Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015

 

Decyzja nr 1789/2015 z dn. 07.12 2015
dot. budowy gazociągu na dz. 248, 241/6 we wsi Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1799/2015 z dn. 09.12. 2015
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia 63PE w dz. 207/20 we wsi Kajetany, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1812/2015 z dn. 14.12. 2015
dot. budowę gazociągu, przebudowę przyłączy gazowych i budowę instalacji wewnętrznych gazu na dz. nr ew. 206/5, 127, 661, 133, 705, 704, 128/1, 121, 123, 109, 129/1, 129/2 obręb 27 w Pruszkowie (ul. Sadowa, Gościnna, Błękitna)

Decyzja nr 1813/2015 z dn. 14.12. 2015
dot. budowę ulicy KDL 47 wraz z zjazdami, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem  oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Jarzynowej do rzeki Żbikówki na dz. nr ew. 44/6, 44/7, 44/9, 122/10, 1 obr. 06 w Pruszkowie.

Decyzja nr 1821/2015 z dn. 16.12 2015
dot. budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na dz. 595/3, 663/2 obr. 27 w Pruszkowie

Decyzja nr 1823/2015 z dn. 16.12. 2015
dot. budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na działce nr ew. 7/10, obręb 8  w Pruszkowie.

Decyzja nr 1832/2015 z dn. 17.12. 2015
dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange S.A. Krakowiany 98995 z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr ew. 97/5 w Krakowianach (obr. 5), gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 1871/2015 z dn. 30.12. 2015
dot. budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV w ul. Bodycha na działce nr ew. 51/4, obręb Opacz-Kolonia, gmina Michałowice.

Decyzja nr 1875/2015 z dn. 30.12. 2015
dot. budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Tęczowej na działkach nr ew. 83/40, 83/22 i 83/23 w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.


Decyzja nr 1662/2015 z dn. 05.11. 2015
dot. budowy sieci ś.c. w dz. 222/16,222/14,223/12,224/21 obr. 16 w Brwinowie

Decyzja nr 1666/2015 z dn. 05.11. 2015
dot. budowy świetlicy wiejskiej, wiaty wejściowej, placu zabaw oraz szamba szczelnego na dz.nr ew. 132/20, 132/21 i 132/22 w miejscowości Domaniew, gmina Brwinów.

Decyzja nr 1672/2015 z dn. 06.11. 2015
dot. budowa sieci dystrybucyjnej gazowej w dz. 133 - Dawidy Bankowe, gm. Raszyn

Decyzja nr 1718/2015 z dn. 17.11. 2015
dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w dz. 64/12 w Laszczkach gm. Raszyn

Decyzja nr 1732/2015 z dn. 19.11 2015
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowych sN i nN oraz montażu złączy kablowych nN na działkach nr ew.: 4, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 12/4, 13/8, 14/3, 15/3, 16/14, 32, 813 w obrębie Strzeniówka, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 1744/2015 z dn. 24.11. 2015
dot. Termomodernizacji i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 11 przy u. Hubala dz. nr ew. 257/1 obr. 23, gm. Pruszków

Decyzja nr 1757/2015 z dn. 26.11. 2015
dot. budowę sieci gazowej dystrybucyjnej na działkach nr ew. 454/6, 639, 644/11 i 646/9 w obrębie Opacz Kolonia, gmina Michałowice.


Decyzja nr 1506/2015 z dn. 01.10. 2015
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w dz. 64/1, 81/1 w Pruszkowie

Decyzja nr 1529/2015 z dn. 06.10. 2015
dot. budowy świetlicy wiejskiej na dz. nr ew. 1272  w miejscowości Granica, gmina Michałowice.

Decyzja nr 1542/2015 z dn. 09.10. 2015
dot. budowy słupa linii napowietrznej SN-15 kV oraz linii kablowej SN-15 kV przy ul. Dworcowej,  Przejazdowej, Szarych Szeregów i Jana Styki  na dz. nr ew. 27/2, 714 obr. 05 oraz na dz. nr ew. 79, 1, 89/8 obr. 06  w Piastowie.

Decyzja nr 1556/2015 z dn. 13.10. 2015
dot. budowę gazociągu średniego ciśnienia (w ul. Jasnej i Spacerowej) w dz. nr ew. 744/10 i 33 w Strzeniówce (obr. 13), gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 1567/2015 z dn. 15.10. 2015
dot. budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 69/3 i 115/3 w Laszczkach (sięgacz od ul. Leszczynowej i ul. Leszczynowa), gm. Raszyn.

Decyzja nr 1568/2015 z dn. 15.10. 2015
dot. budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 69/3 i 115/3 w Laszczkach (sięgacz od ul. Leszczynowej i ul. Leszczynowa), gm. Raszyn.

Decyzja nr 1577/2015 z dn. 16.10. 2015
dot. budowy przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 103/5, 187/7, 187/20, 188/3, 188/6, 198/1, 198/2, 120, 121/19, 209/1, 209/7, 209/8 obr. 5 przy ul. W. Pola, Wiśniowej i Kruczej, gmina Miasto Piastów.

Decyzja nr 1581/2015 z dn. 16.10. 2015
dot. budowę gazociągu średniego ciśnienia DN 355/20,2 PE 100 SDR 17,6 na dz. nr ew. 210/3, 210/4 w miejscowości Sokołów gmina Michałowice

Decyzja nr 1592/2015 z dn. 20.10. 2015
dot. budowy kanalizacji sanitarnej na dz. 77/2, Falenty, Janki, gm. Raszyn

Decyzja nr 1604/2015 z dn. 22.10. 2015
dot. budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 291/20, 291/21, 327/4, 328/2, 322/2 obr. 03 w Piastowie.


Decyzja nr 1346/2015 z dn. 01.09.2015
dot. budowy linii kablowej wraz ze złączem kablowym na działkach nr ew. 65/10, 65/13, 37/18, 55/1 obr. Rozalin oraz działce nr ew. 23/1 obr. Kostowiec, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 1354/2015 z dn. 02.09.2015
dot. budowy gazociągu ś/c o DN 63 PE położonego w dz. nr ew.: 239, 858/1, 857/10, 857/51 położonych w drodze dojazdowej do ul. Granicznej w Nadarzynie.

Decyzja nr 1390/2015 z dn. 09.09.2015
dot. dot.  budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr ew. 2, 208/3, 229/7, 234 obr. 10 położonych przy ul. Broniewskiego, Studziennej w Pruszkowie.                      

Decyzja nr 1398/2015 z dn. 10.09.2015
dot. budowa kontenerowej stacji transformatorowej na dz. 59/4 i 61 w Żółwinie, gmina Brwinów

Decyzja nr 1407/2015 z dn. 14.09.2015
dot. kościół, plebania, kancelaria, dom katechetyczny na dz. 243/64, 243/66., Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1410/2015 z dn. 15.09.2015
dot. budowy sieci gazowej ś.c. na dz. 590/35, 911 we wsi Strzeniówka, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1427/2015 z dn. 17.09.2015
dot. budowy latarni oświetleniowej wraz z zasileniem w postaci sieci elektroenergetycznej na przejeździe w rejonie przystanku osobowego Michałowice na dz. nr ew. 1255/2 obr. 05 Michałowice - Osiedle, gm. Michałowice.

Decyzja nr 1433/2015 z dn. 18.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 268/2 i 315 obręb Nowe Grocholice, gmina Raszyn

Decyzja nr 1435/2015 z dn. 18.09.2015
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej na dz. 124, 77/2 w Piastowie

Decyzja nr 1452/2015 z dn. 23.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 157/1 obręb Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr 1453/2015 z dn. 23.09.2015
dot. budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew.435/5, 427/1, 427/3, 426/1, 425/1, 424/1 i 423/1 obręb Rybie gmina Raszyn

Decyzja nr 1455/2015 z dn. 23.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 101/3 i 141/1 obręb Łady, gmina  Raszyn

Decyzja nr 1456/2015 z dn. 23.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 172/3, 124/1, 124/2 i 124/5 obręb Łady,  gmina Raszyn

Decyzja nr 1457/2015 z dn. 23.09.2015
dot. budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej "15412/18098 Biskupice A2" w postaci wieży antenowej o wys. 40,48 m, urządzeń sterujących i zagospodarowania terenu na dz. nr ew. 100 w Biskupicach (obr. 1), gm. Brwinów.

Decyzja nr 1458/2015 z dn. 23.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na dz. nr ew. 221, 213/1 obręb Słomin oraz na dz. nr ew. 389, 369/1 i 369/2 obręb Sękocin Las, gmina Raszyn

Decyzja nr 1465/2015 z dn. 24.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 59/4, 59/5 obręb Raszyn 01, gmina Raszyn

Decyzja nr 1466/2015 z dn. 24.09.2015
dot. budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 64/5, 63/4 obręb Raszyn 01 oraz na dz. nr ew. 22/29, 22/30 obręb Nowe Grocholice, gmina Raszyn

Decyzja nr 1467/2015 z dn. 24.09.2015
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 75/3 obręb Raszyn 01 oraz na dz. nr ew.  22/30 obręb Nowe Grocholice, gmina Raszyn

Decyzja nr 1503/2015 z dn. 30.09. 2015
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE na działce nr ew. 713, obręb 15 - ul. Konwaliowej w Pruszkowie.


Decyzja nr 1203/2015 z dnia 03.08.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Piastowie na odcinku od ul. Bohaterów Wolności do ul. Sowińskiego na dz. nr ew. 97/1, 97/5, 245/4, 251/3, 251/4, 277, 278/2, 278/3, 283/2, 314/3, 314/4, 333, 416, 417/3, 417/4, 423/3, 429/7, 592 obr. 01 oraz dz. nr ew.  52/6, 110/2, 110/12, 164, 211, 213/3, 466/5 obr. 03 w Piastowie

Decyzja nr 1214/2015 z dnia 04.08.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ew. 50/21 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 1216/2015 z dnia 04.08.2015
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Żwirowej na dz. nr ew. 248 w Ruścu (obr. 11), gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1227/2015 z dnia 06.08.2015
Dotyczy: budowy sieci wodno-kanalizacyjnej  na dz. nr ew. 404/2 i 909/1 w miejscowości Kanie, gmina Brwinów

Decyzja nr 1240/2015 z dnia 10.08.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Alei Topolowej, Szkolnej i bez nazwy wraz z budową przepompowni na dz. nr ew. 1513, 678/1, 666/6, 677/8 w miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice

Decyzja nr 1257/2015 z dn. 13.08.2015
dot.: budowy gazociągu średniego ciśnienia, dz. nr ew. 91/30 przy ul. Kolorowej obręb Rozalin, gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 1260/2016 z dn. 13.08.2015
dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej i sieci wodociągowej na dz. nr ew. 45/12, 45/13, 45/43 obr. Dawidy Bankowe oraz na dz. nr ew. 143, 192/1, 192/2, 192/5 obr. Dawidy, gmina Raszyn.

Decyzja nr 1286/2015 z dn. 19.08.2015
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. 246, 254/18, 637/3 obr. 20

Decyzja nr 1294/2015 z dn. 21.08.2015
dot. budowy kablowych linii elektroenergetycznych  średniego napięcia SN-15kV, budowa słupów krańcowych linii napowietrznych średniego napięcia SN-15 kV na dz. nr ew. 537, 193/2, 193/6 obr. 16 w ul. Elektrycznej i ul. Waryńskiego w Pruszkowie.        
              
Decyzja nr 1295/2015 z dn. 21.08.2015
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz. 551/8, 106/85 we wsi Granica, gmina Michałowice

Decyzja nr 1303/2015 z dn. 24.08.2015
dot. budowa kanału sanitarnego w dz. 75/8, 75/9. w Sękocinie Nowym, gmina Raszyn

Decyzja nr 1304/2015 z dn. 25.08.2015
dot. budowy odcinka energetycznej linii oświetlenia ulicznego napowietrznego na dz. nr ew. 240/10, 581 i 580/5 obręb Granica, gmina Michałowice

Decyzja nr 1305/2015 z dn. 25.08.2015
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w dz. 744/10, 33 w Strzeniówce, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1328/2015 z dn. 28.08.2015
dot. budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą zewnętrzną na dz. nr ew. 65 w miejscowości Parole, gmina Nadarzyn.

Decyzja nr 1335/2015 z dn. 28.08.2015
dot. budowy linii kablowej SN-15 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. 121, obr. 03 w Pruszkowie.

Decyzja nr 1336/2015 z dn. 29.08.2015
dot. budowy sieci gazowej, przebudowy przyłączy oraz budowy podziemnych fragmentów instalacji gazu ziemnego na działkach nr ew. 48/1, 48/6, 69/3, 70/4, 148/4, 83/3, 48/4, 49, 76/2, obręb 27 w Pruszkowie.Decyzja nr 998/15 z dnia 01.07.2015
Dotyczy: budowy gazociągu dystrybucyjnego na dz. nr ew. 406/3, 369/23, 368 w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów

Decyzja nr 999/15 z dnia 01.07.2015
Dotyczy: budowa gazociągu w dz. 184 we wsi Laszczki, gmina Raszyn

Decyzja nr 1000/15 z dnia 01.07.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 23 i 44/1 obr. 04 - w Pruszkowie

Decyzja nr 1001/15 z dnia 01.07.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 85/8, 85/7, 116/20, 116/23 obręb Kanie, gmina Brwinów

Decyzja nr 1003/15 z dnia 01.07.2015
Dotyczy: budowy budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz infrastrukturą techniczną obejmującą instalację rozsączania wód opadowych oraz układ komunikacyjny z miejscami postojowymi na dz. nr ew. 477/4, 477/5, 477/8 w miejscowości Otrębusy, gm. Brwinów - zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr 214/2013 z dnia 15.02.2013 r. znak WA-B-BK.6740.158.2012 zmieniony decyzją nr 871/2015 z dnia 12.06.15 r. znak Wab-BK.6740.355.2015- w zakresie przedsionka (łącznika)zlokalizowanego na dz. nr ew. 477/4, obręb Otrębusy, gm. Brwinów

Decyzja nr 1010/15 z dnia 02.07.2015
Dotyczy: .: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  w dz. nr ew. 408,398,399,409/2,407 obr. 09  w Pruszkowie

Decyzja nr 1017/15 z dnia 03.07.2015
Dotyczy: budowy złącza kablowego SN w dz. 121 obr. 3 w Pruszkowie

Decyzja nr 1029/15 z dnia 06.07.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 164/10 obr. 20 w Pruszkowie

Decyzja nr 1030/15 z dnia 06.07.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c   w  dz. nr ew. 11/11, 7/3,11/4  położonej we wsi Terenia gm. Brwinów

Decyzja nr 1035/15 z dnia 07.07.2015
Dotyczy: budowy przepustu ramowego na dz. nr ew. 222/8, 416/6, 133/11, 437 obręb Nowe Grocholice oraz na dz. nr ew. 1037, 1038 obręb Raszyn, gmina Raszyn

Decyzja nr 1043/2015 z dnia 08.07.2015
Dotyczy: budowy sieci energetycznej na działce nr ew. 660 obr. Komorów Wieś, gmina Michałowice

Decyzja nr 1044/2015 z dnia 08.07.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - pompowej na dz. nr ew.  143, 216/1, 216/6, 216/9, 306/1, 306/3 obręb Dawidy, gmina Raszyn

Decyzja nr 1047/2015 z dnia 09.07.2015
Dotyczy: przebudowy budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w zakresie pomieszczeń na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców na dz. nr ew. 417 obr. 21, gm. Pruszków

Decyzja nr 1058/2015 z dnia 09.07.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej wraz ze złączem kablowym na działkach nr ew. 65/10, 65/13, 37/18, 55/1 obr. Rozalin oraz działce nr ew. 23/1 obr. Kostowiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 1062/2015 z dnia 10.07.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na działce nr ew. 92/25, obręb 19 - ul. Ołówkowej  w Pruszkowie

Decyzja nr 1073/2015 z dnia 13.07.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew 187/21 obr. Dawidy Bankowe, gm Raszyn

Decyzja nr 1075/2015 z dnia 13.07.2015
Dotyczy: gazociągu średniego ciśnienia w ul. Paproci na dz. nr ew. 265, 264/9, obr. 25 w Pruszkowie

Decyzja nr 1080/2015 z dnia 14.07.2015
Dotyczy: przebudowy rowu odwadniającego od ul. Heleny do rzeki Zimna Woda na dz. nr ew. 354, 404/2, 404/3 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Michałowice

Decyzja nr 1081/2015 z dnia 14.07.2015
Dotyczy: rozbiórki budynku Szkoły Podstawowej nr 10 oraz budynku gospodarczego wraz z elementami zagospodarowania terenu na dz. nr ew. 300 obr. 16 (Gąsin) w Pruszkowie

Decyzja nr 1086/2015 z dnia 15.07.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Wolności na dz. nr ew. 4/1, obr. 4 w Piastowie

Decyzja nr 1094/2015 z dnia 17.07.2015
Dotyczy: rozbiórki linii napowietrznej SN-15 kV przy ul. Dworcowej, Przejazdowej, Tetmajera, Szarych Szeregów i Jana Styki  na działkach nr ew. 27/2, 26/6, 26/5, 26/4, 26/3, 26/2, obręb 05 i 79, 80, 87/1, 90, 89/8, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/3, 6/4, 7/2, 7/1, 10/2, obręb 6 w Piastowie

Decyzja nr 1095/2015 z dnia 17.07.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE na działce nr ew. 1646, obręb Rybie, gmina Raszyn

Decyzja nr 1127/2015 z dnia 22.07.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w ul. Malinowej na dz. nr ew. 19/11, obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 1132/2015 z dnia 22.07.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c w dz. nr ew. 82 i 48/2 położonych w miejscowości Kanie,gm. Brwinów

Decyzja nr 1155/2015 z dnia 27.07.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 137, 143/9, 143/19 obręb Owczarnia, gmina Brwinów

Decyzja nr 1156/2015 z dnia 27.07.2015
Dotyczy: budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN na dz. nr ew. 56/9, 56/10, 55/12 w Laszczkach (obr. 8), gm. Raszyn

Decyzja nr 1174/2015 z dnia 29.07.2015
Dotyczy: budowy sieci wodno - kanalizacyjnej na dz. nr ew. 166/6, 166/7, 166/10 i 168/31 w Otrębusach (obr. 15), gm. Brwinów

Decyzja nr 1175/2015 z dnia 29.07.2015
Dotyczy: budowy kanału sanitarnego w drodze dojazdowej do ulicy Topolowej na dz. nr ew. 678/1 i 664/10 w miejscowości Michałowice Osiedle (obr. 5), gm. Michałowice

Decyzja nr 1188/2015 z dnia 30.07.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz. 187/21, 187/22, 60/2, 78 w Dawidach Bankowych, gmina Raszyn

 


Decyzja nr 803/15 z dnia 02.06.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej nN w dz. 360/1 we wsi Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 806/15 z dnia 02.06.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej i przebudowa przyłączy oraz budowa podziemnych fragmentów instalacji gazu dla budynków mieszkalnych w dz. nr ew. 609, 72/1, 72/7, 72/8, 89/1, 89/3, 89/4, 96/6, 97/4, 60, 62, 74/1, 75, 77/1, 77/2, 78, 90/1, 94, 96/1, 96/2 obr. 1 położonych przy ul. Lisa Kuli, Okrzei w Piastowie.

Decyzja nr 808/15 z dnia 02.06.2015
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej w ulicy Regulskiej, dz. nr ew. 4/3, 4/4, 101/4 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 810/15 z dnia 03.06.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej na dz. nr ew. 243/1 obr. 3 położonej w Mieście Piastów oraz na dz. nr ew. 336/1, 336/5, 326/11 br. 10 położonych w Mieście Pruszków

Decyzja nr 829/15 z dnia 10.06.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5 obr. 14 w ul. Parzniewskiej w Pruszkowie

Decyzja nr 831/15 z dnia 10.06.2015
Dotyczy: rozbiórki wieży, konstrukcji wsporczych anten stacji bazowej na dz. 332 obr. 21 w Pruszkowie

Decyzja nr 848/15 z dnia 11.06.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacyjnej w dz. 141/6, 141/18 we wsi Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 866/15 z dnia 12.06.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 165/14 obr. 06 w Piastowie

Decyzja nr 875/15 z dnia 12.06.2015
Dotyczy: budowy parkingu przy ul. Kuchy - II etap wraz z odcinkiem ul. Przytorowej na dz. nr ew. 625/2, 625/3  obr. Reguły, gm. Michałowice

Decyzja nr 888/15 z dnia 16.06.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej ś.c. Dn 63 PE w drodze dojazdowej dz. nr ew. 51/22 w miejscowości Parole gmina Nadarzyn

Decyzja nr 897/15 z dnia 17.06.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c o 63 PE położonego w dz. nr ew.: 146/4, 146/11, 146/7, 146/10 położonych w Falentach Nowych, Gm. Raszyn

Decyzja nr 922/15 z dnia 19.06.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej nn w dz. nr ew. 48/2 i 76/11 położonych w miejscowości Kanie, gm. Brwinów

Decyzja nr 931/15 z dnia 22.06.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na dz. nr ew. 75/3, 75/6, 78 w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 932/15 z dnia 22.06.2015
Dotyczy: przebudowy i docieplenia budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Hubala 4 na dz. nr ew. 286/2 obr. 23 w Pruszkowie

Decyzja nr 933/15 z dnia 22.06.2015
Dotyczy: przebudowy i docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej 31 na dz. nr ew. 128 obr. 22 w Pruszkowie

Decyzja nr 935/15 z dnia 22.06.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej  na dz. nr ew. 87 w miejscowości Domaniewek, gmina Brwinów

Decyzja nr 936/15 z dnia 22.06.2015
Dotyczy: rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, budowy szczelnego zbiornika na nieczystości płynne oraz miejsc postojowych  (16 sztuk) na dz. nr ew. 49/1 w miejscowości Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 937/15 z dnia 23.06.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Baletowej i ul. Echa Leśne na dz. nr ew. 214/8, 214/9, 214/3, obr. Urzut, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 948/15 z dnia 24.06.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej nn w dz. nr ew. 48/2 i 76/11 położonych w miejscowości Kanie, gm. Brwinów

Decyzja nr 962/15 z dnia 25.06.2015
Dotyczy: budowy słupów linii napowietrznych SN i nn, złącza kablowego SN, linii kablowych SN i nn, słupowej stacji transformatorowej, złączy kablowo- pomiarowych nn, na dz. nr ew. 48, 56/22, 57/3, 57/7, 57/8, 91/1, 102/4, 571/5, 571/16, 599/1, 599/2 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 983/15 z dnia 29.06.2015
Dotyczy: budowy kablowej linii SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej linii nN na dz. nr ew. 4/1, 5/1, 12/4, 12/5 obręb 04, przy ul. Bohaterów Wolności w Piastowie

Decyzja nr 986/15 z dnia 29.06.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na działkach nr ew. 236/4 i 169/70 w obrębie Kanie, gmina Brwinów


 


 

Decyzja nr 654/15 z dnia 04.05.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oraz oświetlenia na dz. nr ew. 14/23, 14/35, 14/37, 14/8, 14/39, 12 obręb Falenty, gmina Raszyn

Decyzja nr 678/15 z dnia 07.05.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oraz oświetlenia na dz. nr ew. 971, 1037 obręb Raszyn 01, gmina Raszyn

Decyzja nr 685/15 z dnia 08.05.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ? 40 PE średniego ciśnienia w ulicy Południowej, dz. nr ew. 453/6 obręb Żółwin, gm. Brwinów

Decyzja nr 715/15 z dnia 15.05.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c w ulicy Starzyńskiego i ul. Tulipanowy Zakątek, dz. nr ew. 133, 85/18 obręb Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 728/15 z dnia 20.05.2015
Dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 56/9, 56/13 i 100/4 w obrębie Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 735/15 z dnia 21.05.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 5, 160, 6/4, 7/6 obr. Falenty Duże, gmina Raszyn

Decyzja nr 742/15 z dnia 22.05.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 132/1, 132/2, 187, 190/1, 193, 142/11, 115/6, 115/11 obręb Falenty Nowe oraz dz. nr ew. 32/6 obręb Falenty Duże, gmina Raszyn

Decyzja nr 746/15 z dnia 22.05.2015
Dotyczy: rozbiórka linii napowietrznej w dz. 57/7, 57/8, 599/1, 599/2 we wsi Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 748/15 z dnia 22.05.2015
Dotyczy: budowy kablowej linii średniego napięcia SN-15kV w ulicy Akacjowej i Gomulińskiego, dz. nr ew. 236/3, 596 obręb 18 w Pruszkowie

Decyzja nr 749/15 z dnia 22.05.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w dz. nr ew. 6/1 obręb Biskupice, gmina Brwinów

Decyzja nr 751/15 z dnia 22.05.2015
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 68/5, 93/4, 92/4, 91/4, 90/4, 89/5, 167/15, 167/17, 172/1, 173/5, 173/6, 173/7, 175/7, 175/9, 175/11, 193/3, 193/8, 194/2, 211/1, obręb Janki, dz. nr ew. 13/6, 15/18, 78/13, 109, 110, 165/3 obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 771/15 z dnia 27.05.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Głogowej, dz. nr ew. 196/2, 196/5, 196/27, 196/31, 566, 567 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 774/15 z dnia 27.05.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c w ul. bez nazwy dz. nr ew. 89; 32; 64; 78/4; 89/33 w Rozalinie,  gm. Nadarzyn

Decyzja nr 789/15 z dnia 29.05.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c w ul. Helenowskiej (dz. nr ew. 85/8) położonej w Brwinowie

Decyzja nr 792/15 z dnia 29.05.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 52/5, 21, 34/1, 172, 48/10 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

 


 

Decyzja nr 468/15 z dnia 01.04.2015
Dotyczy: budowa sieci kablowej i oświetlenia w dz. 986, 1082/1 we wsi Rybie, gmina Raszyn

Decyzja nr 477/15 z dnia 02.04.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oświetlenia zewnętrznego w dz. 49/3, 49/14 we wsi Podolszyn Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 484/15 z dnia 03.04.2015
Dotyczy: budowy linii kablowych nN 0,4V wraz ze złączami kablowymi nN w ulicy Parkowej, dz. nr ew. 181/19, 200, 201, 237, 249 obręb Rozalin, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 485/15 z dnia 03.04.2015
Dotyczy: budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych w ramach zadania "Modernizacja linii RPZ WUR - kierunek Michałowice I" w dz. 677/8. 658, 467, 419, 288/1, 276 obręb Michałowice Osiedle, gmina Michałowice

Decyzja nr 486/15 z dnia 03.04.2015
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ś/c w dz. nr ew. 1103, 717, 1267 obr. 1 - Granica, gmina Michałowice

Decyzja nr 487/15 z dnia 03.04.2015
Dotyczy: budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, napowietrzno-kablowej linii SN, kablowej linii nN, dz. nr ew. 134, 135, 168 obręb Młochów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 496/15 z dnia 08.04.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tulipanowy Zakątek na dz. nr ew. 85/18 w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 508/15 z dnia 09.04.2015
Dotyczy: budowy rurociągu przerzutowego oraz suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki w ramach przebudowy rowu U-1 na dz. nr ew. 493, 495, 557, 616/3, 616/4, 616/5, 616/7, 616/8, 616/9, 616/10 położonych w Regułach, gm. Michałowice

Decyzja nr 520/15 z dnia 10.04.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej przy ulicy 3-go Maja 159/3 w dz. nr ew. 321/15 obręb 11 w Pruszkowie

Decyzja nr 534/15 z dnia 13.04.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia w ulicy Bażantów, dz. nr ew. 244/50 obręb Żółwin, gmina Brwinów

Decyzja nr 535/15 z dnia 13.04.2015
Dotyczy: budowy gazociągu DN 40 PE ś/c w dz. nr ew. 103,  352, 349, 965/1, 358/6, 350/10, 971/4 obr. 19 - Wolica, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 542/15 z dnia 15.04.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Powstańców Warszawy, dz. nr ew. 251 obr. 8 w Brwinowie

Decyzja nr 543/15 z dnia 15.04.2015
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ś/c w dz. nr ew. 55/3, 55/15 obr. 12 - Stara Wieś, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 546/15 z dnia 15.04.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej ś.c. w dz. 88/2 we wsi Pęcice Małe, gmina Michałowice

Decyzja nr 549/15 z dnia 15.04.2015
Dotyczy: budowy gazociągu w dz.: 64/5, 64/12, 69/3 we wsi Laszczki, gmina Raszyn

Decyzja nr 555/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: budowy odcinka gazociągu ś/c w ul. Niedźwiadka, dz. nr ew. 135/15, 134/13, 134/11, 134/6, 134/7, 134/9 obr. 19 - Słomin, gm. Raszyn

Decyzja nr 556/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Niedźwiadka, dz. nr ew. 135/15, 134/13, 134/11, 134/6, 134/7, 134/9, 135/16 obręb Słomin, gmina Raszyn

Decyzja nr 557/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: rozbiórki słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z napowietrzną linią średniego napięcia 15 kV w dz. nr ew. 419 obręb Michałowice-Osiedle, gmina Michałowice

Decyzja nr 559/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: budowy kablowej linii nN w dz. nr ew. 310/2, 310/3 obr. 19 - Żółwin, gm. Brwinów

Decyzja nr 560/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej, dz. nr ew. 6/22, 6/27, 6/30 obręb Młochów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 564/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej w ulicy Długiej, dz. nr ew. 52, 54/3, 77 obręb Podolszyn Nowy, dz. nr ew. 172/3 obręb Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr 565/15 z dnia 16.04.2015
Dotyczy: budowy kablowej linii SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej linii nN-0,4kV w dz. 60 obręb 20 w Pruszkowie

Decyzja nr 570/15 z dnia 17.04.2015
Dotyczy: budowy sieci oświetlenia w dz.: 157, 158, 161, 170, 171, 174, 176, 179/2, 180 we wsi Dawidy, gmina Raszyn  

Decyzja nr 571/15 z dnia 17.04.2015
Dotyczy: budowy sieci oświetlenia w dz. 468/1, 469/2, 469/1 we wsi Jaworowa, gmina Raszyn

Decyzja nr 572/15 z dnia 17.04.2015
Dotyczy: budowa sieci oświetlenia w dz. 187 we wsi Falenty Nowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 573/15 z dnia 17.04.2015
Dotyczy: budowy sieci oświetlenia w dz. 5/8, 76/4 we wsi Podolszyn Nowy gmina Raszyn

Decyzja nr 580/15 z dnia 17.04.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ? 40 PE średniego ciśnienia w ulicy Brwinowskiej, dz. nr ew. 574/14 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 581/15 z dnia 17.04.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, dz. nr ew. 1464, 142/7, 142/14 obręb Nadarzyn, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 594/15 z dnia 22.04.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oświetlenia w dz. 351/3, 351/2, 352/2, 334/6 we wsi Janki, gmina Raszyn

Decyzja nr 595/15 z dnia 22.04.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oraz oświetlenia na dz. nr ew. 93/1, 93/6, 93/5, 93/11, 93/10 obręb Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 596/15 z dnia 22.04.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś/c w dz. nr ew. 334/59 obręb Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 605/15 z dnia 23.04.2015
Dotyczy: budowy kablowej linii SN-15kV, kablowej linii nN-0,4kV w ulicach: Peronowa, Gdańska, Pruszkowska, Graniczna, dz. 19, 33/1, 128/2, 127, 124/1 obręb 15, dz. nr ew. 1/4 obręb 16 w Brwinowie

Decyzja nr 628/15 z dnia 29.04.2015
Dotyczy: budowy pompowni ścieków P1 wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 249, 181/19 i 265 w Rozalinie (obr. 10) przy ul. Parkowej, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 629/15 z dnia 29.04.2015
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Widok w dz. 124/19, 133, 122/15, 122/16 we wsi Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 638/15 z dnia 30.04.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki na dz. nr ew. 76/5, 78 w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn

 


 

Decyzja nr 316/15 z dnia 03.03.2015
Dotyczy: budowa gazociągu ii etap w dz.: 243/32, 243/34, 239/17 we wsi Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 327/15 z dnia 04.03.2015
Dotyczy: budowy linii kablowych SN oraz słupa linii napowietrznej w ulicach Tarniny, Miła, dz. nr ew. 43, 173/1, 172, 177/1, 180/1, 182/3, 164/42, 183/3 obr. 12 - Stara Wieś, gm. Nadarzyn.

Decyzja nr 328/15 z dnia 04.03.2015
Dotyczy: budowy złącza kablowego SN 15 kV, stacji transformatorowej STSkp SN 15 kV, linii kablowych SN 15 kV i Nn 0,4 kV oraz montaż złącza kablowego ZK6 (2*400+4*160)+SL2 w ulicy Orlej, dz. nr ew. 181/4, 174/11, 154, 174/2, 174/12, 175/1, 176/2, 182/31, 182/64, 212 obręb Kajetany, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 329/15 z dnia 04.03.2015
Dotyczy: budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupów oraz energetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, energetycznej sieci kablowej nN-0,4kV w ulicy Kaczanowskiego, Sadowej, Pęcickiej, Krakusa i Górskiej, dz. nr ew. 139/2, 139/5, 139/4 (dawna 139/1), 258, 236, 199/6, 138 obręb 25 oraz dz. nr ew. 207/2 (dawna 207), 334, 360/8, 360/2, 360/9, 409, 307/4, 206/4, 206/5 obręb 27 w Pruszkowie

Decyzja nr 330/15 z dnia 04.03.2015
Dotyczy: słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupów oraz energetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, energetycznej sieci kablowej nN-0,4kV w ulicy Kaczanowskiego, Sadowej, Pęcickiej, Krakusa i Górskiej, dz. nr ew. 139/2, 139/5 (dawna 139/1), 258, 236, 199/6, 199/5, 138 obręb 25 oraz dz. nr ew. 207/2 (dawna 207), 334, 328, 329, 331, 332, 333, 360/8, 360/2, 360/9, 409, 219/1, 219/2, 307/4, 206/4, 206/5, 155/1, 155/2, 159 obręb 27 w Pruszkowie

Decyzja nr 332/15 z dnia 05.03.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w dz.: 99/3, 99/8, 99/15 obr. 19 w Pruszkowie

Decyzja nr 333/15 z dnia 05.03.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami zasilającymi z pomiarem w dz. nr ew. 725/14, 725/17 w Nadarzynie

Decyzja nr 346/15 z dnia 09.03.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej, przebudowy przyłączy oraz podziemnych odcinków instalacji gazowych w ulicy Długiej, Irgi, Droga Hrabska, dz. nr ew. 63, 64/10, 65, 67, 72, 74, 85/3, 89, 90, 101/3, 135/1, 135/8, 136, 137/2, 138/1, 143/1, 146/1, 148/1, 154/1, 156/1, 172/3 obręb Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr 347/15 z dnia 09.03.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej w ulicach Żwirowej i Agatowej dz. nr ew. 239/16, 239/17 obr. 11 Rusiec, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 356/15 z dnia 12.03.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej odchodzącej od ulicy Komorowskiej, dz. nr ew. 725/14 w Nadarzynie

Decyzja nr 363/15 z dnia 13.03.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej ś/c w ulicy Bohaterów Wolności, Tysiąclecia, dz. nr ew. 1/2, 11/1, 11/3, 12/2, 12/4, 12/5 obr. 4 w Piastowie

Decyzja nr 407/15 z dnia 20.03.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oraz oświetlenia w ul. Morelowej na dz. nr ew. 189/7, 120/8 w miejscowości Falenty Nowe, gmina Raszyn

Decyzja nr 408/15 z dnia 20.03.2015
Dotyczy: budowy sieci kablowej oraz oświetlenia w ul. Opackiego na dz. nr ew. 91 w miejscowości Falenty gmina Raszyn

Decyzja nr 411/15 z dnia 20.03.2015
Dotyczy: przebudowy wejścia głównego, rozbudowy wejścia bocznego o wiatrołap z przebudową pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie zlokalizowanego na dz. nr ew. 79/2 obr. 23 przy ul. Kraszewskiego w Pruszkowie

Decyzja nr 414/15 z dnia 20.03.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miklaszewskiego na dz. nr ew. 112/2, 112/2, 168/3 w miejscowości Łady, gmina Raszyn

Decyzja nr 439/15 z dnia 26.03.2015
Dotyczy: budowy gazociągu DN 40 PE średniego ciśnienia, dz. nr ew. 225/16, 225/17, 219 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 457/15 z dnia 31.03.2015
Dotyczy: budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej na dz. nr ew. 931 obr. Raszyn 02, gmina Raszyn

Decyzja nr 461/15 z dnia 31.03.2015
Dotyczy: budowy kanału sanitarnego i wodociągowego w ul. Malowniczej dz. nr ew. 50/21 we wsi Dawidy Bankowe, gmina Raszyn


 

Decyzja nr 154a/15 z dnia  02.02.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Jagodowej na dz. nr ew. 1072 położonej w miejscowości Granica, gm. Michałowice

Decyzja nr 170/15 z dnia 03.02.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63/5,8 PE na dz. nr ew. 1006 obr. 7 - Nowa Wieś, gm. Michałowice

Decyzja nr 171/15 z dnia 03.02.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w ulicy Czubińskiej, dz. nr ew. 171, 170, 169/2 obręb Falęcin, gmina Brwinów

Decyzja nr 183/15 z dnia 03.02.2015
Dotyczy: budowy kładki i ciągu pieszego przez rzekę Raszynkę położoną na dz. nr ew. 615, 614/3, 616/11, 630, 650 w miejscowościach Reguły i Pęcice, gm. Michałowice

Decyzja nr 217/15 z dnia 09.02.2015
Dotyczy: budowa linii napowietrznej, kablowej i złącza w dz.: 625/26 obr 5, 1/19 obr. 7, 426, 366/4, 437, 366/1, 625/5, 625/7 w Piastowie 

Decyzja nr 218/15 z dnia 10.02.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej w ul. Rolnej, dz. nr ew. 213 obr. 18 - Sękocin Stary, gm. Raszyn

Decyzja nr 219/15 z dnia 10.02.2015
Dotyczy: budowy sieci i złączy kablowych w dz. nr ew. 1000/1, 1003, 1006 - obr. 7 - Nowa Wieś, gm. Michałowice

Decyzja nr 224/15 z dnia 11.02.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 631, 627 obr. 19 - Żółwin, gm. Brwinów

Decyzja nr 233/15 z dnia 12.02.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Sosnowej, dz. nr ew. 55/1 obręb 1 w Nadarzynie

Decyzja nr 234/15 z dnia 12.02.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Szarej, dz. nr ew. 23 obr. Michałowice Wieś, gmina Michałowice

Decyzja nr 236/15 z dnia 12.02.2015
Dotyczy: budowy kanału (kolektora) łączącego kolektor "A" z kolektorem "C" na dz. nr ew. 481/5, 481/16 obr. 26 w Pruszkowie oraz na dz. nr ew. 152 obr. 5 w Piastowie

Decyzja nr 238/15 z dnia 13.02.2015
Dotyczy: budowa sieci wodociągowej w dz.: 102/4, 571/5, 571/16 w Starej Wsi, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 240/15 z dnia 13.02.2015
Dotyczy: rozbiórki napowietrznej i kablowej linii SN w ul. Brzozowej, Godebskiego, Klonowej, Jaśminowej w Piastowie

Decyzja nr 242/15 z dnia 13.02.2015
Dotyczy: budowy gazociągu ś.c. w dz.: 236, 139/5 obr. 25, 206/5, 207/2, 320 obr. 27 w Pruszkowie

Decyzja nr 247/15 z dnia 13.02.2015
Dotyczy: przebudowy budynku gimnazjum oraz rozbudowy o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu: komunikacją pieszą i kołową, oświetleniem terenu, kanalizacją sanitarną i opadową, dolnym źródłem pompy ciepła, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, wentylacji mechanicznej na dz. nr ew. 35 obr. 4 przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie, gmina Brwinów

Decyzja nr 252/15 z dnia 16.02.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz.: 97/6, 112/2 obr. 8 w Brwinowie

Decyzja nr 279/15 z dnia 23.02.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, dz. nr ew. 52, 54/3, 77 obręb Podolszyn Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 286/15 z dnia 24.02.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Środkowej na dz .nr ew. 85/2, 87/2 w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice

Decyzja nr 288/15 z dnia 24.02.2015
Dotyczy: budowy stacji transformatorowej kontenerowej 20/630, linii kablowej SN i nn, budowa słupa linii napowietrznej nn oraz złączy kablowych nn w dz. nr ew. 2/1, 12/10, 12/12, 16/5, 19/6, 19/11, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/24, 19/25, 19/27, 19/29, 85, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6 obręb Młochów, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 303/15 z dnia 27.02.2015
Dotyczy: budowy energetycznej sieci kablowej SN-15kV w dz. nr ew. 20, 161, 199/6 obr. 25, dz. nr ew. 172/1, 258 obr. 26 w Pruszkowie


 

Decyzja nr 1/15 z dnia 02.01.2015
Dotyczy: przebudowy ul. Poniatowskiego w dz. 492 w Michałowicach Osiedlu

Decyzja nr 8/15 z dnia 07.01.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Bocznej, dz. nr ew. 155, 141/29, 146 obr. Stara Wieś, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 19/15 z dnia 08.01.2015
Dotyczy: budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 435/1 obr. 16 w Pruszkowie

Decyzja nr 29/15 z dnia 08.01.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 256/4, 256/6, 256/8, 258/2, 250/4, 249/1, 248/7, 248/9, 251/2, 252/5, 247/7, 246/3, 245/5 obr. Janki oraz na dz. nr ew. 27/1, 28/1,  26/3, 25/4, 23/1, 22/5, 21/2, 20/4, 26/9, 9/11, 9/8, 9/6, 13/1, 17/1, 19/3, 67/2, 20/3, 21/3, 22/3,  23/3, 25/9 obr. Sękocin Stary, gm. Raszyn

Decyzja nr 40/15 z dnia 09.01.2015
Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej w dz. nr ew. 62/3, 68 -  obręb 18 w Brwinowie, dz. nr ew. 54/1, 1121 - obr. 15 - Otrębusy, gmina Brwinów

Decyzja nr 41/15 z dnia 09.01.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Chabrowej, dz. nr ew. 442/27, obręb 8 - Opacz Kolonia, gmina Michałowice

Decyzja nr 42/15 z dnia 09.01.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w ul. Lilpopa, dz. nr ew. 137/7, obręb 20 w Brwinowie

Decyzja nr 45/15 z dnia 12.01.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ulicy Wilczej, dz. nr ew. 255/43, obręb 11 - Rusiec, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 46/15 z dnia 12.01.2015
Dotyczy: budowy kablowej linii niskiego napięcia w dz. nr ew. 1110, obr. 15 - Otrębusy, gm. Brwinów

Decyzja nr 64/15 z dnia 13.01.2015
Dotyczy: budowy ciągu pieszego na dz. nr ew. 11/1 obr. 4 w Piastowie

Decyzja nr 68/15 z dnia 14.01.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatorowej na dz. nr ew. 4, obr. 14 - Szamoty, gm. Nadarzyn

Decyzja nr 85/15 z dnia 15.01.2015
Dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 2272 w ul. Szyszkowej w Nadarzynie, gmina Nadarzyn

Decyzja nr 87/15 z dnia 16.01.2015
Dotyczy: budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 637/3, 246, 254/1 od ul. Kępińskiej, obręb 20, gmina Brwinów

Decyzja nr 92/15 z dnia 16.01.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej nn oraz złącza kablowo - pomiarowego nn na dz. nr ew. 76/4, 137/1, 137/2, 137/5, 137/6 obr. Podolszyn Nowy, gmina Raszyn

Decyzja nr 99/15 z dnia 19.01.2015
Dotyczy: budowy energetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz słupa SN-15kV w ulicach: Regulskiej, Orzeszkowej, Firmowej, Żytniej, dz. nr ew. 70/4, 71/2, 72/2, 74/3, 73, 101/4, 101/3, 101/1, 207, 449/1, 446, 203/3, 203/2, 206, 159/2 obręb Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 100/15 z dnia 19.01.2015
Dotyczy: budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych w ulicy 3-go Maja, dz. nr ew. 7/6, 7/10 obręb 8 w Pruszkowie

Decyzja nr 101/15 z dnia 19.01.2015
Dotyczy: budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV w ulicy Witosa, dz. nr ew. 254/20 obręb 6 w Piastowie

Decyzja nr 104/15 z dnia 20.01.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na dz. nr ew. 27/2, 148, 147/1 obr. 5 w Piastowie

Decyzja nr 117/15 z dnia 23.01.2015
Dotyczy: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej w dz. nr ew. 8/13, 8/5, 9/19, 10/17, 10/12 obręb 7 w Pruszkowie

Decyzja nr 124/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z podziemnymi instalacjami gazu w ulicy Postępu, dz. nr ew. 101/3, 85 w Woli Krakowiańskiej, gmina Nadarzyn, dz. nr ew. 2/1, 2/2, 2/3 obręb Garbatka oraz dz. nr ew. 27/1 obręb Pan Jastrzębiec, gmina Lesznowola

Decyzja nr 126/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy gazociągu średniego ciśnienia ? 63 PE  w ulicy Wąskiej, dz. nr ew. 319, 284/1, 284/2, 284/3 obręb Pęcice, Gmina Michałowice

Decyzja nr 127/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy linii kablowej niskiego napięcia w ulicach: Gałczyńskiego, Rozbrat, dz. nr ew. 125/6, 125/12 obr. 7 oraz dz. nr ew. 150/9, 154/5, 154/7, 150/17, 157/1, 209/9 obr. 10 w Pruszkowie

Decyzja nr 128/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej na dz. nr ew. 316 położonej w miejscowości Opacz Mała, gm. Michałowice

Decyzja nr 129/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Alei Topolowej na dz. nr ew. 698/2, 1513, 681/11, 681/9, 679/1, 678/1 w miejscowości Michałowice Osiedle oraz w Alei Topolowej, ul. Projektowanej na dz. nr ew. 636, 629, 627, 630, 631/25 w miejscowości Reguły, gmina Michałowice

Decyzja nr 130/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury w tym zjazdy i parkingi przy ul. Jarzynowej na dz. nr ew. 44/6, 44/7 obr. 06, gm. Pruszków

Decyzja nr 131/15 z dnia 26.01.2015
Dotyczy: budowy budynku żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura w tym zjazdy i parkingi przy ul. Jarzynowej na dz. nr ew. 44/5, 44/6, 44/10, 44/11 obr. 06, gm. Pruszków

Decyzja nr 136/15 z dnia 28.01.2015
Dotyczy: budowy stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN, sieci napowietrznej nN na dz. 88/14, 76/50 w Piastowie, Regułach

Decyzja nr 143/15 z dnia 29.01.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej z włączeniem w ul. Targowej na dz .nr ew. 316, 292/1, 192/6 w miejscowości Opacz Mała, gmina Michałowice

Decyzja nr 151/15 z dnia 30.01.2015
Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bąkowskiej, dz. nr ew. 302/23 obr. 10 w Pruszkowie

Decyzja nr 153/15 z dnia 30.01.2015
Dotyczy: budowy gazociągu w ulicach: Kameliowej, Brwinowskiej, Tarniny i Miłej, dz. nr ew. 40/7, 43, 135, 156/22, 172, 157/11 obręb Stara Wieś, gmina Nadarzyn

 

 

Metadane

Źródło informacji:Dorota Gosik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Gosik
Data wprowadzenia:2015-06-11 08:53:50
Opublikował:Dorota Gosik
Data publikacji:2015-06-11 11:50:03
Ostatnia zmiana:2016-10-11 11:53:18
Ilość wyświetleń:4825