Zamknij okno Drukuj dokument

 1. Rejestracja łodzi do amatorskiego połowu ryb - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z póżn. zm.) 

"Rejestru sprzętu pływającego na wniosek posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu."

Wymagane dokumenty:
wniosek (plik do pobrania)

Opłata:
17 zł - opłata skarbowa za rejestrację - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Pruszkowie nr: 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16.

 

Przyczyny wymiany karty rejestracyjnej łodzi:

1.       z powodu zmiany danych w karcie -składa się wniosek, starą kartę,

2.       z powodu zniszczenia dokumentu - składa się wniosek, zniszczoną kartę i opłatę
(w przypadku braku zniszczonej karty należy wskazać rok wydania poprzedniej karty
w Starostwie lub jej poprzedni numer),

3.       przy zmianie właściciela łodzi, można ją zarejestrować, zachowując poprzednie numery, za zgodą poprzedniego właściciela, na odrębnym oświadczeniu lub na kopii umowy zakupu łodzi,

4.       przy zgubieniu dokumentu - składa się wniosek, opłatę i wskazuje nadane wcześniej numery. W tym przypadku otrzymuje się DUPLIKAT karty rejestracyjnej łodzi.

5.       Podstawa prawna:

6.       ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Kieleckiej 44, za pośrednictwem Starosty  Pruszkowskiego, w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.

WNIOSEK WRAZ Z OPłATĄ PROSZĘ SKłADAĆ DO KANCELARII NA PARTERZE.

ODBIÓR KARTY łODZI W KANCELARII.

Metadane

Źródło informacji:Danuta Orzyłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Orzyłowska
Data wprowadzenia:2010-02-23 11:08:00
Opublikował:Danuta Orzyłowska
Data publikacji:2010-02-23 11:08:26
Ostatnia zmiana:2014-09-26 11:55:29
Ilość wyświetleń:5448