Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Ogłoszenia o wydanych decyzjach o pozwoelniu na budowę w sprawach inwestycji celu publicznego 2014

 

Decyzja nr 1896/14 z dnia 01.12.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej na dz. nr ew. 229, 248 obr. Rusiec,  gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 1899/14 z dnia 02.12.2014
Dotyczy: budowa linii kablowej NN w dz. 523, 524 obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 1900/14 z dnia 02.12.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  w dz. nr ew. 49/3, obręb 2 - Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 1928/14 z dnia 04.12.2014
Dotyczy:

Decyzja nr 1929/14 z dnia 04.12.2014
Dotyczy: budowy  kanalizacji deszczowej w ul. Oleński na dz. nr ew. 39, 32/21, 32/20, 32/18, 32/17, 22, 10/2, 9/16, 9/12, 9/8, 9/20 obr. Dawidy Bankowe gm. Raszyn

Decyzja nr 1937/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej, dz. nr ew. 1967, 1970, 31, 55/1 obręb 1 - Nadarzyn, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1938/14 z dnia 08.12.014
Dotyczy: budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew.: 124, 125, 126, 103, 119/1, 119/2, 120/1, 121, 122, 123 we wso Wolica, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1939/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji w dz. 31, 55/1 w Nadarzynie

Decyzja nr 1940/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicach Radarowa, Żwirowa, Turkusowa, Lisia,  dz. nr ew. 477, 247/3, 462, 258, 530, 500, 497, 247/12, 247/1, 248, 492, 476, obr. 11 - Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1941/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu O 40 PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 176/20, obręb 15 - Urzut, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1942/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 242/6,0220/5 obr. 04  w Piastowie

Decyzja nr 1944/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowa słupa telekomunikacyjnego na dz. 123/10 obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 1945/14 z dnia 08.12.2014
Dotyczy: budowa słupa telekomunikacyjnego na dz. 65/2 obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 1946/14 z dnia 09.12.2014
Dotyczy: budowy gazociągu O125 PE średniego ciśnienia w dz. nr ew.  9 w Domaniewie, gm. Brwinów

Decyzja nr 1947/14 z dnia 09.12.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej DN40 PE w dz. nr ew. 232/6, 232/7, 265 obręb Owczarnia,
gmina Brwinów

Decyzja nr 1948/14 z dnia 09.12.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej DN 110 PE w dz. nr ew. 137/16 - obr. 21; 216/15 - obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 1962/14 z dnia 11.12.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej DN 63 PE w dz. nr ew. 1725, 31, 1488/1, 1758, obr. 1 - Nadarzyn, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1966/14 z dnia 12.12.2014
Dotyczy: budowy kablowej linii SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV w dz. nr ew. 476/2, obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 1967/14 z dnia 12.12.2014
Dotyczy: budowy kablowej linii energetycznej w dz. 12/2 obr. 17; 53, 54/2 obr. 14 w Pruszkowie oraz w dz. 6/7, 6/8 we wsi Parzniew, gmina Brwinów

Decyzja nr 1971/14 z dnia 15.12.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w ulicach Bohaterów Wolności i M. Skłodowskiej-Curie, dz. nr ew. 82, 110/12, 245/3, 245/4, obręb 3 w Piastowie

Decyzja nr 1993/14 z dnia 19.12.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 92, 91/23, 91/8, 91/24, obr. 17  w Brwinowie

Decyzja nr 1998/14 z dnia 22.12.2014
Dotyczy: budowy gazociągu O 63 PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 163/3, 177/8, obręb 10 - Rozalin, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 2005/14 z dnia 23.12.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu O 63 PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 486/22, obręb 19 - Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 2006/14 z dnia 23.12.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 444, 455/1, 455/5, obręb 19 - Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 2012/14 z dnia 30.12.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Złotej Rybki na dz. nr ew. 631/19 obr. Reguły, gmina Michałowice


 Decyzja nr 1732/14 z dnia 03.11.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej PE O 110 mm w dz. nr ew. 2/6, 2/4, 2/54, 2/47, 2/48, 2/49, obręb 4 - Domaniewek, gmina Brwinów

Decyzja nr 1749/14 z dnia 05.11.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 40 PE średniego ciśnienia w ulicy Zielonej, dz. nr ew. 596, 603/1, 603/5 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 1752/14 z dnia 06.11.2014
Dotyczy: budowy ieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 137/16, 267/41, 440, 137/5, 267/20, 271/1, 272/9, 272/11 obręb 21 oraz w dz. nr ew. 216/15, 216/5 obręb 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 1753/14 z dnia 06.11.2014
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Przyjaznej we wsi Jaworowa, gmina Raszyn (dz. 268/1)

Decyzja nr 1759/14 z dnia 07.11.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej DN 63 PE na dz. nr ew. 260/3 obr. 11 - Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1779/14 z dnia 13.11.2014
Dotyczy: budowa sieci gazowej w dz.: 206/4, 206/5, 183/3, 183/4 w Pruszkowie

Decyzja nr 1780/14 z dnia 13.11.2014
Dotyczy: budowy słupów oraz energetycznej sieci kablowej SN015kV w ulicy Turystycznej, dz. nr ew. 445/11, 446, 80 obręb Komorów Wieś, gmina Michałowice oraz dz. nr ew. 1046, 1058, 1061, 1062, 1063 obręb Kanie, gmina Brwinów

Decyzja nr 1783/14 z dnia 13.11.2014
Dotyczy: budowy oczyszczalni ścieków dla rejonu wsi Wola Krakowiańska i Krakowiany na dz. nr ew. 267, 275, 276 położonych w miejscowości Młochów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1784/14 z dnia 14.11.2014
Dotyczy: budowy stacji transformatorowej SN/nn, stacja transformatorowa MRw-bpp 20/2x630-6 oraz linii kablowej SN w ulicy Kinetycznej, dz. nr ew. 94/1 obręb Dawidy, gmina Raszyn

Decyzja nr 1798/14 z dnia 17.11.2014
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej dz. nr ew. 6/8, 6/13, 6/19 obręb Parzniew, gmina Brwinów

Decyzja nr 1810/14 z dnia 17.11.2014
Dotyczy: budowy słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego i średniego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym niskiego napięcia w ulicy Szkolnej, dz. nr ew. 76/4, 146, 38/6 obręb Parole, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1818/14 z dnia 18.11.2014
Dotyczy: budowy gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Olszynowej, dz. nr ew. 76/4 obręb Podolszyn Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 1827/14 z dnia 20.11.2014
Dotyczy: budowy kablowej linii telekomunikacyjnej na działkach nr ew. 1123, 538/3, 503/9, obr. 1 - Granica, gm. Michałowice

Decyzja nr 1842/14 z dnia 24.11.2014
Dotyczy: budowy gazociągu w ulicy Szlacheckiej,  dz. nr ew. 944, 387, 388, 391/2, 392/3, 399/4 obręb 19 - Wolica, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1858/14 z dnia 25.11.2014
Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w dz. nr ew. 596, 603/1, 603/5 obręb 13 - Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 1859/14 z dnia 25.11.2014
Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w dz. 596, 603/1, 603/5 we wsi Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 1873/14 z dnia 27.11.2014
Dotyczy: likwidacji i budowy sieci gazowej, przebudowy przyłączy gazu oraz budowy podziemnych odcinków instalacji gazowych w ulicy Dworcowej, dz. nr ew. 88/14, 240 obręb 6 oraz dz. nr ew. 79/2, 80, 99/2, 99/5, 101, 102, 103, 628/15 obręb 7 w Piastowie

Decyzja nr 1882/14 z dnia 27.11.2014
Dotyczy: budowy  kanalizacji deszczowej w ul. Falenckiej na dz. nr ew. 34, 14/34, 91 obr. Falenty, dz. nr ew. 190/1, 189/7 obr. Falenty Nowe, dz. nr ew. 157 obr. Falenty Duże, gm. Raszyn

Decyzja nr 1883/14 z dnia 28.11.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  w ulicy Willowej, dz. nr ew. 132/1, 132/2 obręb Falenty Nowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 1889/14 z dnia 28.11.2014
Dotyczy: budowy linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej nN w dz. nr ew.: 210/4, 208/5, 209/4 we wsi Sokołów, gmina Michałowice


Decyzja nr 1574/14 z dnia 06.10.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Łomżyńskiej, dz. nr ew. 46/30, 46/34 obr. 06 w Brwinowie

Decyzja nr 157/14 z dnia 06.10.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Kubusia Puchatka i Pruszkowskiej, dz. nr ew. 908, 1150, 599 obr. Granica, gmina Michałowice.

Decyzja nr 1576/14 z dnia 06.10.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 2/29, 2/54 obręb Domaniewek, gmina Brwinów

Decyzja nr 1577/14 z dnia 06.10.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej w dz. nr ew. 6/30, 6/34, 6/35  obręb Parzniew, gmina Brwinów.

Decyzja nr 1584/14 z dnia 07.10.2014
Dotyczy: sieci wodociągowej na dz. nr ew. 176/1, 190/11 obr. 6 - Janki, gm. Raszyn

Decyzja nr 1586/14 z dnia 07.10.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza na dz. nr ew. 1646 obr. Rybie gmina Raszyn

Decyzja nr 1587/14 z dnia 07.10.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej, Bolesława Mazowieckiego i Księcia Józefa na dz. nr ew. 420/1, 421, 422, 432/1 w Pruszkowie, obr. 24 oraz w ulicy Ryszarda  na dz. nr ew. 845/4 położonej w miejscowości  Komorów Osiedle, gmina Michałowice

Decyzja nr 1588/14 z dnia 07.10.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 252/6, 253/1, 253/3 położonej w  miejscowości  Janki, gmina Raszyn

Decyzja nr 1602/14 z dnia 10.10.2014
Dotyczy: budowy gazociągu w ulicy Pszczelińskiej, dz. nr ew. 256/5 obręb 16 w Brwinowie

Decyzja nr 1603/14 z dnia 10.10.2014
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowych średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4kV, linii kablowych niskiego napięcia oraz złącza zasilającego z pomiarem w dz. nr ew. 66 obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn.

Decyzja nr 1641/14 z dnia 15.10.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Błękitnej na dz. nr ew. 453, 484/2, 484/7, 484/10     w miejscowości  Jaworowa, gmina Raszyn

Decyzja nr 1642/14 z dnia 16.10.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Świtezianki na dz. nr ew. 233 obr. 6 w Pruszkowie

Decyzja nr 1643/14 z dnia 16.10.2014
Dotyczy: budowy przewodu wodociągowego w ulicy Świtezianki na dz. nr ew. 233 obr. 6 w Pruszkowie

Decyzja nr 1660/14 z dnia 20.10.2014
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej w dz. nr ew. 804/2, 804/3, 631/19, 803/1 przy ulicy Przytorowej i Złotej Rybki w miejscowości Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 1661/14 z dnia 20.10.2014
Dotyczy:  budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w dz. nr ew. 184 obręb Laszczki oraz w dz. nr ew. 160 obręb Falenty Duże, gmina Raszyn.

Decyzja nr 1662/14 z dnia 20.10.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Kokosowej, dz. nr ew. 588/6, 588/15 obr. 13 - Strzeniówka, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1663/14 z dnia 20.10.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Bąki, dz. nr ew. 17/2, 17/7, 241, 247/1 obręb 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 1692/14 z dnia 24.10.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Ryżowej na nr ew. 455, 454/6, 644/11, 644/125 i 639 obr. Opacz Kolonia, gmina Michałowice

Decyzja nr 1701/14 z dnia 28.10.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych w dz. nr ew. 262/13, 262/33, 551, 561, 567, 580, 583, 585, 593/1, 593/5, 593/17, 593/20, 593/27, 593/41, 594, 601, 611/1, 611/2, 614, 620, 623, 629, 634, 643, 646, 651, 652, 653/1, 656, 658, 665, 670, 674 obr. Rybie, gm. Raszyn

Decyzja nr 1708/14 z dnia 28.10.2014
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE w ulicy Parkowej, dz. nr ew. 610/1, obręb Kanie, gmina Brwinów

Decyzja nr 1709/14 z dnia 28.10.2014
Dotyczy: budowa linii napowietrznej SN w ul. Łomżyńskiej, ul. Augustowskiej w Brwinowie (dz. nr ew.: 78/2, 78/4, 78/6, 171, 93/2, obr. 6)

Decyzja nr 1720/14 z dnia 30.10.2014
Dotyczy: budowa gazociągu w dz. 49/14 we wsi Podolszyn Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 1721/14 z dnia 30.10.2014
Dotyczy:

Decyzja nr 1722/14 z dnia 30.1.02014
Dotyczy: budowa gazociągu w dz. 190/3 i 195 we wsi Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 1723/14 z dnia 31.10.2014
Dotyczy: budowa sieci gazowej w ul. Bąki w dz. nr ew.: 238, 256, 303/10, 6/7, 7/7, 7/9 obr. 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 1754/14 z dnia 31.10.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej w dz. 84/17 we wsi Kajetany, gmina Nadarzyn

DECYZJA     NR    1552/2014 z 02.10.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (zasilającej budynek mieszkalny) w dz. nr ew.  525/5 w Raszynie (obr. 13), gm. Raszyn.

DECYZJA   NR  1573/2014 z 06.10.2014
Dotyczy: budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w dz. nr ew. 340/1, 340/2 przy ulicy Skłodowskiej-Curie obręb 3 w Piastowie.

DECYZJA   NR  1574/2014 z 06.10.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Łomżyńskiej,dz. nr ew. 46/30, 46/34 obr. 06 w Brwinowie.

DECYZJA   NR   1575/2014 z 06.10.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Kubusia Puchatka i Pruszkowskiej, dz. nr ew. 908, 1150, 599 obr. Granica, gmina Michałowice.

DECYZJA   NR   1576/2014 z 06.10.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 2/29, 2/54 obręb Domaniewek, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR   1577/2014 z 06.10.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej w dz. nr ew. 6/30, 6/34, 6/35  obręb Parzniew, gmina Brwinów.

Dec 1552/2014 z dnia 02.10.2014 r.
DOT.: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (zasilającej budynek mieszkalny) w dz. nr ew.  525/5 w Raszynie (obr. 13), gm. Raszyn
 


DECYZJA   NR  1367/2014 z 01.09.2014
Dotyczy: budowy kanału (kolektora) łączącego kolektor "A" z kolektorem "C" w dz. nr ew. 429/7, 375/4, 375/19 obręb 1, dz. nr ew. 709/1, 668/5, 668/6, 668/3, 666/4 obręb 2, dz. nr ew. 465/2, 466/5, 152/13 obręb 3, dz. nr ew. 40, 41, 42/6, 17/3, 12/2, 279/1, 1/2 obręb 4, dz. nr ew. 348/5, 152, 149/1, 146/6, 146/16, 146/7, 122, 123 obręb 5 w Piastowie.

DECYZJA   NR 1379/2014 z 03.09.2014
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w dz. nr ew. 2/30, 2/49 obręb Domaniewek, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR   1386/2014 z 03.09.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 12/2 obręb 17 w Pruszkowie oraz w dz. nr ew. 6/7, 6/8, 6/19, 6/13, 6/30 obręb Parzniew, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR   1387/2014 z 04.09.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granic posesji prywatnych w ulicy Bukowej i ulicy Plantowej, dz. nr ew. 359/1, 363/11, 363/13, 373/4, 374/13, 376/4 obręb Otrębusy, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR    1388/2014 z 04.09.2014
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia w ulicy Żurawiej, dz. nr ew. 13/1, 13/2 obręb 10 w Brwinowie.

DECYZJA   NR  1389/2014 z 04.09.2014
Dotyczy: rozbudowy kanału sanitarnego ? 200 w ulicy Elektrycznej, dz. nr ew. 193/6 obręb 16 w Pruszkowie.

DECYZJA   NR    1390/2014 z 04.09.2014
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączem w ulicy Młochowskiej, dz. nr ew. 145/1, 101/1m obręb Rozalin, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR  1392/2014 z 04.09.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sokołowskiej na dz. nr ew. 210/4, 232/1, 166/9, 166/6, 211/1, 209/9 w miejscowości Sokołów, na dz. nr ew. 398, 351/3, 378/8, 358/12, 380  w miejscowości  Pęcice, gmina Michałowice.

DECYZJA   NR    1395/2014 z 04.09.2014
Dotyczy: budowy napowietrznej linii niskiego napięcia oraz kablowej linii niskiego napięcia w dz. nr ew. 3/6, 3/7, 3/8, 97/18 obręb 04 w Brwinowie.
 
DECYZJA   NR   1405/2014 z 08.09.2014
Dotyczy: budowy stacji transformatorowej SN 15kV, linii kablowej SN 15kV, linii kablowych nN 0,4kV, złączy kablowych nN 0,4kV w ulicy Romantycznej, dz. nr ew. 41/14, 43/17, 43/29, 43/31 obręb Walendów, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR  1415/2014 z 08.09.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ? 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Łomżyńskiej, dz. nr ew. 46/30, 46/34 obr. 06 w Brwinowie.

DECYZJA   NR  1416/ 2014 z 08.09.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 82, 58 obr. Kanie, gm. Brwinów.

DECYZJA   NR   1418/2014 z 09.09.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Studziennej na dz. nr ew. 393, 412/1, 413/4, 413/5, 413/12, 772 położonych w miejscowości Opacz Kolonia, gm. Michałowice.

DECYZJA   NR    1428/2014 z 11.09.2014
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej (stacja transformatorowa, linia kablowa SN, linie kablowe NN) w dz. nr ew. 736/2, 105/4, 64/14, 103/5 oraz w dz. nr ew. 105/29, 105/30, 105/31, 105/32 - dawna dz. nr ew. 105/3 obręb Otrębusy, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR    1432/2014 z 11.09.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

DECYZJA   NR   1433/2014 z 11.09.2014
Dotyczy: budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Wyspiańskiego, dz. nr ew. 1238 obręb Granica, gmina Michałowice.

DECYZJA   NR   1435/2014 z 11.09.2014
Dotyczy: budowy sieci cieplnej preizolowanej, dz. nr ew. 592, 313, 593, 388, 594, 309/4 obręb 18 w Pruszkowie.

DECYZJA   NR   1462/2014 z 15.09.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej i Uroczej, dz. nr ew. 727/4, 739, 737/1 w Kaniach, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR    1534/2014 z 26.09.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 68/5, 93/4, 92/4, 91/4, 90/4, 89/5, 167/15, 167/17, 172/1, 173/5, 173/6, 173/7, 175/7, 175/9, 175/11, 193/3, 193/8, 194/2, 211/1, 228/6 obręb Janki, dz. nr ew. 13/6, 15/18, 78/13, 109, 110, 165/3 obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn.

DECYZJA NR 1536/2014 z 29.09.2014
Dotyczy: budowy gazociągu w działkach nr ew. 445, 437 obr. 23 w Pruszkowie

DECYZJA   NR   1538/2014 z 30.09.2014
Dotyczy: budowy napowietrznej i kablowej linii SN-15kV w ulicy Radomińskiej, dz. nr ew. 406/3, 385/29, 606, 384/7, 383/33, 383/32 obręb Owczarnia, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR  1540/2014 z 30.09.2014
Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15kV - kolizja istniejącej linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu w ulicy Ciszy Leśnej,dz. nr ew. 413/5 obręb Owczarnia, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR  1544/2014 z 30.09.2014
Dotyczy: budowy sieci kablowej nN w dz. nr ew. 149, 188/3, 188/2 oraz złącza kablowego w dz. nr ew. 188/11 przy ulicy Żółwińskiej w Owczarni, gmina Brwinów.DECYZJA   NR    1227/2014 z 06.08.2014
Dotyczy: budowy kablowej linii nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 744/3 obr. Komorów Osiedle, gm. Michałowice.

DECYZJA   NR  1228/2014 z 06.08.2014
Dotyczy: budowy wnętrzowej stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych  nN-0,4 kV w ulicy Kilińskiego, dz. nr ew. 5 obręb 4 w Piastowie.

DECYZJA   NR   1246/2014 z 08.08.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 106/4, 106/16 obr. Otrębusy, gm. Brwinów.

DECYZJA   NR   1247/2014 z 08.08.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na dz. nr ew. 101/1 obr. 10 w Brwinowie.

DECYZJA   NR   1260/2014 z 12.08.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przebudową podziemnych odcinków instalacji gazowych na dz. nr ew. 34/4, 43/1, 362/3, 204, 173, 171/1, 171/2, 170, 169, 168, 92, 91, 90, 88/2, 87/2, 87/1, 86, 44, 31/2, 30/2, 26/4, 36, 43/2 obr. 3; dz. nr ew. 28/1 obr. 1 w Brwinowie.

DECYZJA   NR  1262/2014 12.08.2014
Dotyczy: budowy napowietrzno-kablowej linii SN-15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej linii nN-0,4kV w dz. nr ew. 1260/2, 1255/2 obręb Michałowice Osiedle,gmina Michałowice.

DECYZJA     NR  1263/2014 z 12.08.2014
Dotyczy: przebudowy przyłącza sieci cieplnej DN 125/225 ze studzienką na zawory odcinające, będące elementem tego przyłącza na dz. nr ew. 402/6, 22/6 obr. 18 w Pruszkowie.

DECYZJA   NR  1264/2014 z 12.08.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Wodnej, dz. nr ew. 482/22 obr. Wolica, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR  1265/2014 z 12.08.2014
DOT. ROZBIÓRKI: słupów SN i nN oraz elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr ew. 518, 520, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 253/2 obr. Reguły, gm. Michałowice.

DECYZJA   NR   1288/2014 z 14.08.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Koniewskiego, dz. nr ew. 51, 66, 65/22, 65/21 w Kajetanach, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR   1299/2014 z 18.08.2014
Dotyczy: budowy oświetlenia terenu przedszkola przy ulicy Piłsudskiego w dz. nr ew. 4/4, 3/19 obręb 04 w Brwinowie.

DECYZJA   NR  1300/2014 z 18.08.2014
Dotyczy: budowy słupa linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej oraz linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi, a także demontaż linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 742/3, 742/5, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12, 742/13, 742/14, 742/15, 742/16, 742/17, 742/18, 742/19, 742/20, 742/21, 29/9, 743/10, 743/11, 29/17, 33, 42, 43, 44, 917/1, 41/1, 16/62, 32, 31/13, 820, 831/5, 35/4 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

DECYZJA   NR 1302/2014 z 19.08.2014
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu DN 63 PE średniego ciśnienia w ulicy Kolejowej, dz. nr ew. 169 obręb Michałowice Wieś, gmina Michałowice.

DECYZJA   NR   1325/2014 z 22.08.2014
Dotyczy: budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, napowietrznej linii nN-0,4kV w ulicy Targowej i Klonowej, dz. nr ew. 192/6 obręb Opacz Mała oraz dz. nr ew. 269/3, 335, 338/1 obręb Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

DECYZJA   NR  1334/2014 z 25.08.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1/3 (ul. Wilsona), 99/2 (ul. Osiedlowa), 83/2 (ul. Słowiańskiej), 111/9 (ul. E. orzeszkowej) obr. 19, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR   1337/2014 z 25.08.2014
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 438/14, 438/1, 444 (ul. Południowa) położonych  w miejscowości  Żółwin, gmina Brwinów.

DECYZJA   NR   1347/2014 z 26.08.2014
Dotyczy: budowy stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV MRw-bpp - 20/0,4kV-2x630kVA, linii kablowych nN YAKXS 4x240mm2, YAKXS 4x120mm2 i SN-15kV 3xXUHAKXS 1x120mm2 przy ulicy Pszczelińskiej, dz. nr ew. 440, 299/10, 299/12, 299/23  obręb 16 w Brwinowie.

DECYZJA   NR  1353/2014 z 28.08.2014
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Chopina, dz. nr ew. 98/2 obr. 3 w Brwinowie.

DECYZJA   NR  1355/2014 z 28.08.2014
Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sękocińskiej, Starowiejskiej i Rolnej, dz. nr ew. 134/3, 237, 213 w Sękocinie Starym, gmina Raszyn.


Decyzja nr 969/14 z dn. 01.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy słupów oraz energetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w dz. nr ew. 253/2. 520 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 970/14 z dn. 01.07.2014 r.

DOT.: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przebudową podziemnych odcinków instalacji gazowych w ulicy B.Prusa,  dz. nr ew. 217/1, 100/7, 100/8, 100/5, 105/4, 121, 126/3, 126/4, 128, 254/1, 251/1, 235/1, 120, 252/1 obręb 7 w Piastowie oraz dz. nr ew. 25/7, 10/3, 11/1, 12/1, 13/1, 15/1 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 971/14 z dn. 01.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN w ulicy Poziomkowej i ulicy Olchowej, dz. nr ew. 436/14, 78, 73/8, 73/7, 72, 68/12, 66/33, 65, 66/31 obręb Stara Wieś,  gmina Nadarzyn

Decyzja nr 980/14 z dn. 01.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Widok, dz. nr ew. 122/15, 122/16, 133   obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 993/14 z dn. 03.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 456/2, 456/3, 456/4, 482/2, 482/4, 482/8, 482/9 obr. 19 2 Pruszkowie

Decyzja nr 995/14 z dn. 03.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Torfowej, dz. nr ew. 725, 768, 677/5, 647/2, 647/1 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 996/14 z dn. 03.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w dz. nr ew. 359/11, 359/12, 268, 260/3, ulica Główna, obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1003/14 z dn. 03.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego DN 125, L = 35,5 m na dz. nr ew. 65/6, 93/12, 49/6, 49/21 obr. 8 oraz dz. nr ew. 28/15, 5/16 obr. 5 w Pruszkowie

Decyzja nr 1013/14 z dn. 04.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 19/10, 21/1, 29/17, 31/13, 32, 33, 41/3, 742/11, 742/21, 743/10, 743/11, 746/3, 828/2, 898 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1017/14 z dn. 04.07.2014 r.
Dotyczy: budowy wodociągu w dz.: 8/6, 201,170/2, 246/15, 246/26, 247/4, 249/3, 254/4, 255/4, 256/7, 258/3, 258/1, 287/1, 270/3, 299 obr. 2 w Piastowie

Decyzja nr 1021/14 z dn. 04.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 182/61, 182/15, 182/24, 210 obr. Kajetany gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1025/14 z dn. 04.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew.664/10, 666/1, 666/6, 677/8, 678/1, 1513, 520 (ulice: Szkolna, Modrzewiowa, Aleja Topolowa) obr. Michałowice Osiedle, gm. Michałowice

Decyzja nr 1028/14 z dn. 07.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 539/30, 293/4, 293/8, 245/2, 149/6, 149/5 obr. 1w Piastowie

Decyzja nr 1054/14 z dn. 09.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowych SN-15kV, wnętrzowej stacji dwutransformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4kV w ulicy Radnych,  dz. nr ew. 193/1, 189/5,189/3, 189/2, 177/7, 163/1, 164 obręb 21 w Pruszkowie

Decyzja nr 1060/14 z dn. 10.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV, linii kablowej SN 15kV na dz. nr ew. 113/5, 113/10 obr. 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 1061/14 z dn. 10.07.2014 r.
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN-0,4kV w dz. nr ew. 744/3 obręb Komorów Osiedle, gmina Michałowice

DECYZJA nr 1118 z 22.07.2014
Dotyczy: budowy napowietrznej linii nN-0,4 kV w dz. nr ew. 3/8, 12/7 obręb 07 w Pruszkowie.

DECYZJA  1121/2014 22.07.2014
Dotyczy: budowy linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV, złącza kablowego niskiego napięcia nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w ulicy Sękocińskiej, dz. nr ew. 758/3, 757/4, 757/5, 781/4 obręb Wolica, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR 1123/2014 z 23.07.2014
Dotyczy: rozbudowy oświetlenia zewnętrznego na osiedlu "aleja Kasztanowa" w dz. nr ew. 450, 451, 459 obręb Młochów, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR 1127/2014 z 23.07.2014
Dotyczy rozbiórki: linii napowietrznej niskiego napięcia w dz. nr ew. 448, 492/1 obr. Nowa Wieś, gmina Michałowice.

DECYZJA  NR   1133/2014 z 24.07.2014
Dotyczy: budowy wodociągu w dz. nr ew. 34/57, 34/45 i 18 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR  1155/2014 z 25.07.2014
Dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr ew. 49/12, 50/17 obręb Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

DECYZJA NR 1156/2014 z 25.07.2014
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia i przebudowy przyłączy na dz. nr ew. 189/7, 204, 187, 137/2, 135/2, 102, 148/2, 146/9, 142/5, 145/2, 142/2, 138/2, 138/5, 137/3, 135/8 obr. Falenty Nowe, gm. Raszyn.

DECYZJA   NR   1157/2014 z 25.07.2014
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w ulicy Topolowej, dz. nr ew. 56/7, 56/8, 56/9, 81, 89/3, 90  obręb Strzeniówka, gmina Nadarzyn.

DECYZJA   NR 1158 / 2014 z 25.07.2014
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 104/2, 92/1, 88/8, 88/2, 92/2, 89/12, 92/3, 90/4 obr. Pęcice Małe (ul. Skowronków, Zielona Polana) oraz w dz. nr ew. 43/9 obr. Suchy Las (ul. Ks. Woźniaka), gmina Michałowice.

DECYZJA   NR  1159/2014 z 25.07.2014
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej w tym: przebudowa słupa w linii napowietrznej SN, budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN, linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w ulicy Ołówkowej, dz. nr ew. 234/5, 400, 401/1 obręb Kajetany, gmina Nadarzyn.

 Dec 1203/2014 z dnia 31.07.2014 r.
DOT.: zagospodarowania terenu OSP we wsi Biskupice obejmującego budowę oświetlenia terenu, szczelnego zbiornika na nieczystości stałe na dz. nr ew. 135 w Biskupicach (obr. 1), gm. Brwinów
 


Decyzja nr 845/14 z dn. 04.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowych SN-15kV, dwóch słupów linii SN-15kV napowietrznych oraz demontażu odcinków linii napowietrznych w ulicy

Waryńskiego/Elektrycznejdz. nr ew. 536, 537, 193/6, 193/2 obręb 16 w Pruszkowie

Decyzja nr 846/14 z dn. 04.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy budynku stacyjnego z wyposażeniem w niezbędne instalacje: oświetleniową, gniazd wtyczkowych, ogrzewania elektrycznego,

wodociągową, kanalizacyjną,wentylacji  i klimatyzacji, sygnalizacji pożaru, teletechniczną i telefoniczną, uziemiającą, odgromową oraz

wyposażonego w nową wnętrzową rozdzielnię 110 kV w technologii GIS, a także dwa nowe transformatory mocy w nowych komorach transformatorów,

nową wnętrzową rozdzielnię 15 kV i nowe stanowiska zespołów uziemiających wewnątrz nowego budynku; budowy odcinka linii kablowej 110 kV i

linii optotelekomunikacyjnej relacji Piastów-Pruszków na terenie stacji; budowy odcinka linii kablowej 110 kV i linii optotelekomunikacyjnej

relacji Gąsin-Pruszków na terenie stacji; wykonania uziomu stacyjnego oraz ochrony odgromowej stacji, budowy instalacji zewnętrznych w

granicach opracowania: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej   deszczowej; budowy układu dróg wewnętrznych i chodników z wpustami

odwadniającymi, rurami ochronnymi związanymi z elementami utwardzenia terenu oraz z niezbędnym oświetleniem zewnętrznym; wykonania

makroniwelacji docelowego ukształtowania terenu oraz rozbiórki istniejącej napowietrznej rozdzielni 110/15 kV przy ulicy Waryńskiego (róg

ulicy Elektrycznej) w dz. nr ew. 535, 536, 537 obręb 16 w Pruszkowie

Decyzja nr 847/14 z dn. 04.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia o 63 PE na dz. nr ew. 1/2, 15/14 obr. 4; dz. nr ew. 287 obr.  3  w Brwinowie

Decyzja nr 860/14 z dn. 06.06.2014 r.
Dotyczy: budowy gazociągu w dz. 706 i 1072 w Granicy, gm. Michałowice

Decyzja nr 877/14 z dn. 11.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanału sanitarnego przy  ulicy Przytorowej i Staszica w dz. nr ew. 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 22/6,

22/7, 579 obr. 18 oraz w dz. nr ew. 482/9, 482/4, 482/8, 456/3 obr. 19 w Pruszkowie

Decyzja nr 883/14 z dn. 12.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN oraz napowietrznej linii nN w ulicy Słowiczej i Myśliwskiej,dz. nr ew. 250/118, 253, 254/1, 260/34, 259/4,

257, 260/37, 255/78, 250/108 obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 888/14 z dn. 12.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci elektroenergetycznej w tym: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w ulicy

Książenickiej, dz. nr ew. 232/6, 232/7, 265, 345/1 obręb Owczarnia, gmina Brwinów

Decyzja nr 900/14 z dn. 16.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego wraz ze złączami kablowymi w ulicy Granicznej, Mahoniowej i Cyprysowej, dz. nr ew. 370/2, 382, 384

obręb Sękocin Las, gmina Raszyn

Decyzja nr 907/14 z dn. 18.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączem na dz. nr ew. 19/3, 19/4 obr. Krosna Wieś, gm. Brwinów

Decyzja nr 908/14 z dn. 18.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na dz. nr ew. 409/2 obr. 9 w Pruszkowie

Decyzja nr 909/14 z dn. 18.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej DN 90 PE na dz. nr ew. 190, 191/1 obr. 7; dz. nr ew. 244, 195/5 obr. 21 w Brwinowie

Decyzja nr 910/14 z dn. 18.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 630/8, 742 obr. Opacz Kolonia, gm. Michałowice

Decyzja nr 943/14 z dn. 26.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci elektroenergetycznej w tym: budowy linii kablowej niskiego napięciawraz ze złączem kablowo-pomiarowym w ulicy

Bursztynowej, dz. nr ew. 243/14, 243/16       obręb Rusiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 948/14 z dn. 27.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew. 488/1, 488/4 obr. 7,w Piastowie

Decyzja nr 965/14 z dn. 30.06.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 630/2 obr. Opacz Kolonia, dz. nr ew. 45/6 obr. Michałowice Osiedle,

gm.Michałowice


Dec 677/2014 z dnia 08.05.2014 r.
Inwestor: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
DOT.: budowy hali dla doczyszczania kompostu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. na dz. nr ew. 4/8, 4/6, 17 i 22/2 obr. 17 w Pruszkowie

Decyzja nr 626/14 z dn. 05.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Pruszkowskiej, dz. nr ew. 363, 370/1 obręb Strzeniówka, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 627/14 z dn. 05.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Leśnej, Ks. Woźniaka, Parkowej, Zielonej Polany,  dz. nr ew. 453/1 obr. Pęcice, dz. nr ew. 112,

88/1, 88/2 obr. Pęcice Małe oraz dz. nr ew. 43/9, 43/10, 1/1 obr. Suchy Las, gmina Michałowice

Decyzja nr 629/14 z dn. 05.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Miklaszewskiego, dz. nr ew. 56/9, 56/13, 100/4, 111/4 obr. Dawidy Bankowe, gmina

Raszyn

Decyzja nr 657/14 z dn. 07.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 53/5, 55/9, 57/5, 59/2, 65/2, 67/8, 71/2, 73/1, 75/1, 77/1, 80/1, 81/1, 101/2, 107/2,

108/3, 108/8, 837/5, 837/11, 838/28, 838/36, 1436, 1600/2, 1660 obr. Nadarzyn 1, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 664/14 z dn. 07.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/84, 256/1, 256/3, 257 obr. Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 665/14 z dn. 07.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w ulicy Powstańców Warszawy, dz. nr ew. 177/1, 663, 655/3, 8/6 obręb 02 w Piastowie

Decyzja nr 666/14 z dn. 07.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci cieplnej w ulicy Sienkiewicza i ulicy Stalowej, dz. nr ew. 89/1, 91, 482/2, 456/2, 456/4, 482/8 obręb 19 w Pruszkowie

Decyzja nr 668/14 z dn. 08.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy budowy stacji transformatorowej SN/NN-0,4kV na dz. nr ew. 10/6 obr. 11 w Pruszkowie

Decyzja nr 669/14 z dn. 08.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 376/4 obr. Otrębusy,  gm. Brwinów

Decyzja nr 670/14 z dn. 08.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 65/1, 65/10, 65/13, 69/1, 70 obr. Rozalin, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 715/14 z dn. 15.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 296, 316 obr. Opacz Mała, dz. nr ew. 65, 23, 309, 334 obr. Michałowice Wieś, gm.

Michałowice

Decyzja nr 719/14 z dn. 15.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej dz. nr ew. 166/16, 164 obr. Sokołów, 284/3 obr. Pęcice,gm. Michałowice

Decyzja nr 720/14 z dn. 15.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu ś/ć ? 63 PE w dz. nr ew. 69/3, 115/3 obręb Laszczki, gmina Raszyn

Decyzja nr 721/14 z dn. 15.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 345/3, 345/5 obr. Owczarnia,gm. Brwinów.

Decyzja nr 730/14 z dn. 20.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 87/2, 694/1, 359 (ul. Środkowa)obr. Opacz Kolonia, gm. Michałowice

Decyzja nr 731/14 z dn. 20.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Regulskiej i ulicy E. Orzeszkowej
dz. nr ew. 101/2, 214, 74/3, 458, 220 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 735/14 z dn. 20.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Róży i ulicy Źródlanej, dz. nr ew. 172/11, 38/15, 160, 172/1, 26 obręb Falenty Duże

oraz dz. nr ew. 35/2  obręb Falenty gmina Raszyn

Decyzja nr 736/14 z dn. 20.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN 0,4kV oraz złączy kablowych nN 0,4kV w ulicy Południowej, dz. nr ew. 460/17, 625/13, 626/13, 626/2,

460/14, 626/4, 626/6, 626/9, 626/10, 626/11, 626/8, 460/19, 625/5, 625/8, 625/9, 625/10, 625/11, 625/7 obręb Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 751/14 z dn. 22.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu w ulicy Borsuczej, dz. nr ew. 18, 34/45, 34/57 obręb Stara Wieś,gmina Nadarzyn

Decyzja nr 770/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Skośnej, Reja, Jeżynowej i Jagodowej, dz. nr ew. 907, 706, 638/15, 675/1, 676/1, 677/1, 1071,

1072, 684, 685, 686, 687, 688/1 obr. Granica,                              gmina Michałowice

Decyzja nr 774/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej SN, wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej linii nN na dz. nr ew. 150/7, 458/1, 171 obr.

Młochów; dz. nr ew. 647, 352 obr. Rusiec,     gm. Nadarzyn

Decyzja nr 775/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  likwidacji i budowy sieci gazowej, przebudowy przyłączy oraz budowy podziemnych fragmentów instalacji gazu w dz. nr ew. 28/5, 8/3,

4, 7, 5/2, 5/3, 13 obręb w Pruszkowie

Decyzja nr 776/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 214/8, 214/9, 265 obręb Owczarnia,   gmina Brwinów

Decyzja nr 777/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej NN-0,4kV na dz. nr ew. 195, 185, 192/3, 190/3 obr. Żółwin, gm. Brwinów

Decyzja nr 778/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 187, 142/5, 142/11, 146/4, 146/7 obr. Falenty Nowe, gm. Raszyn

Decyzja nr 779/14 z dn. 23.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piachy, dz. nr ew. 452, 390/1, 380, 366/3 obręb Pęcice, gmina Michałowice

Decyzja nr 792/14 z dn. 28.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu w ulicy Żółwińskiej, dz. nr ew. 149, 188/2, 188/3 obręb Owczarnia,
gmina Brwinów

Decyzja nr 793/14 z dn. 28.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 267/1, 268, obr. 1 (Dawidy); dz. nr ew.
133, 88, 78, 80/6 obr. 2 (Dawidy Bankowe), gm. Raszyn

Decyzja nr 814/14 z dn. 30.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowych niskiego

napięcia na dz. nr ew. 113, 97, 82/9 obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 815/14 z dn. 30.05.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej DN 40 PE na dz. nr ew. 235/26, 234/29 obr. 1 w Nadarzynie.


Dec 599/2014 z dnia 28.04.2014 r.
Inwestor: Gmina Nadarzyn 
DOT.: przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku OSP w Młochowie o dwa garaże i część socjalno - sanitarną przy OSP w Młochowie przy ul. Mazowieckiej 3 na dz. nr ew. 210 w Młochowie (obr. 6), gm. Nadarzyn

Decyzja nr 436/14 z dn. 02.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Lawendowej, dz. nr ew. 149, 137, 144/11, 143/10, 143/12, 143/19 obr. Owczarnia, gmina Brwinów

Decyzja nr 437/14 z dn. 02.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, dz. nr ew. 126/1, 126/7, 128/2, 172/3 obręb Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr 438/14 z dn. 03.02.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 509/14, 515/12, 516/39, 580 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 441/14 z dn. 03.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Bukietowej, dz. nr ew. 38/7 obręb Walendów,gmina Nadarzyn

Decyzja nr 449/14 z dn. 03.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Św. Piotra i Pawła, dz. nr ew. 837/6, 608/4, 596, 609/1, 612/10, 612/8, 612/7, 612/6, 612/4,612/3, 612/2, 605, 603 w Wolicy, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 450/14 z dn. 03.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej NN-0,4kV, linii napowietrznej NN na dz. nr ew.206/16, 167/1, 167/2, 391, 455, 422, 164/2 obr. 10 w Pruszkowie.

Decyzja nr 454/14 z dn. 04.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 27/2, 25 obr. 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 455/14 z dn. 04.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatów Polskich, dz. nr ew. 27/2, 25, 21/20 obręb 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 463/14 z dn. 07.04.2014 r.
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. 277 obr. 15 - ul. Czereśniowa w Pruszkowie

Decyzja nr 465/14 z dn. 07.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przebudową podziemnych odcinków instalacji gazowych w ulicy Zarzewie i w ulicy

Kwiatowej, dz. nr ew. 663/1, 826, 829/13, 830/2, 830/3, 657/2, 829/14, 828/1, 825/1, 824/1, 702, 701, 547 w Nadarzynie, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 493/14 z dn. 11.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr ew. 321, 352, 364, 366, 374/5, 374/8 obr. Sękocin Stary, gm. Raszyn

Decyzja nr 494/14 z dn. 11.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 187, 82/2, 188, 189/1 obr. Falenty Nowe, gm. Raszyn

Decyzja nr 507/14 z dn. 15.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej DN 110mm i DN63mm w ulicy Bodycha, dz. nr ew. 1 obr. Reguły, gmina Michałowice oraz dz. nr ew. 247/1 o br. 6 w Piastowie

Decyzja nr 508/14 z dn. 15.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej  i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1 obr. 13 (Reguły), gm. Michałowice, dz. nr ew. 247/1 obr. 6 w Piastowie.

Decyzja nr 517/14 z dn. 16.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Bursztynowej, dz. nr ew. 243/16, 243/32, 243/40 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 527/14 z dn. 17.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN na dz. nr ew. 224/112, 229, 224/31, 224/35, 224/201obr. Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 528/14 z dn. 17.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 149, 188/2, 188/3 obr. Owczarnia, gm. Brwinów.

Decyzja nr 547/14 z dn. 23.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w ulicach: Źródlana, Leszczynowa, Szybowcowa, Tymiankowa i Jeżynowa, dz. nr ew. 160 obręb Falenty Duże oraz dz. nr ew. 12/8, 24/8, 25, 26/11, 26/16, 37, 38/4, 54/5, 54/15, 55/4, 55/12, 56/9, 56/10, 57/2, 57/16, 69/1, 69/2, 69/3, 86/17, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 122/1, 122/4, 124/1, 124/2, 124/4, 195/4, 196/6 obręb Laszczki, gmina Raszyn

Decyzja nr 572/14 z dn. 24.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 85/1 obr. Laszczki, gm. Raszyn

Decyzja nr 573/14 z dn. 24.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 296 obr. Opacz Mała , gm. Michałowice.

Decyzja nr 574/14 z dn. 24.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 46, 43, 47/7, 44/10, 44/11, 50/6, 50/12, 39 obr. 2 (Dawidy Bankowe); dz. nr ew. 89,101/3 obr. 9 (Łady), gm. Raszyn.

Decyzja nr 585/14 z dn. 25.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Malwy i ulicy Raszyńskiej, dz. nr ew. 1291, 1306, 1316/1 obręb Rybie, gmina Raszyn

Decyzja nr 589/14 z dn. 28.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu ść ? 90 i ? 40 PE w ulicy Głogowej, dz. nr ew. 438, 155, 163/1, 163/2 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 590/14 z dn. 28.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu ? 40 PE w ulicy Myśliwskiej, dz. nr ew. 7, 9/1, 9/4 obr. 13 w Brwinowie

Decyzja nr 591/14 z dn. 28.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej DN 100 mm w ulicy Poniatowskiego, Idzikowskiego, Kilińskiego, dz. nr ew. 8, 22, 33/3 obręb 4 w Piastowie.

Decyzja nr 597/14 z dn. 28.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy przewodu wodociągowego w ulicy J. Fałata, dz. nr ew. 87/1, 128/2, 158/17 obręb 06 w Piastowie

Decyzja nr 598/14 z dn. 28.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 1, 3/2 obręb Nadarzyn oraz w dz. nr ew. 918 obręb Strzeniówka, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 600/14 z dn. 28.04.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu ś/ć w ulicy Jemiołowej, Miłej, Głodowej, dz. nr ew. 191/4, 191/3, 190/5, 190/8, 716, 438, 170/24, 170/25, 170/41,449, 491, 497, 498, 511 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn


Decyzja nr 267/14 z dn. 03.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej, przebudowy przyłączy oraz budowy wewnętrznych instalacji gazowych dz. nr ew. 405/2, 406, 625/7, 629,

630 obr. 5 (ul. Godebskiego) w Piastowie

Decyzja nr 268/14 z dn. 03.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 115/2, 161, 553/1 obr. Żółwin, gm. Brwinów

Decyzja nr 283/14 z dn. 06.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - pompowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego z zasilaniem energetycznym

przepompowni ścieków na dz. nr ew. 134/2, 134/3, 195/7, 213, 217/4, 236/3, 237, 284, 285/1, 285/4, 286/1, 286/2, 289/4, 289/5, 289/12,

289/16, 289/31, 290/4, 290/6, 291/7, 291/13, 300/10, 302/10, 302/11, 303/3, 304/11, 304/29, 304/32, 304/35, 309/4, 309/8, 309/16, 321, 352,

364 obr. Sękocin Stary, gm. Raszyn.

Decyzja nr 296/14 z dn. 07.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 243/10, 243/32 (ul. Agatowa) obr. Rusiec, gm. Raszyn.

Decyzja nr 304/14 z dn. 11.03.2014 r.
budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warsztatowej i ulicy Broniewskiego, dz. nr ew. 58/6, 406, 411/20 obręb 9, dz. nr ew. 152/7,

207/1, 207/2, 208/3 obręb 10 oraz dz. nr ew. 1 obręb 12                   w Pruszkowie

Decyzja nr 313/14 z dn. 12.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV (demontaż istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV) w dz. nr ew.

831, ulica Polna w obrębie Opacz Kolonia, gmina Michałowice

Decyzja nr 317/14 z dn. 12.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Badylarskiej i w ulicy Górnej, w dz. nr ew. 500/1, 618 obr. Opacz Kolonia, gmina

Michałowice

Decyzja nr 328/14 z dn. 14.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy S. Bodycha, dz. nr ew. 102/3 obr. Reguły,gmina Michałowice

Decyzja nr 339/14 z dn. 17.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 255, 268, 415 obr. 16 (ul. Kowalska) w Pruszkowie

Decyzja nr 341/14 z dn. 17.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 667/1 obr. Nowa Wieś (ul. Sportowa), gm. Michałowice

Decyzja nr 342/14 z dn. 17.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV na dz. nr ew. 304, 210/7, 301, 300 (część dawnej dz. 210/1) obr. 22

w Pruszkowie.

Decyzja nr 343/14 z dn. 17.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu śc w dz. nr ew. 474 w Wolicy, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 344/14 z dn. 17.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu w dz. nr ew. 43, 80/5, 80/8, ulica Brwinowska w Starej Wsi,gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 345/14 z dn. 17.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN 15kV, linii kablowych SN 15kV, linii kablowych nN

0,4kV na dz. nr ew. 243/13, 243/14, 237, 234/40 obr. Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 361/14 z dn. 20.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Regulskiej i w ulicy E. Orzeszkowej,w dz. nr ew. 101/2, 214 obr. Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 375/14 z dn. 21.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 87/2, 694/1 obr. Opacz Kolonia,gm. Michałowice

Decyzja nr 396/14 z dn. 25.03.2014 r.
Dotyczy:  przebudowy rowu melioracyjnego "B-2" oraz rozbiórkę drenowania melioracyjnego na dz. nr ew. 6/4 obr. Parzniew, gm. Brwinów.

Decyzja nr 404/14 z dn. 26.03.2014 r.
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu na dz. 233 w Pruszkowie

Decyzja nr 411/14 z dn. 26.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy 3 Maja,  dz. nr ew. 7/10, 48/1 obr. 8 oraz dz. nr ew. 173/14 obr. 11 w Pruszkowie

Decyzja nr 412/14 z dn. 26.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Malowniczej, dz. nr ew. 50/17 obręb Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 413/14 z dn. 26.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN w ulicy Agrestowej, dz. nr ew. 224/12, 224/112, 229 obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 420/14 z dn. 31.03.2014 r.
Dotyczy:  budowy słupa linii napowietrznej 0,4kV, budowy linii kablowych 15kV, budowy wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr

ew. 15, 39, 7/3, 14, 16, 17/8, 7/9, 10 obr. 22 (ul. |Targowa, Komorowska, Gordziałkowskiego) w PruszkowieDecyzja nr   158/2014 z dnia 05.02.2014
Dotyczy:  budowy kablowej linii na dz. nr ew. 225/17, 217/7, 219, 225/16 obr. 11 - Rusiec w Nadarzynie

Decyzja nr   160/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Czarny Las, dz. nr ew. 194, 197/25, 197/27, 197/28 w Kajetanach, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   161/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na dz. nr ew. 342 obr. Michałowice Wieś (ul. Zgody), gm. Michałowice

Decyzja nr   162/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w dz. nr ew. 83/9, 84/17, 85/2, 85/1, ulica Kubusia Puchatka w Laszczkach, gmina Raszyn

Decyzja nr   163/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej - ulica Piaskowa, dz. nr ew. 435/5, 875 obr. Rybie, gmina Raszyn

Decyzja nr   164/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci kablowej napowietrznej nN-0,4kV ASXSn 4x70 mm2 wraz ze złączem kablowym, dz. nr ew. 7/21, 7/30, 7/37 obr. Młochów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   166/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1291, 1306, 1318 obr. Rybie (ul. Malwy), gm. Raszyn

Decyzja nr   167/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Książenickiej, dz. nr ew. 214/8 w Owczarni, gmina Brwinów

Decyzja nr   168/2014 z dnia 06.02.2014
Dotyczy:  budowy linii kablowej SN 15 kV, wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV  oraz linii kablowych NN-0,4 kV w dz. nr ew. 88/10, 88/11, 274/1, 274/2 obr. 06 w Piastowie oraz w dz. nr ew. 1 obr. 13 - Reguły w Michałowicach

Decyzja nr   216/2014 z dnia 18.02.2014
Dotyczy:  budowy gazociągu w dz. nr ew. 243/42, 248, 250/38, 250/13, ulica Żwirowa obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   217/2014 z dnia 18.02.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 368/17 - ulica Osiedlowa obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   220/2014 z dnia 18.02.2014
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicach Baśniowa, Calineczki oraz w ulicy bez nazwy, dz. nr ew. 209, 264/1, 216/7, 206/15, 206/9, 206/3 w Starej Wsi, gmina Nadarzyn

 Decyzja nr 222/14 z dn. 19.02.2014 r.
Dotyczy:  budowy kabla sieci elektroenergetycznej NN w dz. nr ew. 334/8, 334/9, 334/10, 334/11ulica Sadowa obręb Kanie, gmina Brwinów

Decyzja nr 234/14 z dn. 14.03.2014 r.
budowy odcinka gazociągu DN 40 PE w ulicy Ułańskiej - dz. nr ew. 20/101 obr. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn

Decyzja nr 236/14 z dn. 24.02.2014 r.
Dotyczy: budowy linii kablowych nn i ś.n., linii napowietrznej w dz.: 477, 477/14-26, 477/29-33, 477/35-43 w Otrębusach, gm. Brwinów

Decyzja nr 237/14 z dn. 25.02.2014 r.
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Jutrzenki, dz. nr ew. 50/13, 51/17, 51/2, 52/5 obręb Dawidy Bankowe,

gmina Raszyn

Decyzja nr 254/14 z dn. 28.02.2014 r.
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Harcerskiej, dz. nr ew. 716/18, 716/23 obręb Komorów Osiedle, gmina Michałowice

Decyzja nr 255/14 z dn. 28.02.2014 r.
Dotyczy: budowy gazociągu w dz. nr ew. 695/6, 106/4, 106/15 w Otrębusach, gmina Brwinów


Decyzja 32/2014 z dnia 09.01.2014 r.
Dotyczy: rozbudowa i przebudowa Świetlicy Gminnej na dz. nr ew. 183 w miejscowości Urzut gmina Nadarzyn
 

Decyzja nr   25/2014 z dnia 09.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 250/13 - ulica Żwirowa, obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   31/2014 z dnia 09.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w ulicy Działkowej (dz. nr ew. 190/11, 190/12), ulicy Wichrowej (dz. nr ew. 356/2, 356/12, 356/13, 356/17, 356/18) w Jankach, gmina Raszyn

Decyzja nr   34/2014 z dnia 10.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ? 110PE w dz. nr ew. 23/1 obręb Kostowiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   41/2014 z dnia 10.01.2014
Dotyczy:  budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w dz. nr ew. 59, 60/2 w miejscowości Czubin,gmina Brwinów

Decyzja nr   52/2014 z dnia 16.01.2014
Dotyczy:  budowy oświetlenia drogowego w dz. nr ew. 47/2, 47/4, 52/6 w Milęcinie, gmina Brwinów

Decyzja nr   53/2014 z dnia 16.01.2014
Dotyczy:  budowy linii kablowej NN - 0,4 kV ze złączem kablowym w dz. nr ew. 118/1, 172/3, 57/5, 57/4 - ulica Długa obręb 9, gmina Raszyn

Decyzja nr   61/2014 z dnia 16.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ? 90PE w dz. nr ew. 2, 22/1, 43 ulica Pieczarkowa, Brwinowska obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   62/2014 z dnia 16.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. nr ew. 6/18, 191 w miejscowości Laszczki, gmina Raszyn

Decyzja nr   63/2014 z dnia 16.01.2014
Dotyczy:  budowy linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV oraz linii napowietrznej NN-0,4kV w dz. nr ew. 232/1, 232/2 obr. 16  w Brwinowie

Decyzja nr   64/2014 z dnia 16.01.2014
Dotyczy:  budowy kablowej linii nN na dz. nr ew. 291/2, 292/5 w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr   71/2014 z dnia 20.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci gazowej dz. 274, 275/1, 275/2, 278, 280, 281, 283, 289, 288 obr 27 w Pruszkowie

Decyzja nr   97/2014 z dnia 23.01.2014
Dotyczy:  budowy kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki w dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 obr. 2 - Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr   98/2014 z dnia 23.01.2014
Dotyczy:  budowy linii kablowej nN-0,4 kV ze złączem kablowym, dz. nr ew. 168/3, 112/2 obr. Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr   102/2014 z dnia 23.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci wodociągowej w dz. nr ew. 1150/6 obręb Raszyn 01, dz. nr ew. 569/5 obręb Raszyn 02, gmina Raszyn

Decyzja nr   103/2014 z dnia 24.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 288/3, 289/1, 292/1, 294/10, 295/6, 297/3, 318/1, 318/2, 318/4, 318/5, 318/6, 318/8, 318/9, 318/11, 318/12, 318/13, 318/14, 318/15, 318/16, 325/13, 330/1, 330/7, 330/13, 331/4, 333/8, 334/2, 334/5, 334/6, 334/9, 337/2, 342/6, 342/14, 348/3, 351/2 w Jankach, gmina Raszyn

Decyzja nr   112/2014 z dnia 28.01.2014
Dotyczy:  budowy sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV (linii napowietrznej i linii kablowej NN)  na dz. nr ew. 246/11, 239, 244/1 obr. 09 w Pruszkowie

Decyzja nr   115/2014 z dnia 28.01.2014
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 219, 108/6 obręb - Nowa Wieś, gmina Michałowice

Decyzja nr   131/2014 z dnia 30.01.2014
Dotyczy:  budowy linii kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na dz. nr ew. 250/108, 250/118, 253, 254/1, 254/7, 254/3, 248, 243/59, 243/62, 247/3, 247/1 obr. 11 - Rusiec,gmina Nadarzyn

Decyzja nr   133/2014 z dnia 30.01.2014
Dotyczy:  budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 172/3, 124/1, 124/2, 124/5 obręb - Łady, gmina Raszyn

Metadane

Źródło informacji:Dorota Gosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Gosik
Data wprowadzenia:2014-02-28 14:13:37
Opublikował:Dorota Gosik
Data publikacji:2014-02-28 14:14:51
Ostatnia zmiana:2015-06-10 15:59:58
Ilość wyświetleń:5770

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij