Zamknij okno Drukuj dokument

Akty prawne

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. , poz. 799 z późn. zm.), 

·  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992), 

·  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.),

·  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788),

·  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.),

·  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

·  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory  w drodze regulacji handlu nimi (Dz. U. L 61 z 3.3.1997, str. 1).

 

Metadane

Źródło informacji:Danuta Orzyłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Orzyłowska
Data wprowadzenia:2010-02-25 10:02:04
Opublikował:Danuta Orzyłowska
Data publikacji:2010-02-25 10:02:20
Ostatnia zmiana:2019-02-01 12:02:50
Ilość wyświetleń:3649