W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • Korzystanie przez osoby uprawnione z pomocy pracownika posiadającego ukończony kurs języka migowego.

  • Kontakt bezpośredni przez osobę przybrana - którą, jak wskazuje Art 3 ust. 1 jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach

  • Poczta elektroniczna  -  sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  • Przesyłanie faksów (22) 728-92-47
  • Strona internetowa Powiatu  http://www.powiat.pruszkow.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)