Zamknij okno Drukuj dokument

Radni kadencja 2010-2014

Bazak Jerzy

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe:2013201410-2014  

 

Borodzicz Ewa

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcja: Wiceprzodnicząca Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Bryksa Przemysław

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcja: Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013,   2014, 10-2014

 

Cybulska Maria

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe:2013201410-2014 

 

Dowgwiłłowicz- Nowicki Lechosław

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Oświadczenie majątkowe: 2013,   2014, 10-2014

 

Dymura Stanisław

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Iwicki Piotr

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Jastrzębski Grzegorz

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Kaflik Alicja

KW PIS 

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Kulesza Lech

KW SLD

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:2013201410-2014 

 

Kuran Hanna

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Kuźmińska Agnieszka

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcja: Wicestarosta; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 20132014,  10-2014

 

Lawrence Jadwiga

KW  WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Makowska Maria

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcja: Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Makowski Zbigniew

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Olejnik Jacek

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Osiński Tomasz

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcje: Sekretarz Komisji Rewizyjnej; Przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Rymuza Krzysztof

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Sipiera Zdzisław

KW PIS

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe:2013201410-2014 

 

Słowikowska- Żaboklicka Grażyna

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Smolińska Elżbieta

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Starosta; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe: 2013, uzupełnienie -2013, 2014, 10-2014

 

Sowa Ewa

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Sutkowski Tadeusz

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Sybilska-Jurgaś Maria

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe: 2013, 2014, 10-2014

 

Walczak Edward

KW PO

KLUB RADNYCH PLATFORMA OBYWATELSKA RP I CENTROPRAWICA

funkcje: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu

Oświadczenie majątkowe:  2013, 2014, 10-2014

 

Włodarska Joanna

KW PIS

KLUB RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Oświadczenie majątkowe:  2013201410-2014 

 

Wojciechowska Urszula

KW WS

KLUB RADNYCH WSPÓLNIE DLA POWIATU

funkcje: Przewodnicząca Rady; Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświadczenie majątkowe  20132014 10-2014    

Załączniki

borodzicz2014 (232.5kB)    
bryksa2014 (490.9kB)    
cybulska2014 (240.2kB)    
dymura2014 (217.1kB)    
iwicki2014 (332.1kB)    
jastrzebski2014 (371.2kB)    
kaflik2014 (561kB)    
kulesza2014 (360.7kB)    
kuran2014 (600.7kB)    
kuzminska2014 (359.1kB)    
lawrence2014 (396.3kB)    
makowska2014 (565.9kB)    
makowski2014 (675.9kB)    
olejnik2014 (249.5kB)    
osinski2014 (294.4kB)    
rymuza2014 (165.7kB)    
slowikowska2014 (489.8kB)    
smolinska2014 (198.1kB)    
sowa2014 (344.6kB)    
sutkowski2014 (406.7kB)    
sybilska2014 (355.8kB)    
walczak2014 (258kB)    
dowgwillowicz2014 (239.6kB)    
WojciechowskaU-2014 (249.6kB)    
wlodarska2014 (594.6kB)    
sipiera2014 (436.5kB)    
BazakJ-10-2014 (255.4kB)    
BorodziczE-10-2014 (250kB)    
BryksaP-10-2014 (256.4kB)    
CybulskaM-10-2014 (241kB)    
DowgwillowiczL-10-2014 (246kB)    
DymuraS-10-2014 (258.4kB)    
IwickiP-10-2014 (234.3kB)    
JastrzebskiG-10-2014 (272.6kB)    
KaflikA-10-2014 (212.7kB)    
KuleszaL-10-2014 (234.8kB)    
KuzminskaA-10-2014 (223.5kB)    
LawrenceJ-10-2014 (237.7kB)    
MakowskaM-10-2014 (242.7kB)    
MakowskiZ-10-2014 (228.8kB)    
OlejnikJ-10-2014 (277.1kB)    
OsinskiT-10-2014 (296.4kB)    
RymuzaK-10-2014 (240.4kB)    
SipieraT-10-2014 (555.8kB)    
SlowikowskaG-10-2014 (266.3kB)    
SmolinskaE-10-2014 (238.1kB)    
SowaE-10-2014 (246.3kB)    
SutkowskiT-10-2014 (313.1kB)    
SybilskaM-10-2014 (258.9kB)    
WalczakE-10-2014 (231.3kB)    
WlodarskaJ-10-2014 (355.2kB)    
KuranH-10-2014 (377.6kB)    
WojciechowskaU-10-2014 (267.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Jankowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Jankowska
Data wprowadzenia:2011-06-24 15:23:47
Opublikował:H.Gorczyńska
Data publikacji:2011-06-24 15:24:36
Ostatnia zmiana:2020-01-15 11:40:56
Ilość wyświetleń:18397