Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Radni kadencja 2018-2023

Magdalena Beyer

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Ewa Borodzicz

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Zdzisław Brzeziński

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Zarządu, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświdczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Mirosław Chmielewski

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Stanisław Dymura

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Przewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,  

Adrian Ejssymont

 KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Figiel Katarzyna

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe:

Wojciech Gawkowski

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Wicestarosta, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Halina Górniak - Uszyńska

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Grzegorz Kamiński

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji. 

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Katarzyna Klimaszewska

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Michał Kucharski - mandat wygasł w dniu 22 lutego 2019 r.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Andrzej Kurzela

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Agnieszka Kuźmińska

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Andrzej Niedbała

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe:

Dariusz Nowak

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: czonek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Janusz Rajkowski - mandat wygasł w dniu 22 lutego 2019 r.

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Krzysztof Rymuza

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Starosta, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Anna Sobczak

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego.

oświadczenia majątkowe:

Monika Sawicka

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Przemysław Sieciński

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Paweł Siekierko

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Mirosława Śliwińska

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORĄDOWA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Artur Świercz

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Andrzej Umel - mandat wygasł w dniu  1 lutego 2019 r.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

oświadczenia majątkowe:

Sławomir Walendowski - mandat wygasł w dniu 22 lutego 2019 r.

KWW DOBRO WSPÓLNE

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Urszula Wojciechowska

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Paweł Zacny

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Dorota Zglińska

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Sekretarz Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji.

oświadczenia majątkowe: pierwsze2019 ,

Zdzisława Zielińska

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sporu i Promocji, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

oświadczenia majątkowe:  pierwsze2019 ,

Załączniki

BeyerMagdalena_pierwsze (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BorodziczEwa_pierwsze (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BrzezińskiZdzisław_pierwsze (253.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ChmielewskiMirosław_pierwsze (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
EjssymontAdrian_pierwsze (142.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GawkowskiWojciech_pierwsze (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GórniakUszyńskaHalina_pierwsze (240.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KamińskiGrzegorz_pierwsze (300.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KlimaszewskaKatarzyna_pierwsze (310.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KucharskiMichał_pierwsze (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KurzelaAndrzej_pierwsze (268.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KuźmińskaAgnieszka_pierwsze (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NowakDariusz_pierwsze (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RajkowskiJanusz_pierwsze (276.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RymuzaKrzysztof_pierwsze (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SawickaMonika_pierwsze (223.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SiecińskiPrzemysław_pierwsze (146.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SiekierkoPaweł_pierwsze (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚliwińskaMirosława_pierwsze (276.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ŚwierczArtur_pierwsze (325.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WalendowskiSławomir_pierwsze (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WojciechowskaUrszula_pierwsze (509.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZacnyPaweł_pierwsze (261kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZielińskaZdzisława_pierwsze (255.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZglińskaDorota_pierwsze (227.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DymuraStanisław_pierwsze (170.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Jędernalik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Jędernalik
Data wprowadzenia:2018-11-13 14:39:45
Opublikował:Małgorzata Jędernalik
Data publikacji:2018-11-21 14:40:20
Ostatnia zmiana:2019-04-03 12:12:23
Ilość wyświetleń:2512

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij