Zamknij okno Drukuj dokument

Informacje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Renata Bućko tel:  0-22 490-99-07      fax: 0-22 490-99-08
adres:05-800 Pruszków, ul. Staszica 4
e-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl

Godzina Pracy Inspektoratu:  
Poniedziałek - Piątek (8.00 - 16.00)

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PRUSZKOWIE INFORMUJE, IŻ ZGODNIE ZARZĄDZENIEM SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DN. 9 KWIETNIA 2019R.:

- PIĄTEK 2 MAJA ZOSTAŁ USTANOWIONY DNIEM WOLNYM OD PRACY,

- SOBOTA 11 MAJA ZOSTAŁA USTANOWIONA DNIEM PRACUJĄCYM.


--------------------------------------------------------------------------

 INFORMACJE

 

 

 

 

 

 

 


 

KOMUNIKATY

Rozpocz?ł się sezon jesienno-zimowy, powoduje to występowanie zagrożeń zwi?zanych z eksploatacj? instalacji grzewczych. Przypominam właścicielom/ zarz?dcom obiektów budowlanych o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zachęcam do instalacji czujek czadowych informuj?cych o podwyższonym stężeniu tlenku węgla.
Zgodnie z obowi?zuj?ącymi przepisami Prawa Budowlanego, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby maj?ce kwalifikacje mistrza w rzemio?śle kominiarskim lub osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stoj?cych oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ci?g kominowy jest wymuszony prac? urz?dzeń mechanicznych, tylko osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Właściciele i zarz?dcy obiektów maj? obowi?zek usuwania zanieczyszczeń występuj?cych w przewodach dymowych i spalinowych (z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

 

 

 


 

Uwaga ważne !!!

W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami podszywania się oszustów pod pracowników inspektoratu nadzoru budowlanego, informujemy, że przeprowadzane przez inspektorów kontrole odbywają się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Kontrole budów s? przeprowadzane bez zapowiedzi. W każdym przypadku osoby kontroluj?ce posiadaj? ważne legitymacje służbowe. W razie wyst?pienia podejrzanych sytuacji prosimy o kontakt z tut. inspektoratem oraz z najbliższym  komisariatem policji.


 

 

pliki do pobrania

 

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 tj. z późn. zm.).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

 

Załączniki

Oświadczenie o podjeciu obw. inspektra nadzoru (15.5kB)    
oświadczenie o braku sprzeciwu organów (158.7kB)    
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (29kB)    
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (55kB)    
Oświadcznie końcowe kierownika budowy (40kB)    
KARTA EWIDENCYJNA D.S. STATYSTYCZNYCH (146.3kB)    
Oświadcznie o podjęciu obw. kierownika budowy (26.5kB)    
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (53kB)    
Wniosek o kserokopie (15.3kB)    
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu (13.6kB)    
Informacja do prasy Hotel ul. Sójki (2.5MB)    
Uwaga na butle gazowe (759.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2018-02-23 09:04:23
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2018-02-23 09:04:38
Ostatnia zmiana:2019-04-15 09:25:04
Ilość wyświetleń:11659