we wsi Walendów, gmina Nadarzyn

Decyzja 134/N/2012 z dnia 09.05.2012   
dot. budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 381, 436/10 w ul. Poziomkowej w miejscowości  Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja 114/N/2012  z dnia 05.04.2012   
dot. budowy sieci wodociągowej, dz. nr ew. 598/9 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja 157/N/2012  z dnia  22.05.2012  
dot. budowy sieci gazowej w dz. nr ew. 243/37 położonej w miejscowości Rusiec, Gmina Nadarzyn

Decyzja 144/N/2012 z dnia  14.05.2012  
dot. budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 83/8 położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja 177/N/2012  z dnia 31.05.2012   
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 14/4, 14/13, 18, 36/2, 43, 86/3, 38/6, 39/15, 82/28, 40/7, 86/41, 83/8, 82/18, 34/9, 34/17 we wsi Stara Wieś, gm. Nadarzyn

Decyzja 175/N/2012  z dnia 31.05.2012   
dot. budowy sieci wodociągowej, dz. nr ew. 979/2, 979/5 w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 102/R/2012 z dnia 10.05.2012 
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na dz. 54/3 w Dawidach

Decyzja nr 103/R/2012nz dnia 10.05.2012 
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na dz.202; 222 w Raszynie

Decyzja nr 106/R/2012 z dnia 11.05.2012 
dotyczy: budowy linii wraz ze złączem na dz. 1091; 1092 we  wsi Jaworowa

Decyzja nr 119/R/2012 z dnia 18.05.2012 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 83/23 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 124/R/2012 z dnia 25.05.2012 
dotyczy: budowy kanalizacji we wsi Wypędy na dz. 144/3; 151; 153


 

Decyzja 117/N/2012 z dnia 05.04.2012   
dot. pozwolenia na przebudowę w ramach remontu i modernizacji parku - "Skwer przy Lipowej" na dz. nr ew. 835/21, 1746/2 położonych w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

DECYZJA  NR 135 /B/2012  z dnia 5.04.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami w celu zasilenia budynku mieszkalnego w dz. nr ew. 38/4 oraz w części dz. nr ew. 38/27 we wsi Terenia, Gmina Brwinów

DECYZJA  NR 141 /B/2012  z dnia 10.04.2012
DOT.: budowy gazociągu na działkach nr ew. 70/3, 147, przy ul. Wygonowej, obr. 7, Brwinów.

DECYZJA NR 142 /B/2012 Z, dnia 10.04.2012
DOT.: przebudowy podziemnych odcinków instalacji gazowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ew. 161, 93, 175, 178/1, 142, 187, 188, 189/1, 192, 193, 143, 134, 133, 408 obr. 3,   dz. nr ew. 30, 31, 35, 37, 53, 41, 66, 67, 68, 28, 44/1, 69, 70, 105, 104, 137, 138, 140, 157 obr. 8,  dz. nr ew. 204 obr. 6 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 144 /B/2012  z dnia 10.04.2012
DOT.: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ść w działkach nr ew. 265 obr. 16 (ul. Książenicka), w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 155 /B/2012  z dnia18.04.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Akacjowej ( dz. nr ew. 224/21, 224/30, 224/29, 224/28) obr. 16 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 157 /B/2012  z dnia18.04.2012
DOT.: budowy wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Słonecznej na dz. nr ew. 343, 358/3, 358/4, 358/2, 359/3, 360/1 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 167 /B/2012  z dnia26.04.2012
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 486/22 i 486/24 położonych w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 168 /B/2012  z dnia26.04.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia budynku mieszkalnego w działkach  nr ew. 110/6, 116, 147/1 oraz w części dz. nr ew. 147/9 w Żółwinie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 169 /B/2012  z dnia 26.04.2012
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na działkach nr ew. 49/17 i 82 położonych w Kaniach, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 170 /B/2012  z dnia26.04.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w działce nr ew. 96/7 i w ul. Żwirki i Wigury ( dz. nr ew. 136 )  obr. 10 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 173 /B/2012  z dnia26.04.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w dz. nr Ew. 144/2 w Obr.5 w Falęcinie i w dz, nr Ew. 10/1 i 11/1 we wsi Grudów, Gm. Brwinów

DECYZJA  NR 178/B/2012  z dnia 27.04.2012
DOT.: budowy kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 6/13 w Parzniewie, gmina Brwinów.

Decyzja nr 85/PR/12 z dn. 06.04.2012 r.
DOT: budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii powietrzno - kablowych średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 63, 162/22, 162/23 obr. 6; dz. nr ew. 125/12 obr. 7;  46/1, 46/4, 46/6, 46/7, 46/9, 150/9 obr. 8; dz. nr ew. 58/4, 58/1, 518 obr. 9; dz. nr ew. 151/14, 151/15, 151/16, 9/1, 9/2, 152/7, 150/9, 154/5, 154/7, 154/8, 313 obr. 10 w Pruszkowie.

Decyzja nr 97/PR/12 z dn. 10.04.2012 r.
DOT:  przebudowy budynku Urzędu Miasta Pruszkowa w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej na dz. nr ew. 79/2 obr. 23 (ul. Kraszewskiego 14/16) w Pruszkowie

Decyzja nr 100/PR/12 z dn. 13.04.2012 r.
DOT: budowy gazociągu ś/c DN 40 mm PE do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 269/19, 31/4 obr. 7 w Pruszkowie.

Decyzja nr 101/PR/12 z dn. 13.04.2012 r.
DOT: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 206/15 obr. 10 w Pruszkowie.

DECYZJA NR   89/M/2012 z dn. 02.04.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 1513, 678/1, 681/11 w Michałowicach Osiedlu, gmina Michałowice.

DECYZJA NR   95/M/2012 z dn. 10.04.2012
DOT: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 136/1 w miejscowości Granica, gm. Michałowice.

DECYZJA NR  96/M/2012 z dn. 11.04.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego, na  dz. nr ew. 88/2, 88/1, 112 i w części dz. 82/4 obr. 12 w Pęcicach Małych,gmina Michałowice.

Decyzja 119/N/2012  z dnia 12.04.2012   
dot. budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 107, 108/100, 90/3 położonych w miejscowości Walendów, gm. Nadarzyn

DECYZJA NR   98/M/12 z dn. 16.04.2012
DOT: budowy sieci cieplnej preizolowanej 2xDn 200 oraz rozbiórka sieci cieplnej kanałowej 2xDn 200, na dz. nr ew. 17/6 przy ul. Żwirowej w Komorowie Osiedle, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  102/M/2012 z dn. 18.04.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego, na  dz. nr ew. 640,628/15  w Regułach,gmina Michałowice.

DECYZJA NR  104/M/2012 z dn. 24.04.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego ul. Ciszy Leśnej, dz. nr ew. 907, 1171, 737/1 w miejscowości Granica, gmina Michałowice.

 Decyzja 123/N/2012  z dnia 24.04.2012   
dot. budowy sieci gazowej w dz. nr ew. 885 położonej w miejscowości Strzeniówka, Gmina Nadarzyn

Decyzja 124/N/2012 z dnia 24.04.2012  
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV, słupa SN 15 kV odłącznikowego oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 123 i 126 w miejscowości Wola Krakowiańska, gm. Nadarzyn

Decyzja 128/N/2012 z dnia 27.04.2012   
dot. budowy gazociągu w dz. nr ew. 71/1, 43 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 80/R/2012 z dnia 12.04.2012 
dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na dz. 341/1; 436/5 w Raszynie

Decyzja nr 93/R/2012 z dnia 26.04.2012 
dotyczy: budowa linii kablowej Nn 0,4 kV na dz. 281; 285/1 w Sękocinie Starym


DECYZJA NR 87 /B/2012 Z, dnia 2.03.2012
DOT.: budowy podziemnych odcinków wewnętrznych instalacji gazowych do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 64, 130/4, 192, 193, 190/2, 170, 171, 173, 125, 124/2, 94, 61/2, 14 obr. 8 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 90 /B/2012  z dnia 5.03.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej na działce drogowej nr ew. 144/7 i w ulicy Zachodniej   (dz. nr ew. 697) w Otrębusach, gmina Brwinów.
DECYZJA  NR 96 /B/2012  z dnia6.03.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej na działce drogowej (nr ew. 329/2) i w ulicy Szkolnej   (dz. 335/6 i 335/2) obręb 3 w Brwinowie

DECYZJA  NR  99 /B/2012  z dnia 7.03.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 158/9, 168 i 158/10 (w części) w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 100 /B/2012  z dnia7.03.2012
DOT.: budowy odcinka sieci gazowej na działce nr ew. 14/15 w miejscowości w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 111 /B/2012  z dnia 15.03.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 251/9, dz. nr ew. 161/7 i dz. nr ew. 168 (ul. Polna)  w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 118 /B/2012  z dnia 19.03.2012
DOT.: budowy linii kablowej SN 15kV na działkach nr ew. 280/1, 280/3, 280/4 w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 120 /B/2012  z dnia22.03.2012
DOT:. budowy budynku handlowo - usługowego na dz. nr ew. 452 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 131 /B/2012  z dnia 30.03.2012
DOT:. budowy budynku drukarni wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 178/1 w Otrębusach, gmina Brwinów.

Decyzja nr 71/PR/12 z dn. 14.03.2012 r.
DOT: budowy kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym (w ul. Pogodnej i ul. Żwirowej) na dz. nr ew. 85, 91/1, 91/2, 103/4, 122/2, 122/3, 122/4, 122/9, 249, 299 obr. 22 w Pruszkowie.

Decyzja nr 74/PR/12z dn. 22.03.2012 r.
DOT. : zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego do decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 104/PR/07 z dn. 13.02.2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dot. rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych "Góra Żbikowska" na dz. nr ew. 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 91, 95, 69, 14, 122, 94/1, 97 obr. 13 zmienionej decyzjami: 208/PR/07 z dnia 23.05.2007r., 167/PR/10 z dnia 26.05.2010r., 268/PR/10 z dnia 29.07.2010r. w zakresie:
          - rekultywacji Kwatery A (sektory od S-1 do S-17 i od S-21 do S-24)
          - budowy Kwatery C (w sektorach od S-1 do S-4 i na wierzchowinie - powyżej sektorów S-1 do S-17 i od S-21 do S-24)

Decyzja nr 81/PR/12 z dn. 30.03.2012 r.
DOT.: budowy centrum handlowego Manhattan z częścią mieszkalną i garażem w bryle budynku na dz. nr ew. 297/1, 297/2, 277/1 obr. 22 (przy ul. B. Prusa) w Pruszkowie.

DECYZJA NR  67/M/2012 z dn. 09.03.2012
DOT: budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego dz. nr ew. 65 w miejscowości Michałowice Wieś, gm. Michałowice.

DECYZJA NR  70/M/2012 z dn. 12.03.2012
DOT: budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego, Parkowej i Zgody ( dz. nr ew. 65, 23, 309, i 334) w miejscowości Michałowice Wsi, gm. Michałowice.

DECYZJA  75/M/2012 z dn. 13.03.2012
DOT.: budowy zbiornika retencyjnego wraz z przepustami i rurociągami odprowadzającymi wodę w dolinie rzeki Raszynki na dz. nr ew. 1512/5,1512/7,1515/15,1515/16,1515/17 w Michałowicach Osiedlu, gmina Michałowice.

DECYZJA  82/M/2012 z dn. 20.03.2012
DOT.: budowy sieci gazowej dz. nr ew. 577, 640, 634, 550/2, 550/3, 646 w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

Decyzja 81/N/2012 z dnia  07.03.2012  
dot. budowy linii napowietrznej nN-0,4 kV  i  linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym 
w części dz. nr ew. 12, 13, 14  i  w dz. nr ew. 51/1, 63 w miejscowości Walendów, Gmina Nadarzyn

Decyzja 99/N/2012 z dnia 21.03.2012   
dot. budowy linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na cz. dz. nr ew. 57/18 we wsi Rozalin, gm. Nadarzyn

Decyzja 108/N/2012 z dnia  30.03.3012  
dot. budowy gazociągu w dz. nr ew. 431/8, 301/19, 301/7, 301/9 w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 56/R/2012 z dnia 20.03.2012 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 21; 20/34 w Dawidach Bankowych

Decyzja nr 61/R/2012 z dnia 27.03.2012 
dotyczy: budowy linii kablowej Nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. 2; 27; 58/1 w Falentach Nowych

Decyzja nr 68/R2012 z dnia 30.03.2012 
dotyczy: budowy linii napowietrznej na dz. 16/13 w Falentach Nowych


 

Decyzja 30/N/2012 z dnia  07.02.2012 r. 
dot. budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia,  na terenie dz. nr ew. 265/35, 260/34, 235, 250/99, 250/93 położonych w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja 80/N/2012 z dnia 07.03.2012  
dot. budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 210 ul. Klonowej oraz w dz. nr ew. 182/15, 182/24, i części działki nr ew. 182/61 położonych w miejscowości Kajetany, gm. Nadarzyn

Decyzja 46/N/2012 z dnia  20.02.2012  
dot. budowę odcinka sieci wodociągowej i  odcinka sieci  kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
na  dz. nr ew. 212, 240, 234/9, 234/5,398, 400  położonych  w miejscowości Kajetany, gm. Nadarzyn.

Decyzja 45/N/2012 z dnia 20.02.2012   
dot. budowy linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowego ZK2+GTR4+SL4 w dz. nr ew. 91/1, 189/21 we wsi Stara Wieś, gm. Nadarzyn

Decyzja 50/N/2012 z dnia 21.02.2012   
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4 x 12 mm2 wraz ze złączem kablowym ZK-2+GTR+SL-2 w dz. nr ew. 234/21, 2113 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn

Decyzja 62/N/2012 z dnia 23.02.2012  
dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV w dz. nr ew. 103, 24/2, 23/2 w miejscowości Wolica, gm. Nadarzyn

Decyzja 55/N/2012 z dnia 23.02.2012
dot. budowy linii  kablowej średniego napięcia  15 kV ze złączem kablowym średniego napięcia,  w dz. nr ew.  212, 240, 232/8 
i  w cz. dz. nr ew. 404  we wsi  Kajetany, gm. Nadarzyn

Decyzja 69/N/2012 z dnia 29.02.2012  
dot. budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 210 w ul. Klonowej oraz w dz. nr ew. 194, 201/14, 202/3, 205/2 -ul. Czarny Las,  w miejscowości  Kajetany, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 50/PR/12 z dn. 22.02.2012 r.
DOT: budowy linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 64/21, 83/1, 64/1, 83/5, 83/3 obr. 7 (ul. Zdziarska) w Pruszkowie.

DECYZJA NR  24/M/2012 z dn. 01.02.2012
DOT: budowy linii kablowej dz. nr ew. 694/1, 678/2 w Opaczy Kolonia, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  25/M/2012 z dn. 01.02.2012
DOT: budowy linii kablowej SN 15 kv, stacji transformatorowej, linii kablowych, złącza kablowego, z demontażem istniejącej linii napowietrznych i stacji transformatorowej na dz. nr ew. 41, 43, 143/3, 419 przy ul. Regulskiej w Michałowicach Osiedlu  gm. Michałowice.

DECYZJA NR  30/M/2012 z dn. 08.02.2012
DOT: budowę odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w działkach drogowych nr ew. 462/2 i 462/7 w Regułach, gm. Michałowice.

DECYZJA  35/M/2012 z dn. 09.02.2012
DOT.: budowy socjalnego budynku mieszkalnego na działce nr ew.179 położonego w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  36/M/2012 z dn. 14.02.2012
DOT: budowy linii kablowej nn na  dz. nr ew. 628/15, 787/23, 787/22 w Regułach, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  41/M/2012 z dn. 17.02.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 520, 523, 545 w Regułach, gmina Michałowice.

DECYZJA NR  47/M/2012 z dn. 22.02.2012
DOT: budowę sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej dz. nr ew. 643/5, 644/1, 1103, 637/9 w miejscowości Granica, gm. Michałowice.

DECYZJA   49/M/2012 z dn. 23.02.2012
DOT.: budowy parkingu wraz z odwodnieniem- etap I,  na dz. nr ew. 625/2, 626, 627  w Regułach, gmina Michałowice.

DECYZJA  NR 48 /B/2012  z dnia 1.02.2012
DOT:. budowy przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą (47 miejsc postojowych, szambo szczelne, droga przeciwpożarowa) na działce nr ew. 224/3 obr. Żółwin, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 50 /B/2012  z dnia 3.02.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Radomińskiej (działka nr ew. 406/3, 385/29)  i na działkach drogowych (działka nr ew. 385/16, 606, 383/33, 384/7) w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 52 /B/2012  z dnia7.02.2012
DOT.: budowy kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 6/15, 6/28, 6/30, 6/36, 6/37, 11 w Parzniewie, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 54 /B/2012 Z, dnia 7.02.2012
DOT. ROZBIÓRKI: dwóch budynków gospodarczych i masztu na działce nr ew. 224/3,  obr. Żółwin, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 55 /B/2012  z dnia8.02.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 267/14 w Owczarni, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 56/B/2012  z dnia 8.02.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 451/20, 450/24, 450/23, 449/12, 449/11   w Żółwinie, Gmina Brwinów.
 

DECYZJA  NR 60 /B/2012  z dnia9.02.2012
DOT.: budowy odwodnienia w ulicy Mokrej w dz. nr ew. 91, 162, 115/2, 116, 161, 553/1, 160/8, 211/2, 115/5 w miejscowości Żółwin, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 72 /B/2012  z dnia 21.02.2012
DOT.: budowy sieci gazowej na działce nr ew. 7/3 w miejscowości Terenia, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 73 /B/2012  z dnia21.02.2012
DOT.: budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zlokalizowanej w dz. nr ew. 14/8, 18/5, 27/3, 126/2 obręb Koszajec, gmina Brwinów.

DECYZJA NR 77 /B/2012 Z, dnia 23.02.2012
DOT.: przebudowy podziemnych odcinków instalacji gazowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 5, 27/2, 31/5, 99, 103, 117/2, 119 obr. 6 działkach  nr ew. 54/1, 56, 105, 106 obr. 3, działkach nr ew. 22/12, 23/2 obr. 1 w Brwinowie.

DECYZJA  NR 80 /B/2012  z dnia 27.02.2012
DOT.: budowy sieci gazowej w działkach nr ew. 16/8 (ul. Polna), 161/7, 251/9, 191/1 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 82 /B/2012  z dnia 27.02.2012
DOT:. przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynków usługowo-mieszkalnych na budynki usługowe (galeria handlowa) na dz. nr ew. 7 obr. 12 przy ulicy Grodziskiej w Brwinowie.

Decyzja nr 32/R/2012 z dnia 21.02.2012 
dotyczy: rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sękocinie oraz budowy zjazdu  i ciągów jezdnych na dz. 84; 224 w Słominie

Decyzja nr 43/R/2012 z dnia 29.02.2012 
dotyczy: budowy gazociągu dystrybucyjnego na dz. 53/4; 53/16 w Dawidach Bankowych


Decyzja nr 10/PR/12z dn. 12.01.2012 r.
DOT: budowy sieci cieplnej preizolowanej na dz. nr ew. 16/5, 32, 17/1obr. 26 (ul. Majowa, Piękna) w Pruszkowie.

Decyzja nr 11/PR/12 z dn. 12.01.2012 r.
DOT: budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 344 obr. 11 w Pruszkowie.

DECYZJA NR 08/M/2012 z dn. 12.01.2012
DOT: przebudowy drogi we wsi Opacz Kolonia

DECYZJA NR   10/M/2012 z dn. 12.01.2012
DOT:  budowy oświetlenia ulicznego w dz. nr ew. 300, 192, 169 w Michałowicach Wsi, gmina Michałowice.

DECYZJA  NR 3 /B/2012  z dnia 3.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w sięgaczu od ulicy Szkolnej na dz. nr ew. 128, 142/16, 142/30, 142/32 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 5  /B/2012  z dnia 11.01.2012
DOT.: budowy wnętrzowej stacji transformatorowej, budowy sieci SN i nN oraz rozbiórki istniejącej stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN, nN na działkach nr ew. 212/2, 247/6, 247/7, 247/52, 247/53 w Otrębusach, gmina Brwinów


DECYZJA  NR 7 /B/2012  z dnia 12.01.2012
DOT.: budowy stacji transformatorowej kontenerowej, słupów linii SN-15kV, sieci kablowej SN-15kV i nN.04kV ze złączami kablowymi pomiarowymi na działkach nr ew. 142/16, 142/35, 142/42, 142/32 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 11 /B/2012  z dnia 13.01.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych na działce nr ew. 1110 (ul. Jałowcowa), w Otrębusach, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 12 /B/2012  z dnia13.01.2012
DOT.: budowy zjazdu z drogi powiatowej do projektowanej stacji transformatorowej na dz. nr ew. 13, 14/1, 14/2 w Parzniewie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 14 /B/2012  z dnia 18.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Sochaczewskiej (dz. nr ew. 98/3, 99 obr. 4 i dz. nr ew.  4, 11 obr. 2) w Brwinowie

DECYZJA  NR 21 /B/2012  z dnia 24.01.2012
DOT.: budowy słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nN dla zasilenia placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 395, 397/24, 490/1, 432/1, 432/3, 433/8, 434/4, 422 w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 22 /B/2012  z dnia 24.01.2012
DOT.: budowy gazociągu w ul. Granicznej na dz. nr ew. 326/20, 482, 486/23, 486/24  w Żółwinie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 23 /B/2012  z dnia 25.01.2012
DOT.: budowy słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej NN i linii napowietrznej SN na dz. nr ew. 3, 5, 13, 14/1, 14/2 w Parzniewie oraz na dz. nr ew. 52/16, 57/4, 61 w Koszajcu, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 25 /B/2012  z dnia26.01.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilenia budynków mieszkalnych w części dz. nr ew. 38/27 we wsi Terenia, Gmina Brwinów.


DECYZJA  NR 26 /B/2012  z dnia 26.01.2012
DOT.: budowy linii kablowej niskiego napięcia w części dz. nr ew. 451/20 we wsi Żółwin oraz w dz. nr ew. 7/2 i części dz. nr ew. 38/5 we wsi Terenia, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 27 /B/2012  z dnia 26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowe na dz. nr ew. 219/5 i 219/6 oraz na dz. nr ew. 218/1 (ul. Teoplitza) w Otrębusach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 28 /B/2012  z dnia 26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w działce drogowej na dz. nr ew. 233/5 i w ulicy Sadowej na dz. nr ew. 323/2 w Otrębusach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 29 /B/2012  z dnia26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w drodze na dz. nr ew. 351 i w ulicy Nadarzyńskiej na dz. nr ew. 328 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 30 /B/2012  z dnia26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w działkach drogowych nr ew. 173/9, 173/10, w ulicy Wiejskiej dz. nr ew. 212/2 i w ulicy Zachodniej dz. nr ew. 697 w Otrębusach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 31 /B/2012  z dnia26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w działkach drogowych nr ew. 690/4, 685/2, 686/2, 682/2, 672/6, w ulicy Słowackiego dz. nr ew. 662 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 32 /B/2012  z dnia 26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w drodze na dz. nr ew. 827 i w ulicy Owocowej na dz. nr ew. 818/1 w Otrębusach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 33 /B/2012  z dnia 26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowe na dz. nr ew. 229/8 i na dz. nr ew. 217/54 (ul. Sygietyńskiego) w Otrębusach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 34 /B/2012  z dnia26.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Miłej (dz. nr ew. 455/13) i w ul. Wiosennej (dz. nr ew. 465) i w ul. Strefowej (dz. nr ew. 529/2) w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 36 /B/2012  z dnia 27.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Parkowej na dz. nr ew. 247/38, 247/27 i w ulicy Wiejskiej na dz. nr ew. 212/2 w Otrębusach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 38 /B/2012  z dnia27.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ulicy Topolowej dz. nr ew. 329/21 i w ulicy Nadarzyńskiej dz. nr ew. 328 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 39 /B/2012  z dnia 27.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowe na dz. nr ew. 363/5 i na dz. nr ew. 399 (ul. Słoneczna) w Kaniach gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 40 /B/2012  z dnia27.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowe na dz. nr ew. 169/47 (ul. Chopina), dz. nr ew. 169/70  (ul. Słoneczna) dz. nr ew. 169/38 i na dz. nr ew. 169/51 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 41 /B/2012  z dnia 27.01.2012
DOT.: budowy przewodu wodociągowego w działce nr ew. 73 w Domaniewie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 42 /B/2012  z dnia27.01.2012
DOT.: budowy przewodu wodociągowego w ul. Strusia (dz. nr ew. 83/3, 83/2, 82/11) w Parzniewie, Gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 45/B/2012  z dnia31.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej (dz. nr ew. 306/29) i w ul. Chopina (dz. nr ew. 357) w Kaniach, gmina Brwinów.


DECYZJA  NR 46/B/2012  z dnia 31.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej w ul. Lawendowej (dz. nr ew. 137) i w ul. Żółwińskiej (dz. nr ew. 149)  w Owczarni, gmina Brwinów.

DECYZJA  NR 47/B/2012  z dnia 31.01.2012
DOT.: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 88/8 (ul. Malownicza) i na dz. nr ew. 81 (ul. Zarybie) w Żółwinie, Gmina Brwinów.

Decyzja nr 5/R/2012 z dnia 16.01.2012 
dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w ul. Długiej dz. 424; 42/15; 44/8; 44/35; 45/10; 46 w Dawidach Bankowych oraz na dz. 2081; 209 w Dawidach

Decyzja nr 13/R/2012 z dnia 25.01.2012 
dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. 36914; 369/8; 3681 w Jankach

Metadane

Źródło informacji:Dorota Gosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Gosik
Data wprowadzenia:2011-02-22 13:36:16
Opublikował:Dorota Gosik
Data publikacji:2011-02-22 13:36:26
Ostatnia zmiana:2014-10-06 10:07:00
Ilość wyświetleń:5180

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij