Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Radni kadencja 2014-2018

Baranowski Mariusz

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Oświadczenia majatkowe:  pierwsze-2014 , 04-201504-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Beyer Magdalena

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porzdku Publicznego, Administracji i Prawa; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014 , 04-201504-2016, 04-201704-2018 , ostatnie -2018

Borodzicz Ewa

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Budżetu i Finansów

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Brzeziński Zdzisław

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Chmielewski Mirosław

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Cybulska Maria

KW PO

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Dymura Stanisław

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Gawkowska Karolina

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-201704-2018,  ostatnie -2018

 

Gołoś Maksym

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Starosta, Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Jastrzębski Grzegorz

tel. kom. 500 080 080

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018,   ostatnie -2018

 

Karpiniak Magdalena

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Sekretarz Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Klimaszewska Katarzyna

KW PIS 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Kuźmińska Agnieszka

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Makowska Maria  -  Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014,   04-2015,      04-2016,  04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Makowski Zbigniew

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Nowak Dariusz - mandat wygasł w dniu  4 stycznia 2018 r.

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017,  04-2018 ,

 

Osiński Tomasz

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-201704-2018, ostatnie -2018

 

Rajkowski Janusz - mandat wygasł w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018

 

Rymuza Krzysztof

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Sawicka Monika

tel. kom. 507 172 736

KW PIS

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu i Finasów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa 

Oświadczenia majatkowe: pierwsze-2016 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Sipiera Zdzisław - mandat wygasł w dniu 15 grudnia 2015 r.

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , ostatnie-2015

 

Smolińska Elżbieta

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Śliwińska Mirosława

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018, ostatnie -2018

 

Świercz Artur

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

Walczak Edward

KW PO

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Oświadczenia majatkowe: pierwsze-2018ostatnie -2018

Walewski Michał

KW PIS

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:  pierwsze-2018 , ostatnie -2018

Wojciechowska Urszula

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Wróblewska Emilia

KW PIS

funkcja: Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Zalewska Aurelia - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Zielińska Zdzisława

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Oświadczenia majatkowe:    pierwsze-2014, 04-2015 , 04-2016, 04-2017, 04-2018ostatnie -2018

 

Załączniki

Zielińska Zdzisława_2015 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalewska Aurelia_2015 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wróblewska Emilia_2015 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wojciechowska Urszula_2015 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świercz Artur_2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śliwińska Mirosława_2015 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Smolińska Elżbieta_2015 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sipiera Zdzisław_2015 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rymuza Krzysztof_2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rajkowski Janusz_2015 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Osiński Tomasz_2015 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nowak Dariusz_2015 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Makowski Zbigniew_2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Makowska Maria_2015 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kuźmińska Agnieszka_2105 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klimaszewska Katarzyna_2105 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karpiniak Magdalena_2015 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Jastrzębski Grzegorz_2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gawkowska Karolina_2015 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dymura Stanisław_2015 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Cybulska Maria_2015 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Chmielewski Mirosław_2015 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Brzeziński Zdzisław_2015 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Borodzicz Ewa_2015 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Beyer Magdalena_2015 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Baranowski Mariusz_2015 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gołoś Maksym_2015 (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Baranowski Mariusz_za 2014 (326.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Beyer Magdalena _za 2014 (289.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Borodzicz Ewa_za 2014 (319.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Brzeziński Zdzisław_za 2014 (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Chmielewski Mirosław_za 2014 (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Cybulska Maria_za 2014 (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dymura Stanisław_za 2014 (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gawkowska Karolina_za 2014 (289.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Jastrzębski Grzegorz_za 2014 (321.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karpiniak Magdalena_za 2014 (235.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klimaszewska Katarzyna_za 2014 (351.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kuźmińska Agnieszka_za 2014 (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Makowska Maria_za 2014 (231.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Makowski Zbigniew_za 2014 (293.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nowak Dariusz_za 2014 (302.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Osiński Tomasz_za 2014 (244.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rajkowski Janusz_za 2014 (316.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rymuza Krzysztof_za 2014 (301.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sipiera Zdzisław_za 2014 (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Smolińska Elżbieta_za 2014 (171.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śliwińska Mirosława_za 2014 (371.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świercz Artur_za 2014 (279.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wojciechowska Urszula_za 2014 (374.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wróblewska Emilia_za 2014 (302.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalewska Aurelia_za 2014 (332.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zielińska Zdzisława_za 2014 (315.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gołoś Maksym_za 2014 (235.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Monika Sawicka_2015 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BaranowskiMariusz_za2015 (318.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BeyerMagdalena_za2015 (313.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BorodziczEwa_za2015 (291.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BrzezińskiZdzisław_za2015 (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ChmielewskiMirosław_za2015 (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CybulskaMaria_za2015 (336.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DymuraStanisław_za2015 (333.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GawkowskaKarolina_z2015 (285.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GołośMaksym_za2015 (291kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JastrzębskiGrzegorz_za2015 (315.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KarpiniakMagdalena_za2015 (317.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KlimaszewskaKatarzyna_za2015 (307.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KuźmińskaAgnieszka_za2015 (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MakowskiZbigniew_za2015 (261.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NowakDariusz_za2015 (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OsińskiTomasz_za2015 (249.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RajkowskiJanusz_za2015 (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RymuzaKrzysztof_za2015 (280.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SawickaMonika_za2015 (323.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SmolińskaElżbieta_za2015 (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚliwińskaMirosława_za2015 (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚwierczArtur_za2015 (294.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WojciechowskaUrszula_za2015 (373.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WróblewskaEmilia_za2015 (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZalewskaAurelia_za2015 (363.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZielińskaZdzisława_za2015 (275.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MakowskaMaria_za2015 r z korektą (265.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZdzisławSipiera_po wygaśnięciu mandatu (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MakowskaMaria_za2016 (307.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BaranowskiMariusz_za2016 (315.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BeyerMagdalena_za2016 (282.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BorodziczEwa_za2016 (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BrzezińskiZdzisław_za2016 (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ChmielewskiMirosław_za2016 (158.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CybulskaMaria_za2016 (263.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DymuraStanisław_za2016 (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GawkowskaKarolina_za2016 (205.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GołośMaksym_za2016 (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JastrzębskiGrzegorz_za2016 (348.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KarpiniakMagdalena_za2016 (334.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KlimaszewskaKatarzyna_za2016 (293.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KuźmińskaAgnieszka_za2016 (181.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MakowskiZbigniew_za2016 (223.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NowakDariusz_za2016 (270kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OsińskiTomasz_za2016 (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RajkowskiJanusz_za2016 (334.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RymuzaKrzysztof_za2016 (230.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SawickaMonika_za2016 (302.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SmolińskaElżbieta_za2016 (327.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚliwińskaMirosława_za2016 (185.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚwierczArtur_za2016 (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WojciechowskaUrszula_za2016 (374.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WróblewskaEmilia_za2016 (259kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZalewskaAurelia_za2016 (230.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZielińskaZdzisława_za2016 (274.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BaranowskiMariusz_za2017 (335.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BeyerMagdalena_za2017 (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BorodziczEwa_za2017 (299.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BrzezińskiZdzisław_za2017 (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ChmielewskiMirosław_za2017 (163.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CybulskaMaria_za2017 (321.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dariusz Nowak_ostatnie (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DymuraStanisław_za2017 (143.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GawkowskaKarolina_za2017 (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GołośMaksym_za2017 (192kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JastrzębskiGrzegorz_za2017 (613kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KarpiniakMagdalena_za2017 (339.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KlimaszewskaKatarzyna_za2017 (248.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KuźmińskaAgnieszka_za2017 (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MakowskiZbigniew_za2017 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NowakDariusz_za2017 (226.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OsińskiTomasz_za2017 (228.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RajkowskiJanusz_za2017 (312.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RymuzaKrzysztof_za2017 (265.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SawickaMonika_za2017 (326.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SmolińskaElżbieta_za2017 (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚliwińskaMirosława_za2017 (180.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚwierczArtur_za2017 (348.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WojciechowskaUrszula_za2017 (355.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WróblewskaEmilia_za2017 (280.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZalewskaAurelia_za2017 (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZielińskaZdzisława_za2017 (283.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Michał Walewski_pierwsze (279kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WalczakEdward_za2017_początek_kadencji (326.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MakowskaMaria_za2017 (313.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Baranowski_Mariusz_ na koniec V kadencji (373.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Beyer_Magdalena_ na koniec V kadencji (362.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Borodzicz_Ewa_na koniec V kadencji (271.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Brzeziński_Zdzisław_ na koniec V kadencji (225.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Cybulska_Maria_na koniec V kadencji (340.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dymura_Stanisław_na koniec V kadencji (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gawkowska_Karolina_na koniec V kadencji (308.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Gołoś_Maksym_na koniec V kadencji (218.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Jastrzębski_Grzegorz_ na koniec V kadencji (464.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karpiniak_Magdalena_na koniec V kadencji (392.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klimaszewska_Katarzyna_na koniec V kadencji (281.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kuźmińska_Agnieszka_ na koniec V kadencji (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Makowska_Maria_na koniec V kadencji (295.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Makowski_Zbigniew_na koniec V kadencji (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Osiński_Tomasz_na koniec V kadencji (269.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rymuza_Krzysztof_na koniec V kadencji (256.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sawicka_Monika_na koniec V kadencji (334.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Smolińska_Elżbieta_na koniec V kadencji (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śliwińska_Mirosława_na koniec V kadencji (360kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świercz_Artur_na koniec V kadencji (354.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Walczak_Edward_na koniec V kadencji (349.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Walewski_Michał_na koniec V kadencji (363.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wojciechowska_Urszula_ na koniec V kadencji (395.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wróblewska_Emilia_na koniec V kadencji (301kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalewska_Aurelia_na koniec V kadencji (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zielińska_Zdzisława_na koniec V kadencji (311.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Chmielewski_Mirosław_ na koniec V kadencji (160.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2014-12-02 12:19:50
Wprowadził do systemu:Katarzyna Piotrowska
Data wprowadzenia:2014-12-02 12:20:07
Opublikował:Katarzyna Piotrowska
Data publikacji:2014-12-02 12:36:45
Ostatnia zmiana:2018-10-19 12:05:57
Ilość wyświetleń:17432

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij