Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Obwieszczenia publiczne

 

 1. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 1 września 2017 roku, decyzją nr 1518/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na przebudowę budynku handlowo-usługowego "Biedronka" na działce nr ew. 373/17 obr. 0001 w Piastowie.

 2. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 września 2017 r., decyzją nr 1731/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej na działkach nr ew. 192, 193/17, 193/22, 575/1 obr. Stara Wieś, gmina Nadarzyn.

 3.  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 10 października 2017 r. decyzją nr 1783/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę instalacji gazowych do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 5, 7/2, 10, 12, 14, 178/1, 178/2, 239/1, 239/2, 184/1, 187/4, 187/3, 190, 218, 219, 220/1, 220/2 obr. 14 i dz. nr ew. 42/1, 52/2, 59, 113, 114, 117, 119, 157, 161/1, 161/2 obr. 13 przy ul. Sportowej w Brwinowie, gm. Brwinów.

 4. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 października 2017 roku, decyzją nr1890/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze WAR1565A na dz. nr ew. 62/1 obręb 18 w Brwinowie.

 5. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 31 października 2017 r. decyzją nr 1915/2017 udzielono pozwolenia na rozbiórkę   sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN w dz. nr ew. 55, 56, 57, 58, 76, 81, 82/3, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 85/1, 85/2, 85/5, 85/6, 86, 87, 88/3, 88/4, 88/8, 88/9, 89/1, 89/2, 89/3, 89/8, 89/9, 90, 91, 92/20, 92/21, 92/22, 96, 97, 98/3, 116, 117, 118/1, 185, 186/2, 187/3, 190/1, 190/3, 195, 201/4, 201/9, 201/10, 202, 206, 207, 208/1, 209/4, 209/5, 209/6, 211/3, 343, 355/1, 355/2, 355/4, 355/5, 360/1, 360/11, 361, 362/2, 362/4, 363/3, 364/2, 365/6, 366/1, 367, 369/8, 370/2, 371, 372/8, 372/9, 384/8, 384/9, 384/20, 384/21, 384/33, 384/49, 384/51, 384/58, 384/60, 387/3, 387/4, 387/6, 388/9, 388/17, 389, 390/1, 390/2, 391/1, 391/8, 391/9, 391/14, 394/7, 394/9, 394/10, 394/11, 394/15, 395/1, 395/4, 395/8, 395/10, 520/1, 520/2, 525/2, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/8, 550/10, 550/11, 550/12, 550/13, 550/14, 550/15, 550/16, 550/17, 551/1, 551/2, 551/3, 551/13, 552, 558, 565 w miejscowości Żółwin, gmina Brwinów.  

 6. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 10 listopada 2017 r., decyzją nr 1979/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 368/17 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn.

 7. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 listopada 2017 r. postanowieniem nr 1899/2017 odmówiono zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa ze zbiornikami i skrzynkami rozsączającymi) na dz. nr ew. 192/1 obręb 03 w Piastowie.

 8. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 4 grudnia 2017 r., decyzją nr 2113/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku  mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 196/9 i 196/5 obr. Stara Wieś, gmina Nadarzyn.

 9. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 4 grudnia 2017 r., decyzją nr 2115/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej na dz. nr ew. 85/18 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 10. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 14 grudnia 2017 r., decyzją nr 2171/2017 umorzono postępowanie administracyjne na wniosek inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa ze zbiornikami i skrzynkami rozsączającymi) na dz. nr ew. 192/1 obr. 03 w Piastowie.

 11. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 19 grudnia 2017 r. decyzją nr 2194/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE w celu zasilania budynków jednorodzinnych na działkach  nr ew. 81/1, 55/1, 51/17, 51/13, 51/14, 51/15 obr. Rozalin, gmina Nadarzyn.

 12. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 3 stycznia 2018 r. decyzją nr 10/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej na działce  nr ew. 83/40 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 13. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 9 stycznia 2018 roku, decyzją nr 38/2018 zatwierdzono projekt budowlany i  udzielono pozwolenia na przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE S.A. 15412/1809_Biskupice_A2, polegającą na instalacji urządzeń, w tym konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na istniejącej wieży stalowej na dz. nr ew.  100 w miejscowości Biskupice, gmina Brwinów.

 14. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 stycznia 2018 roku, decyzją nr 112/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia O40 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 609/2, 617/24, 1033 obręb Wolica, gmina Nadarzyn

 15. Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2018 roku.
  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 5 lutego 2018 roku postanowieniem nr 187/2018 z urzędu sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 10/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej na działce  nr ew. 83/40 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 16. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 20 lutego 2018 roku, decyzją nr 277/2018 umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Pruszkowie na dz. nr ew. 305/1, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/8, 305/9, 309/1, 305/7, 306, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/8, 309/2 obręb 18, według projektu zamiennego

 17. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 21 lutego 2018 roku, decyzją nr 286/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścia usługową w parterze oraz garażem podziemnym na dz. nr ew. 179 obr. 0021 w Pruszkowie.

 18. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 22 lutego 2018 roku, decyzją nr 298/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę  słupowych stacji transformatorowych SN-15 kV/nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na dz. nr ew. 536/12, 146, 537, 148/2  położonych w miejscowo?ci Owczarnia - ul. Żółwińska oraz na dz. nr ew. 31, 16, 32, 211/2, 12/3, 12/5, 12/9, 33/3, 34, 35/5, 45/6, 48/19, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 216/1, 94/3, 116, 117, 36/4, 36/6, 37/1, 37/6, 37/3, 38/1, 38/2, 19/6, 19/7, 22/74, 22/32, 22/33, 22/67, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 21, 212, 22/19, 22/31, 22/70, 22/71, 22/55, 22/76, 22/41, 22/42  położonych w miejscowo?ci Żółwin - ul. Nadarzyńska, ul. Wodna, ul. Kasztanowa, ul. Szkolna i ul. Polna,  gmina Brwinów.

 19. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 23 lutego 2018 roku, decyzją nr 309/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia O 40 PE w celu zasilenia budynków jednorodzinnych, na działce nr ew. 285/4 obręb 0011 położonej w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn.

 20. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 23 lutego 2018 roku, decyzją nr 312/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę słupowych stacji transformatorowych SN-15 kV/nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV przy ul. Kazimierzowskiej, ul. Książenickiej na dz. nr ew. 129/5, 183/3, 183/31, 183/33, 183/35, 183/37, 183/39, 183/10, 183/11, 183/2, 183/26, 183/28, 183/30, 197, 198/5, 198/4, 199/9, 201, 209/1, 211/1, 206/1, 213/3, 213/4, 214/2, 214/1, 214/5, 214/8, 215/1, 265, 295, 299, 293/8, 293/5, 293/4, 280/1, 280/3, 280/4, 281, 129/3, 458/4, 458/3, 302, 305/14, 305/20, 305/25, 308/20, 308/19, 308/23, 308/24, 321/1, 319/2, 316/2, 316/3, 317, 323/1, 314/3, 340/20, 340/18, 340/47, 340/40, 340/48, 340/5, 344/14, 406/3, 613, 410, 413/5, 413/7, 414/10, 414/14, 414/3, 415, 416/1, 416/2, 419/7, 420/5, 421, 422/18, 422/9 obręb 0016 w miejscowości Owczarnia, gmina Brwinów

 21. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 lutego 2018 roku, decyzją nr 319/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę słupowej stacji transformatorowej SN-15 kV/nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV przy ul. Żółwińskiej na dz. nr ew. 120/18, 175/2, 174/2, 173, 172/1, 171/3, 170, 169/2, 169/1, 169/3, 575, 574, 167/3, 167/2, 166/2, 166/1, 166/8, 165/7, 165/1, 164/2, 164/18, 164/3, 120/5, 107/11 położonych w miejscowości Owczarnia, gmina Brwinów.

 22. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 lutego 2018 roku, decyzją nr 328/2018 udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu wraz z ziemnymi odcinkami instalacji gazu (przy ul. Chopina i ul. Daszyńskiego) na dz. nr ew. 168, 173, 304, 306, 476, 314, 316, 317, 321, 322, 329, 332, 153/2, 480, 481/2, 358/11, 471/3, 472, 151, 358/7, 144, 358/10, 358/12, 358/13, 323/3, 346/5, 346/7, 142/21 obr. 19 i dz. nr ew. 141, 385/3, 286, 237, 253/2, 253/3, 139/1, 139/2, 139/3, 250/11, 250/12, 385/6 obr. 21 w Pruszkowie

 23. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 1 marca 2018 roku, decyzją nr 338/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 85/18 obr. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

 24. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 21 marca 2018 roku, decyzją nr 480/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym na dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew, gmina Brwinów.

 25. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 27 marca 2018 r., decyzją nr 515/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na  przebudowę stacji bazowej BT16281 Pruszków Żbikówka, polegającą na wzmocnieniu konstrukcji wieży wraz z wymianą anten nadawczo-odbiorczych na dz. nr ew. 321/19 obręb 11 w Pruszkowie 

 26. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku, decyzj? nr 683/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem i skrzynkami rozszączającymi) na dz. nr ew. 192/1 obręb 03 w Piastowie

 27. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, pismem znak WA.6740.1.1104.2017.BK.MCz przekazano do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 480/2018 z dnia 21 marca 2018 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym na dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew, gmina Brwinów.

 28. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 14 maja 2018 roku, decyzją nr 800/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze WAR1254B wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ew. 279/4 w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn. 

 29. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 23 maja 2018 roku, decyzją nr 877/2018 Starosta Pruszkowski odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kVwraz ze słupami SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowego SN-15kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze słupami nN-0,4kV, budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV ul. Jodłowa, Komorowska dz. nr ew. 183/2, 580, 518/10, 509/14, 589/30, 586/11, 516/39, 515/12, 581/12, 518/1, 509/11, 509/13, 519 obr. Strzeniówka oraz odmówił udzielenia pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, rozbiórkę słupowej stacji SN/nN dz. nr ew. 183/2, 509/11, 581/12, 509/12, 509/13, 510, 511/1, 511/2, 512, 513/1, 513/2, 514/2, 515/9, 515/10, 515/11, 516/22, 516/23, 516/1, 516/2, 517/1, 517/9, 518/1, 518/9, 519, 580, 589/30 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

 30.     Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 5 czerwca 2018 roku, przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu odwołanie do decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 800/2018 z dnia 14 maja 2018 r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze WAR1254B wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ew. 279/4 w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn.

 31. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 14 czerwca 2018 roku, przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu odwołanie do decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 800/2018 z dnia 14 maja 2018 r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze WAR1254B wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ew. 279/4 w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn.

 32. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 15 czerwca 2018 roku, decyzją nr 1027/2018 umorzono postępowanie administracyjne na wniosek inwestora dotyczące budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 453/2, 575/1, 576/2, 576/3, 576/5, 577/1, 578/1, 579/2, 580/2, 581/2, 582/5, 582/6, 624/3, 625/1, 873, 886 obr. Jaworowa, gm. Raszyn.

 33. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 15 czerwca 2018 roku, decyzją nr 1026/2018 umorzono postępowanie administracyjne na wniosek inwestora dotyczące budowy  budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 453/2, 552, 575/1, 576/2, 576/5, 577/1, 578/1, 579/2, 580/2, 581/2, 582/5, 582/6, 624/3, 624/4, 625/1, 873, 886 obr. Jaworowa, gm. Raszyn.

 34. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku, decyzją nr 1037/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ziemnych odcinków instalacji gazu na dz. nr ew. 251, 184, 187, 191, 259, 195/2, 197, 204/2, 204/3, 441, 440, 486, 140/3, 222, 141/2, 253/1, 253/2, 99/15 obr. 19 w Pruszkowie.

 35. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 czerwca 2018 roku, decyzją nr 1089/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej SN-15 kV wraz ze słupami  na dz. nr ew. 841/8, 842/4, 842/1, 843/1, 843/13 obr. Nadarzyn 01, dz. nr ew. 36/2, 38/2, 39/1, 40/6, 40/10, 41/3, 41/2, 42/6, 42/4, 43, 25/3, 24/21, 24/12, 24/17, 24/15, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 219/10, 219/16, 219/17, 218, 217/5, 217/6, 212/3, 215/2, 216, 239, 238/7, 238/9, 238/3, 238/5, 400, 235/10, 237, 238/8 obr. Kajetany; dz. nr ew. 390/4, 390/53, 390/54, 390/55, 390/56, 209/2, 390/57, 390/58, 390/59, 390/60, 209/3, 390/65, 390/66, 390/67, 390/68, 204/19, 203/5, 204/21, 385/26, 385/20, 386/46, 386/43, 386/13, 386/28, 392/4, 395, 387/1, 387/2, 384/9, 384/5, 204/24, 106, 83/6, 83/4 obr. Rusiec; dz. nr ew. 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1 obr. Stara Wieś; dz. nr ew. 168/2, 144/2, 137/1, 135/2, 136/2 obr. Młochów; dz. nr ew. 246/41, 246/15, 217/13, 217/10, 217/9, 217/3, 195/1, 172/6, 172/7, 73, 185/1, 185/21 obr. Urzut, gm. Nadarzyn.

 36. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku, decyzją nr 1110/2018 zatwierdzono projekt rozbiórki i udzielono pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dwóch budynków gospodarczych na dz. nr ew. 179 obr. 0021 w Pruszkowie.

 37. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 6 lipca 2018 r. postanowieniem nr 1110/2018 sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Pruszkowskiego nr  1089/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., którą udzielono pozwolenia na rozbiórkę  słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej SN-15 kV wraz ze słupami na dz. nr ew. 841/8, 842/4, 842/1, 843/1, 843/13 obr. Nadarzyn 01, dz. nr ew. 36/2, 38/2, 39/1, 40/6, 40/10, 41/3, 41/2, 42/6, 42/4, 43, 25/3, 24/21, 24/12, 24/17, 24/15, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 219/10, 219/16, 219/17, 218, 217/5, 217/6, 212/3, 215/2, 216, 239, 238/7, 238/9, 238/3, 238/5, 400, 235/10, 237, 238/8 obr. Kajetany; dz. nr ew. 390/4, 390/53, 390/54, 390/55, 390/56, 209/2, 390/57, 390/58, 390/59, 390/60, 209/3, 390/65, 390/66, 390/67, 390/68, 204/19, 203/5, 204/21, 385/26, 385/20, 386/46, 386/43, 386/13, 386/28, 392/4, 395, 387/1, 387/2, 384/9, 384/5, 204/24, 106, 83/6, 83/4 obr. Rusiec; dz. nr ew. 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1 obr. Stara Wieś; dz. nr ew. 168/2, 144/2, 137/1, 135/2, 136/2 obr. Młochów; dz. nr ew. 246/41, 246/15, 217/13, 217/10, 217/9, 217/3, 195/1, 172/6, 172/7, 73, 185/1, 185/21 obr. Urzut, gm. Nadarzyn.

 38. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 25 lipca 2018 r. decyzją nr 1294/2018 zatwierdzono projekt rozbiórki i udzielono pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 580, 589/30, 589/31, 590/2, 590/3, 590/4, 590/5, 590/11, 590/12, 591/4, 591/7, 591/8, 591/11, 591/14, 595/10, 595/11, 595/25, 595/18, 595/17, 598/16, 598/18, 598/17, 604, 595/28, 592/16 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

 39. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 31 lipca 2018 r. decyzją nr 1334/2018 zatwierdzono zamienny projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i zmieniono pozwolenie na budowę w ww. zakresie dot. decyzji własnej nr 858/2015 z dnia 11.06.2015 r., znak WAb.BK.6740.255.2015 zatwierdzającej project budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem w parterze oraz garażem podziemnym wraz z miejscami postojowymi naziemnymi, drogą pożarową i ciągiem pieszo-jezdnym n adz. nr ew. 305/7, 305/9, 306, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/8 obr. 18 w Pruszkowie, przeniesionej decyzją nr 90/2016 znak: WA-B-PB.6740.89.2015, zmienionej decyzją nr 1884/2016 znak: WA-BK.6740.725.2016 z dnia 08.12.2016 r.

 40. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. decyzją nr 1409/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Piastowie na dz. nr ew. 51/14 obr. 05

 41. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 16 sierpnia 2018 roku, decyzją nr 1468/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej ś.c. ? 40 PE w celu zasilenia budynków jednorodzinnych w działce nr ew. 247/27 we wsi Otrębusy, gmina Brwinów

 42.  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 3 września 2018 r. decyzją nr 1598/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 453/2, 552, 575/1, 576/2, 576/5, 577/1, 578/1, 579/2, 580/2, 581/2, 582/5, 582/6, 624/3, 624/4, 625/1, 873, 886 obr. Jaworowa, gm. Raszyn.

 43. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 29 sierpnia 2018 r. decyzją nr 1566/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 453/2, 575/1, 576/2, 576/3, 576/5, 577/1, 578/1, 579/2, 580/2, 581/2, 582/5, 582/6, 624/3, 625/1, 873, 886 obr. Jaworowa, gm. Raszyn.

 44. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 września 2018 r. decyzją nr 1781/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania fragmentu parteru budynku mieszkalno-usługowego na lokal przedszkola na dz. nr ew. 190/1 obr. 23 w Pruszkowie.

 45. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 3 października 2018 r. decyzją nr 1841/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci średniego ciśnienia O 63 PE na dz. nr ew. 857/37, 857/10, 856/8, 855/11, 854/10, 853/26, 2249, 2250 obr. Nadarzyn, gm. Nadarzyn .

 46. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 16 października 2018 r. decyzją nr 1949/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy gazu średniego ciśnienia oraz ziemnych odcinków gazu w ul. Szpitalnej na dz. nr ew. 157/2, 159/25, 156, 155, 159/1, 159/21, 159/27, 153, 559, 159/26, 166/4, 483, 163, 159/20, 159/19, 147/1, 172/1 obr. 26 w Pruszkowie.

 47. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 25 października 2018 r. decyzją nr 2025/2018 odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile nr 16881/26292 WWA_Nadarzyn_Rozalin177 na dz. nr ew. 102/2 obr. Rozalin, gmina Nadarzyn.

 48. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 6 listopada 2018 r. decyzją nr 2093/2018 odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną PRU 3314A linią zasilającą  na dz. nr ew. 246/49 obr. Urzut, gmina Nadarzyn.

 49.  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 9 listopada 2018 r. decyzją nr 2120/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej ś/c O 63 PE na dz. nr ew. 571/5 Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

 50.  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 16 listopada 2018 r. decyzją nr 2159/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę demontaż istniejącej oraz budowę nowej linii energetycznej napowietrznej wraz z przyłączami w ul. Nad Utratą na działkach nr ew.: 1/1, 1/2, 2, 3, 5, 6/3, 7, 8, 9, 41/1, 42, 44, 63, 46/2, 45/2, 41/2, 128, 90/3, 43/1, 6/5, 45/1 we wsi Walendów, gmina Nadarzyn

 51.  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 7 grudnia 2018 r. przekazano do Wojewody Mazowieckiego odwołanie P4 Sp. z o.o. z dnia 30. listopada 2018 r. od decyzji Starosty pruszkowskiego nr 2093/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., którą odmówiono  zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr PRU3314A na dz. nr ew. 3246/49 w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn.

 52. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. decyzją nr 2343/2018 zatwierdzono projekt rozbiórki i udzielono pozwolenia na rozbiórkę istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr ew. 16/4, 16/14, 16/9, 16/15, 16/64, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/58, 32, 31/11, 31/13, 34/5, 35/4 we wsi Strzeniówka, gmina Nadarzyn.

 53. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 1 lutego 2019 r. decyzją nr 195/2019 odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia powolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokali usługowych nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lokale  mieszkalne na dz. nr ew. 76/3 obręb 07  Pruszkowie.

 54. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 lutego r. przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu odwołanie od decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 195/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokali usługowych nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lokale mieszkalne na dz. nr ew. 76/3 obręb 07 w Pruszkowie.

Załączniki

Untitled_05022018_103153 (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_20022018_152344 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_21022018_150054 (256.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_22022018_151416 (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_23022018_132924 (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_23022018_140502 (220.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_26022018_152925 (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_28022018_140736 (231.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_01032018_124636 (220.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_21032018_124155 (287.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6740.4.61.2017_DECYZJA_515_27032018_134010 (295.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja 683-2018 (239.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_25042018_141555 (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_15052018_083619 (307.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_23052018_111124 (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_05062018_111712 (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
na bip (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_15062018_132236 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_15062018_132218 (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DECYZJA Nr 1037-2018 (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DECYZJA Nr 1089-2018 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6741.46.2018.BK_DECYZJA_1110 (204.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_06072018_092130 (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6741.65.2018_DECYZJA_1294 (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_31072018_120929 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_09082018_154604 (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja 1468_2018 (223.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6740.2.111.2018_DEC_1598 (216.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_06092018_080230 (220.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DEC.1781.2018 (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6740.2.142.2018_DEC_1841 (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6740.2.143.2018_DEC_1949 (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_25102018_093703 (382.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_26102018_093539 (405.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_06112018_130202 (273.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_09112018_084336 (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_16112018_102332 (228.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6740.2.28.2018.I_PISMO (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_11122018_101006 (191.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_01022019_090613 (195.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_28022019_112905 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zaleska-Peruga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zaleska-Peruga
Data wprowadzenia:2017-09-01 12:11:17
Opublikował:Aleksandra Zaleska-Peruga
Data publikacji:2017-09-01 12:14:55
Ostatnia zmiana:2019-02-28 15:49:59
Ilość wyświetleń:3635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij