Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 8 czerwca 2011 r. Nr 117 poz. 676) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zapewnia zainteresowanym osobom nieodpłatny dostęp do aktów prawnych za pomocą  kiosków komputerowych w siedzibie Starostwa, w salach "A" i "B" na parterze. 

---------------------------------------------------------------------------------
DZIENNIKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

1.   Dziennik Ustaw  

2.   Monitor Polski