Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZ POWIAT
    PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA POWIATU (1)

WŁADZE, JEDNOSTKI
    RADA POWIATU (1)
        Radni kadencja 2018-2023 (0)
        Radni kadencja 2014-2018 (1)
        Radni kadencja 2010-2014 (1)
        Radni kadencja 2006-2010 (1)
        Sesje Rady Powiatu 2018-2023 (1)
            I sesja 20.11.2018 r. (1)
            II sesja 4 .12.2018 r. (1)
            III sesja 28.12.2018 r. (1)
            IV sesja 22.01.2019 r. (1)
            V sesja 19.02.2019 r. (1)
            VI sesja 19.03.2019 r. (1)
            VII sesja 2.04.2019 r. (1)
        Sesje Rady Powiatu 2014-2018 (1)
        Sesje Rady Powiatu 2010-2014 (1)
        Sesje Rady Powiatu 2006-2010 (1)
        Komisje Rady Powiatu (1)
        Uchwały Rady Powiatu (1)
            Rok 2019 (35)
            Rok 2018 - VI kadencja (41)
            Rok 2018 (104)
            Rok 2017 (115)
            Rok 2016 (99)
            Rok 2015 (96)
            Rok 2014 - V kadencja (29)
            Rok 2014 (73)
            Rok 2013 (96)
            Rok 2012 (119)
            Rok 2011 (99)
            Rok 2010 - IV kadencja (1)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (1)
            Rok 2006 (1)
            Rok 2005 (1)
            Rok 2004 (1)
            Rok 2003 (1)
            Rok 2002 (1)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2018 - VI kadencja (1)
    ZARZĄD POWIATU (0)
        Starosta Pruszkowski (1)
        Wicestarosta (0)
        Etatowi Członkowie Zarządu Powiatu (0)
            Agnieszka Kuźmińska (1)
            Grzegorz Kamiński (1)
        nieetatowi Członkowie Zarządu (0)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Zarządzenia Starosty (0)
            rok 2019 (23)
            rok 2018 (49)
            rok 2017 (44)
            rok 2016 (39)
            rok 2015 (49)
            rok 2014 (42)
            rok 2013 (36)
            rok 2012 (33)
            rok 2011 (32)
            lata 2005-2010 (1)
        Informacja o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego (0)
            Zarząd - II kadencja (0)
            Zarząd - III kadencja (0)
            Zarząd - VI kadencja (0)
        Uchwały Zarządu (0)
            Uchwały 2011 (12)
            Uchwały 2012 (4)
            Uchwały 2014 (1)
            Uchwały 2015 (4)
            Uchwały 2016 (61)
            Uchwały 2017 (91)
            Uchwały 2018 (60)
            Uchwały 2019 (15)
        Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (1)
    WYDZIAŁY I BIURA (0)
        Wydział Architektury (1)
            Zadania z zakresu architektury (17)
            Ogłoszenia i obwieszczenia (1)
                Obwieszczenia o zezwoleniach na realizację inwestycji drogowych (119)
                Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014 (1)
                Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013 (1)
                Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012 (1)
                Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-2011 (1)
                Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015 (1)
                Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016 (1)
                Obwieszczenia Marszałka (0)
                    2017 (1)
            Formularze (1)
            Rejestr zgłoszeń (1)
            Obwieszczenia publiczne (1)
        Wydział Budżetu i Finansów (1)
        Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (0)
            Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - informacje (1)
            Dotacje dla jednostek niepublicznych (0)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (1)
        Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
            Przewodniczący narady koordynacyjnej (1)
            Inspektorzy ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych (0)
            Ewidencja gruntów i budynków (0)
                Podania, wnioski, komunikaty wydziału (2)
                Informacje, kontakty, adresy... (1)
            Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2)
            Zawiadomienia o okazaniu granic nieruchomości. (27)
        Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (3)
            Drogownicwo - zezwolenia i opinie (1)
                Karty informacyjne (0)
                    ROK 2017 (0)
                        Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, kategorii II, kategorii III (1)
            Odszkodowania komunikacyjne (1)
            Ogłoszenia (6)
            Ochrony Środowiska (0)
                Wzory wniosków (1)
                Akty prawne (1)
                Opracowania (1)
                Informacje (0)
                    Ochrona środowiska (0)
                        Powietrze (1)
                        Woda i ścieki (1)
                        Odpady (1)
                            KOMUNIKAT (1)
                            Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (1)
                            Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń (1)
                            Zezwolenia na transport odpadów (1)
                            Zezwolenia na zbieranie odpadów (1)
                            Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (1)
                        Hałas (1)
                        Przeglądy ekologiczne (1)
                    Ochrona Przyrody, Leśnictwo, Łowiectwo (0)
                        Drzewa (1)
                        Rośliny i zwierzęta (1)
                        Leśnictwo, Łowiectwo (1)
                    Rybactwo i wędkarstwo (0)
                        Rejestracja łodzi wędkarskich (1)
                        Karty wędkarskie (1)
                        Karty łowiectwa podowdnego (1)
                    Komunikaty i ogłoszenia (1)
                Kontakt..(adres, telefony, godziny pracy) (1)
                Dofinansowanie do usuwania azbestu (1)
                Ogłoszenia (1)
                    SZCZEPIENIE LISÓW (0)
                        WIOSNA 2014 r. (1)
        Wydział Funduszy Zewnętrznych (1)
        Wydział Obsługi Mieszkańców (4)
            Informacje ogólne, kontakt (1)
            Komunikacja (0)
                Rejestracja pojazdów (0)
                    Rejestracja (7)
                    Wyrejestrowanie (7)
                    Rejestracja pozostałe (11)
                Prawa jazdy (0)
                    Karty informacyjne (9)
                    Wniosek (1)
                    Pełnomocnictwo (1)
                    Plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców (1)
            Transport drogowy (9)
            Paszporty (2)
            Zaproszenia dla cudzoziemców (1)
        Wydział Obsługi Urzędu (1)
        Biuro Rady (1)
        Biuro Zarządu (1)
    ZESPOŁY I STANOWISKA (0)
        Audytor Wewnętrzny (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Pełnomocnik Starosty ds. Ochorony Informacji Niejawnych (1)
        Geolog Powiatowy (1)
            Zadania Geologa Powiatowego (1)
            Tryb rozpatrywania spraw (1)
                Projekt robót geologicznych (1)
                    Zatwierdzanie projektów robót geologicznych (1)
                Dokumentacja geologiczna (0)
                    Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska (1)
                    Inna dokumentacja geologiczna (1)
                Koncesje (0)
                    Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej (1)
                Informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej (1)
            Obwieszczenia starosty (4)
        Geodeta Powiatowy (2)
        Zespół Ochrony Zdrowia (2)
        Zespół Radców Prawnych (1)
        Zespół Zarządzania Kryzysowego (1)
        Zespół Kontroli Wewnętrznej (0)
            Informacje (1)
            kontrole wewnętrzne (1)
            kontrole zewnętrzne (1)
        Zespół Informatyki (1)
        Zespół Zamówień Publicznych (1)
        Samodzielne Stanowisko ds. Racjonalizacji Procesów Zarządczych (0)
        Zespół Kadr (1)
    REJESTRY I EWIDENCJE (1)
    JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (1)
        Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (1)
        Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (0)
            Informacje (1)
            Zawiadomienia (1)
            Ogłoszenia (5)
            PINB.PI.7353.7.2011.(UK/HK).RB (1)
            RODO (1)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie (0)
            POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE - INFORMACJE (3)
            AKTYWNY SAMORZĄD (1)
            KONKURSY (46)
        Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie (1)
        Zespół Ośrodków Wsparcia: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (0)
            Zespół Ośrodków Wsparcia - Informacje (1)
            Ogłoszenia (2)
        Dom Pomocy Społecznej w Czubinie (0)
            Informacje, kontakt (1)
        Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie (1)
        Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie im. T.Zana (1)
        Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (1)
        Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie (1)
        Zespół Szkół Ogólnokształcących I Sportowych w Pruszkowie (1)
        Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie (1)
        Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie (1)
        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszkowie (1)
        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie (1)
        Muzeum DULAG121 (1)
    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW (1)
        Oświadczenia 2018 (1)
        Oświadczenia 2017 (1)
        Oświadczenia 2016 (1)
        Oświadczenia 2015 (1)
        Oświadczenia 2019 (1)
        Oświadczenia 2019 (1)
    ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (157)
        Informacje (2)

FINANSE I PRZETARGI
    BUDŻET (0)
        Budżet 2019 (10)
        Budżet 2018 (13)
        Budżet 2017 (15)
        Budżet 2016 (14)
        Budżet 2015 (15)
        Budżet 2014 (15)
        Budżet 2013 (12)
        Budżet 2012 (16)
        Budżet 2011 (10)
        Budżet 2010 (14)
        Budżet 2009 (1)
            Sprawozd IV kw 2009 (1)
        Budżet 2008 (2)
        Budżet 2007 (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30 września 2007r. (1)
            sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 30 czerwca 2007 (1)
            SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2007 (1)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2007 (1)
        Budżet 2006 (2)
        Budżet 2005 (2)
        Budżet 2004 (2)
        Budżet 2003 (2)
        Budżet 2002 (2)
        Budżet 2001 (2)
        Budżet 2000 (2)
        Budżet 1999 (2)
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (1)
        Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (1)
        Informacje z otwarcia ofert (0)
            2019 (8)
            2018 (44)
            2017 (41)
            2016 (20)
        Ogłoszenia o wyniku postępowania (0)
            Wyniki postępowania - 2019 r. (9)
            Wyniki postępowania - 2018 r. (50)
            Wyniki postępowania - 2017r. (1)
            Wyniki postępowania - 2016r. (1)
        Udzielone zamówienia (0)
            2016 (45)
            2017 (44)
            2018 (56)
            2019 (7)
        Postępowania poniżej 30.000 euro (17)
        Przetargi wynikające z innych ustaw (1)
        Plan Zamówień Publicznych (0)
            2019 (1)

INTERESANT W URZĘDZIE
    UPRAWNIENIA OBYWATELI (1)
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ESP (1)
    PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (1)
    UDOSTĘPNIANIE AKTÓW PRAWNYCH (1)
    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (1)
    POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG POWIATU PRUSZKOWSKIEGO (1)
    BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH (1)
        2017 (1)
        2016 (7)
        2015 (12)
        2014 (16)
        2013 (11)
        2012 (13)
        2011 (15)
        2010 (6)
        2009 (2)
        2008 (3)
        2018 (1)
    JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE (1)
    PRACA W URZĘDZIE STAROSTWA (1)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska (6)
        Wyniki naboru (10)
    PRACA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH (1)
    RZECZNIK KONSUMENTÓW (1)
    ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW (0)
        Wymagane dokumenty (1)
        Informacje ogólne (1)
    OGŁOSZENIA (4)
    REDAKCJA (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij