Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Ogłoszenia o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę w sprawach inwestycji celu publicznego 2013

  

Decyzja nr   1890/2013 z dnia 02.12.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu ul. Szyszkowa dz. nr ew. 1853, 1888, 1886/2 obręb 1, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr   1900/2013 z dnia 03.12.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 143, 180, 267/4, 267/8, 267/9, 268 obręb Dawidy oraz w dz. nr ew. 60/2, 74/5, 78, 111/4, 112/11 obręb Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr   1901/2013 z dnia 04.12.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Dębowej, dz. nr ew. 720 obr. Granica, gmina Michałowice

Decyzja nr   1902/2013 z dnia 04.12.2013
Dotyczy:  budowy kanału ściekowego w dz. nr ew. 92/1, 99/1, 101/1, 102, 86/7 obr. Pęcice Małe,gmina Michałowice

Decyzja nr   1906/2013 z dnia 04.12.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Złotej Rybki, dz. nr ew. 631/19, 801/3, 803/1, 423/7 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   1910/2013 z dnia 05.12.2013
Dotyczy:  budowy sieci elektroenergetycznej NN - 0,4 kV (linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2) na dz. nr ew. 48/1, 7/10 obręb 8 oraz dz. nr ew. 173/14 obręb 11 w Pruszkowie

Decyzja nr   1912/2013 z dnia 06.12.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN w dz. nr ew. 23/2, 27, 28, 29 w Wolicy, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1918/2013 z dnia 06.12.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 379 obręb 20 w Pruszkowie

Decyzja nr   1919/2013 z dnia 06.12.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej dz. 50/21 Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr   1922/2013 z dnia 09.12.2013
Dotyczy:  budowy oświetlenia drogowego na dz. nr ew. 42/10, 44/1, 44/5, 44/6, 55/1, 78/1, 80/9, 81/1, 82, 83/11 - ul. Przemysłowa w Rozalinie, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1926/2013 z dnia 09.12.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym w dz. nr ew. 365 obręb 16 - Sękocin Las oraz dz. nr ew. 224 obręb 19 - Słomin, gmina Raszyn

Decyzja nr   1931/2013 z dnia 11.12.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej, dz. nr ew. 172/1, 77, 83/27, 85/2, 83/43 obr. Podolszyn Nowy, dz. nr ew. 172/3, 101/3, 67, 66 obr. Łady, dz. nr ew. 46, 58/1 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr   1945/2013 z dnia 13.12.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ul. Pawiej dz. nr ew. 63/1, 63/2, 91/13, 91/30 obręb 10 - Rozalin, ul. Pawiej dz. nr ew. 130/1, 130/2 obręb 6 - Młochów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1946/2013 z dnia 13.12.2013
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w ul. Instalatorów na dz. nr ew. 80/3, 140, 193/6 obręb 16 w Pruszkowie

Decyzja nr   1961/2013 z dnia 18.12.2013
Dotyczy:  budowy linii energetycznej NN-0,4kV w ulicy Skowronka, dz. nr ew. 112, 119 obr. Urzut, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1962/2013 z dnia 18.12.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr ew. 128/2, 126/7 w miejscowości Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr   1971/2013 z dnia 20.12.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu w dz. nr ew. 76/8 w miejscowości Parole, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1972/2013 z dnia 20.12.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków, dz. nr ew. 5/8, 8/1, 40/1, 40/2, 45/1, 64/14, 64/18, 66, 68, 70, 74/9, 74/11, 76/4, 77, 85/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7, 89/9, 89/10, 89/26, 90/3, 90/8, 91/1, 91/4, 92/1, 92/5, 92/10, 92/14, 93/3, 93/10, 93/11, 93/14, 93/16, 105/5, 105/14, 107/1, 107/2, 107/4, 111/5, 137/1, 137/2 obręb Podolszyn Nowy oraz dz. nr ew. 117/6, 118/7, 118/8, 173 obręb Łady, gmina Raszyn - etap II inwestycyjny

Decyzja nr   1982/2013 z dnia 23.12.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego stanowiącej I etap inwestycyjny w miejscowości Podolszyn Nowy, gmina Raszyn na dz. nr ew. 60/4, 62/8, 62/9, 62/11, 62/15, 62/27, 64/4, 64/18, 76/1, 76/4, 77, 78/3, 78/11, 78/20, 78/41, 79/8, 79/9, 79/10, 81/1, 83/13, 83/14, 83/16, 83/17, 83/27, 83/39, 83/41, 83/42, 94, 96/21, 105/3, 122, 123

Decyzja 1991/2013 z dnia 24.12.2013 r.
Dotyczy: rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania dawnego budynku Urzędu Gminy Michałowice na budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalno - oświatowej - dz. nr ew. 293/1 oraz dz. nr ew. 288/1 obr. Michałowice - Osiedle, gm. Michałowice
 


Decyzja nr   1789/2013 z dnia 08.11.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej i Morelowej, w dz. nr ew. 200/18, 200/24 obr. 15 w Pruszkowie

Decyzja nr   1790/2013 z dnia 08.11.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu ś/c DN 90PE ul. Słowikowskiego dz. nr ew. 95/8 obręb 01, gmina Raszyn

Decyzja nr   1791/2013 z dnia 08.11.2013
Dotyczy:  budowy wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej linii SN-15 kV napowietrznej linii nN-0,4 kV oraz kablowej linii nN-0,4 kV na dz. nr ew. 4/4, 1/2, 225 obr. 4, dz. nr ew. 287, 34/4
obr. 3 w Brwinowie, gmina Brwinów

Decyzja nr   1795/2013 z dnia 08.11.2013
Dotyczy:  budowy kanału sanitarnego, w ulicy Bohaterów Warszawy, dz. nr ew. 66/1, 47/8 obręb 26 w Pruszkowie

Decyzja nr   1796/2013 z dnia 08.11.2013
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Przechodniej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kowalika, w dz. nr ew. 244, 250, 336/6 obr. 15 w Pruszkowie

Decyzja nr   1782/2013 z dnia 12.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Paprotki, dz. nr ew. 285/4 obręb Rusiec, gmina Raszyn

Decyzja nr   1808/2013 z dnia 14.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filmowej z włączeniem w ul. Dębową na terenie dz. nr ew. 720 i 723 w Granicy, gmina Michałowice

Decyzja nr   1824/2013 z dnia 19.11.2013
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN na dz. nr ew. 605, 601/2, 606/26 w miejscowości Wolica, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1825/2013 z dnia 19.11.2013
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN na dz. nr ew. 168/4 w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1826/2013 z dnia 19.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 136/1 (ul. Wendy) w Granicy, gmina Michałowice

Decyzja nr   1827/2013 z dnia 19.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w dz. nr ew. 611/14 (ul. Czajki), 474 (ul. Zielona) w Wolicy, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1856/2013 z dnia 25.11.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej NN-0,4kV ze złączem kablowym ulica Długa w dz. nr ew. 126/1, 126/7 obr. 09 - Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr   1858/2013 z dnia 25.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej na dz. nr ew. 784, 786 obr. Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   1859/2013 z dnia 25.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ul. Calineczki na dz. nr ew. 776, 785, 415 obr. Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   1865/2013 z dnia 26.11.2013
Dotyczy:  budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrzno - kablowej SN 15kV, linii kablowych niskiego napięcia ze złączami kablowymi, linii kablowo - napowietrznej niskiego napięcia oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej niskiego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 130/1, 130/2, 151 w Walendowie,gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1870/2013 z dnia 28.11.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej NN-0,4kV ze złączem kablowym ulica Willowa, dz. nr ew. 135/3, 137/8 obr. Falenty Nowe, gmina Raszyn

Decyzja nr   1871/2013 z dnia 28.11.2013
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN na dz. nr ew. 91/1,  247/9 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1872/2013 z dnia 28.11.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu śc dz. 205/2, 206/1, 206/2 Kajetany, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   1874/2013 z dnia 28.11.2013
Dotyczy:  budowy odwodnienia północnej części miasta Piastowa w dz. nr ew. 1/2, 11/8, 11/10, 11/11, 11/12, 115, 124/1, 57/56, 57/20, 153, 163, 189, 197, 294, 321/8, 57/15, 429/7, 429/6, 10/14, 10/15, 97/5, 399/1 obr. 1, w dz. nr ew. 25/6, 466/1, 466/2, 466/5, 25/39, 63, 88/2, 72/1, 72/2, 6, 110/9, 247/2, 110/12, 31/3, 31/4, 31/15, 31/24, 52/6, 245/4 obr. 3, ulice: Sułkowskiego, Boh. Wolności, Ogińskiego, Ks. Skorupki, Dąbrowskiego, Sobieskiego w Piastowie

Decyzja 1877/2013 z dnia 28.11.2013 r.
Dotyczy: budowy magazynu zbiorów Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego na dz. nr ew. 487 obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr   1883/2013 z dnia 29.11.2013
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 51, 98/2, 99/2, 100/4, 101/4, 164/2, 166/3, 167/14, 167/15, 173/6, 174/2, 174/3, 175/13, 175/15, 175/17, 175/19, 176/1, 190/9, 190/10, 190/11, 190/13, 273/1, 356/2, 356/17, 356/18, 363/1, 363/2 obręb Janki, gmina Raszyn

Decyzja 1809/2013 z dnia 15.11.2013 r.
Dotyczy: hala namiotowa nad boiskiem szkolnym na dz. nr ew. 1249 w miejscowości Komorów gmina Michałowice


Decyzja 1830/2013 z dnia 20.11.2013 r.
Dotyczy: budowy gazociągu na dz. nr ew. 628/8, 676, 122/1 ul. Dworcowa w Piastowie

Decyzja 1869/2013 z dnia 27.11.2013 r.
Dotyczy: nadbudowa, przebudowa budynku Świetlicy Gminnej na dz. nr ew. 149, 148/4 w miejscowości Rozalin gmina Nadarzyn


 

Decyzja 1575/2013 z dnia 03.10.2013 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (zasilającej budynek mieszkalny) na dz. nr ew. 314/10 w Kaniach (obr. 7), gm. Brwinów


Decyzja 1576/2013 z dnia 03.10.2013 r.
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 233 obr. 6 w Pruszkowie


DECYZJA   NR  1580/2013 z dnia 03.10.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej nN-0,4 kV ze złączami kablowymi w dz. nr ew. 124/1, 124/2, 124/5 w Ładach, gmina Raszyn

Decyzja 1593/2013 z dnia 04.10.2013 r.
Dotyczy: budowy gazociągu na dz. nr ew. 63, 64/2, 58/3 w miejscowości Urzut gmina Nadarzyn

Decyzja 1613/2013 z dnia 08.10.2013 r.
Dotyczy: budowy gazociągu na dz. nr ew. 199/23, 831 w miejscowości Opacz Kolonia gmina Michałowice

Decyzja 1678/2013 z dnia 16.10.2013 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 220 w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn

Decyzja 1553/2013 z dnia 01.10.2013 r.

Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 148/2, 148/6, 148/10, 149, 150/46 obr. Kanie, gm. Brwinów

Decyzja 1554/2013 z dnia 01.10.2013 r.

Dotyczy:   demontażu istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, demontażu istniejącej linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV, budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowy linii kablowej 15 kV oraz linii kablowych 0,4 kV na dz. nr ew. 168/5, 168/2, 69/7 i 69/5 obr. 16 w Pruszkowie

Decyzja 1555/2013 z dnia 01.10.2013 r.

Dotyczy:  budowy zbiornika wody uzdatnionej nr 3 i rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych w stacji wodociągowej "Komorów" przy ul. Turystycznej na dz. nr ew. 58/4 obr. 4 (Komorów Wieś), gm. Michałowice

 Decyzja nr   1605/2013 z dnia 07.10.2013
Dotyczy:  budowy kanału sanitarnego w ulicy Kolejowej, dz. nr ew. 58/6, 472/10, 472/11, 472/12 obręb 9 w Pruszkowie

Decyzja nr   1609/2013 z dnia 07.10.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej średniego napięcia SN15 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, dz. nr ew. 219, 221 obr. Słomin, gmina Raszyn

Decyzja nr   1616/2013 z dnia 08.10.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 117/1 ulica Rzeczna w Parzniewie, gmina Brwinów

Decyzja nr   1622/2013 z dnia 08.10.2013
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w ulicy Kolejowej, dz. nr ew. 58/6, 472/10, 472/11 obręb 9 w Pruszkowie

Decyzja nr   1649/2013 z dnia 14.10.2013
Dotyczy:  budowy kanału ściekowego na dz. nr ew. 846/2 (ul. Ryszarda) obr. Komorów Osiedle, gm. Michałowice

Decyzja nr   1685/2013 z dnia 17.10.2013
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym wraz z przepompownią sieciową w ul. Za Olszyną, w dz. nr ew. 49/3, 49/14 obr. Podolszyn Nowy oraz w dz. nr ew. 49, 170, 171, 172/3 obr. Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr   1688/2013 z dnia 17.10.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 438/6, 438/5 ulica Centralna w Opacz Kolonii, gmina Michałowice

Decyzja nr   1693/2013 z dnia 18.10.2013
budowy linii kablowych średniego napięcia, demontażu i budowy linii napowietrznych średniego napięcia oraz budowy złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Natalińskiej w dz. nr ew. 477/14, 477/15, 477/16, 477/27, 477/35, 477/44, 477/45, 477/54, 477/55, 477/64, 477/74, 477/75, 477/85, 477/86, 477/97, obr. Otrębusy, gmina Brwinów

Decyzja nr   1713/2013 z dnia 24.10.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 208/1, 297/2, 277/1 ul. Bolesława  Prusa obr. 22 w Pruszkowie

Decyzja nr   1757/2013 z dnia 31.10.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu dz. 424/1, 408, 421 Otrębusy, gmina Brwinów

 


DECYZJA   NR  1358/2013 z dnia 03.09.2013
Dotyczy: budowy gazociągu w ulicy Brylantowej dz. nr ew. 243/37, w ulicy Diamentowej dz. nr ew. 243/32 w ulicy Agrestowej dz. nr ew. 243/5, 229, 224/12, 224/13 w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn 

DECYZJA   NR  1389/2013 z dnia 06.09.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ulica Modra, w dz. nr ew. 131/18 obręb Kajetany, gmina Nadarzyn 

DECYZJA   NR  1391/2013 z dnia 06.09.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie pompowni, rurociągu tłocznego, sieci i instalacji elektrycznej pompowni, w nr ew. 31, 34/2, 47/5, 298 obr. Moszna Wieś oraz w dz. nr ew. 44 obr. Moszna Parcela, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1392/2013 z dnia 06.09.2013
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c 40 PE 100 RC w dz. nr ew. 384/9, w ulicy Brzechwy (dz. nr ew. 164/6, 384/8) oraz w ulicy Kasprowicza (dz. nr ew. 164/2, 442) obr. 10  w Pruszkowie 

DECYZJA   NR  1428/2013 z dnia 11.09.2013
Dotyczy: budowy kanału ulgi dla Kanału Załuskiego, kanału zrzutowego z wylotem do rzeki Raszynki oraz kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej na dz. nr ew. 765/8, 481/11, 480/8, 481/3, 453, 46 obr. 07 - Jaworowa oraz na dz. nr ew. 1617/1, 1607/11, 1067/10, 1607/9, 1607/8, 1607/7, 1607/1  obr. 15 - Rybie, Gmina Raszyn 

DECYZJA   NR  1431/2013 z dnia 12.09.2013
Dotyczy: budowy ulicy Szkolnej z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej w dz. nr ew. 341/1, 466/2, 568/2, 568/4, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11, 576, 578, 584 obręb 14  w Raszynie 

DECYZJA   NR  1488/2013 z dnia 23.09.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 157/49, ulica Baśniowa, obręb Kanie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1490/2013 z dnia 23.09.2013
Dotyczy: budowy parkingu publicznego, przebudowy zjazdów, budowy chodników, budowy odwodnienia (kanalizacja deszczowa, separator zintegrowany z osadnikiem, wpusty deszczowe, studzienki rewizyjne) przy ulicy Miklaszewskiego 98, działka nr ew. 49/1 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn 

DECYZJA   NR  1503/2013 z dnia 24.09.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia w dz. nr ew. 73, 105/1 obr. Domaniew, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1504/2013 z dnia 24.09.2013
Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w dz. nr ew. 236/6 (ulica Słoneczna) i 169/70  obręb Kanie, gmina Brwinów

DECYZJA   NR  1505/2013 z dnia 04.09.2013
Dotyczy: budowy wodociągu na dz. nr ew. 102/3, 102/5, 102/6, 119/8 obr. 13 w Pruszkowie
 

DECYZJA   NR  1512/2013 z dnia 25.09.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 133, 141/6, 141/16 ulica Starzyńskiego w Dawidach Bankowych, gmina Raszyn

DECYZJA   NR  1513/2013 z dnia 25.09.2013
Dotyczy:  budowy odcinka gazociągu dystrybucyjnego w dz. nr ew. 480/15 ulica Promyka, w miejscowości Jaworowa, gmina Raszyn

DECYZJA   NR  1514/2013 z dnia 25.09.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym w ulicy Wandy, dz. nr ew. 910 obr. Nowa Wieś, gmina Michałowice

DECYZJA   NR  1516/2013 z dnia 25.09.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy, dz. nr ew. 246, 238, 256, 303/10, 6/7, 7/7, 8/13, 8/5, 9/19, 10/17 obręb 7 w Pruszkowie

DECYZJA   NR  1547/2013 z dnia 30.09.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 100/2, 101/2, 101/3 w Dawidach Bankowych, gmina Raszyn

Decyzja 1370/2013 z dnia 04.09.2013 r.

Dotyczy:   budowy linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia wraz  ze złączem kablowym na dz. nr ew. 129/5 (ul. Kazimierzowska), 178 (ul. Projektowana), obr. Owczarnia, gm. Brwinów

 

Decyzja 1373/2013 z dnia 04.09.2013 r.

Dotyczy:   budowy kablowej linii SN-15kV, budowy słupowej stacji SN/nN i budowy linii kablowej nN-0,4kV na dz. nr ew. 41 i 54/7 w Domaniewie, gm. Brwinów

 

Decyzja 1406/2013 z dnia 09.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 454/1, 474, 468 w miejscowości Wolica gmina Nadarzyn

 

Decyzja 1450/2013 z dnia 13.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową na dz. nr ew. 647 w miejscowości Rusiec gmina Nadarzyn

 

Decyzja 1489/2013 z dnia 23.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy energetycznej sieci kablowej SN-15 kV i nN-0,4 kV na dz. nr ew. 27 obręb 05 w Piastowie (ul. Dworcowa)

 

Decyzja 1511/2013 z dnia 25.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 444, 460/13, 460/17, 626/13 w miejscowości Żółwin gmina Brwinów

 

Decyzja 1541/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 22/1, 43 w miejscowości Stara Wieś gmina Nadarzyn

 

Decyzja 1543/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 246, 238, 256, 303/10, 6/7, 7/7, 8/13, 8/5, 9/19, 10/17 w obr. 7 w Pruszkowie

 

Decyzja 1545/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 729, 728, 666/1, 662/2, 659/2, 659/1, 658 i 656 w miejscowości Opacz Kolonia oraz na dz. nr ew. 1255/2, 1265/2 i 1288/2 w miejscowości Michałowice Osiedle

 

 


 

DECYZJA   NR  1172/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 359/1, 363/11, 363/13 obr. Otrębusy, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1173/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 398, 187/1 ulica Młochowska w Żółwinie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1174/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ulica Wiosenna, w dz. nr ew. 230 obręb 16, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1175/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy linii kablowych NN-0,4kV w dz. nr ew. 1042/2, 1042/6, 1041, 1030/15, 1030/25 obr. Kanie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1176/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 84/1 i 84/5 (ul. Miodowa) obr. 06, w Pruszkowie
DECYZJA   NR  1177/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, dz. nr ew. 363/13, 373/4, 376/4 obr. Otrębusy, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1178/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 83/2, 154/4 przy ulicy Głównej, obręb Parzniew, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1179/2013 z dnia 06.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 713 ulica Konwaliowa obręb 15 w Pruszkowie 

DECYZJA   NR  1192/2013 z dnia 08.08.2013
Dotyczy:  budowy odcinka gazociągu dystrybucyjnego w dz. nr ew. 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 468, 475/12, 475/1 ulica Długa, w Wolicy, gmina Nadarzyn 

DECYZJA   NR  1195/2013 z dnia 08.08.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Sadowej na dz. nr ew. 323/4, 334/3, 334/11 obr. Kanie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1233/2013 z dnia 14.08.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 409/2, 444, 453/1, 453/6 w Żółwinie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1245/2013 z dnia 19.08.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, dz. nr ew. 38/16 obr. Terenia, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1247/2013 z dnia 19.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Torfowej na dz. nr ew. 28/5, 28/2 i 445 obręb 23 w Pruszkowie 

DECYZJA   NR  1248/2013 z dnia 19.08.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Agawy na dz. nr ew. 224/18, 224/17, 91/1, 189/22, 189/23, 716 w Starej Wsi, gmina Nadarzyn 

DECYZJA   NR  1259/2013 z dnia 20.08.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 150/18, 150/17, 150/11, ulica Warszawska obręb Kanie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1266/2013 z dnia 21.08.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 442/14 i 442/17 w Otrębusach, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1267/2013 z dnia 21.08.2013
Dotyczy: budowy kablowej linii SN - 15 kV na dz. nr ew. 22, 402/6 obr. 18 w Pruszkowie 

DECYZJA   NR  1268/2013 z dnia 21.08.2013
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu dystrybucyjnego na dz. nr ew. 185 (ul. Leśna) i dz. nr ew. 195, 190/3 (ul. Świerkowa) w Żółwinie, gmina Brwinów 

DECYZJA   NR  1277/2013 z dnia 21.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 238, 246 (ul. Bąki) obr. 07 w Pruszkowie 

DECYZJA   NR  1278/2013 z dnia 21.08.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 907, 638/15 (ul. Skośna) obr. Granica, gmina Michałowice 

DECYZJA   NR  1298/2013 z dnia 23.08.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej, dz. nr ew. 187/10, 195 w Urzucie , gmina Nadarzyn 

DECYZJA   NR  1326/2013 z dnia 27.08.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami sieciowymi, ulica Wspólna w dz. nr ew. 51, 33/4, 32/5, 31/6, 55/3, 2/3, 3/2 obręb Janki oraz w dz. nr ew. 151, 152, 153 obręb Wypędy, gmina Raszyn 

DECYZJA   NR  1337/2013 z dnia 30.08.2013
Dotyczy: budowy gazociągów oraz przebudowy przyłączy gazowych oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych   w ulicy Mieszka I, B. Chrobrego, Szkolnej, Poniatowskiego, Wołodyjowskiego, w dz. nr ew. 391, 392, 393, 403, 407, 408,  410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 469, 473, 474, 475, 479, 481, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 503, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527,   528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 568/4, 578, 584, 586/1, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 596/1, 596/2, 599, 601, 933 obręb Raszyn 02, gmina Raszyn 

DECYZJA   NR  1342/2013 z dnia 30.08.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości, ulica Wygonowa w nr ew. 70/3, 151, 153 obr. 07 w Brwinowie 

DECYZJA   NR  1351/2013 z dnia 30.08.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Południowej na dz. nr ew. 444, 460/13, 460/17, 626/13 w Żółwinie, gmina Brwinów 

 

Decyzja 1180/2013 z dnia 06.08.2013 r.

Dotyczy:  nadbudowy i przebudowy budynku OSP (zadaszenie tarasu) na dz. nr ew. 446/1 (przy ul. Komorowskiej) w Nadarzynie (obr. 1), gm. Nadarzyn

 

Decyzja 1194/2013 z dnia 08.08.2013 r.

Dotyczy:  rozbudowy i przebudowy budynku szpitala kolejowego na dz. nr ew. 29/1 obręb 12 w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej

 

Decyzja 1195/2013 z dnia 08.08.2013 r.

Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Sadowej na dz. nr ew. 323/4, 334/3, 334/11 obr. Kanie, gmina Brwinów

 

Decyzja 1207/2013 z dnia 12.08.2013 r.

Dotyczy:   budowy budynku Dużej Sali Baletowej oraz łącznika (o funkcji wystawienniczo - konferencyjnej), budynku Domku Myśliwskiego (o funkcji zamieszkania zbiorowego wraz z zapleczem socjalnym), remontu budynku Portierni, remontu i przebudowy pomieszczeń Pałacu (wraz z montażem platformy schodowej), budowy dwóch placów zabaw, rozbudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego parku, rozbudowy  i przebudowy infrastruktury technicznej, montażu obiektów małej architektury, remontu i przebudowy ogrodzenia, zagospodarowania zielenią, budowę tablicy informacyjno - reklamowej na dz. nr ew. 483/1, 490 obr. Otrębusy, gm. Brwinów

 

Decyzja 1231/2013 z dnia 14.08.2013 r.

Dotyczy:  budowy sieci gazowej w działce nr ew. 1479/3 (ul. Pogodna) obr. Rybie, gmina Raszyn

 


DECYZJA   NR   916/2013 z dnia 01.07.2013
Dotyczy: sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk w dz. nr ew. 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/6, 1418, 1415, 1427, 1410/7, 1480, 1463, 1481, 1507 obr. Rybie, gmina Raszyn

DECYZJA   NR   943/2013 z dnia 03.07.2013
Dotyczy: budowy złączy kablowych SN15kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych SN15kV w dz. nr ew. 12 obr. 17 w Pruszkowie oraz w dz. nr ew. 6/7, 6/8, 6/13, 6/19, 6/30, 6/32 obr. Parzniew, gmina Brwinów

DECYZJA   NR   954/2013 z dnia 05.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu i przebudowy przyłączy gazowych wraz z budową instalacji wewnętrznych gazu w dz. nr ew. 492, 583/1, 583/2, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 586/7, 586/6, 586/5, 587/1, 587/2, 587/4, 587/5, 588/6, 589/1, 591/2, 591/4, 591/1, 651/2, 653/1, 654, 592 obr. Michałowice Osiedle oraz dz. nr ew. 15/1, 157/1, 157/4 obr. Michałowice Wieś, Gmina Michałowice

DECYZJA   NR   955/2013 z dnia 05.07.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 60/22 i 60/21 (ul. Poranka), obręb 03 - Kajetany, gmina Nadarzyn

DECYZJA   NR   956/2013 z dnia 05.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w dz. nr ew. 27/1, 27/2, 27/4, 27/6, 27/7, 27/8, 29/1, 30/9 obr. 13 - Raszyn 01, gmina Raszyn

DECYZJA   NR   963/2013 z dnia 08.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 23/8 ul. Miodowa w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

DECYZJA   NR   964/2013 z dnia 08.07.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowego, dz. nr ew. 95/5 w miejscowości Domaniew, gmina Brwinów

DECYZJA   NR   973/2013 z dnia 09.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 20/99, 20/34, 20/33 obręb Dawidy Bankowe, Gmina Raszyn

DECYZJA   NR   975/2013 z dnia 10.07.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej nN-0,4 kV ze złączami kablowymi w dz. nr ew. 52/5, 46, 44/8 obręb Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

DECYZJA   NR   976/2013 z dnia 10.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu, przebudowy  przyłączy gazowych wraz z budową instalacji wewnętrznych gazu w ul. Godebskiego  dz. nr ew. 1/7, 479, 473/2 obr. 7, dz. nr ew. 625/26, 625/7, 634, 480, 635, 636, 484, 637, 486, 638, 488, 639/1, 490/1, 639/2, 490/2 obr. 5, ul. Klonowej dz. nr ew. 625/5, 366/3, 410/2  obr. 5, ul. Chabrowej dz. nr ew. 383/1, 383/2, 398, 397/1, 381, 379, 377 obr. 5, ul. Kwiatowej  dz. nr ew. 396, 399/1, 399/2, 401 obr. 5, ul. Jaśminowej  dz. nr ew. 437, 452, 454, 456, 458, 462, 464, 466, 440, 442, 444, 446, 448 obr. 5, ul. Plac Słoneczny dz. nr ew. 427, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428 obr. 5, ul. Różanej dz. nr ew. 425, 439, 441, 443, 445, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 421, 423 obr. 5 oraz ul. Brzozowej dz. nr ew. 424/2 obr. 5 w Piastowie

DECYZJA   NR   979/2013 z dnia 10.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 480/13 (ul. Turystyczna) obręb 01, gmina Nadarzyn

DECYZJA   NR   980/2013 z dnia 10.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Jodłowej, dz. nr ew. 581/4, 183/2 obręb Strzeniówka, gmina Nadarzyn

DECYZJA   NR   991/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Rzemieślniczej, dz. nr ew. 191, 190/1 obręb Falenty Nowe, gmina Raszyn

DECYZJA   NR   998/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiego, dz. nr ew. 158/19, 158/14, 158/24, 158/6, 122/10  obręb 6 w Pruszkowie

DECYZJA   NR 1000/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej ulica Ukośna i ulica Przechodnia, w dz. nr ew. 153, 120, 165, 226/3, 163/4, 453  obręb Jaworowa, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1001/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 45/6, 199/13, 199/20, 199/23, 831 obr. Opacz Kolonia, gmina Michałowice

DECYZJA   NR 1002/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy energetycznej sieci kablowej SN-15kV i złącz kablowych SN-15kV w dz. nr ew. 98 obręb 21 w Pruszkowie

DECYZJA   NR 1003/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia dz. nr ew. 16 ulica Sadowa, dz. nr ew. 15/8, 577 ulica Stare Sady, obr. Komorów, gmina Michałowice

DECYZJA   NR 1004/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej ulica Graniczna, w dz. nr ew. 41, 61, 69 obręb Raszyn 02, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1008/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym: kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych wraz z przepompownią sieciową w dz. nr ew. 34 obr. Falenty, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1009/2013 z dnia 11.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową pompownią ścieków sanitarnych i kanałem tłocznym w ulicy Jarzynowej, dz. nr ew. 44/5, 44/9, 44/11, 122/10, 122/11, 122/12 obręb 6  w Pruszkowie

DECYZJA   NR 1031/2013 z dnia 16.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz  z przepompowniami sieciowymi w dz. nr ew. 20, 21, 22/2, 24/1, 23, 220 obręb Słomin  oraz w dz. nr ew. 44/5, 45/31, 110, 111/1, 111/2, 112 obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1032/2013 z dnia 17.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w dz. nr ew. 40, 38/2, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17 obr. Falenty, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1044/2013 z dnia 18.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Terleckiego w dz. nr ew. 54/3 i 143 obr. 01-Dawidy, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1047/2013 z dnia 19.07.2013
Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ulicy Hubala na odcinku od ul. Armii Krajowej do końcówki sieci przy ul. Hubala 1 w dz. nr ew. 154/19, 136/1, 363, 140, 82/9, 64/4, 64/6, 65/5, 66/2, 69/4, 69/3 obręb 23 w Pruszkowie

DECYZJA   NR 1070/2013 z dnia 23.07.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 16/13 (ul. Osińskich), obręb 05 - Falenty Nowe, gmina Nadarzyn

DECYZJA   NR 1072/2013 z dnia 23.07.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami ścieków, w dz. nr ew. 211/1, 212/2, 213/2, 233, 140/4, 140/5, 141, 89, 88, 87, 86, 45/4   obręb Puchały, w dz. nr ew. 448, 420/4, 320, 437/4, 133/11 obręb Nowe Grocholice,  w dz. nr ew. 21/4 obręb Falenty, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1075/2013 z dnia 24.07.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia, dz. nr ew. 214/1, 214/8 w Owczarni, Gmina Brwinów

DECYZJA   NR 1076/2013 z dnia 24.07.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia, dz. nr ew. 539 ul. Agrestowa obr. 15 w Pruszkowie

DECYZJA   NR 1087/2013 z dnia 25.07.2013
Dotyczy: przebudowy przyłączy gazowych oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych w ulicy Okrężnej, Kruczej, Szpaka, Sójki, Kanarka, Kolibra, w dz. nr ew. 1000, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1007/1, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1017, 1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1033, 1035, 1036, 1046, 1050, 1058, 1060, 1082/1, 1082/2, 1098, 1105, 1106, 1107, 1113/2, 1118, 1119, 1123, 1124, 1125, 1143, 1144, 1152 obręb Rybie, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1107/2013 z dnia 26.07.2013
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Falenckiej w dz. nr ew. 120/8, 189/7, 187, 202 obręb Falenty Nowe, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1114/2013 z dnia 29.07.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 135/2, 135/3 w Falentach Nowych, gmina Raszyn

DECYZJA   NR 1121/2013 z dnia 30.07.2013
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej  w ulicy Pieczarkowej, dz. nr ew. 363/11 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

DECYZJA   NR 1122/2013 z dnia 30.07.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 6/8, 6/13, 6/19, 6/30, 6/32, 8/3 obręb Parzniew,gmina Brwinów

Decyzja 1094/2013 z dnia 25.07.2013 r.

Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w ulicy bocznej od ul. Sadowej na dz. nr ew. 323/4, 334/3, 334/11 obr. Kanie, gmina Brwinów

 


Decyzja nr   762/2013 z dnia 05.06.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci miejskiej przy ulicy Jasnej,dz. nr ew. 179/2, 183 obręb 18 w Pruszkowie

Decyzja nr   763/2013 z dnia 05.06.2013
Dotyczy: budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych  SN-15kV i NN-0,4kV   w dz. nr ew. 46/8, 46/7, 46/1, 46/9, 290, 289

obr. 8 oraz w dz. nr ew. 58/4 obr. 9, ulica Długa w Pruszkowie

Decyzja nr   785/2013 z dnia 07.06.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 273, 173/21 obręb 11 w Pruszkowie

Decyzja nr   840/2013 z dnia 17.06.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 264/9 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   844/2013 z dnia 17.06.2013
Dotyczy:  budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, energetycznej sieci napowietrznej i kablowej  SN-15kV i nN-04kV, złącza kablowego nN-0,4kV oraz rozbiórki energetycznej sieci napowietrznej   nN-0,4kV w dz. nr ew. 129/3, 276, 291/1, 609, 290/1, 290/2, 289/8, 289/4, 288/7, 287/3, 287/5, 452, 272, 271, 281, 458/3, 265 obręb Owczarnia, gmina Brwinów

Decyzja nr   854/2013 z dnia 20.06.2013
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Bajkowej w dz. nr ew. 486/22, 486/24 obręb Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr   869/2013 z dnia 24.06.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 50, 53, 332, 333, 485 obręb 23 w Pruszkowie

Decyzja nr   880/2013 z dnia 24.06.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w ulicy Leśnej, dz. nr ew. 111/2, 111/1, 72/10, 70/23 obr. Sękocin Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr   889/2013 z dnia 26.06.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej dla rejonu: Kostowiec, Rozalin i Urzut, gmina Nadarzyn


 

Decyzja nr   593/2013 z dnia 07.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 7/2 (ul. Skrajna), obręb 07 - Jaworowa, gmina Raszyn

Decyzja nr   596/2013 z dnia 07.05.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 164/2, 164/3 w Michałowicach Wsi, gmina Michałowice

Decyzja nr   597/2013 z dnia 07.05.2013
Dotyczy:  budowy przewodów wodociągowych spinających w układ pierścieniowy istniejące przewody wodociągowe na dz. nr ew. 139/1 obr. 25 oraz dz. nr ew. 207, 453/4, 453/5, 360/2, 453/7, 425, 454, 648/1, 458/2, 648/3, 649, 433/1, 689, 440/5, 440/4 obr. 27 w Pruszkowie

Decyzja nr   599/2013 z dnia 07.05.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu dz. nr ew. 406/1, 413/7 w Owczarni, gmina Brwinów

Decyzja nr   603/2013 z dnia 08.05.2013
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w działkach nr ew. 500/1, 618 ulica Badylarska w Opaczy Kolonia, gmina Michałowice

Decyzja nr   604/2013 z dnia 08.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 24/2 (ul. Partyzantów), obręb 20 w Brwinowie

Decyzja nr   608/2013 z dnia 08.05.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w działce nr ew. 756/5 (ul. Sękocińska) obręb Wolica, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   624/2013 z dnia 10.05.2013
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla rejonu wsi Wola Krakowiańska, Krakowiany oraz Młochów w gminie Nadarzyn

Decyzja nr   635/2013 z dnia 13.05.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 220/1 obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   639/2013 z dnia 13.05.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowego, dz. nr ew. 21/36,  21/11 w miejscowości Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   640/2013 z dnia 13.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 333, 895, 327/4 ulica Główna i Aleja XX-lecia obręb 26 w Pruszkowie

Decyzja nr   651/2013 z dnia 15.05.2013
Dotyczy:  budowy kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej i sieci napowietrznej oraz rozbiórki słupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznej i sieci kablowej na dz. nr ew. 27, 28/1 obr. 05 oraz na dz. nr ew. 88/12, 88/13, 87/1, 87/2, 278/6, 278/7, 278/9, 278/10 obr. 06 w Piastowie

Decyzja nr   652/2013 z dnia 15.05.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 423/1, 631/19 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   662/2013 z dnia 15.05.2013
Dotyczy:  usunięcia kolizji linii elektroenergetycznej napowietrznej nn polegającego  na rozbiórce istniejącego odcinka linii napowietrznej nn na terenie dz. nr ew. 224/3, 211/2, 216/1  i 225/1 obr. 19 - Żółwin, gmina Brwinów oraz budowie odcinka linii kablowej nn  na dz. nr ew. 224/3 obr. 19 - Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr   663/2013 z dnia 15.05.2013
Dotyczy:  budowy odcinka wodociągu w ulicy Borowikowej, dz. nr ew. 83/8 w Starej Wsi,gmina Nadarzyn

Decyzja nr   672/2013 z dnia 17.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 11, 16 obr. 17 ul. Bryły w Pruszkowie

Decyzja nr   680/2013 z dnia 20.05.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 57, 102 oraz 60/9 w Krosna Wieś, gmina Brwinów

Decyzja nr   681/2013 z dnia 20.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ul. Złotej w dz. nr ew. 83/27, 83/41, 83/39, 78/20, 83/42, 83/14, 83/17, 83/16, 76/4 obr. Podolszyn Nowy, gm. Raszyn

Decyzja nr   707/2013 z dnia 23.05.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na dz. nr ew. 212, 210, 181/4, 182/33, i 182/61 obr. 03 - Kajetany, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   727/2013 z dnia 28.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w dz nr ew. 412/3 obr. Granica, gm Michałowice

Decyzja nr   728/2013 z dnia 28.05.2013
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 159/4 obręb - Kajetany, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   731/2013 z dnia 28.05.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 193/9, 193/2 ulica Starego Dębu w Komorowie Wsi, gmina Michałowice

Decyzja nr   732/2013 z dnia 28.05.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej NN-0,4kV YAKXS 4x120mm2 ze złączem kablowym ZK-2+GTR+2xSL w dz. nr ew. 223/7, 224/19, 224/8 ulica Cyprysowa w

Owczarni, gmina Brwinów

Decyzja nr   737/2013 z dnia 29.05.2013
Dotyczy:  budowy linii energetycznej nN - 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 243/37 obr. 11 - Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   738/2013 z dnia 29.05.2013
Dotyczy:  budowy linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV na dz. nr ew. 657/2, 830/3 obr. 1 - Nadarzyn, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   739/2013 z dnia 29.05.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowego, dz. nr ew. 255/10,  254/1 w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   740/2013 z dnia 29.05.2013
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 910 obręb Nowa Wieś, gmina Michałowice

 


Decyzja nr   545/2013 z dnia 24.04.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 129, 2/1, 2/2 w Młochowie, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   553/2013 z dnia 25.04.2013
Dotyczy: budowy  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dz. nr ew. 534/4, 534/3 w Wolicy, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   564/2013 z dnia 26.04.2013
Dotyczy:  budowy kablowej linii SN-15kV, budowy kontenerowej stacji dwutransformatorowej SN/nN, budowy linii kablowej nN-0,4kV, dz. nr ew. 91/12, 91/13 w miejscowości Parzniew, gmina Brwinów

Decyzja nr  408/2013 z dnia 03.04.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 129/3
(ul. Kazimierzowska) i 290/2, obręb 16 - Owczarnia, gm. Brwinów

Decyzja nr  414/2013 z dnia 03.04.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przebudową przyłączy gazowych    w ul. Spacerowej w dz. nr ew. 262/13, 262/18, 262/30, 262/31, 546, 548, obręb 15 - Rybie, Gmina Raszyn

Decyzja nr 441/2013 z dnia 09.04.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 327/10, obr. Żółwin  i dz. nr ew. 7/3 i 11/4 (ul. Graniczna) oraz 11/11 (ul. Sokoła) obr. Terenia, gmina Brwinów

Decyzja nr 442/2013 z dnia 09.04.2013
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Sękocińskiej w dz. nr ew. 781, 754/22 obręb Wolica, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 447/2013 z dnia 10.04.2013
Dotyczy: budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN - 15 kV, linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi 0,4 kV oraz likwidacja istniejącego odcinka linii napowietrznej SN - 15 kV  dz. nr ew. 452/1, 444, 445/44, 451/17, 452/6, 452/9, 452/8, 452/7,  452/2, 445/10, 445/12 w miejscowości Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr  455/2013 z dnia 11.04.2013
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Południowej w dz. nr ew. 444, 466/6, 466/3 obręb Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 461/2013 z dnia 11.04.2013
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w działkach nr ew. 843/2, 843/13, 843/12, ulica Kubusia Puchatka w Nadarzynie

Decyzja nr  463/2013 z dnia 11.04.2013
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 574/14 w Starej Wsi, gmina Nadarzyn

Decyzja nr  464/2013 z dnia 11.04.2013
Dotyczy: zmiany rowu otwartego na kanał deszczowo-drenażowy w ul. B. Prusa, działki    nr ew. 25/6, 25/7 obr. Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr   470/2013 z dnia 12.04.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 603/1 i 603/5 w Regułach, gmina Michałowice

Decyzja nr  475/2013 z dnia 12.04.2013
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Leszczynowej w dz. nr ew. 69/3, 56/9, 56/10, 55/12, 55/4  obręb Laszczki, gmina Raszyn

Decyzja nr  482/2013 z dnia 15.04.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 246/26, 247/4, 250/1 obręb 02 w Piastowie

Decyzja nr 483/2013 z dnia 15.04.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 220, 197/43, 197/66, 211/6, 212/3, 213/8, 214/3, 215/8, 216/3 ul. Echa Leśne obręb Urzut dz. nr ew. 23/1 ul. Przemysłowa obręb Kostowiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 504/2013 z dnia 17.04.2013
Dotyczy: budowy sieci cieplnej preizolowanej 2xDn300, dz. nr ew. 79/1 i 79/4 obręb 12 w Pruszkowie

Decyzja nr 507/2013 z dnia 18.04.2013
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Promyka i Skowronka  w dz. nr ew. 200/1, 195, 112  obręb Urzut, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   508/2013 z dnia 18.04.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego niskiego napięcia dz. nr ew. 464, 444, 438/1 w miejscowości Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr  515/2013 z dnia 18.04.2013
Dotyczy:  budowy linii niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 186 w Młochowie, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 516/2013 z dnia 18.04.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 11/3 (ul. Cicheckiego)             i 12/2 (ul. Lisieckiego), obręb 11 w Pruszkowie

Decyzja nr 517/2013 z dnia 18.04.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 565/1, 595 w Regułach, gmina Michałowice

Decyzja nr  518/2013 z dnia 18.04.2013
Dotyczy: budowy ulic Osiedla Betherówka w zakresie ulic: Hetmańskiej, Kmicica, Zagłoby, Lassoty, droga wewnętrzna wraz z budową kanalizacji deszczowej w dz. nr ew. 172, 20/102, 20/95, 20/84, 20/99, 20/33, 20/36, 20/73, 20/59, 20/67, 20/30, 20/34, 20/64 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr  531/2013 z dnia 22.04.2013
Dotyczy:  budowy ulic Osiedla Betherówka w zakresie ulicy Szlacheckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz dwóch rowów odparowujących w dz. nr ew. 46, 42/10, 44/2, 44/3, 43, 44/7, 172, 21, 20/100, 170/1, 20/64, 20/99, 34/1, 34/3, 20/30, 20/67, 20/73, 20/95, 16/13, 16/10, 16/8, 20/34, 16/18, 32/2, 22, 16/14, 42/53 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr   537/2013 z dnia 23.04.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 414/11 (ul. Kopciuszka) i 631/19 (ul. Złotej Rybki) oraz 803/1 w Regułach, gmina Michałowice

Dec 557/2013 z dnia 25.04.2013 r.
Dot. zagospodarowania Placu Paderewskiego Komorowie na dz. nr ew. 426, 771, 765, 770, 425/6, 790, 508/4 w miejscowości Komorów Osiedle, gm. Michałowice.

Dec 545/2013 z dnia 23.04.2013 r.
Dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni Szpitala Kolejowego w Pruszkowie na dz. nr ew. 29/1 obręb 12.

Dec 530/2013 z dnia 19.04.2013 r.
rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie obejmującej: przebudowę wydzielonych komór fermentacyjnych WKF1 i WKF2, odsiarczalni biogazu, budowę wydzielonej komory fermentacyjnej, kolumn odpieniających, budynku garażowego, 5 kontenerów gospodarczych, myjni samochodowej, węzła podniesienia ciśnienia, zbiornika biogazu, pochodni biogazu, sieci technologicznych wraz z elementami rozbiórki istniejących obiektów wyłączonych z eksploatacji: wydzielonej komory fermentacyjnej WKF3 na działce nr ew. 178 w miejscowości Domaniew gmina Brwinów oraz na dz. nr ew. 103/1 obręb 1 w Pruszkowie


Decyzja nr 270/2013 z dnia 04.03.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych  o średnicy 0,30 m o łącznej długości 206,0 m wraz z separatorami, studzienką zrzutową, wpustami ulicznymi deszczowymi i odcinkami do wpustów ulicznych o średnicy 0,20 m, o łącznej długości 14,1 m dla ulicy Wczasowej  w dz. nr ew. 1806/2, 1534/1, 1534/3, 1813, 1814, 1534/2 w Rybiu, gmina Raszyn

Decyzja nr 277/2013 z dnia 04.03.2013
Dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w dz. nr ew. 34, 14/34 obr. Falenty, gmina Raszyn

Decyzja nr 290/2013 z dnia 05.03.2013
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej przy ul. Błońskiej w dz. nr ew. 168, 346 obręb 15 w Pruszkowie

Decyzja nr 291/2013 z dnia05.03.2013
Dotyczy: budowy gazociągu, ul. Mickiewicza w dz. nr ew. 63 obręb 6 w Pruszkowie

Decyzja nr  293/2013 z dnia05.03.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na dz. nr ew. 265, 376/6, 376/5 i 376/7  obr. Granica, gmina Michałowice

Decyzja nr 295/2013 z dnia 06.03.2013
Dotyczy: budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy słupa i linii napowietrznej średniego napięcia, budowy linii kablowej i złącza niskiego napięcia w działkach nr ew. 392/9  w Nadarzynie, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 296/2013 z dnia06.03.2013
Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 595, 613/3, 613/12, 613/13 w Regułach, gmina Michałowice

Decyzja nr  297/2013 z dnia 06.03.2013
Dotyczy: budowy kablowej linii SN-15kV, wnętrzowej stacji SN/nN oraz linii kablowej nN-0,4kV w działkach nr ew. 539/10, 539/12, 539/30, 293/8, 293/4, 245, 149/2, 149/4 obręb 1 w Piastowie

Decyzja nr  298/2013 z dnia 06.03.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 43, 34/44, 574/14 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr  320/2013 z dnia 12.03.2013
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w dz. nr ew. 183/2, 180/2, 180/3, 180/4  obr. Strzeniówka, gmina Nadarzyn

Decyzja nr  321/2013 z dnia 12.03.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 160/3 i 211/2 ul. Nadarzyńska, obręb - Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 348/2013 z dnia 20.03.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w dz. nr ew. 192/3 i 192/4 obr. Janki, gm. Raszyn

Decyzja nr 349/2013 z dnia 20.03.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Borsuczej w dz. nr ew. 18, 38/3, 39/1, 40/15, 40/20 obręb - Stara Wieś, Gmina Nadarzyn

Decyzja nr 350/2013 z dnia 20.03.2013
Dotyczy: budowy gazociągu w ul. Zdziarskiej w dz. nr ew. 162/22 obręb - 06 i dz. nr ew. 151/14 obręb - 10 oraz w ul. Mickiewicza dz. nr ew. 9/2 obręb - 10 Gmina Miasto Pruszków

Dec 353/2013 z dnia 20.03.2013 r.
Dot. budowy instalacji gazowej do budynku przedszkola na dz. nr ew. 580 obr. 2 (przy ul. Poniatowskiego 18) w Raszynie.

Decyzja nr  351/2013 z dnia 20.03.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym: kanałów sanitarnych grawitacyjnych, kanałów sanitarnych tłocznych wraz z przepompownią sieciową  w dz. nr ew. 3/4, 3/14, 3/15, 201/3, 201/6, 201/8 obr. Falenty Nowe i dz. nr ew. 108 obr. Falenty, gmina Raszyn

Decyzja nr  365/2013 z dnia 22.03.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Grodziskiej, dz. nr ew. 91/1, 203/25 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr  366/2013 z dnia 22.03.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej NN - 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2 ZE złączem kablowym ZK-2+GTR+3xSL dz. nr ew. 12/2  obr. 11, ul. Cicheckiego,  gmina Pruszków

Decyzja nr  379/2013 z dnia26.03.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej dz. nr ew. 594, 818, 606, 645, 655, 689/5 ul. Spółdzielcza obręb Raszyn 02, gmina Raszyn

Decyzja nr   380/2013 z dnia 26.03.2013
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej dz. nr ew. 633 ul. Nauczycielska obręb Raszyn 02, gmina Raszyn

Decyzja nr   398/2013 z dnia 28.03.2013
Dotyczy: budowy uzbrojenia dla osiedla "Twój Parzniew": kanały grawitacyjne i przewody tłoczne, przepompownia ścieków, sieć wodociągowa działki nr ew. 91/13, 91/14, 90/21, 90/36, 90/37, 92 obr. Parzniew, gmina Brwinów


 


 

Decyzja nr 149/2013 z dnia 05.02.2013
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej ul. Czereśniowa na dz. nr ew. 184/3, 31/22, 31/16 w miejscowości Falenty Nowe, gmina Raszyn.

Decyzja nr 152/2013 z dnia 05.02.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w ulicy Żwirki i Wigury, dz. nr ew. 136, 96/7 obręb 10 w Brwinowie.

Decyzja nr 153/2013 z dnia 05.02.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej budynek mieszkalny w dz. nr ew. 53/16 w Dawidach Bankowych, gmina Raszyn.

Decyzja nr 155/2013 z dnia 06.02.2013
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej budynek mieszkalny dz. nr ew. 83/2 Dawidy Bankowe obr. 02  gmina Raszyn.

Decyzja nr 159/2013 z dnia 06.02.2013
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla ul. Relaksu we wsi Rybie o średnicy  od 0,25 m do 0,30 m  o łącznej długości 170,5 m, wraz z separatorami, studzienką zrzutową, wpustami ulicznymi deszczowymi i odcinkami do wpustów ulicznych o średnicy 0,20 m, o łącznej długości 19,2 m, zlokalizowane na działce nr ew. 1570, obręb ewidencyjny 15 - Rybie,  gm. Raszyn.

Decyzja nr 176/2013 z dnia 08.02.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych w ul. Środkowej dz. nr ew. 319/7, 309/2, 308, 297/1 - droga gminna, obręb Rusiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 177/2013 z dnia 08.02.2013
Dotyczy: budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na dz. nr ew. 483/3 - droga powiatowa oraz dz. nr ew. 845/8 - droga gminna we wsi Nadarzyn, Gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 186/2013 z dnia 13.02.2013
Dotyczy: budowy kanałów sanitarnych grawitacyjnych wraz z przyłączami, kanałów sanitarnych tłocznych wraz z przepompowniami sieciowymi  w dz. nr ew. 39/3, 39/5, 114 obręb Sękocin Nowy oraz w dz. nr ew. 75/8, 75/9, 75/17, 80/7, 84, 93/4, 93/6, 111/3, 140/6, 157/8, 219, 220, 221, 222/5, 224, 252 obręb Słomin, gmina Raszyn.

Dec 200/2013  z dnja 14.02.2013 r.
Dot. remontu i modernizacji fontanny "Narcyz" w Pruszkowie, Plac Jana Pawła II dz. nr ew. 485 obr. 23.

Dec 214/2013 z dnia 15.02.2013 r.
Dot. budowy budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz infrastrukturą techniczną obejmującą instalację   rozsączania wód opadowych oraz układ komunikacyjny z miejscami postojowymi na dz. nr ew. 477/4, 477/5, 477/8 w miejscowości Otrębusy gmina Brwinów

Decyzja nr 202/2013 z dnia 15.02.2013

Dotyczy: budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz demontażu (rozbiórki) istniejącej linii kablowej kolidującej z budową budynku mieszkalnego ul. Andrzeja 4B na dz. nr ew. 10/55, 816, 812/3, 10/96, 811/1 obr. 24, gmina Pruszków.

Decyzja nr 228/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia w ul. Stalowej w dz. nr ew. 55/1, 89/1, 14, obręb - 19 w Pruszkowie.

Decyzja nr 229/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy: budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr ew. 232/1 (droga gminna - ul. Rodzinna) w Sokołowie, gmina Michałowice.

Decyzja nr 230/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 235/8 przy ul. Środkowej, obręb - Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Decyzja nr 233/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Słowiczej, działki nr ew. 255/10, 254/1, 254/3, 254/7, 253 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 234/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Żwirowej, działki nr ew. 254/3 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 235/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy: budowy linii napowietrznej nN-0,4kV, dz. nr ew. 223 w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 236/2013 z dnia 21.02.2013
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Brzozowej, dz. nr ew. 64, 66/12 obr. Nowa Wieś, gmina Michałowice.

 


 

Decyzja nr 74/2013 z dnia 17.01.2013 r.
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr ew. 1 obr. 13 w Brwinowie.

Decyzja nr 75/2013 z dnia 17.01.2013 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 223/23, 223/16, 223/22 obręb 16 przy ulicy Akacjowej w Brwinowie.

Decyzja nr 76/2013 z dnia 17.01.2013 r
Dotyczy: budowy linii nN - 0,4 kV na dz. nr ew. 716/4, 732, 742 obr. 14 - Raszyn 02, gmina Raszyn.

Decyzja nr 92/2013 z dnia 22.01.2013 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1662/12, 1662/22 - ulica Poziomkowa, obręb Rybie, gm. Raszyn.

Decyzja nr 106/2013 z dnia 25.01.2013 r.
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej na terenie działki nr ew. 420/6, 420/3 przy ul. Malinowejw miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Decyzja nr 107/2013 z dnia 25.01.2013 r.
Dotyczy: budowy sieci gazu ś/c 63PE w drodze bez nazwy, dz. nr ew. 334/58 w miejscowości Rusiec, gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 115/2013 z dnia 28.01.2013 r.
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOB = 0,5 MPa) na terenie działki nr ew. 440/7, dz. nr ew. 440/5, ul. Onufrego Zagłoby, obr. 27 w Pruszkowie.

Decyzja nr 117/2013 z dnia 28.01.2013 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej NN-0,4kV YAKXS 4x120mm2 ze złączem kablowym ZK-2+GTR+2xSL w dz. nr ew. 119/8, 102/6, 102/5, 102/3 ulica Promyka obr. 13 w Pruszkowie.

Decyzja nr 118/2013 z dnia 28.01.2013 r.
Dotyczy: budowy kanału deszczowego w ul. Rozbrat w dz. nr ew. 154/11, 209/10, 209/11, 209/12 obr. 10 w Pruszkowie.

Decyzja nr 129/2013 z dnia 30.01.2013 r.
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej  na terenie dz. nr ew. 139/8, 143/5, 143/6 przy ulicy Motyli w miejscowości Kajetany, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 7/2013 z dnia 04.01.2013 r.
Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15kV, wnętrzowej stacji SN/nN oraz linii kablowej nN-0,4kV w dz. nr ew. 129/2, 129/5, 183/3, 149, 137, 536/1, 430/7 w Owczarni, gmina Brwinów.

Decyzja nr 10/2013 z dnia 07.01.2013 r
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Stanisława Moniuszki - dz. nr ew. 319/7 w Kaniach, gmina Brwinów.

Decyzja nr 22/2013 z dnia 09.01.2013 r
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przepompownią ścieków w ul. Promyka  dz. nr ew. 480/15, 481/3 obr. Jaworowa, gmina Raszyn.

Decyzja nr 23/2013 z dnia 09.01.2013 r
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Lee Marvina w dz. nr ew. 289/31, 289/12, 289/4, 289/5, 290/4, 352, 321 obr. Sękocin Stary, gmina Raszyn.

Decyzja nr 26/2013 z dnia 09.01.2013 r
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej na dz. nr ew. 220, obr. 14 - Raszyn 02, gmina Raszyn.

Decyzja nr 27/2013 z dnia 09.01.2013 r
Dotyczy: budowy gazociągów ś/c O 90 PE, O 63 PE, O 40 PE i budowy podziemnych odcinków instalacji gazowych w dz. nr ew. 172/3, 173, 52, 116/3, 116/4, 116/8 obr. 9 oraz dz. nr ew. 77, 88/1, 84, 85/2, 60/4, 62/8, 62/36, 83/27, 83/41, 83/32 obr. 11, gmina Raszyn.

Decyzja nr 33/2013 z dnia 10.01.2013 r
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 124/1, 124/2, 124/5, 172/3 w Ładach, gmina Raszyn.

Decyzja nr 34/2013 z dnia 10.01.2013 r
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Strzałkowej na dz. nr ew. 1384, 1389 w miejscowości Rybie, gmina Raszyn.

Decyzja nr 67/2013 z dnia 16.01.2013 r
Dotyczy: budowy gazociągu w ulicy Osińskich, dz. nr ew. 16/13 obręb Falenty Nowe, gmina Raszyn.

Decyzja nr 74/2013 z dnia 17.01.2013 r
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 212, 220 (ul. Klonowa) położone w Kajetanach, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 75/2013 z dnia 17.01.2013 r
Dotyczy: budowy odcinka sieci gazowej w dz. nr ew. 223/23, 223/16, 223/22 obręb 16 przy ulicy Akacjowej w Brwinowie.

Decyzja nr 76/2013 z dnia 17.01.2013 r
Dotyczy: budowy linii nN - 0,4 kV na dz. nr ew. 716/4, 732, 742 obr. 14 - Raszyn 02, gmina Raszyn.

 

Metadane

Źródło informacji:Dorota Gosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Gosik
Data wprowadzenia:2013-01-18 15:50:08
Opublikował:Dorota Gosik
Data publikacji:2013-01-18 15:51:30
Ostatnia zmiana:2014-10-06 10:02:18
Ilość wyświetleń:6434

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij